Categorie: Charlef Brantz

Hof der zotheid

Wat moet je nog zeggen over een electoraat dat blind is voor de misstappen van een regering, waardoor honderdduizenden Nederlanders de dupe zijn geworden?

De grote Haagse leugen

Immigratie naar Nederland mag gezien de forse omvang van de laatste decennia zeker beleidsrelevant genoemd worden. Frequent wordt in discussies gesproken over medelanders met een migratie achtergrond zonder dat daar handen en voeten aan gegeven wordt.

De ‘Dying Minutes’ van de democratie

De afgelopen jaren ben ik prudent omgegaan met termen als fascisme, nazisme, racisme en meer termen die eindigden op –ismen, waarvan nationale bestuursmodellen, organisaties, instanties en personen onnadenkend beschuldigd werden en worden. Onnadenkend, omdat in de meeste gevallen met de…

De politieke winter zet door

In de loop van de 20ste eeuw is de politieke strijd om het roer van het staatsschip in handen te krijgen verschoven van een keuze tussen een ideologische en/of religieuze beweging  naar het zoeken van een evenwicht tussen welvaart en…

Subsidieslurper

Ophouden met potjes ter beïnvloeding van idiote, onmeetbare doelen als mondiaal burgerschap!’, riep de toenmalige Parlementariër Han ten Broeke (VVD) op Twitter.

Crimineel gedrag

Dit artikel draagt een nog al stevig en beschuldigende titel en vanzelfsprekend zal het segment van de Nederlandse samenleving dat de huidige generatie politici een warm hart toedraagt, onmiddellijk moord en brand schreeuwen.

Een armetierige bestuurder

Ik verbaas me al maandenlang over die meneer Bruls die voorzitter van het Veiligheidsberaad blijkt te zijn. Regelmatig komt de man met uitspraken, zeg maar kreten, die hij niet onderbouwt.

Afvoer putje van Europa?

Zijn column draagt de titel “De Afbraak die de relschoppers aanrichten, is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte” en het is interessant te lezen hoe een Vlaming vanuit zijn inmiddels grotendeels verdwenen minderwaardigheidscomplex naar de ontwikkelingen in de…