Categorie: Charlef Brantz

Doorgaan met prutsen!

Moet en kan je als doorsnee lid van de samenleving een onderscheid gaan maken in politiek leider, parlementslid en lid van een Kabinet, wanneer je een persoon verwijt een loopje te hebben genomen met de realiteit en waarheid?

Pinoccia

Soms laat ik me door een titel verleiden om een column in De Telegraaf te lezen en waan me dan voor even een deel van “Wakker Nederland“. Dat ‘soms’ is vaak verbonden met de titels van twee columnisten: Nausicaa Marbe…

Misselijkmakend

We leren het nooit. Vanmorgen moest ik twee keer even over mijn nek gaan. Bij het openen van de websites van de Telegraaf en het AD verschijnt een grijnzende demissionaire Minister-president op de voorpagina’s. “Hij gaat het nu stukken beter…

Hof der zotheid

Wat moet je nog zeggen over een electoraat dat blind is voor de misstappen van een regering, waardoor honderdduizenden Nederlanders de dupe zijn geworden?

De grote Haagse leugen

Immigratie naar Nederland mag gezien de forse omvang van de laatste decennia zeker beleidsrelevant genoemd worden. Frequent wordt in discussies gesproken over medelanders met een migratie achtergrond zonder dat daar handen en voeten aan gegeven wordt.

De ‘Dying Minutes’ van de democratie

De afgelopen jaren ben ik prudent omgegaan met termen als fascisme, nazisme, racisme en meer termen die eindigden op –ismen, waarvan nationale bestuursmodellen, organisaties, instanties en personen onnadenkend beschuldigd werden en worden. Onnadenkend, omdat in de meeste gevallen met de…

De politieke winter zet door

In de loop van de 20ste eeuw is de politieke strijd om het roer van het staatsschip in handen te krijgen verschoven van een keuze tussen een ideologische en/of religieuze beweging  naar het zoeken van een evenwicht tussen welvaart en…