Buitengewoon Opsporing Ambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaren. Afgekort: BOA’s a.k.a. hulpagent, smurfenpolitie, Bewust Opgewekte Arbeider, Playmobilpolitie, de nieuwe gemeentepolitie.

Inside Job

De heren en mevrouwen van Voetbal Inside hebben het tot ware kunst verheven. Het is een van de pijlers die al jarenlang zorgen voor torenhoge kijkcijfers.

BOA int Gemeentelijke Belastingen…

Uitspraken bij Voetbal Inside zorgen steeds weer voor ophef. Ditmaal moesten de BOA’s het ontgelden. En toch heeft Eus wel een punt als hij het over de opleiding heeft. Ook ik heb mijn bedenkingen als het over BOA’s gaat. Ontstaan vanuit de oude Melkert-baantjes.

Mensen die in de basis van hun aanstelling geen macht behoorden te krijgen maar een simpele dagbesteding. Echter, mensen vanuit de bijstand op een andere wijze hun geld laten verdienen is – zo weten beleidsmakers van de gemeente – een bezuiniging.

En omdat de politiek er elke 4 jaar weer een ander plasje over moet doen komen diezelfde beleidsmakers hun nieuwe politieke ‘bazen’ van dat moment gewoon tegemoet. Want als de politiek zo graag veiligheid wil, dan zetten we toch in op veiligheid. Wil de politiek meer inkomsten. Dan komen er in de beleidsstukken toch mogelijkheden om BOA’s gemeentelijke boetes uit te laten schrijven.

En zo geschiedde, de taken van BOA’s werden uitgebreid en zoals het hoort in een lerende organisatie: ‘geprofessionaliseerd’. Ze werden daarnaast meer onderdeel van de organisatie en een ander voordeel. Indien nodig kon een diversiteit aan overtallige ambtenaren weg worden gepromoveerd richting de ‘nieuwe’ BOA afdeling.

En om de nieuwe collega’s perspectief te bieden in een lerende organisatie werd ‘functieverzwaring’ toegepast met natuurlijk de daarbij horende nieuwe ‘functie’ eisen en bijscholingsmogelijkheden.

Want zoals het nu eenmaal veelal gaat: de politiek (zeker als er geen echte visie is) lost de problemen niet op maar verplaatst ze. En de ambtelijk beleidsmakers maken voorstellen zonder het oude te vervangen. Aldus ontstaat – mede daardoor – de steeds maar uitdijende overheid.

Een scala aan BOA’s

Inmiddels is er dan ook een groot scala aan BOA’s. Zij zijn actief in de domeinen:

Domein I: Openbare Ruimte.
– Handhaver
– Parkeercontroleur

Domein II: Milieu, welzijn en infrastructuur.
– Jachtopziener
– Inspecteur omgevingsdienst
– Inspecteur waterschap
– Inspecteur Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
– Boswachter
– Medewerker bouw- en woningtoezicht
– Inspecteur Inspectiedienst


Domein III: Onderwijs.
– Leerplicht ambtenaar

Domein IV: Openbaar vervoer.
– Veiligheid & Service medewerker
– Controleur openbaar vervoer, boa-OV
– Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een bedrijf, bijvoorbeeld ProRail
– Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een gemeente en belast met handhaving openbare orde, bijvoorbeeld het veiligheidsteam openbaar vervoer van de Gemeente Amsterdam

Domein V: Werk, inkomen en zorg.
– Medewerker van de Arbeidsinspectie
– Sociale rechercheur

Domein VI: Generieke opsporing.
Medewerker Dienst Vervoer & Ondersteuning (DJI)
– Medewerker Belastingdienst / Douanebeambte
– Weginspecteurs van Rijkswaterstaat, beperkte bevoegdheid, Dienst Verkeers- en Watermanagement
– Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ambtenaar
– Boa in dienst bij politie

Monopolie op geweld

Het legitieme geweldgebruik berust bij de politie. Een deel van de BOA’s / handhavers heeft echter inmiddels ook geweldsbevoegdheden en soms ook geweldsmiddelen zoals handboeien, wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.

Niet minder belangrijk. Er zijn ca. 4500 gemeenteboa’s op een totaal aantal van 23000 BOA’s. Gemeenteboa’s die voor een belangrijk deel het imago BOA bij ons ‘het volk’ bepalen.

Sinds de invoering van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (wet Mulder) is bepaalt dat in Nederland voor veel verkeersovertredingen afhandeling plaatsvindt volgens het bestuursrecht, niet volgens het strafrecht.

Dit houdt in dat het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. En komt dus de boete ten goede van de gemeentekas. Zo leveren de BOA’s die boetes mogen uitschrijven volgens het bestuursrecht en niet te vergeten de ‘bestuurlijke boete’ de gemeente direct geld op.

Zo kunnen deze BOA’s dus elke 4 jaar een nieuwe politieke taakstelling meekrijgen die door de dienaren van dat moment keurig in de beleidsstukken worden verwerkt. En daarin zijn de bestuurders van dat moment onvermurwbaar. Er moet immers direct worden gecasht. Of zoals het in de praktijk veelal gaat, een pro-actieve beleidsmaker stelt het voor….

Zo kun je dus als BOA een quotum krijgen dat je verplicht moet halen. Dus je gaat op zoek naar lullige dingetjes om te kunnen beboeten. Het gaat immers om je baan en als je nog promotie wilt maken….

Wat kort door de bocht

Als je dus wat dieper kijkt naar verschillende domeinen en de daarbij horende taken van de verschillende BOA’s. Dan is dat, zoals Eus het stelt, wel wat kort door de bocht.

Ik ben er echter wel van overtuigt dat het beeld zoals geschetst en wat door veel mensen ook wordt herkend, grotendeels wordt gecreëerd door het handjevol BOA’s / handhavers in dienst van de gemeenten.

Nu wordt er ook meer en meer geroepen om BOA’s te laten beschikken over handboeien, een wapenstok, pepperspray, een surveillancehond en een vuurwapen. De BOA’s in domein II (milieu, welzijn en infrastructuur) kunnen dit reeds.

Nu stek je eens voor. Je wordt aangepakt te worden door de religieuze ordetroepen (nu het met de landelijke politie nog niet lukt) van burgemeester Ahmed Marcouch of door een van de Hofstad ordetroepen uit Den Haag

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard.


P.S: Bij deze alvast de beste wensen voor 2024. En laten we vooral samen de via de stembus herwonnen vrijheid verder vorm geven.


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 maand geleden

Domein I en IV zijn voor een deel voort gekomen uit de oude Melkert banen.
Jammer genoeg ontbreekt het bij een deel van deze mensen aan omgangsvormen/normen.

Koddebeier
1 maand geleden

Nu wordt er ook meer en meer geroepen om BOA’s te laten beschikken over handboeien, een wapenstok, pepperspray, een surveillancehond en een vuurwapen. De BOA’s in domein II (milieu, welzijn en infrastructuur) kunnen dit reeds. Wat volop wordt tegengewerkt door de gemeentelijke overheid waar zij in dienst zijn !!
De meeste problemen worden veroorzaakt door BOA’s uit domein I en voor een deel uit domein IV.