Prikbord nr 917

Na alle verhalen over fraude bij toeslagen en uitkeringen moeten er toch rechtbankdossiers zijn waar in staat hoe die fraude dan precies werkt?

Een kinderopvangtoeslag heeft een wettelijke basis, is gebaseerd op inkomen en wordt gebruikt bij een gecertificeerde organisatie die facturen schrijft. Dat die facturen niet controleerbaar zouden zijn door de Belastingdienst – die over alle relevante informatie beschikt – is niet alleen ongeloofwaardig, maar bovendien in strijd met het strenge toezicht op die organisaties. Dus waar ging het mis, waarbij niet de organisaties werden aangeklaagd, maar de ouders? En wat is daar ingewikkeld aan? De verspillende oplossing van de Laurentien-stichting is nog erger dan die van de overheid, waarbij onduidelijk is wat de ‘slachtoffers’ moeten verklaren om geloofwaardig te zijn. Waarom hoeft er niets te worden bewezen zoals iedere belastingbetaler dat wel moet (kunnen) doen? En wat stond er dan allemaal in die dikke ‘weggelakte’ dossiers: het falen van de overheid of van de bestuursrechter? Daarbij is opvallend dat er zoveel ambtenaren nodig zijn om de compensaties af te handelen zonder nieuwe fouten door gebrek aan verificatie te maken. Overigens vloeien die kosten deels terug aan de Belastingdienst en worden (nieuwe) fraudeurs in ieder geval buiten spel gezet.

Huurwoningen

De bewering dat het ‘bevriezen’ van de middenhuur de investering niet rendabel maakt, is onbewezen. Wellicht geldt dit voor te duur aangekochte huurwoningen, maar zeker niet voor het woningbestand van de corporaties. Dat er dan meer huurhuizen verkocht gaan worden, is gunstig voor de staat van onderhoud waarin die huizen moeten zijn. Bovendien kunnen ze worden verkocht aan het ABP dat er dan weer huurhuizen van maakt. Het ‘op de markt’ brengen van veel huurhuizen kan een gunstige uitwerking hebben op de prijs. En dat de investeerders hun geld dan naar het buitenland brengen in plaats van hier in nieuwbouwprojecten te steken, moet dan maar worden geaccepteerd (als het waar is). De financiële wereld heeft al veel te lang het beleid bepaald.

Hypotheek

In wat voor een land leven wij, dat een huis huren – met een minimaal woonoppervlak – nog steeds duurder is dan een hypotheek met belastingvoordeel. Zelfs de inkomenseisen/-bewijzen, banktegoed en borgsom voor huren zijn vaak absurd hoog. Wie aan die eisen voldoet kan desondanks niet altijd de benodigde hypotheek krijgen; ook al door de huidige overdrachtsbelasting. Daarbij speelt het hebben van een vast contract ook een merkwaardige rol; niet alleen door wisselende bestaanszekerheid in bepaalde sectoren – zoals evenementenbranche, zonnepaneelmontage, zorg en woningbouw – maar ook doordat het wettelijke (cao-)loon, met name van starters op de woningmarkt, veelal te laag is en daardoor een dubbel inkomen noodzakelijk. Kennelijk heeft de hypotheekverstrekker meer vertrouwen in een eventuele UWV-uitkering dan in een zzp-er. Daarbij is het onbegrijpelijk dat investeerders en hypotheekverstrekkers nauwelijks kijken naar de extra garantie die beschikbaar kan zijn in de vorm van de ‘opgespaarde’ bedrijfswaarde, vermogen van ouders (lees: erfrechten), toekomstige pensioenrechten of aflossingsmogelijkheden en de optie een deel van het eigendomsrecht tijdelijk in eigen bezit te houden in het licht van de stijgende marktwaarde. Want ook bij gedwongen verkoop zal de opbrengst altijd meer zijn dan de vorderingen, tenzij er sprake is van veilingfraude.

Kernwapens

Er zijn landgenoten die zich laten intimideren door Russisch gebral over kernwapens. Kennelijk weten ze niet dat de Russen daar al meer dan 50 jaar mee dreigen. Bovendien is angst een slechte raadgever, omdat dictaturen en terroristen zich weinig aantrekken van de gevolgen; ook voor de eigen bevolking en grondtroepen. Dus zouden juist die angsthazen bereid moeten zijn om de prijs voor een kernwapenaanval zo hoog mogelijk te maken en niet te berusten in het zinloos sneuvelen van honderdduizenden soldaten om zich vervolgens over te geven. Of is het leven van een soldaat minder waard dan het eigen leven?

Milieuverdwazing

Indien slechts 8% van het Nederlandse grondgebied bebouwd is, volgens prof. Boelhouwer, dan is het gebied dat mogelijk (benedenwinds) ‘schade’ van stikstof zou kunnen ondervinden door bouwactiviteiten, slechts een verwaarloosbare sector bij die tijdelijke bouwlocaties. Ook bij specifieke landbouwactiviteiten gaat het om de overheersende windrichting en tijdelijke sectoren waarin zich toevallig kwetsbare natuur bevindt. Wie vervolgens op de kaart van Europa kijkt, zal ontdekken dat zelfs bij een percentage van 20% aan ‘bedreigde’ natuur, de vermeende stikstofschade volstrekt verwaarloosbaar is. Zou er niet op dezelfde manier gekeken moeten worden naar de beweerde CO2-schade die Nederland – gelet op het aantal inwoners – wereldwijd toebrengt aan het klimaat? Of heeft de milieuverdwazing het gezond verstand compleet uitgeschakeld? Luisterend naar de GroenLinks-jongeren en activisten is het antwoord duidelijk, zelfs als het om de Waddenzee of Groningen of het Herstelplan gaat.

Schiphol

De bewering dat de krimp van Schiphol slecht is voor de economie, is onbewezen en bovendien niet relevant. Het verdwijnen van DAF, RSV, VDL, de visserij en 50% van de boeren is/was ook slecht voor de economie, maar geen reden om er geld in te blijven pompen. Bovendien is vliegen een aanslag op het milieu én het klimaat, volgens de klimaatbobo’s, dus is het juist de bedoeling dat er minder wordt gevlogen door de nachtvluchten te schrappen. Nu nog vliegen duurder maken voor vakantiegangers en het personeelstekort van Schiphol is opgelost. Dat er dan ook minder (vracht)verkeer van en naar Schiphol rijdt, is een bonus. Misschien kunnen er dan wel milieuvergunningen voor woningbouw worden afgegeven. Tot slot is relevant hoeveel de Staat aan Schiphol verdient en hoeveel geld er in de groei daarvan werd gepompt. De foute beslissingen zijn niet nu genomen, maar in het verleden, inclusief het ‘blokkeren’ van vliegveld Lelystad.

Signaal

Met het bombardement van een VN-gebouw waarin zich Hamas-terroristen verscholen, heeft Israël een signaal afgegeven. De tactiek om burgers of de VN als schild te gebruiken, werkt niet. Natuurlijk had Israël eerst het gebouw kunnen omsingelen, burgers en VN-medewerkers eruit en vervolgens de luchtaanval. Maar wie weet hoeveel soldaten daarvoor zouden moeten sneuvelen, terwijl Hamas in tunnels verdwijnt?

Het is dus ook een signaal aan de VN en EU: indien die echt bezorgd zijn over het lot van Palestijnse vrouwen en kinderen, dan zal er meer druk op Hamas moeten komen en zal ook het Internationale Rode Kruis toegelaten moeten worden tot de resterende gijzelaars. Want Israël heeft niets te kiezen: als de gijzelaars pas vrijkomen als Hamas is vernietigd dan is gebazel over oorlogsregels of genocide overbodig. Voor de bestrijding van terrorisme en dictaturen gelden geen regels. Niet 80 jaar geleden, niet in Nederlands-Indië, niet in Oekraïne, niet in Gaza en niet in Libanon. Dat is de prijs die ook (onschuldige?) burgers moeten betalen om vrede te bereiken.

Sneuvelbereidheid demonstranten

De demonstranten in Israël die vinden dat het land tot alles bereid moet zijn om alle gijzelaars vrij te krijgen, beseffen kennelijk niet welke offers er al zijn gebracht om dit te realiseren en wat het betekent om Hamas zijn zin te geven. Daarbij gaat het niet alleen om hun bereidheid de gevangen terroristen vrij te laten, de westelijke Jordaanoever weg te geven en nieuwe raketaanvallen en terreuraanslagen te incasseren, maar ook om nog meer Israëlische soldaten te laten sneuvelen teneinde tot een bestand met Hamas te komen zonder dat de gijzelaars worden meegenomen buiten Gaza. Al die boze familieleden zullen dan de vraag moeten beantwoorden of ze zelf bereid zijn om 1 op 4 doden te accepteren; d.w.z. 30 soldaten om de overige 120 gijzelaars vrij te krijgen. Want dat was de prijs die een Israëlische officier moest betalen met zijn leven. En als ze dat niet willen opbrengen of nog meer doden om ook de dood van 1200 onschuldigen te wreken op de Hamas-leiders, dan moeten ze stoppen met hun geschreeuw, de spandoeken oprollen, naar huis gaan en zich kapot schamen voor hun gebrek aan respect voor de staat Israël. Net als een aantal landen in Europa en de rest van de wereld.

Wapenfonds

Waarom Nederland nog eens 3 miljard in een buitenlandse staalfabriek moet stoppen, is een raadsel. Zeker in het licht van het nationale tekort aan arbeidskrachten en het energieverbruik. Bovendien moet er met voorrang een wapenindustrie worden opgebouwd, waarvoor slechts een fonds van 25 miljoen beschikbaar is. Terwijl er 25 miljard en een reeks milieuvergunningen benodigd zijn. Een miljoen artilleriegranaten voor Oekraïne kosten al 2 miljard aan investerings- en productiekosten, om over de kosten van een tank, vliegtuig of pantserhouwitser maar niet te spreken. Maar zo lang we wel voor miljarden wapensystemen kopen, waarmee we in voorkomend geval Rusland, Iran of China niet (mogen) aanvallen, omdat die kernwapens hebben, zullen we ons toch moeten voorbereiden op een Derde Wereldoorlog. Omdat niemand iets te vrezen heeft van de NAVO en al helemaal niet van een Europese krijgsmacht.


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
6 dagen geleden

« «  Ter bestrijding van dictaturen gelden geen regels …….. » » » Dat is de prijs die de onschuldige burgers moeten betalen » ». Dat er dus veel burgers omkomen in een oorlog is « onvermijdelijk « . Dat hebben de « « oorlogen in de 20-ste eeuw bewezen. Die waanzin is het gevolg van «  psychopaten « «  dewelke gevoelloos een oorlog beginnen . De minachting ten aanzien van de burger is meer dan krankzinnig . Dat betekent , dat de dan bestuurlijke elite gewoon criminelen zijn die uit minachting maar doelbewust een oorlog runnen en mogelijk zelfs er dik aan verdienen , net zoals nu het militaire establisment miljarden binnen strijkt ten koste van levens in Oekraïne . « « «  WE « «  zien dus hoe ziek «  machthebbers zijn en, we zien ook hoe dom de massa is . De «  sneuvel – bereidheid « «  is een nieuw woord maar zuiver in psychologische zin , werkt op de geesten van de gewone burger . Dat Emanuel Macron nieuwe verkiezingen wil , omdat LaPen de verkiezingen , voor het Europese Parlement, in Frankrijk gewonnen heeft, is zeer bedenkelijk . Het betekent in feite dat Macron niet kan verwerken dat de bevolking in Frankrijk , een andere koers wil . Ook Macron schaart zich dus in de rijen van Psychopaten . Dat er in Frankrijk hele woonwijken zijn die «  ontoegankelijk zijn voor Fransen , is het gevolg van domme immigratie, de aanslagen even buiten beschouwing gelaten . Mijn constatering is evenwel dat «  een opstand , rellen te boven gaande « «  onherroepelijk de basis van een oorlog is , of , ten minste een burgerrel met veel slachtoffers . De kortzichtigheid van het elitaire establishment heeft de « «  rotte vruchten « «  laten groeien en er nu de on -leefbaarheid haar intrede doet . Dat komt er van als natuurwetten worden genegeerd en psychopaten tot leiders worden aangewezen . Zich kapot schamen is een term dat uit beschaafde monden klink …… maar psychopaten hebben daar schijt aan . De oorlog in Irak is toch ook op «  valse voorwendselen , « «  door Amerika begonnen
Omdat «  men dacht » dat Hoesein «  als dictator de beschikking zou kunnen hebben over atoomwapens : ik zie nog Generaal Pauwel de valse beschuldigingen aan het adres van Irak uiten. Hoessein had geen atoomwapens …….. maar de chaos nu bij de daar zijnde bevolkingsgroepen, door onoverbrugbare religieuze verschillen , is lamentabel , maar de gewone burger betaalt de prijs .

Boudica
7 dagen geleden

Misschien kan de woningnood opgelost worden om iedere AOW-er ongeacht status 70% van het minimumloon uit te keren. Dan mogen ze in rechte samenwonen zonder gekort te worden op deze uitkering. Huurtoeslag zal niet meer nodig zijn en woningen zullen vrijkomen.

De investering van 3 miljard in buitenlandse staalfabrieken is voor de aandeelhouders, het tekort aan arbeidskrachten wordt ingevuld door ‘gedetineerden’ a la WW2.