Omvolking

Volgens NSC-leider Pieter Omtzigt past het woord ‘omvolking’ op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord. De partijleider gaat ervan uit dat de beoogd PVV-minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, deze term niet zal bezigen als zij toetreedt tot het nieuwe kabinet. Daar heb ik wel beeld bij.

Het kan goed zijn dat het woord ‘omvolking’ geen gangbare term is in de komende kabinetsperiode, maar de woorden van Omtzigt moeten natuurlijk wel goed gewogen worden. Omtzigt zegt bijvoorbeeld niet dat er van omvolking “totaal geen sprake is.” Nee, Omtzigt zegt dat het “niet past in het huidige hoofdlijnenakkoord” en dat is natuurlijk wat anders. Alom wordt overigens beweerd dat dit een term uit de nazi-tijd is, vanaf zo ongeveer de 30-er jaren van de vorige eeuw. Dat is niet zo: eerder hebben b.v. Romeinen, Perzen, Ottomanen (Turken) en Arabieren de term niet alleen gebezigd, zij gaven er ook praktische uitvoering aan door overwonnen gebieden te bevolken met leden van de eigen bevolking of middels volksvermenging door (gedwongen) gemengde huwelijken, et cetera. Meer frappant nog  zijn in dat verband de Ottomaanse ‘Janitsaren’ wat Balkan-rekruten waren: gedwongen afgestane zoons van de lokale (christelijke) Balkan-bevolking. De overwonnen bevolkingen werden dus (vanaf ca. 1365 n.Chr.) door de ‘religie van de vrede’ gedwongen om kanonnenvoer te leveren.

Yusuf al-Qaradawi

Al Qaradawi. Afb: wikipedia

Het begrip wordt momenteel in toenemende mate gebruikt voor de goed zichtbare vervanging van de westerse, inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur, met name uit moslimlanden. Hierin zit een systeem; daar zit een bedoeling achter. Wie die islamitische bedoeling geopenbaard wil zien, kan bijvoorbeeld eens wat lezen (pdf, 1998) van de inmiddels overleden ‘huisfilosoof’ van de moslimbroederschap, Yusuf al-Qaradawi (1926 – 2022). Die voorspelde in 2002 aansluitend dat “de islam zal terugkeren naar Europa als veroveraar en overwinnaar.” Hij verwees daarmee naar de geschiedenis, waarin de veroveringsreligie tweemaal werd verdreven: in 732 na de slag bij Poitiers (Frankrijk) en in 1683 bij het ontzet van Wenen, Oostenrijk. Het doel behoefde volgens hem niet noodzakelijkerwijs met het zwaard te worden bereikt, maar kon ook “door demografische groei worden gerealiseerd.” Het ziet ernaar uit dat de bedenkelijke adviezen van onze vriend Qaradawi navolging hebben gevonden: zie slechts de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Van de burgemeester van Arnhem overigens, de Marokkaans-Nederlandse Ahmed Marcouch, is bekend dat hij een groot bewonderaar is van al-Qaradawi en die zijn aanwijzingen kennelijk letterlijk invulling geeft.

PVV

Het is die omvolkingsgedachte die een groot deel van het Nederlandse electoraat heeft bewogen om nadrukkelijk te kiezen voor de PVV; om daar een stevig halt aan toe te roepen. In mijn geboortejaar 1956 telde Nederland 11 miljoen inwoners, nu zijn dat er ruim 17 miljoen. Die toename van 60% kwam niet tot stand doordat de autochtone bevolking zich overwegend bezighield met copuleren, al was dat gedurende het kabinet Den Uyl en nog lang daarna een buitengewoon lucratieve bezigheid: “wat een land, waar je geld verdienen kan in het ledikant.” Inmiddels wordt de bevolkingsaanwas dus actief bevordert door de islamitische eenheden zelf, die zich de woorden van het ‘Asoosjale orkest’ kennelijk wel goed in de oren hebben geknoopt. Waarschijnlijk zonder het zich te realiseren, hebben de laatste kabinetten zich beziggehouden met de instructies van al-Qaradawi en een ware omvolkings-hausse plaats laten vinden: het migratiesaldo in 2019 bedroeg ca. 108.000 mensen, in 2020 ca. 68.000, in 2021 ca. 107.000, in 2022 ca. 224.000 en in 2023 ca. 142.000 mensen: in slechts een paar jaar globaal zo’n 650.000 vreemdelingen extra aan tafel voor sociale uitkeringen. Tel uit uw pensioen, met Rosenmöller (GL) als bewaker van het rendement.

Politiek omvolken

Wat er dus op korte termijn moet worden omgevolkt, is in de eerste plaats de politiek en hun koekoeksjongen in het semi-overheidsveld van toezichthouders en dergelijke. Dat ambtenarenleger van vooral achterbannen van de voorheen dominante partijen, moet zo spoedig mogelijk worden ontmanteld; het is een oneigenlijk verdiencircuit wat geen enkel doel dient, anders dan de eigen achterban van een royaal inkomen te voorzien, opgebracht door de belastingbetalers. Daar horen natuurlijk ook de NPO en de vluchtelingenindustrie bij, evenals de afdeling ‘ontwikkelingshulp’. Aan het klimaat sterven geen mensen, maar in dit land verdienen mensen eraan en het rondgepompte kapitaal bestaat ook daar uit door de werkende (overwegend autochtone) burgers opgebracht (belasting-) geld.

Pim Fortuyn was de eerste die de politieke krachten, die een dergelijke verdeling van het belastinggeld al langer op het oog hadden, nadrukkelijk in de weg stond; hij werd vermoord. Omtzigt moet zelf ook met de dood in de schoenen hebben gelopen (en wellicht nog) toen het gewicht van de woorden “Positie Omtzigt: functie elders” tot hem doordrong. Een ritje met de auto of trein van Enschede naar Den Haag of vice versa, werd ineens een heikele onderneming. Ook nu zal hij zijn woorden voorzichtig kiezen, want een Volkert is nooit ver weg en een trein- of autorit naar Den Haag zal nog steeds ongemakkelijk voelen. Gelukkig zijn we inmiddels zover dat als er nu wat zou gebeuren op dat terrein, de bevolking absoluut niet meer te houden is, niet door leger, politie of wat van club ook. Sterker: grote delen van die organisaties zullen zich naast de bevolking (waar zijzelf ook onderdeel van uitmaken) opstellen.

De gevestigde politiek kan er maar beter alvast rekening mee houden: er gaat een omvolking plaatsvinden. Maar wel anders dan volgens hun eigen plan.


Deel dit:
3.7 3 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
rafi
1 maand geleden

Hopelijk krijgt u gelijk. Hoe zit dat eigenlijk met de dood van Maarten van Traa? Is die niet verdacht?

Boudica
1 maand geleden

Bij omvolking zal toch wel deelname van het vrouwvolk nodig zijn. Kan in 1 a 2 generaties afgelopen zijn. Vrouwen worden ook wijzer en financieel onafhankelijker, ook immigrantenvrouwen. Die kerels hebben dan het nakijken.

1 maand geleden

Omvolking is toch het juiste nu bruikbare woord omdat “” immigratie tegen de wil van het volk is “” . De bevolking is gewoon voor fait – accompli gezet, wat ik als een zeer misdadige handeling beschouw . Uit zuiver ideologische en commerciële motieven is de immigratie op gang gezet en de oorspronkelijke doelstelling was om «  vluchtelingen dewelke met de dood worden bedreigd te accepteren voor een « «  tijdelijke veilige opvang » ». Het blijkt heden ten dage een «  verdien model te zijn « «  waarbij de autochtone bevolking het slachtoffer is . De ruimtegebrek en het importeren van «  vreemde culturen « «  is vragen om moeilijkheden ……. En, de moeilijkheden zijn inmiddels volop aanwezig . De absolute en lamentabele en zeker de walgelijke incompetentie van « «  drie » kabinetten Rutte heeft Nederland op de lijst van ontwikkelingslanden gezet omdat de landelijke onrust onoplosbaar is geworden en Nederland door Sigrid Kaag’s beleid financieel bij de afgrond staat. We zien dagelijks hoe ziek de politieke verhoudingen zijn en met name de «  linkse zooi » » de chaos in stand wenst te houden om hun macht te consolideren . Het is niet nieuw wat ik hier «  te berde » heb gebracht, maar het tekent wel de ongelooflijke bende zoals het nu is . Maar , het echte probleem staat voor de deur,….. het herstel en de Islamitische gemeenschap laat van zich horen en eist haar aandeel om Nederland islamitisch te maken …… ! Dat zal niet gebeuren maar de remigratie van allochtonen komt niet op gang, zodat de chaos heftiger van aard wordt en zal uitmonden in «  sociaal pathologische omstandigheden , met alle gevolgen van dien . Dat Wilders bijna op de knieën ligt door het gedram over rechtstatelijkheid van Omtzigt, is mede de oorzaak dat er nog geen «  nieuwe regering is » » en de de oude ploeg nog de meest stomme fratsen uithaalt . Dat Nederland uit de EU moet stappen omdat ook de politiek in Brussel krankzinnige dictatoriale trekjes vertoont, dringt nog niet door in de hersenen van de «  nieuwe ploeg bestuurders « « . Immers ook de Euro is onhoudbaar . De oude-ploeg bestuurders hoort in de gevangenis te worden opgesloten . De « «  schermutselingen als gevolg van overbevolking « «  zal onverbiddelijk haar tol eisen, zowel bij het prijs niveau als wel de onderlinge verhoudingen. Ideologisch denken moet onmiddellijk worden vervangen door de « ratio ».

mgjb
1 maand geleden

Volledig mee eens. Maar de zieligheidsindustrie en de vele deugers aan de linkerkant van het politieke spectrum zien hun verdienmodel in gevaar komen. Verwacht de komende jaren dus nog veel meer hysterisch gedoe van die kant. Dit is een project van de lange adem.
En apart van dit onderwerp, ik hoop dat Bosma met een vette grijns bij de herdenking van de slavernij gaat staan. Het jankverhaal in de NRC is gewoon lachwekkend.

ronald.dunki
1 maand geleden
Antwoord aan  mgjb

Apart van de ‘omvolking’, maar in één adem niet minder relevant: Europa wordt conservatiever, critischer tegenover Big Brother die zich willens en wetens schuldig maakt aan o.a. de hierboven aangesneden en grotendeels verzwegen, ‘omvolking’. Dat roept de vraag op hoe de toekomst er uitziet voor het medeplichtige ‘activistisch journalisme’ waarvan het door u aangehaalde locale sufferdje, de NRC, zo’n schrijnend voorbeeld is.  
 
Sinds een jaar of tien, wellicht langer, wordt journalistieke objectiviteit genegeerd door fascistjes die in hun ‘bubble’ iedere relatie met de realiteit missen, dus ‘omvolking’ bestaat niet in de NRC en de pestilente gevolgen ervan zijn ‘desinformatie’…  Sterker nog, zij sturen verre van die realiteit omdat zij q.q. gemene zaak maken met een steeds meer totalitaire overheid waarover zij hun potentiële publiek, de kiezers, zèlf categorisch van desinformatie voorzien respectievelijk hen relevante info onthouden.

Zij acteren daarbij als moreel verheven priesters van hun seculiere religie, ‘would-be’ beschermers van hun kromme versie van de democratie, reden waarom zij iedere andersdenkende het zwijgen proberen op te leggen met ‘cancelling’, schijnprocessen met sympathiserende rechters en nu weer de hoogst zorgelijke inmenging van de AIVD/Deep State in de Markuszower affaire zonder de minste degelijke onderbouwing. Het linkse riool slaat wéér toe met hun achterklap en Wilders slikte deze aantijgingen!  
 
Er zijn grenzen aan het geduld van de geïntimideerde, zwijgende meerderheid en het zou goed zijn als Martin Bosma zijn schouders ophaalt over deze riooljournalistiek van de NRC. Elon Musk gaf de al jaren actieve, snel groeiende oppositie op het internet een impuls en kiezers aan beide zijden van de oceaan reageren, zoals Sta-Pal, hetgeen zich dezer dagen nog duidelijker gaat aftekenen bij verkiezingen in diverse Europese landen.

Maar de rot zit er gelukkig ook in bij de Amerikaanse leiders in deze neo-communistische farce. De Washington Post is inmiddels de helft van hun lezers kwijt en maakte in 2023 liefst $ 77 mio. verlies in hun misplaatste focus op DEI (de falende élitaire hobby van diversity, equity en nog iets onbelangrijks wat mij even ontschiet). De activisten in de WaPo krijgen nu lik op stuk van hun management maar weigeren zich te bekeren en verwachten kennelijk dat Jeff Bezos jaarlijks $ 100 mio. op tafel legt voor hun extreem-linkse haatzaaierij. Daarom zijn daar inmiddels koppen gevallen, gelukkig!  Ook de NY Times zag afgelopen maand zo’n interne rebellie omdat de fascistjes niet wilden accepteren dat hun werkplek niet langer als ‘safe place’ zou dienen toen Joe Kahn, de executive editor van hen eiste “to commit themselves to the idea of independent journalism.”  Het probleem met een NRC is dat hun aandeelhouders deels in bed liggen bij de EU en die rioolratten deels van onze belastingcenten leven om de ondergang van Nl. te bewerkstelligen..
 
De hoogtijdagen voor deze ‘redders des vaderlands’ lijken voorbij en ook zij zullen door hun publiek gedwongen worden om relevante nieuws items professioneel te onderzoeken en dan pas te publiceren in plaats van hun obligate verdachtmakingen en beschuldigingen aan het adres van Wilders, Baudet, Bosma, Markuszower, van Meijeren etc.

1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Uw commentaar is wederom een sterk stukje realiteit . Maar ……. Het grote probleem is altijd “ Het veronderstelde “ zonder dat er een visie aan ten grondslag ligt . De NRC is een blad voor kwakzalvers, maar juist kwakzalvers hebben de veronderstelling vaak als feiten naar voren gebracht om de boel te belazeren . Fascistenleider zoals Jozeph Gubbels , met zijn fictie verhalen werd door de bevolking geloofd . ….. en dat is exact het grote probleem . Veronderstellingen werden als feit geïnterpreteerd en daarmede ook de bevolking “ van afschuwelijke “ mis-informatie voorzien . Een “ koopman “ dewelke zijn product aanprijst , zal ongetwijfeld voor een deel mis-informatie gebruiken omdat hij WEET dat veel mensen «  goedgelovig “ zijn . Gelukkig blijkt een “ kentering” haar intrede, maar de geschiedenis leert ons het optimisme te dempen . Dat de NRC journalisten in het bed liggen van de EU is juist DAT tekenent van de veronderstelling en goedgelovigheid .Immers:Er wordt geen afstand genomen van de mis- informatie, de journalisten hebben een baantje . Ook Omtzigt is doorregen met “ morele “ veronderstellingen en tweeslachtig .

Alan Breck
1 maand geleden

Over Fortuyn gesproken: wanneer we kijken naar de strafeis tegen de moordenaar van Peter R. dan was de moord op hem blijkbaar veel erger dan de moord op Fortuyn

Koddebeier
1 maand geleden

Wat een idioot, je moet wel stekeblind zijn als je niet ziet dat er in bijna heel Europa een omvolking plaats vind !!