Hoe gevaarlijk is inflatie voor u?

Levensgevaarlijk, vooral als deze willens en wetens veroorzaakt wordt door CultuurMarxisten die zowel de Europese Centrale Bank als de Amerikaanse Federal Reserve controleren. Zij misbruiken hun macht als politieke stok om de kapitalistische hond dood te knuppelen door de geldpers ongelimiteerd aan te zetten en zo de geldhoeveelheid (‘Money Supply’) naar levensgevaarlijke hoogte te stuwen.

Dat is nu al jaren gaande, het daarmee gegenereerde potentieel voor een rennende inflatie is een linkse ‘selffulfilling prophecy’ om de economie te ontwrichten. U ziet nu al hoe wij, in een tijdsbestek van slechts enkele maanden, de rekening gepresenteerd krijgen voor premier Ruttes’ moedwillige wanbeleid, wat nu geaccentueerd moet worden door de benoeming van de politiekcorrecte D66-heks op Financiën. Sigrid Kaag weet hoegenaamd niets op enig vakgebied, laat staan de financiële wereld. Ongetwijfeld gaat zij proberen om ons rammelende monetaire beleid aan haar CultuurMarxistische vriendjes uit te leveren. Dit is een tijdbom waarvan slechts weinigen het gevaar appreciëren, maar u hebt wellicht in de jaren ‘80 uw schouders opgehaald bij het lezen over hyperinflatie in Bolivia. Die liep zo gillend uit de hand dat het geld ‘s morgens tientallen procenten meer waard was dan ’s avonds en de banken contante geldstortingen alleen nog maar waardeerden op het gewicht van de waardeloze stapel ‘oud papier’.

Hoge inflatie

Afb: Pxhere.com

Maar als ik u vertel dat één miljoen Euro’s uit 1990 (lees het equivalent in toen nog bestaande Guldens) volgens statistieken van het IMF vorig jaar – voor inflatie gecorrigeerd – nog maar een luttele € 484.000 waard was, dan betekent dat dit de inflatie in dertig jaren liefst 110% bedroeg… Dus toch een beetje bananenland? Sinds 1982 is de inflatie in de USA en Europa niet meer zo hoog geweest als nu, dus de euforie over de ‘geweldige prestatie’ van de beurs aan het Damrak is nogal relatief, temeer omdat financiële analisten en grote klanten hierop reeds lang anticipeerden èn anno 2020 een forse correctie moet komen. Dat kan niet anders als u ziet hoe de kosten van alles wat los en vast is de pan uit rijzen. Wie weet waar hij/zij op moet letten zag de geldhoeveelheid met honderden miljarden toenemen dankzij de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank die beiden in handen zijn van het zelfdestructieve globalisme. Alleen al in de 12 maanden van 2020 werd 20% van de totale ‘money supply’ in de USA en de EU gecreëerd, maar hebt u Klaas Knot, Wopke Hoekstra of de hoofdschuldige Mark Rutte ooit over die inflatoire tijdbom gehoord?

Dat mogen macro-effecten zijn op mondiaal niveau, maar wat u raakt zijn de gevolgen van datzelfde globalistische wanbeleid op micro-niveau. Niet alleen voor Jan (beneden-) Modaal maar ook voor de aartsvijanden van het globalisme, de middenstand die er per se aan geloven moet volgens het draaiboek van Karl Marx. Diens discipel Mark Rutte implementeert die communistische agenda door grote delen van de bevolking bewust kapot te maken met zijn malafide ‘groene’ wanbeleid, waarbij het aardgas, in recordtijd en volstrekt onnodig, peperduur werd door alle accijnzen en belastingen.

“Dit is in Nederland al
lang gebeurd terwijl u
het niet in de gaten had”

Kijkt u maar: Uw gasrekeningen zijn in één jaar van januari tot januari liefst 350%  hoger geworden omdat de opportunist Rutte bij de commies van GL en de EU in bed dook, resulterend in een virtuele verdubbeling der gasprijzen, terwijl electriciteit ruim 50% duurder werd! Het gemiddelde energie- kostenplaatje steeg daarmee ruim 85%! En dàt is alleen maar het begin van de Brusselse ‘green deal’ die Mark Rutte voor ons in petto heeft…  In 2008 kreeg de wereld al een zware financiële crisis voor de kiezen die tot een enorme polarisatie, een tweedeling tussen rijk en arm, leidde. Al sinds de jaren ’80 zijn het de rijken die maximaal profiteren van een periode van economisch herstel terwijl ‘de rest’ meer en meer inlevert, vooral de middenklasse als het ideologische offerdier voor het NeoMarxisme.

De nationale schuld wordt momenteel door de incompetente en onverantwoordelijke premier Rutte sprongsgewijze zo ver omhoog gejaagd dat nog meer belastingverhogingen daar redelijkerwijze geen enkel positief effect meer op kunnen hebben, terwijl Nederland al ongeveer de hoogste directe plus indirecte belastingdruk ter wereld kent. Dat is de expliciete bedoeling van het globalisme, het volkomen afhankelijk maken van de bevolking van Big Brother. Nederland kan zo voor een enorme financiële crisis komen te staan en dan wordt tot overmaat een ‘kip zonder kop’ als minister van financieën aangesteld. Al voor de imaginaire coronacrisis kampten jongeren met onbetaalbare studieschulden en onbereikbare huisvesting, terwijl de inflatie die laatste categorie nu al helemaal buiten bereik van de grote meerderheid plaatst, naast het effect van het onbeschofte immigratiebeleid van de man in het torentje èn diens erg originele stikstof epifanie.

Waar draait de dodenrit op uit?

Rentestijgingen zijn broodnodig, o.a. om de inflatie te beteugelen, maar de globale schuldenlast is zo onvoorstelbaar groot geworden dat een bloedbad onvermijdelijk is. Er is een historisch voorbeeld: Een ‘schuldenjubileum’ (‘debt jubilee‘) is een technische kwijtschelding van schulden over bijkans de volledige breedte van de samenleving, hetgeen reeds werd voorgesteld tijdens de Covid recessie door de schuldigen die slechts op chaos uit zijn, u weet dus al uit welke wind de hoek waait.

Economen zien zo’n jubileum als een alternatief voor een depressie, door het op grote schaal afschrijven van schulden uit de publieke registers bij een imploderende economie, bijvoorbeeld als gevolg van het actuele wanbeleid in de USA dat trouw gekopieerd wordt door de EU/ECB.

Wij hebben dit fenomeen gezien na W.O. 1 toen Duitsland bezweek onder de financiële druk van de Franse wraakoefening die het land insolvent liet èn gepolariseerd tussen communisten en socialisten. Na W.O.2 gebeurde hetzelfde  met de creatie van de D Mark i.p.v. de waardeloze Reichsmark, waarmee feitelijk zo’n 90% van de Duitse overheids- en private schulden werd weggepoetst in een slachting onder obligatiehouders en schuldeisers. Anno 2020 koersen de USA daar weer in hoog tempo op af, de verdwaasde EU volgt hen op de hielen in de richting van een feitelijke ‘financial reset’ met de illegale ‘transferunie’ die uw spaarcentjes en pensioenen gaat opslokken.

Alles met de volledige medewerking van uw moreel corrupte premier. Wie hier schatrijk van worden en handenwrijvend toezien hoe onze Haagse politiek niet eens wil debatteren over de OMT-fraude van onze regering in de voor de samenleving uitermate schadelijke Covid-besluitvorming, zijn uiteraard de CultuurMarxisten. De door hun inflatie dagelijks minder waard wordende Euro en de Dollar hebben zij al lang verlaten, nu hebben zij het gemunt op uw bloedig opgebouwde investeringen, pensioenen en levensverzekeringen, teneinde uw financiële nachtmerrie te vervolmaken. Met Sigrid Kaag krijgen zij alle medewerking, dus neemt u inflatie a.u.b. serieus. Héél serieus…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
2 jaren geleden

We moeten af van alle WHO/WEF lakeien in de politiek en de ambtenarij !!!

2 jaren geleden

De inflatie serieus nemen is juist de doodsteek omdat dan de acceptatie en de ondervonden machteloosheid een ‘’ afgrijselijk’’ beeld oplevert. Na bewustwording van de situatie begint de bloeddruk te stijgen omdat men DAN pas beseft dat de armoede er aan komt. Maar ……. De haat tegen het establishment begint dan pas te werken. Het oude liedje ….. komt ter tafel dat MEN op een criminele wijze is belazerd . Bij ‘’Deze’’ filosofische opmerking past nu de kennis en verbijstering. Immers: MEN heeft niets gedaan en protesten kwamen slechts van economen en financiële deskundigen omdat de inflatie nog niet was begonnen . Prof.Dr Sylvester Eijffinger en Prof. Dr. Edin Mujagic hebben al jaren geleden een artikel geschreven dat de Europese Centrale Bank, met aan het hoofd de debiel Mario Draghi, een bizar beleid voerde en buiten het mandaat van de ECB ligt . Toen deskundigen Draghi er op wezen dat DAT niet langer kan, deed Draghi gewoon zijn middelvinger omhoog en Eijffinger noemde hem een Italiaanse vos in schaapskleding . Mark Rutte vond alles best en Klaas knot van de Nederlandse bank werd een plaats in een vergadering gewoon ontzegt . Lang leve de criminelen . Nu de roof op spaargeld aan de gang is en de rechter nu pas meent dat de 4% rendementsheffing onredelijk blijkt wordt MEN langzaam wakker . Maar nu is het te laat . Dat Sigrid Kaag van Financiën geen verstand heeft en Mark Rutte nog steeds een nepotisme-doctrine als beleid hanteert moeten we er rekening mee houden dat de inflatie nog een tijdje door gaat en misschien de stemmers op D-66 en de VVD het door krijgen dat de armoede ook bij hen aanklopt er een besef optreed dat ze Rutte en Kaag ter verantwoording roepen . Klaas Knot is afgezakt tot een idioot en wil het vermogen dat in woningen zit in box 3 duwen zodat de spaarder en aflosser worden gestraft belasting te betalen over de waarde van hun afgelost huis . Knot houdt zo een lijntje open naar Rutte maar in feite sluit Knot zich aan bij een criminele organisatie, en dat is mijn mening .

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes

U haalt Mario Draghi aan, terecht… :

Dat het deze globalistische ex-ECB baas in zijn Frankfurter jaren totaal niet om verantwoord monetair beleid, maar slechts destructief salonsocialistisch activisme ging maakt hij nu duidelijk in Italië door honderduizenden non-vaxxers werkeloos te maken door hen niet alleen te ontslaan maar ook nog eens brodeloos te maken door hen de toegang tot de sociale voorzieningen te ontzeggen. Het zijn stuk voor stuk rancuneuze, fascistische braakmiddelen uit de stal van D66, GL en PvdA.

Socialisme is nu eenmaal nèt een smerige geslachtsziekte waarvan een land niet of nauwelijks zal herstellen en als je denkt dat je er vanaf bent komt het via de achterdeur weer binnen met het Kartel.

Een eeuw geleden werd er gesproken van ‘roofridder-kapitalisme’… Dit is de terugkeer ervan, vermomd als salonsocialisme voor ‘nuttige idioten’ door ons paard van Troje met hun handlangers Rutte & Kaag daarin verstopt.