Prikbord nr 869

Hoe corrupt is het COA als het eten voor een asielzoeker naar verluidt € 52 per dag mag kosten in Barendrecht? Van dat bedrag moeten NL gezinnen soms een hele week leven! Geen wonder dat asielzoekers ook andere, absurde eisen…

Deel dit:

De aap uit de mouw

In een eerder artikel heb ik de behandeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangestipt. Wie dat wetsvoorstel zoals dat nu voorligt in wil zien, kan HIER terecht (pdf). Met deze wet komen de werkelijke, dictatoriale bedoelingen van de huidige…

Deel dit:

De democratie werkt niet meer

De Tweede Kamer controleert de regering (de Koning en ministers) door het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. Daarnaast maakt de Tweede Kamer wetgeving samen met de regering en de Eerste Kamer. Zo werkte onze democratie, maar nu niet meer.

Deel dit:

Het onvoorspelbare van inflatie

Afgelopen week werd bekend dat de inflatie in Nederland 5.2% bedroeg. Als reden voor de inflatie wordt aangegeven: de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van de sancties werden onder meer gas en elektriciteit veel duurder. De laatste maanden echter…

Deel dit:

Laat ze zelf betalen

Uit raadstukken van de Gemeente Barendrecht werd duidelijk dat voor de noodopvang van 50 asielzoekers een bedrag van 3 miljoen euro wordt gereserveerd, ofwel 60.000 euro per asielzoeker per jaar. Als die kosten nu eens werden betaald door de leden…

Deel dit:

Wat er mis is? (Deel 3)

De vraag van de programmamaakster kwam ietwat onverwacht: “wat is er dan eigenlijk mis in dit land volgens jullie?” Dat was ook een beetje kort voor het scheiden van de markt, maar een deel van het antwoord probeerde ik toch…

Deel dit:

Prikbord nr 868

Een intakegesprekje van nog geen 10 minuten – waarvan de assistent-arts zei, dat het feitelijk overbodig was (alleen uit ‘gewoonte’) – leverde een ziekenhuisfactuur van € 250 op. Die ik zelf mocht betalen; dus is de verzekeraar niet geïnteresseerd. Het…

Deel dit:

Wet publieke gezondheid

Maandag en dinsdag staat voor de Eerste Kamer de voorgestelde aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg) op de agenda. Het gaat om een wetswijziging, waarmee de regering zonder tussenkomst van de Tweede Kamer de bevolking zeer ernstig kan beperken…

Deel dit:

Multiculturele hel

In verschillende media is de afgelopen week gewag gemaakt van geweld door ‘getinte jongeren’, soms ook wel gewoon ‘jongeren’ genoemd. Doorgaans betreft het allochtone ‘jongeren’ en kennelijk moeten we geloven dat de huidskleur de innerlijke gemoedstoestand van deze jongelui negatief…

Deel dit:

Weinig vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zeven op de tien ondervraagden geven aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is overeenkomstig laag…

Deel dit:

‘Vrijwillig’

Het Financieel Dagblad noteert vandaag op haar digitale editie dat de Staat zich niet verantwoordelijk acht voor fysieke nevenschade door de coronavaccins. De klager zou de vaccins ‘vrijwillig’ hebben genomen. Dat muisje krijgt nog een staartje…

Deel dit: