Auteur: Ton Nijhof

Gratis bier

Nadat Van der Plas in de Kamer mede namens Omtzigt een voorstel indiende om het minimumloon een beetje te verhogen, brak luid gejoel uit bij VVD, CU en CDA. “Gratis bier: u heeft daar helemaal geen dekking voor”, terwijl Van…

Deel dit:

Migratiedossier

De explosies in het migratiedossier overtreffen de explosies in Amsterdam en Rotterdam. Het is niet toevallig dat al deze explosies een exotische herkomst hebben; de nieuwkomers van de 20e en 21e eeuw hebben niets met de westerse manier van leven…

Deel dit:

Politiek als bedrijf

De ‘polletiek’ bestaat niet meer en de Nederlandse (en Europese) democratie is op sterven na dood. In een reeks van jaren zijn verschillende groeperingen erin geslaagd zetels te bemachtigen in de Staten Generaal, maar over het algemeen kunnen we zeggen…

Deel dit:

Einstein

De lichtsnelheid (299.792 kilometer per seconde) is de hoogst mogelijke snelheid in de natuur. Dat gegeven is een belangrijke pijler van Einsteins algemene relativiteitstheorie. Die theorie staat als een huis, en vrijwel niemand twijfelt er dan ook aan dat de…

Deel dit:

D66 is controversieel

In de Haagse politiek is men deze week bezig met het al dan niet controversieel verklaren van wetsvoorstellen, kabinetsbrieven en desbetreffende debatten. D66 vindt het maar niks en wil niets controversieel verklaren.

Deel dit:

Vrijwillig stikkende boeren

Caroline van der Plas wil het stikstofbeleid controversieel laten verklaren, zei ze bij WNL. Dat houdt in dat de demissionaire Ministers daar geen besluiten op kunnen nemen. Maar de vrijwillige uitkoopregeling voor boeren hoeft wat haar betreft niet controversieel te…

Deel dit:

Immigratie speerpunt verkiezingen

Na enkele jaren van ongebreidelde immigratie wordt ook bij de immigratie-vriendelijke partijen meer en meer duidelijk dat er nogal wat nadelen kleven aan immigratie. In het bijzonder immigratie ‘met behoud van cultuur’.

Deel dit:

Stoelendans

Met het electoraal  leeglopen van de gevestigde partijen verdampen voor de leden ook de kansen op een ronkende baan in de landelijke politiek, een fraai inkomen en 95 dagen vakantie per jaar. Een stoelendans is daarom wel logisch.

Deel dit:

Learning by doing

Een aantal kenners en denktanks is tot de verbazende conclusie gekomen dat de Russische krijgsmacht (RF) geleerd heeft van zijn operationele fouten in 2022.

Deel dit:

Kritiek op Omtzigt

Op het internet zwelt de kritiek op Omtzigt sterk aan. Volgens niet weinig opinies aan de rechterzijde van het spectrum is Omtzigt met zijn Nieuw Sociaal Contract niet meer dan een voortzetting van CDA-politiek. Dat zal wel meevallen, maar ook…

Deel dit: