Covid 19, uit Wuhan of uit Wuhan?

Diverse verdragen inzake nucleaire proliferatie en ontwikkeling van biologische wapens worden door China, ondanks hun formele deelname,  straal genegeerd. Zoals u weet bestaat de wet, ook dichter bij huis, om verkracht te worden, à fortiori in Peking. Zo wordt in…

Toch een criminele organisatie?

Terwijl het Kabinet zich al boog over de vraag hoe de eigen politieke posities het beste beschermd konden worden, was de kamer nog compleet zoekende; er was wat aan de hand met de kinderopvangtoeslagen, maar van het Kabinet werden ze…

Prikbord nr 794

Na 20 jaar VN-troepen in Afghanistan blijkt de 3D-aanpak (defense, democracy, development) niet het beoogde resultaat te hebben. De oorlog tegen de Taliban-terroristen is ontaard in onderhandelen, gedogen, geldverspilling en miljarden voor het corrupte regime.

Gladjanus jargon

Vorige week werd ik uit mijn dagelijkse middagdutje gewekt door de column van Nausicaa Marbe waarin ze tot uitdrukking brengt hoe zeer ze zich ergert aan het gladjanus jargon van de huidige politieke generatie. In die column heeft ze een…

Het CDA rammelt

“De geloofwaardigheid van de overheid is onder Mark Ruttes’ leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken maar een optie. De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet…

Hoe immoreel zijn de Verenigde Naties?

Bizar! ‘Misogynie’, ‘vrouwenhaters’ – stopwoordjes van de politiekcorrecte wereld naast hun obligate ‘racisme’- hadden altijd al een dubbele bodem bij de huichelachtige Mark Rutte en Sigrid Kaag, wier dagelijks referentiekader de funeste ‘2030 Agenda’ van de VN is.

Kabinet… of criminele organisatie?

RTL heeft gisteren (21-04-’21), in aansluiting op eerdere berichtgeving rond de inmiddels beruchte ‘Kindertoeslagenaffaire’, opnieuw gepubliceerd over de kwestie. Naar blijkt heeft het kabinet vanaf 2019 doelbewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Als dat zo is, dan heeft…

Romeinse oplossingen voor de EU (2)

Hebben deze lieden ooit iets constructiefs gedaan? Kijk eens naar het volledig ontbrekende buitenlands beleid inzake de genocide in China en de gestage ontwikkeling van kernwapens in Iran, waar Brussel totaal niet mee overweg kan.