Categorie: Prof. dr. Paul Cliteur

Kerkgangers en Zuilenbouwers

De humanistisch-liberale intellectueel Sid Lukkassen gaat in een nog te verschijnen bijdrage van hem aan het boek Diversiteit, identiteit en de culture wars (red. Paul Cliteur en Perry Pierik) in op het werk van de Amerikaanse auteur Cornel West (geb. 1953). Cornel West is de auteur van een artikel “Towards a Socialist Theory of Racism”. Daarin prijst hij het marxisme, maar stelt ook dat het marxisme te weinig oog heeft voor de invloed van ras buiten de strikt economische sfeer. In de woorden van Lukkassen:

Deel dit:

Cultuurmarxisme: er waart een spook door het Westen

Er waart een spook door het Westen, niet dat van het communisme, maar van het cultuurmarxisme. Het communisme is dood, het cultuurmarxisme springlevend. Cultuurmarxisme is een term waarmee critici bepaalde onderdelen van de linkse politieke agenda aanduiden en afwijzen.

Deel dit:

(A)theïsme

Hoeveel ruimte is er voor religie in een seculiere samenleving? Als we naar het maatschappelijke debat over de excessen van godsdiensten kijken – het misbruik in de katholieke kerk, misbruik in joodse gemeenschappen en het terrorisme uit naam van god…

Deel dit:

De 200 rassen van de wereld

Racisme is een verwerpelijk politiek en moreel engagement. Eigenlijk bestaat daarover onder fatsoenlijke mensen consensus. Het begon in de negentiende eeuw als een wetenschappelijke theorie met Arthur de Gobineau (1816-1882) en, volgens sommigen, Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), maar het transformeerde…

Deel dit:

Een collectieve morele blinde vlek

Enige tijd geleden werd ik geïnterviewd door Esther Wit van het Humanistisch Verbond. Uiteraard wil ik dat interview de lezers van Sta-Pal ook graag voorhouden.  Rechtsfilosoof Paul Cliteur was een opmerkelijke getuige in het proces-Wilders naar aanleiding van diens ‘minder…

Deel dit:

Sam van Rooy in gesprek met Paul Cliteur

Sommige getuigen in het proces tegen Wilders haakten af uit angst, of omdat ze niet aan de PVV gelinkt wilden worden. Jurist Paul Cliteur, die vond dat Wilders onterecht vervolgd werd, neemt het wél voor de politicus op. Prof. dr.…

Deel dit: