Categorie: Rene Oterdoom

Europa en de Europese Unie

Dit is niet de plek om de vraag te stellen of het nu onbewust of juist opzettelijk gebeurt, maar het begint me in toenemende mate te storen dat de termen Europa en Europese Unie (EU) in de media te pas,…

West-Papoea: hoogste tijd voor actie

Op deze pagina is in de loop der jaren meerdere malen aandacht besteed aan de situatie in het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea, het hedendaagse West-Papoea. De ‘Stille Genocide’ die daar plaatsvindt, krijgt naar mijn mening veel te weinig aandacht en wordt ten…

Ter Stapel – 3

Het kan in de ‘democratische rechtsstaat’ klaarblijkelijk dus nog maller om de niet aflatende stroom aan migranten richting Nederland maar opvang te willen blijven bieden: “Zo vraagt het kabinet provincies om in te grijpen bij gemeenten die niet voor genoeg…

Ter Stapel – 2

Op 16 mei schreef GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger op Twitter: “Afgelopen vrijdag was ik in Leeuwarden en sprak een Syrische vader. Hij voelt zich niet veilig en neemt ‘s nachts al z’n waardevolle spullen mee als hij naar de wc moet.…

Ter Stapel

“Opnieuw te weinig bedden in Ter Apel, en ook geen bussen voor vervoer”, kopte de NOS in een (inmiddels aangepast, want later kwam er toch vervoer) artikel op haar internetpagina.[i] De NOS geeft hiermee opnieuw een eigen draai aan de…

Natte voeten

Op 21 april jl. werd het wetsvoorstel betreffende het ‘democratiseren’ van waterschappen besproken in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is van de hand van Laura Bromet van GroenLinks en Tjeerd de Groot van D66 en moet een einde maken aan…

Veeziekte

Begin 21ste eeuw werd Europa getroffen door grote uitbraken van mond- en klauwzeer, varkenspest en vogelgriep, drie uiterst besmettelijke veeziekten die ingrijpende gevolgen hadden.

“Normaal” Academisch Peil…? – 2

Het lag niet direct in de bedoeling van ondergetekende om meteen maar een heel feuilleton te gaan schrijven over wat er allemaal mis is op onze instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het lijkt er echter op dat…

“Normaal” Academisch Peil…?

“Meer dan de helft van de wetenschappers in Nederland zoekt in zijn of haar werk regelmatig de grenzen op van het toelaatbare”, zo schrijft het online onafhankelijke magazine TU/e Cursor. Vorige week werden de uitkomsten van de Nationale Enquête Wetenschappelijke…

Deltaplan voor het Noorden?

Al enige tijd wordt er in diverse media aandacht besteed aan het mogelijke voornemen tot de aanleg van de zogenaamde Lelylijn, een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen, en daaraan gekoppeld het plan om maar liefst 220.000 nieuwe huizen te…