Ambtenaren

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ‘niet welkom’ op de Nationale Herdenking Slavernijverleden in de Turks-Marokkaans islamitische enclave Amsterdam. Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse IND-ambtenaren importeren Turken en Marokkanen, meldt NRC. Er is iets mis gelopen in de ambtenarij.

De angst voor het beleid van een aanstaand rechts kabinet en de dreiging van een forse bezuiniging op het ambtenarenapparaat zorgen klaarblijkelijk voor grote onrust onder de ambtenaren. Deze sentimenten zouden tot uiting komen in de reacties van ambtenaren op verschillende ministeries, waarbij vooral de vrees voor het werken onder PVV-bewindspersonen sterk leeft. Als we het NRC lezen, dan begint er een beeld op te doemen van allochtone ambtenaren wiens import-machinerie van familieleden, vrienden en stamgenoten begint te haperen. Ook gaan onze gedachten moeiteloos terug naar de protesterende Rijksambtenaren die zo op het oog zelf bepaald geen voorouders in Friesland of Drenthe hadden maar wel Hamas-terroristen een hart onder de riem wilden steken.

Bovendien hangt nog de dreiging van een flinke reductie van het ambtenarenapparaat als een zwaard van Damocles boven de gevoelige hoofdjes, waarbij men uitgaat van een reductie van circa twintig procent van de posten. Deze onzekerheid wordt volgens ingewijden nog versterkt door het scepticisme over “het vermogen van de nieuwe regering om de beoogde plannen realistisch uit te voeren.” Ambtenaren lijken te worden aangemoedigd om hun zorgen intern te uiten en constructief te adviseren, zelfs als dit “tot aan de rand van de afgrond leidt.” Ambtenaren van het Ministerie van OC&W vreesden na de verkiezingen van 22 november voor bezuinigingen op het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. Dat zou blijken uit stukken die het ANP heeft opgevraagd bij het departement. Op dat ministerie huilden de ambtenaren meteen na de verkiezingen ook al van ontzetting en moest er inderhaast een moment worden ingelast “om elkaar even vast te houden.” Tuurlijk joh: lekker doen. Maar niet meer in onze tijd; niet meer op onze kosten.

Ik denk dat ik geen goed nieuws heb voor de klagende ambtenaren: ze hebben waarschijnlijk gelijk. Er kan in alle geledingen van het ambtenarenapparaat, of dat nu bij Gemeentes, Provincies of het Rijk is, ruim 20% van de ambtenaren worden ontslagen. Zij zitten in het troostprijzencircuit van Melkert-banen, enkel en alleen om de werkloosheidscijfers te drukken tegen een riante sociale uitkering. De prestaties zijn er niet en de arbeidsmoraal bevindt zich op het niveau van het voorouderlijk land. Als ambtenaren zich gaan bezighouden om de gratis-geld-ruif voor allochtonen gevuld te houden, dan zijn hun banen ook overbodig: we zitten niet meer in de 70’er jaren met ‘leuke dingen voor linkse mensen’. Het geld is namelijk op, in het bijzonder door al die linkse feesten.

IND

Ongeveer 11% van de migranten die naar Nederland komen zijn asielzoekers. Dit blijkt uit de Staat van de Migratie 2023, een jaarlijks overzicht van de migratiecijfers van het ministerie van Justitie. Dat betekent dat bijna 90% van de ‘asielzoekers’ gelukszoekers zijn. De vraag is dus gerechtvaardigd of we nog langer behoefte hebben aan een Dienst die de immigratie en naturalisatie regelt – zoals het IND – en mij dunkt dat dit met zulke cijfers niet het geval is: ook die ambtenaren zijn we niet meer nodig. Op zo’n moment is een land verplicht de grenzen te sluiten omdat ons sociale systeem niet in staat is alle gelukszoekers ter wereld van huis en inkomen te voorzien. Bovendien bestaat er in ons land onder autochtone inwoners geen enkele behoefte om zich de regels te laten voorschrijven, zoals de oprichters van slavernijmusea of Zwarte Piet afschaffers en andere, toevallig passerende musici kennelijk graag willen.

Een groot aantal ambtenaren kortom, doet er goed aan om naar een andere betrekking om te zien. Misschien wel een baan bij een bedrijf waar geld wordt verdiend in plaats van uitgegeven.


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 maand geleden

Het grotendeels links georiënteerde ambtenarenbestand zal elkaar binnenkort wel vaker willen vasthouden, bij gebrek aan iets wat ècht houvast biedt in hun dystopische fata morgana.

Zoals Ton terecht opmerkt : “ Misschien wel een baan bij een bedrijf waar geld wordt verdiend in plaats van uitgegeven.”  Er zal een wereld voor hen opengaan, graag of niet, nu hun gegarandeerde verdienmodel van de groene hysterie begint af te brokkelen. Maar in hun paniek grijpen zij terug op hun radicaal-linkse automatismen, zoals het feit dat nu weer enkele onverlaten de vraag opperen of Gidi Markuszower nu nog wel Kamerlid kan blijven. Dat de Moslim Broederschap in de 2e Kamer, letterlijk,tussen hen zetelt tart iedere beschrijving maar de brutalen hebben de halve wereld.
 
Er gloort echter licht aan het eind van de tunnel want Europa wordt conservatiever en zelfs het neo-communistische bolwerk van de EU zal daar rekening mee moeten houden.Zelfs in het practisch reddeloos verloren Duitsland rommelt het en het feit dat het VW concern, als eerste van de welhaast zieltogende autofabrikanten, dezer dagen bekend maakte dat het nu € 60 miljard gaat investeren in de ontwikkeling van benzinemotoren maakt duidelijk uit welke hoek de wind waait. De CDU durfde niet tegen te spreken want ook hun kiezers krijgen de buik vol van de groene Mafia.
 
Het salonsocialistische Kartel dat Europa sinds 2007 zo’n lamlendig, futloos continent maakt zonder enige inspirerende ondernemingsgeest met 28 volkomen heterogene lidstaten, wankelt. Het E.P., waar de lakse Geert Wilders de boot behoorlijk miste, ondergaat een substantiële machtsverschuiving evenals de Europese Raad waar Macron straks een roepende in de woestijn wordt.

De globalisten proberen, zoals altijd, als uiterste redmiddel de hun rechter (Europees Gerechtshof) voor hun karretje te spannen bij de permanent ontbrekende consensus over hun nieuwe waanideeën. Deze gevaarlijke zeloten zullen nooit opgeven want democratie werkt alleen maar als zij winnen, maar hun 5e colonne in Nederland zal moeten slikken met een 20% reductie van het voor een (veel te) groot deel activistische ambtenarenbestand.

Als Wilders dat Schoof-kabinet nu eens liet struikelen en daarbij Omtzigt de ZwartePiet toespeelt kunnen nieuwe verkiezingen de deur openzetten voor de enige remedie tegen het achterbakse neo-communisme uit Brussel : Nexit !      

mgjb
1 maand geleden

De NRC lijkt even wakker geworden te zijn. Of was het een stagiair die een artikel per ongeluk geplaatst kreeg. Het linkse gejank over de PVV en de aanstaande ondergang van onze normen en waarden vind ik wel leuk te horen. Duidelijk dat ze nerveus worden.

Maar nu begint EW ook al mee te janken ‘Oh jee, als Gidi Markuszower de ondergrens niet is, wie dan wel?’
De normen van de PVV zijn dus niet goed genoeg voor de linkse deugers. Zou het kunnen dat normen veranderen in een democratisch proces? En andere normen hoeven niet slechter dan bestaande (en opgedrongen) normen te zijn.

Overal wordt de PVV (en Forum) beschuldigd van uitsluiten.
Dat er een paar miljoen Nederlanders door de deugers uitgesloten worden schijnt geen probleem te zijn.

En wie liegt er steeds over de kosten van energietransitie? Niet de PVV en Forum. Dit project gaat van Nederland een derde wereld land maken. Zo zullen de nieuwkomers zich nog prettiger voelen. Het wordt net als thuis…

Helaas is de verschuiving naar realistisch rechts slechts een klein stapje in de goede richting want de enorme deug industrie met al die gesubsidieerde baantjes die niets dan ellende produceren zit in de haarvaten van de ambtenarij en maatschappij. Deze honderdduizenden gaan zich met alle middelen verzetten tegen alles wat hun baantje in gevaar brengt.

Helaas gaat er voorlopig dus nog niks veranderen, de linkse ellende is nog niet groot en zichtbaar genoeg.

Nog veel werk aan de winkel voor Sta-Pal!