Categorie: Actueel

De staatsgreep waar niemand over vertelt

Zowel in de USA als in Nederland kregen artsen vorig jaar de instructie om coronapatiënten niet meer te behandelen met Ivermectine en Hydroxychloroquine. Hier te lande ging die rampzalige instructie uit van ‘Hugo, de man met de plank voor zijn…

Prikbord nr 802

Naar verluidt gaat het Klimaatverdrag van Parijs uit van een maximale temperatuurstijging van 1,5 oC. Is dit de opwarming van de atmosfeer of van de bovenste 10 meter zeewater of een wereldwijd gemiddelde van wat?

‘Straffeloosheid’

Het Internationaal Strafhof bestaat sinds 2002, maar het speelde nog niet veel klaar. Het Internationaal Strafhof ziet zichzelf als het speerpunt in de ‘wereldwijde strijd tegen straffeloosheid’. Het nam 28 zaken in behandeling, vaardigde 35 arrestatiebevelen uit en liet 17…

Vluchten naar sociale voorzieningen

Het Syrische gezin Baqayan, dat in 2016 vluchtte voor de oorlog in hun thuisland, is in een bureaucratische nachtmerrie terechtgekomen volgens het Algemeen Dagblad (27-07-’21). Moeder Hafsa Baqayan heeft een Marokkaanse vader (de opa van de kinderen Layan en Karam)…

Ideologie als seculiere religie

In zijn nuchtere ‘systemisch terrorisme’ sneed Ton Nijhof aan hoe onwaarachtig het (christelijk) geloof voor hem werd in zijn simpele toetsing ervan aan de realiteit. De essentie van geloof is dat het een filosofische ‘waarheidsgebod’ verhult, omdat het nu eenmaal ‘geloof’…

Systemisch terrorisme

In deze bijdrage wil ik proberen duidelijk te maken waarom ik vind dat ‘theoterrorisme’ (een term gemunt door prof. dr. Paul Cliteur)  een ondeugdelijke term is, die beter vervangen kan worden door ‘systemisch terrorisme’.

PCR test wordt stopgezet in de VS

De Amerikaanse – globalistische – organisatie CDC stopt met gebruik van de frauduleuze PCR test, waarvan de uitvinder Cary Mullis al jaren zegt dat deze – met een 60% foutmarge –  pertinent niet bedoeld is om een coronabesmetting vast te…