Categorie: Columns

Prikbord nr 836

Indien de boeren zoveel tijd en moeite besteden aan hun stikstofprotesten, met risico van boetes tot € 100.000 – dan blijft het vreemd dat ze geen onafhankelijke deskundige inschakelen om steekproefsgewijs enkele metingen te doen. De benodigde ‘berekenaars’ mogen dan…

Taalmoord

Dagelijks kunnen lezers, luisteraars en kijkers zich verbazen over het taalgebruik van de veronderstelde crème de la crème van onze Natie.

Amuse

In november 2019 debatteerde de Kamer al over een pakket ‘noodmaatregelen’ voor wat betreft stikstofdeposities. De voormalig voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en huidig D66-Kamerlid De Groot, beweerde toen: “dit is nog maar de amuse”.

De toch al twijfelachtige eer

Met het consumentenvertrouwen wordt aangegeven in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Verwerkt worden gegevens over de inschatting van het economisch klimaat, de eigen financiële situatie en de koopbereidheid.

Peiling

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling een soort van ‘vooraankondiging’ van iets…

Hoe corrupt is de Europese Unie?

In Brussel roepen ze heel wat over integriteit, eerlijkheid, transparantie. Het gebrek aan die karaktereigenschappen kan in een woord gevangen worden: corruptie. Om een beeld te krijgen van de doorsnee corruptheid van de Europese Unie is toetsing van lidstaten en…

Geen crises

Beweerdelijk zucht Nederland onder crises: vluchtelingencrisis, stikstofcrisis, CO2-crisis, klimaatcrisis, griepcrisis, et cetera en zo voort. Daar bestaat een oud (schuin) spreekwoord voor: ‘het werktuig van de nar is het speelgoed van de dame’.

Geheel volgens de SDG

Sustainable Development Goals (SDG) net als bijvoorbeeld Smart City, TriStateCity. Het zijn politieke marketing concepten voortkomend uit het World Economic Forum (WEF) die moeten leiden tot een structuur na ‘the Great Reset’.

Een politiek koekoeksei in het boerennest

De stikstof discussie blijkt ingeklemd te zijn tussen (D66) politici en boeren. In het artikel “Knullige begripsverwarring met grote gevolgen” is uitgelegd dat politici niet kunnen of willen uitleggen waarom de stikstof normen in Nederland zoveel scherper zijn dan in…