Auteur: Erwin Versteeg

De overheid als lerende organisatie

De ‘lerende organisatie’ – die de overheid zegt te willen zijn – zorgt vooral voor meer invulling van de baantjescarrousel voor het partij kartel in combinatie met een absurde diplomacratie die erop is ingericht.

Grenzen dicht en de koeien naar buiten

De asielcrisis heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zeer schrijnende beelden uit Ter Apel waar vannacht geen plek meer was en tientallen vluchtelingen onder een dekentje moesten wachten bij het hek. De politieke kopstukken Suzanne Kröger (Groen Links), Jasper van Dijk…

Eindelijk… bevrijdingsdag

4 – 5 mei 2020 de eerste Corona dodenherdenking en bevrijdingsdag. Op 4 mei 2020 sprak Arnon Grunberg: ‘Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij’.

We verliezen van onszelf

Volgens het AIVD is de groei van jihadistische bewegingen gestuit maar is er een groeiende dreiging vanuit ultrarechtse hoek. En volgens het AIVD is de inspiratiebron voor de meest radicale rechts-extremisten de nationaalsocialist James Mason. Een bijna 70 jarige Amerikaanse…

Grip op media

De Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, vindt lokale en regionale media essentieel voor de lokale samenleving en democratie. En toch is de financiering van (lokale)…

We zullen het zelf moeten doen!

Wie kent ze niet… de gehoorzamen. De door hun partij opgeleide politici, ambtenaren van de belastingdienst en het ministerie van VWS, de klantenservice cq klachtenafhandeling bij de overheden; getrouwen die heiligen gehoorzamen.