Categorie: Charlef Brantz

Het land waarin we leven

“Als het serieus wordt, moet je liegen” blijkt een van de gedragen adviezen van Juncker te zijn, die hij tijdens een van zijn heldere momenten de wereld om hem heen aanreikte. In de Westerse politieke en activistische wereld van de…

Voorspellingen komen vrijwel nooit uit

Jeroen Hetzler[i] komt op 11 augustus 2021 op de website www.climategate.nl met een aantal vaststellingen, dat de moeite waard is om aan een breder publiek door te geven. Teksten en volgorde heb ik naar eigen inzicht aangepast, eigen teksten verwerkt…

Vermijd kuddementaliteit

Het nieuwe IPCC rapport ligt nauwelijks in de schappen of klimaatfatalisten als Timmermans en Klaver beklimmen de kansel om westerse samenlevingen te waarschuwen dat het einde der dagen wel heel dichtbij is gekomen.

Nou, sorry hoor!

Ik heb me de laatste jaren geïrriteerd aan de gemankeerde visie van politici en geschiedschrijvers op de manier waarop de militair zijn operationele taken onder gevaarlijke omstandigheden in een ver-van-huis missiegebied (zoals het voormalig Nederlands-Indië) heeft moeten en moet uitvoeren.

Trend?!

Een bericht van Oliver Moody in de Sunday Times van 18 juli 2021: “De eerste voortekenen van een catastrofe (in Duitsland) werden negen dagen geleden door een satelliet ontdekt, die 500 mijl boven de rustige heuvels langs de Rijn cirkelde.”

De splijtzwam

In het artikel: “hoe godvergeten slecht moet je zijn om dit te flikken”, een uitspraak van John van den Heuvel, schreef ik dat na de moord op Derek Wiersma het inmiddels demissionaire Kabinet (Grapperhaus) met het plan was gekomen om…

De gescheurde portemonnee van de overheid

Dat de overheid en diens schatbeheerders niet met belastinginkomsten kunnen omgaan, is weliswaar geen verrassende observatie, maar tijdens de nu 16 maanden coronacrisis is die vorm van geldverspilling duidelijk aan de oppervlakte gekomen. Vooral het Ministerie van VWS blijkt wel…

De antiracist is de grootste racist

Veel auteurs hebben geprobeerd om duidelijk te maken dat het streven naar inclusiviteit en diversiteit, het instellen van een quotum voor vrouwen en niet-blanke medewerkers een uitermate ongewenste vorm van discriminatie is.

Kreukelaars

Ik bestudeer regelmatig de artikelen op de website wyniasweek en die prikkelen herhaaldelijk mijn nieuwsgierigheid. Ik gebruik bewust de term “bestuderen” in plaats van “lezen”, omdat die artikelen mij er regelmatig toe aanzetten om zelf een paar zinnen “op papier”…