Categorie: Charlef Brantz

Monddood gemaakt en murw geslagen

Professor Dr. Theo Schetters, bioloog, immunoloog en vaccinexpert, is al 40 jaar actief in de vaccinindustrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus net als de schrijver van dit artikel niet tegen vaccins en ontkent…

Het kapotte politieke kompas

Er leven in Nederland verwarde personen die denken dat Nederland een parlementaire democratie is. Een staat waar stevig wordt vastgehouden aan de principes van de Trias Politica. Een staat waar het Parlement ervoor waakt dat de regering misstappen maakt en…

Mission Creep is Core Business

In Carré #5 /2020 verscheen een artikel met de titel “De Grand Prix van het Plein” waarin een aantal kritische kanttekening werd geplaatst bij het nieuwe bestuursmodel van de Defensie organisatie.

Het LPF syndroom

Door kenners en media wordt nogal snel en gemakkelijk een verbinding gemaakt tussen het verval van de LPF en de neergang van de FVD. De vraag of die verbinding juist is, wordt in ieder geval in gevestigde mediabronnen niet afdoende…

Ontmaskering

In 1986, toen ik nog een jonge fruitige majoor was met een kort lontje dat regelmatig ontbrandde, vertelde mijn Afdelingshoofd dat een bezoekende generaal niet geïnteresseerd was in problemen. Alleen in oplossingen. Bij onze presentaties moest de werkvloer – wij…

AD zet zichzelf voor schut

Nog een paar dagen voor de presidentsverkiezingen in de USA en de gevestigde media in de persoon (nou ja niet echt) van het AD vindt het wenselijk om de man die vier jaar de vreselijkste ziektes naar het hoofd geslingerd…

Scoren is prioriteit. Zelfs in eigen doel

Nieuws zou de weergave van de realiteit moeten zijn; de journalistieke objectiviteit zou synoniem moeten zijn met neutraliteit of onpartijdigheid en een onderscheid moeten maken tussen feit en opinie, zonder daaraan een waardoordeel te plakken.