De Knot-ramp

Een tijd geleden heb ik een column/artikel gewijd aan de financiële miskleunen van de Kabinetten Rutte en de Algemene Rekenkamer heeft dat in haar rapport van 17 mei 2023 bevestigd. Recapitulerend: De AR constateerde ‘structurele zwakheden’.

Er zijn onder meer problemen met de afrekening van voorschotten die in de coronacrisis zijn verstrekt. Het departement kan van € 5,1 miljard aan verstrekte voorschotten de rechtmatigheid niet verzekeren. De AR spreekt van een ‘ernstige onvolkomenheid – de politieke verwoording van het plebse “een nooit voorgekomen puinhoop” – en benadrukt dat de coronaperiode geen enkel excuus is voor het geconstateerde wanbeheer. Immers bij Sociale Zaken en Economische Zaken waren de financiën wel op orde. Het betekent dat VWS voor de derde keer de financiële zaken niet op orde heeft.

Maffia-praktijken

Klaas Knot. Afb: WEF – Flickr

In eerdere artikelen die op de website van sta-pal werden gepubliceerd zijn de financiële dwalingen van Nederlandse Kabinetten nader belicht zoals : “Gelegaliseerde Diefstal” (maart 2017) waarin werd uitgelegd hoe de Kabinetten Lubbers en Kok met instemming van de Tweede Kamer m.b.v. de Uitnamewet a.k.a. Jatwet en privatisering van het ABP een greep in de pensioenpot hebben gedaan, waardoor het ABP  met een gat van € 15 miljard in zijn financiële reserves geconfronteerd werd. Overigens meende de heer Frijns die in de jaren ´90 Directeur Beleggingen van het ABP was, dat tot 1996 niet genoeg geld binnen is gekomen om de VUT regeling[1] te financieren. Die regeling werd deels betaald uit het benodigde beleggingsrendement voor de pensioenen. Volgens zijn schatting gaat het om een bedrag van rond € 10 miljard en een deel kan worden geteld bij de eerder genoemde € 15 miljard. Kortom: het misdrijf wordt nog erger.

In het artikel “Babyboomers vreten de Pensioenpot op” (augustus 2022) wordt o.m. geïnformeerd over DNB en ettelijke rekenrente. DNB/Knot heeft decennia lopen goochelen met de wettelijke rekenrente, die is ontleend aan staatsobligaties. Het ABP had in 2022 een rendement op zijn investeringen van ongeveer 7%, maar moest voor de kapitaalgroei de wettelijke 2% gebruiken. In feite groeit het kapitaal van het ABP veel meer dan is toegestaan en het geld dat “over“ is (die 5%) valt in de reserves waarmee de regering leuke dingen kan doen: financieren van zijn binnen – en buitenlandse hobby’s. Een van die leuke dingen is de bijdrage aan de EU Stabiliteitsmechanisme ad € 40 miljard en dat bedrag wordt uit het pensioenfonds betaald.

Tot 2022 werd nooit een inflatiecorrectie toegepast en dus hebben boomers nooit een voordeel gehad van de gigantische rendementen. De gemiddelde gepensioneerde bij het ABP is de afgelopen tien jaar daardoor maximaal €15.000 euro misgelopen. Dat geld is niet uitgekeerd. Niet, omdat het er al die jaren niet was, maar omdat de rekenregels van De Nederlandse Bank dat verboden. De postactieven zijn decennia door DNB bestolen.

Uit de bovenstaande informatie blijkt dat de diefstal van de overheid al tegen de € 80 miljard loopt. Tel uit je winst en het is echter nog niet gedaan met malafide regeringspraktijken. De door het Kabinet Rutte III voorgestelde hervorming van het pensioenstelsel kan verstrekkende gevolgen hebben voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen: € 500 miljard kan een andere bestemming krijgen resp. verdwijnt plotseling uit de pensioenpot.

De Financiële genius

Het blijft helaas niet begrensd tot Kabinet en Ministeries. Wat te denken van Klaas Knot de zittende Directeur van de Nederlandse Bank? Hij werd in 2011 op voorspraak van Rutte verkozen boven de uitermate bekwame Lex Hoogduin, toentertijd hoogleraar en monetair econoom met een voortreffelijke reputatie, die door de voorganger van Knot, Nout Wellink,  voorgedragen werd, maar niet door de ballotage kwam van de niet-econoom Rutte. Die wist als IWAB (Ik Weet Alles Beter) dat hij niet Hoogduin aan het roer van DNB moest plaatsen, maar een volgzamere, buigzamere persoon die zijn oren graag naar zijn wijze adviezen zou laten hangen. Daarom koos hij voor de– voor kabinet en EU – uiterst buigzame Knot.

Na 13 jaar met zijn handen o.m. in de algemene pensioenpot te hebben gerommeld, weet Knot blijkbaar nog steeds niet wat de rol van DNB in Nederland zou moeten zijn. Die had hij kunnen vinden in o.m. de wikepedia: “toezicht houden op een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer; een solide en integere bedrijfsvoering van financiële instellingen en stabiele prijsvoering”. Wanneer men naar de huidige toestand in Nederland kijkt en die toetst aan de taakstelling van DNB, dan moet men vaststellen dat DNB zich niet echt aan die taakstelling heeft gehouden. In normale mensentaal: het is een puinhoop en de belastingbetaler is de klos.

Eduard Bomhof (1944) – econoom, voormalig minister, hoogleraar – heeft aan Knot’s dwalingen een aantal columns en artikelen geweid. Onlangs heeft ook Raymond Peil op de website OpinieZ in een artikel met de titel “De grote Financiële verdwijntruc van bankbaas Knot” de financiële fratsen van Knot nader belicht. Beide heren kunnen de dwalingen van de heer Knot beter belichten dan ik. Een paar (kern)uitspraken:

  • 23 mei 2021: Absurde nadruk op klimaat in DNB jaarverslag …zeven keer zoveel verwijzingen naar klimaat als naar inflatie.…Knot maakt van de DNB een klimaatbank…..waarvoor de bank geen expertise heeft en ook niet in het takenpakket past
  •  13 september 2021: op 7 september 2004 besliste de Kamer met algemene stemmen om de pensioenen onder toezicht te brengen bij DNB. 17 jaar later weten we het resultaat: systematisch fout in de onderbouwing en arrogant in de uitvoering …met als uitkomst een onnodige korting van 20% bij ABP en andere fondsen en met een slechter systeem in de startblokken voor de toekomst. Deze onnodige ramp kan nog worden gekeerd als de Kamer nog een hamerstuk aanneemt: pensioenen weer wég bij DNB.
  • 28 mei 2022: Knot loopt wel voorop, maar in een volstrekt verkeerde richting…weer 100 extra medewerkers…..foute veronderstellingen, foute berekeningen …DNB heeft zichzelf aangewezen als de redder des vaderlands voor klimaatproblemen en biodiversiteit? ..wat is nuttiger voor de bescherming van de natuur? 100 extra studiebeurzen aan de Universiteit in Wageningen voor biologen uit ontwikkelingslanden of 100 extra medewerkers a €80.000/jaar bij DNB…intussen verwaarloost DNB de studie van de inflatie.
  • 15 oktober 2022: het schrikbewind van de Nederlandsche Bank kost pensioenfondsen €50 miljard…incorrecte bewering van de DNB dat lagere (reken) rente een groot risico is… pensioenfondsen sluiten een verzekering af bij Goldman Sachs…de totale positie van pensioenfondsen wordt door verslechtering van de financiële toestand riskanter.  
  • 14 maart 2024: de brokken van Rutte: de verdwenen €5.1 miljard bij VWS tijdens de Corona-periode en uit Kamerdocumenten blijkt dat het Kabinet voor €41,7 miljard zich schuldig heeft gemaakt aan buitenparlementaire uitgaven (Incidentele begrotingsaanpassing/ISB) uit de staatskas…het Kabinet heeft 51 keer zonder toestemming van het parlement een greep uit de staatskas gedaan…Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bijna €23 miljard zonder parlementaire toestemming uit de staatskas genomen….Bij de ISB’s voor 2024 is Defensie koploper t.b.v. Oekraïne.(nu weten we waar die €3 miljard voor de Oekraïne vandaan zijn gekomen; belastinggeld voor Defensie).
  • 20 maart 2024: DNB meet als financiële toezichthouder met twee maten; stresstesten en what if scenario’s voor anderen en zichzelf daarvan vrijwaren…eind 2021 bedroegen de buffers van DNB €11 miljard; na twee jaar negatieve resultaten is daar nog €7 miljard van over en de verwachting is dat eind 2023, begin 2024 de voorziening voor financiële risico’s (de buffer) is uitgeput en €11 miljard verdampt is.

Twee personen die door Rutte als kundige personen op economische en financieel gebied werden aangeprezen en de Nederlandse winkel rendabel moesten maken èn houden, hebben de belastingbetaler heel wat geld gekost: tenminste € 58 miljard. Tenminste, maar uit de bovenstaande tekst blijkt dat het wel ietsjes meer is.  


[1] Regeling waarmee werknemers destijds met vervroegd pensioen konden gaan met behoud van salaris en pensioen opbouw.


Deel dit:
5 3 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
20 dagen geleden

Inderdaad Charles… Mafia praktijken! Maar niet alleen van onze eigen overheid, die oplichterij geschiedde in een bredere, al lang georganiseerde roofoverval op de kapitalistische wereld door CultuurMarxisten die zowel de Europese Centrale Bank als de Amerikaanse Federal Reserve controleren.

Als kers op hun taart werd het ook al lang geplande Covid drama geënsceneerd. Zo misbruikten zij hun macht als politieke stok om de kapitalistische hond dood te knuppelen door de geldpers ongelimiteerd via de ECB aan te zetten en zo de geldhoeveelheid (‘Money Supply’) naar levensgevaarlijke hoogte te stuwen terwijl de rente naar practisch 0% werd gemanipuleerd want zij hebben geld nodig, véél geld en vooral gratis geld…

Zo financierden zij hun sinistere “reset’plannen ten koste van een quasi “Argentijnse” inflatie die afgelopen jaar zo’n 16 % bedroeg en nu alweer stijgt!
Laat u niet wijs maken dat de economie niet in het slop zit en dat die inflatie daalt terwijl die juist alweer aantrekt! Dat is het angstbeeld dat boven ons hoofd hangt want hoge(re) inflatie vraagt om hoge(re) rente en nu zelfs het ABP en de andere ganzen met de gouden eieren practisch gekeeld zijn kan iedere fractie van een procent rentestijging op de nationale schuldenlast fatale gevolgen hebben.

In de EU betekent dat het faillissement van meer dan de helft der lidstaten en daarmee van de EU en de Euro. Nederland is ècht niet gevrijwaard voor die komende ellende, dus weet goed dat het globalistische duo Rutte & Knot daarvoor tekent. Hun spel is nu al jaren gaande – ik schreef, uiteraard niet als enige, 2 jaar geleden ook al over het daarmee gegenereerde potentieel voor een rennende inflatie als een linkse ‘self fulfilling prophecy’ om de economie te ontwrichten in: https://sta-pal.nl/2022/02/hoe-gevaarlijk-is-inflatie-voor-u/ 

Zoals Charles al meldde moest de malafide Mark Rutte uiteraard een linkse ambtenaar op de DNB stoel parkeren om de staatskas en de pensioenkassen leeg te kunnen roven voor zijn communistische ‘reset’ plannen. U hebt inmiddels al gezien hoe wij, in een tijdsbestek van slechts enkele jaren, de rekening gepresenteerd kregen voor Mark Ruttes’ moedwillige wanbeleid. Dat werd ook nog eens geaccentueerd door de benoeming van de incompetente, politiek-correcte D66-heks op Financiën die het allemaal, ongestraft, nog eens dunnetjes overdeed.

Zo vlogen de miljarden wel de deur uit en al die ratten verlaten nu, na de voor hen rampzalige verkiezingen, successievelijk het schip terwijl het nieuwste WEF-paard van Troje en de grote verliezer van de komende verkiezingen – als die er ooit nog komen – Pieter Omtzigt, het land de rechtsstatelijke “coup de grâce” geeft. En wij stinken er allemaal opnieuw in…