Categorie: Columns

Rechten van nieuwkomers

Een van de belangrijkste zaken die nieuwkomers – of nazaten daarvan – in ons land onder de aandacht willen brengen, is wel dat zij niet ‘wit’ zijn, ook rechten hebben en het onuitwisbare gevoel hier sterk gediscrimineerd te worden. Als…

Profeten, dominees, pastoors en imams

Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren en duidt enkel aan dat de persoon spreekt in naam van iets of iemand, meestal een ‘god’. De profeet kan geen bewijs leveren voor zijn stellingen; men moet het doen…

Samenzwering of theorie?

Op 30 – 10 schreef ik onder de noemer ‘Mefistofeles woont in Davos’ over miljardairs die daar komen uitleggen aan multimiljonairs hoe ‘de gewone man’ leeft of, naar hun inzicht, zou moeten leven in de communistische machtsovername getiteld ‘the great…

Abnormaal is de norm

Het verzoek om Nederland zodanig normaal te maken dat ook Geert Wilders weer op de fiets naar het werk kan, is met een grote meerderheid in de Tweede Kamer afgewezen. 101 Kamerleden vinden het kennelijk abnormaal wanneer Wilders zomaar ineens…

Linkse extremisme en het torentje

Ex-PvdA minister Plasterk beleefde ruim een jaar geleden zijn epifanie: ‘Rutte III. Dat is een kabinet van rechts: VVD, CDA, CU – vroeger ’klein rechts’ genoemd – en het altijd plooibare D66, dus je zou nu een stevig rechts beleid…