Over STA PAL

Algemene informatie over STA-PAL:

Sta-pal is onder meer een voortzetting van het v.m. OSL-Stavast door de voormalige medewerkers van Prosper Ego en auteurs van Sta Vast. In het algemeen staan wij pal voor het behoud van Nederland als een hoogwaardige, vrije en fatsoenlijke samenleving, met een eigen onvervangbare culturele identiteit.

Correspondentieadres:

Van der Duyn van Maesdamstraat 37
7391 VJ Twello
Telefoon: (++031) (0) 571 27 44 41

Redactie:

Ton Nijhof  : webredactie

Auteurs:

Mat Herben
Ton Nijhof
René Oterdoom
Wim van Rooy
lkol b.d. Victor Remouchamps
kol b.d. Charlef Brantz
kol b.d. Leo Dorrestijn
Mr. Ronald B. Dunki Jacobs
ritm drs. Guido Ouwerkerk
prof. dr. David Pinto
prof. dr. Paul Cliteur
dr. Sid Lukkassen

Verder wisselen wij met verschillende buitenlandse redacties artikelen uit en plaatsen wij artikelen van gastauteurs.

Met deze website willen wij ons actief inzetten voor:

  • Het behoud en de verdediging van de parlementaire democratie;
  • De eerbiediging en handhaving van onze rechtsorde;
  • De bescherming van burgers en hun eigendommen;
  • Een hecht Atlantisch bondgenootschap;
  • Een gezond sociaal en economisch klimaat;
  • Beter gegarandeerde vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder voor politici;
  • Een religieus neutrale staat;
  • Openbaar onderwijs;
  • Een ruimhartig toelatingsbeleid voor echte vluchtelingen en een zeer selectief beleid voor landverhuizers (economische asielzoekers).

Wij stellen het op prijs indien u onze vrijwilligerswerkzaamheden financieel wilt ondersteunen door een regelmatige bijdrage, sponsoring of het gunnen van advertenties.

Bank gegevens:

RABO
t.n.v. Nijhof, o.v.v. ‘bijdrage Sta-Pal’
IBAN: NL56RABO 01638 28 458
BIC: RABONL2U

Deel dit: