Profeten, dominees, pastoors en imams

Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren en duidt enkel aan dat de persoon spreekt in naam van iets of iemand, meestal een ‘god’. De profeet kan geen bewijs leveren voor zijn stellingen; men moet het doen…

Samenzwering of theorie?

Op 30 – 10 schreef ik onder de noemer ‘Mefistofeles woont in Davos’ over miljardairs die daar komen uitleggen aan multimiljonairs hoe ‘de gewone man’ leeft of, naar hun inzicht, zou moeten leven in de communistische machtsovername getiteld ‘the great…

Abnormaal is de norm

Het verzoek om Nederland zodanig normaal te maken dat ook Geert Wilders weer op de fiets naar het werk kan, is met een grote meerderheid in de Tweede Kamer afgewezen. 101 Kamerleden vinden het kennelijk abnormaal wanneer Wilders zomaar ineens…

ON! Info:

Ongehoord Nederland is druk bezig om het benodigde aantal van 50.000 leden te realiseren. Er is o.a. een landelijke flyercampagne waarbij vele vrijwilligers van deur tot deur gaan om flyers te bezorgen. Op dit moment hebben we nog circa 8.500 leden…

Linkse extremisme en het torentje

Ex-PvdA minister Plasterk beleefde ruim een jaar geleden zijn epifanie: ‘Rutte III. Dat is een kabinet van rechts: VVD, CDA, CU – vroeger ’klein rechts’ genoemd – en het altijd plooibare D66, dus je zou nu een stevig rechts beleid…

Anti-homo verklaring?

Onze minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vindt homofilie maar niets. In de Kamer liet hij weten: “Scholen mogen ouders vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren”.

Nachtmerries in donkere dagen

In 2000 was de Democratische helft van het Amerikaanse electoraat van mening dat de verkiezingen onrechtmatig verlopen waren, hoewel geen mens de Republikeinen ervan beschuldigde dat zij daaraan schuldig zouden zijn.