Categorie: Rene Oterdoom

Erfzonde

Om maar met de deur in huis te vallen: ik hecht geen geloof aan het fenomeen erfzonde. Ik ben niet verantwoordelijk en ik ben niet verantwoordelijk te hóuden voor misstappen die mijn voorzaten eventueel mogelijkerwijs onder voorbehoud misschien wel eens…

Deel dit:

De Nederlandse ‘democratie’

“Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Stemrecht heb je als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De verkiezingen voor de…

Deel dit:

Europa en de Europese Unie

Dit is niet de plek om de vraag te stellen of het nu onbewust of juist opzettelijk gebeurt, maar het begint me in toenemende mate te storen dat de termen Europa en Europese Unie (EU) in de media te pas,…

Deel dit:

West-Papoea: hoogste tijd voor actie

Op deze pagina is in de loop der jaren meerdere malen aandacht besteed aan de situatie in het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea, het hedendaagse West-Papoea. De ‘Stille Genocide’ die daar plaatsvindt, krijgt naar mijn mening veel te weinig aandacht en wordt ten…

Deel dit:

Ter Stapel – 3

Het kan in de ‘democratische rechtsstaat’ klaarblijkelijk dus nog maller om de niet aflatende stroom aan migranten richting Nederland maar opvang te willen blijven bieden: “Zo vraagt het kabinet provincies om in te grijpen bij gemeenten die niet voor genoeg…

Deel dit:

Ter Stapel – 2

Op 16 mei schreef GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger op Twitter: “Afgelopen vrijdag was ik in Leeuwarden en sprak een Syrische vader. Hij voelt zich niet veilig en neemt ‘s nachts al z’n waardevolle spullen mee als hij naar de wc moet.…

Deel dit:

Ter Stapel

“Opnieuw te weinig bedden in Ter Apel, en ook geen bussen voor vervoer”, kopte de NOS in een (inmiddels aangepast, want later kwam er toch vervoer) artikel op haar internetpagina.[i] De NOS geeft hiermee opnieuw een eigen draai aan de…

Deel dit:

Natte voeten

Op 21 april jl. werd het wetsvoorstel betreffende het ‘democratiseren’ van waterschappen besproken in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is van de hand van Laura Bromet van GroenLinks en Tjeerd de Groot van D66 en moet een einde maken aan…

Deel dit:

Veeziekte

Begin 21ste eeuw werd Europa getroffen door grote uitbraken van mond- en klauwzeer, varkenspest en vogelgriep, drie uiterst besmettelijke veeziekten die ingrijpende gevolgen hadden.

Deel dit:

“Normaal” Academisch Peil…? – 2

Het lag niet direct in de bedoeling van ondergetekende om meteen maar een heel feuilleton te gaan schrijven over wat er allemaal mis is op onze instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het lijkt er echter op dat…

Deel dit: