Auteur: Ton Nijhof

Schieten

“Het was ontzettend dom van mij, maar het kwam voort uit onmacht. Het gebaar was niet persoonlijk naar hem bedoeld, maar meer om mijn woede te uiten voor de manier waarop hij over asielzoekers sprak”.

Boswijk (CDA) levert fakenews

Volgens CDA Kamerlid Boswijk is zijn gezin vorige week opgeschrokken door ‘onaangekondigd bezoek’ en bleef hij daarom een paar dagen thuis. De Tweede Kamer hing onmiddellijk in de gordijnen ‘vanwege doodsbedreigingen door boeren’ en de pers voorzag de ineenstorting van…

De zwijgende meerderheid

De zwijgende meerderheid begint zich te roeren. Er is ongemak in de maatschappij – die is er al jaren – en nu komt het er eindelijk uit. Boerenland, ons vaderland, moet kennelijk geofferd worden op het offerblok van de WEF,…

Politiek halveren

We kunnen de politiek halveren. Een stad als New York doet het met een Gemeenteraad van 51 personen op een bevolking van 8,3 miljoen, waarvan 3% ambtenaar is. In Nederland hebben we 225 leden in de Staten Generaal op 17,3…

Jan Struijsvogel

Volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB), zijn  de boerenacties niet minder dan “een aanval op de democratie”. Er zijn geestelijk mindervaliden, gekken, reddelozen en struisvogels. Struijs lijdt kennelijk aan de laatste vorm.

God vond het niet zinvol

Voor alle boeren:Er gaat een Joodse legende rond dat God hemel en aarde schiep, en uiteindelijk de mens. Hij schiep twee mensen; eerst Adam – een man – en daarna Eva,een vrouw. Beiden waren naakt en droegen al helemaal geen…

Amuse

In november 2019 debatteerde de Kamer al over een pakket ‘noodmaatregelen’ voor wat betreft stikstofdeposities. De voormalig voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en huidig D66-Kamerlid De Groot, beweerde toen: “dit is nog maar de amuse”.

Peiling

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling een soort van ‘vooraankondiging’ van iets…

Geen crises

Beweerdelijk zucht Nederland onder crises: vluchtelingencrisis, stikstofcrisis, CO2-crisis, klimaatcrisis, griepcrisis, et cetera en zo voort. Daar bestaat een oud (schuin) spreekwoord voor: ‘het werktuig van de nar is het speelgoed van de dame’.

Een gezellig protest

Er was gisteren een groot protest van de boeren. Een gezellig protest, precies volgens de regels van het land wat Nederland oorspronkelijk was. Van twee mensen kon ‘de veiligheid niet gegarandeerd worden’. Dat is minder gezellig, maar gezonde argwaan is…