Auteur: Erwin Versteeg

Kim’s marathon

Bij de naam Kim zijn er die gelijk aan Holland denken. Bij deze marathon gaat het echter om Kim Putters, de huidig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het is aan hem om Ronald Plasterk op de volgen als informateur.

Deel dit:

De eerste etnische zuivering

Waar het eerst leek dat de twijfelachtige eer – Israël laten ophouden te bestaan – Hamas ten deel zou vallen, werd het toch Azerbeidzjan die de eerste etnische zuivering van de 21ste eeuw zou realiseren. Nagorno – Karabach houdt namelijk…

Deel dit:

Hierna de shariaraad?

BOA’s als privéleger van de burgemeester. En vervolgens in ruil voor een consequente opstelling van seculier Nederland verlangen te accepteren dat de scheiding tussen kerk en staat ‘feitelijk niet bestaat’.

Deel dit:

Het gebeurt gewoon weer

Werkgevers stimuleren asielzoekers in dienst te nemen. En dat op een moment dat werkgevers het wel welletjes vinden. Na een jaar waarin de cao-lonen met gemiddeld 7,1 procent stegen, geven werkgevers aan meer te willen investeren in technologische vernieuwing.

Deel dit:

Wie dient de VVD eigenlijk?

Wordt het na de rechtse directe op links, een uppercut na voor de VVD? Want waar zuur ‘links’ vervalt in zelfbeklag en demoniseren van de winnaar, snapt de VVD nog steeds niet dat zij zelf de PVV al 12 jaar…

Deel dit:

Terrorismebestrijder (be)spioneert

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is in 2012 in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Het takenpakket van de NCTV omvat terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De NCTV dient…

Deel dit:

Koekoek! Oorzaak probleem aanpakken

Erwin

Minstens drieduizend huizen en snel bouwen. Dat is wat minister Hugo de Jonge wil. En hoewel Twente in beeld is, kan Enschede het op basis van de aantallen die het Enschedese college van B&W aangeeft dus oplossen met 9300 woningen voor…

Deel dit:

Racisme, fascisme en barbarisme

Is racisme, fascisme en barbarisme een proces binnen ontmenselijking? Volgens Wikipedia is ontmenselijking of dehumanisatie een proces waarbij de menselijkheid van een persoon of groep wordt ontkend. Hierbij zijn twee vormen te onderscheiden, het ontkennen van de menselijke natuur en…

Deel dit: