Categorie: Columns

Waarom staat moraliteit niet op het linkse kompas?

Al jaren betoog ik dat er geen sprake is van antropogene opwarming van het klimaat, e.e.a. gebaseerd op gestaag toenemende ‘bekentenissen’ van leidende klimaatwetenschappers die hun ongelijk ruiterlijk toegeven, zelfs hun excuses aanbieden voor hun misleiding van de mensheid.

Een klassiek voorbeeld van machtsmisbruik

Greenpeace wil bij de rechter afdwingen dat de regering haar steun aan de KLM koppelt aan drastische maatregelen ter verkleining van de luchtvaart. Artikel 3:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht is echter glashelder: “Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het…

Een Messias uit Silicon Valley

Bill Gates is de naam en de man wordt door het gros van de useful idiots op het schild gedragen en de wereld getoond. Wanneer de beschikbare betrouwbare informatie over de Messias op een rijtje wordt gezet en diepgaand bestudeerd…

David Hume: afnokken

De universiteit van Edinburgh heeft de naam van David Hume van een gebouw geschrapt omdat zijn meningen uit de 18e eeuw in onze tijd problemen opleveren. Welk soort debiel en anachronistisch narcisme veroorzaakt dat iemand overstuur raakt door de kennisontwikkeling…

Bijltjesdag

Van een CEO mag men verwachten dat hij in noodgevallen improviseert, desnoods de spelregels oprekt, maar een duidelijk herkenbare, nieuwe koers weet uit te zetten om het schip van de staat te behouden. Kijkt u nu eens terug op tien…

Rechtsstaat daalt af

In een lange reeks van wat wij in dit land inmiddels ‘incidenten’ moeten noemen en met de bruiloft van minister Grapperhaus nog vers in het geheugen, daalde onze rechtsstaat opnieuw af naar ongekende diepten. De Amsterdamse versjesopzegger A. ontweek bevallig…

De ‘helden’ van de ‘cancelcultuur’

Toen George Soros begon Antifa te werven, tegen betaling, was hun modus operandi om zich onder demonstranten te verbergen, vervolgens de balaclavas op te doen, snel enkele winkelruiten in te gooien en diverse branden te stichten, waarna zij zich weer…

Religieuze criminaliteit?

Criminaliteit is: alles wat door algemeen verbindende voorschriften strafbaar is gesteld en wat verder daarmee te maken heeft. Daar is één uitzondering op: de vrijheid van religie. In ons land moet bijvoorbeeld het slachten van een dier voor consumptie, volgens…

De brand in Moria

Het vluchtelingenkamp Moria ligt ten noordoosten van Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, Griekenland. Het wordt al jaren overspoeld door enorme aantallen vluchtelingen. Volgens InfoMigrants komt ongeveer 70% van de mensen in het kamp uit Afghanistan, maar in werkelijkheid verblijven er…