Rutte’s invulling van sneuvelbereidheid

Maandag j.l. werd de column over sneuvelbereidheid op deze website gepubliceerd en daarin verbaasde ik me o.m. over het gemak waarmee bureaucraten zo’n term uit hun mond laten rollen en stelde ik de vraag of Nederlandse jongeren hun leven wel wilden geven voor oorlogszuchtige autoriteiten die de verschrikkingen van een oorlog alleen op het beeldscherm willen observeren.

Ik had ook de vraag kunnen stellen hoeveel van die dappere autoriteiten die herhaaldelijk uitspreken dat “hun oorlog ook onze oorlog” zou zijn, bereid zijn om zelf de helm op te zetten en met het geweer in de hand Russische en Tsjetsjeense tegenstanders te bestrijden.  In het verlengde kan de vraag gesteld worden in hoeverre die dapperen bereid zijn om hun eigen kroost bij een rekrutering – en/of  opkomst centrum af te zetten en na beëindiging van hun eerste oefening met de woorden “God speed” af te duwen richting het front. De vraag stellen is die beantwoorden.

Premier Rutte bezoekt Afghanistan (2013)

De politicus die in 12 jaar zijn land en samenleving – laat ik het mild uitdrukken – geen echte dienst heeft bewezen, loopt al twee jaar te roepen dat we de Kiev-bende met wapens en geld moeten steunen, want …. Een man die het acceptabel vindt om een oorlog te laten voortduren die al meer dan een miljoen slachtoffers van uiteenlopende categorieën heeft gekost; een oorlog die welvaart en welzijn van westerse samenlevingen ernstig heeft aangetast; een oorlog waarvoor bijna een miljoen Oekraïense mannen in de weerbare leeftijd, huis en haard hebben achtergelaten en er niet over peinzen om sneuvelbereid te zijn voor hun president en vaderland. Waarom moeten Nederlandse jongeren dan voor het realiseren van zijn ideaal  sterven op Oekraïens grondgebied? Ik zie daar de logica niet van in.

Wybren van Haga, die het grootste deel van zijn diensttijd bij het KCT heeft vervuld,  heeft een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de bebrilde combinatie van sinterklaas, Kerstman en paashaas zijn militaire sporen heeft verdiend door in camouflagepak met pukkel en/of ransel op de rug, het persoonlijke – of groepswapen in de hand stoempend door de  beemden van Noord-Brabant, Veluwe of Noord-Duitse laagvlakte zijn weg te zoeken naar het volgende schuilbivak. In zijn column van 11 juni 2024 dat op de website https://indepen.eu werd gepubliceerd, schrijft Wybren van Haga:

Mark Rutte is geboren in 1967, net als ik. Toen wij beiden 18 jaar werden kregen we een brief dat we gekeurd moesten worden……Wat mij echter al langere tijd verbaast is dat Mark Rutte zijn militaire diensttijd heeft ontlopen. Daar waar alle gezonde Hollandse jongens anderhalf jaar van hun leven inleverden voor het vaderland, verkoos Rutte het om debatwedstrijdjes te organiseren bij de JOVD……achteraf is het nauwelijks te rechtvaardigen dat iemand die zich op zo’n moment in zijn leven zo opportunistisch amoreel heeft opgesteld nu secretaris-generaal zou worden van de grootste militaire macht ter wereld….des te meer omdat hij geen enkele loyaliteit lijkt te hebben bij de Nederlandse krijgsmacht (Van Haga schrijft ‘leger’)…nu lijkt deze man bereid om niet alleen Russische en Oekraïense jongeren de dood in te jagen op het slagveld, maar ook onze eigen kinderen”

Het is te gemakkelijk om “den Mark” ervan te beschuldigen de dienstplicht te hebben ontdoken zonder de reden daarvoor te willen achterhalen.  Ik vraag me dan ook af hoe die man in staat is geweest om anderhalf jaar buiten de militaire organisatie te kunnen invullen. Broederdienst? Vriendendienst? Afgekeurd wegens lichamelijke tekortkomingen en/of stabiliteitsproblemen? Misschien dat onze bijna internationale legeraanvoerder daar een antwoord op kan geven. Om aan een levenslang durend verwijt te kunnen ontkomen.

 Moet een secretaris-generaal zijn nationale dienstplicht hebben vervuld? Niet per se, maar het helpt wel om de problematiek van en binnen een internationale militaire structuur beter te kunnen begrijpen. Voor die echte militaire aangelegenheden heeft hij een hele bundel hoog gekwalificeerde militairen onder leiding van de voorzitter van het Militaire Comité bij de hand. Maar dan moet die oppermilitair wel de visie van Generaal Eisenhower volgen: ““I appear before you only as a professional soldier to give you a soldier’s advise regarding (Inter)National Defense. I am not qualified to proceed beyond that field and I do not intend to do so. It is my duty as Chief of Staff to tell you gentlemen what I believe to be necessary for (inter) National Security” en niet – zoals de huidige voorzitter herhaaldelijk doet – het faciliteren en legitimeren van politieke wensen.

Die laatste kanttekening kan helaas een hindernis zijn, wanneer de secretaris-generaal een gewogen advies wil hebben om de politieke wensen van de Alliantie wel of niet uit te voeren. Zeker een opportunist als de huidige demissionaire Minister-president, die zich herhaaldelijk bedient van een ongewogen kretologie waarvan hij de strekking voor mens en dier niet kan, niet wenst te overzien. Voor zo’n bureaucraat die om welke reden geen militaire dienstplicht heeft vervuld, gelet op de herhaaldelijke bezuinigen op defensie geen loyaliteit heeft getoond t.o.v. militair en krijgsmacht en ook geen eigen kroost naar de Oekraïense hel hoeft te sturen, zouden jongeren geen stap richting Kiev moeten doen.

Is dat – in lijn met de visie van de elitocratie – Rutte’s benadering van sneuvelbereidheid? Hullie wel en ikke en de mijnen niet? Oekraïners in de weerbare leeftijd mogen in het veilige Westen blijven en westerse jongeren moeten sterven in de Oekraïne? RTO.


Deel dit:
5 5 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Marcel
1 maand geleden

We hebben amper wapens en amper een leger. Wil je een leger opbouwen dan heb je al gauw 10 jaar nodig. De Duitsers deden het in 5, maar waren eigenlijk nog niet klaar. Putin was al ruim 20 jaar bezig zijn leger op te bouwen.
Sinds dat de belofte was geschonden dat de NATO zijn grenzen niet verder naar het oosten zou opschuiven.
Kortom, je hebt geen schijn van kans.
Dit is ons leger nu en al lange tijd: https://lectrr.be/nl/tags/Europees%20leger
Bij de Russen is dat andersom.

1 maand geleden

De heer Koddebeier , de Heer Buskens en de Heer Dunki , hebben al geschreven dat de “” elitaire bende mogelijk niet “ de sneuvel bereidheid”” hebben . Dat moeten “ anderen maar doen””??? Ik heb al eerder geschreven dat “” we”” te maken hebben met psychopaten en mensen die aan amnesie lijden . Maar , het is in feite het “” wegdrukken” “ van de realiteit . De waanzin wordt niet ten volle geuit en de angst daarbij is de remmende factor . Wat we ook zeggen/schrijven , in naam der vrede , de psychopaat ( of sociopaat) dat niet kan verwerken en zich vastklemt aan zijn zieke ideeën . Immers : We weten toch hoe het gegaan is in de jaren 1930 – 1945 , en toch…… komen we steeds weer op hetzelfde onderwerp terug en…….. blijft de elitaire bende minachtend hun «  krankzinnige » voorstellen en kletspraat volhouden . Het associatieve ontbreekt en alleen «  het NU « «  is bespreekbaar . Geschiedenis is zeer belangrijk om te weten wat de omstandigheden En …… de gedachte waren van mensen in het verleden . Over Erasmus hoor ik nog wel eens wat,?maar over de Fabeltjes van La Fontaine hoor ik niets , wijl La Fontaine toch het karakteristieke in de mens duidelijk bespotte . Wat een weerzinwekkende strontvlieg   « «  ( Rutte) schrijft de heer Dunki. Nu, dat is mijns inziens nog beschaafde taal , maar eigenlijk is Rutte in mijn beleving, een psychopaat met alle kenmerken wat de classificatie aangeeft . Ook «  aankomende bestuurders «  zullen de invloed van columnisten , criticasters en andere domkoppen zeker voelen …….. immers wat is er overgebleven van Wilders, van der Plas , Mona Keijzer , om hun democratische en overlevingsdrang waarbij hun standpunten , dewelke voor de « «  besprekingen een coalitie te vormen « «  en nu met Schoof aan het hoofd, de afvlakking van stevige standpunten, mogelijk door Omtzigt afgedwongen, gebleven ??!!! Het is toch beter dit …… dan blijven hangen in de modus van de kabinetten Rutte ? Nu, ja …. We zullen zien wat er van komt…….. maar hét politieke puin van Rutte zal zeker , de bijkomende schade , ontstaan door Rutte CS , aan het licht komen ……. financiën is nu al een probleem en de oplossing begint met een verhoging van belasting bij de «  artistieke sector , boeken en theatervoorstellingen « «  . En de premie in de zorgsector gaat meer worden om de verlaging van het eigen- risico te financieren ……. een sigaar uit eigen doos . Waar blijft het voorstel om de BTW te verlagen en de BTW op voeding geheel af te schaffen ? De symptomen wijzen er op dat de angst …. Dominant is . Angst om niet aan de aangegaane verplichten te kunnen voldoen zoals de Europese Unie van Nederland verwacht , ……… en het « « «  grote kapitaal « « «  geen investeringen meer in Nederland wil bewerkstelligen . De gijzeling is begonnen? Daadkrachtige beslissingen blijven achterwege . De « « generaal   der strontvliegen ???? « «  het blijven allemaal strontvliegen ….. dat is mijn angst . Verdorie ….. waar blijft de ratio en de realiteit ……. neen, de laffe globalisten blijven voorlopig aan de touwtjes trekken. Canaille, ??? ….. ze hebben niets te vrezen omdat hun grote bek ……. de angst bij de massa op-roept . De sneuvel- bereidheid ……. Voor Oekraïne ??? …. de krankzinnige Ollongren is gelukkig met haar laatste dagen bezig ……. !

ronald.dunki
1 maand geleden

breaking news:

Min.van Defensie komt in handen van VVD’s babyface Brekelmans die al sinds mensenheugenis als een papagaai de oorlogstaal van het Amerikaanse State Department napraat…

Na Jette dus wéér zo’n linkse trekpop die de globalistische propaganda braaf in de practijk brengt. Het nieuwe regeeraccoord houdt ook al veel te weinig afstand

ronald.dunki
1 maand geleden

Het goedkope motto ” Hullie wel en ikke en de mijnen niet ” doet opgeld voor laffe globalisten en neo-cons die niet alleen zonder enige scrupules hun zakken vullen over de ruggen van de belastingbetaler maar, à fortiori, over de ruggen der arme Ukraïense jongens die bij tienduizenden moeten omkomen om de uiterst lucratieve ‘proxy war ” van deze ” bottomfeeders ” tegen Putin te voeren.

Zij hebben het morele besef van een hier al eerder gesignaleerde strontvlieg. Dat daarnaast de Donbas, (bijna) letterlijk, een goudmijn is waar onvoorstelbare hoeveelheden strategisch belangrijke mineralen en ertsen in de bodem zitten – sowieso alleen al ruim 60 miljard kilo harde steenkool – is ongetwijfeld ook nog eens één der grootste drijfveren voor dit canaille.

Wat een weerzinwekkende strontvlieg moet iemand dan niet zijn om zich daarvoor, als secretaris generaal der strontvliegen, coûte que coûte te willen prostitueren?.

Koddebeier
1 maand geleden

Er moet een wet komen die oorlogszuchtige politici het eerst naar het front stuurt !!!

Buskens
1 maand geleden
Antwoord aan  Koddebeier

Nou, dat zal lekker opruimen dan! Er is maar 1 partij die vrede wil de FvD.
Want de nieuwe club met Brekelmans op defensie streven niet naar vrede vrees ik.