Kim’s marathon

Bij de naam Kim zijn er die gelijk aan Holland denken. Bij deze marathon gaat het echter om Kim Putters, de huidig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het is aan hem om Ronald Plasterk op de volgen als informateur.

Kim Holland. Afb: Elvin / Flickr.com

Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement https://www.ser.nl/nlover sociaal-economische vraagstukken.

De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- (VNO-NCW, MKB-Nederlanden en LTO-Nederland) werknemersorganisaties (FNV, CNV en het VCP) en uit onafhankelijk deskundigen (kroonleden). De SER is geen overheidsinstelling.

De doelstellingen van de SER zijn:
– Een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling,
– een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie,
– een redelijke inkomensverdeling.

Rol Pieter Omtzigt

Wie ‘bestaanszekerheid‘ zegt, zegt Pieter Omtzigt, de verlosser. Wie ‘bestaanszekerheid bevorderen‘ zegt, krijgt steun van de SER.

Met iemand zijn ‘karakter’ wordt doorgaans bedoeld een verzameling van eigenschappen die je over een langere periode laat zien. De omgeving, de cultuur en je overtuigingen zijn wat factoren die je karakter beïnvloeden.

Bij karaktereigenschappen hebben we het over psychologische karakteristieken van iemand die bepalen hoe deze persoon zich gedraagt in bepaalde situaties

Naast positieve karaktereigenschappen bestaan er ook negatieve karaktereigenschappen. Daarmee bedoelen we karaktereigenschappen die de persoon zelf vaak in de weg staan.

Nu is een beetje achterdocht is wel gezond, maar als dit vaak gebeurt kun je daar echt last van hebben. Achterdocht is vaak een normale reactie op een bedreigende gebeurtenis die we niet begrijpen.

Bij sommige mensen kan achterdocht echter zo erg worden dat ze nergens anders meer mee bezig kunnen zijn. Ernstige achterdocht (paranoia) is echter geen ziekte, maar een ervaring die zich in bepaalde mate kan voordoen bij alle mensen.

Maar, mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis menen steeds dat anderen het slecht met hen voor hebben. Zij zoeken overal iets achter en zijn steeds bang dat andere mensen hen willen vernederen of benadelen. Het contact met iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis verloopt vaak problematisch.

Als ik op afstand kijk naar de gedragingen van Pieter Omtzigt. Gedragingen onder verschillende omstandigheden. Dat werp dat wel vragen op.

En als je kijkt naar de gedragingen in 2021. Kun je je wat mij betreft ook afvragen of de omgeving van Pieter Omtzigt dit kan dragen. Dan moet je dus hopen op de cultuur in algemene zin van Pieter Omtzigt.

Het is bij Pieter Omtzigt dan ook altijd de ander. Ook tijdens het debat afgelopen week en zijn woorden tijdens de NSC bijeenkomt met 150 leden.

Schudde hij tijdens het debat in de 2de kamer enkel met zijn hoofd. Deed er het zwijgen toe toen Geert Wilders zei dat de vier partijen er inhoudelijk ’bijna’ uit zouden zijn geweest.

Tijdens de 150 leden bijeenkomst gaf hij aan dat er geen enkel voorstel tot een tekst voor het verslag op tafel heeft gelegen over de onderwerpen waar we het over hadden. Zei hij dat de verhouding verstoord raakten ‘door tweets en lekken’.

Dat hij al veel eerder had besloten ‘deze ronde is beëindigd’. Dit proces leidt op dit moment nergens toe. Laat er gewoon een nieuwe informateur komen.

Binnen de eigen partij hoeft Pieter dan geen enkele uitslag te vrezen. Is hij in wezen alleenheerser. 9850 NSC-leden hebben namelijk geen stemrecht.

Het accepteren van een democratische ‘verkiezing’ uitslag zal bij hem wellicht net zo zwaar wegen. Voor mij is dan ook wel duidelijk. Pieter for President is een stap te ver.

Rol Kim Putters

Bij bestaanszekerheid om een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven.

De opvolger van Ronald Plasterk en huidig directeur van de SER was tot 2022 actief voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bij zijn vertrek gaf de invloedrijkste man van Nederland aan:
Ondanks het voornemen de ongelijkheid te verkleinen lukt dat maar niet. Deze kansenongelijkheid gaat niet alleen over meer scholing, de oorzaken kunnen ook in armoede of schulden liggen.”

Hij zat in zijn rol als directeur van het SCP wekelijks aan tafel bij Mark Rutte. Doel was; “We proberen de stem van burgers daar te laten horen en ook echt op zoek te gaan naar verklaringen.”

Hij vond dat het perspectief van burgers nadrukkelijker terug moest komen in het beleid. Anders zo stelde hij ‘komt het vertrouwen in het functioneren van de Nederlandse democratische rechtsstaat verder onder druk te staan.’

Als SCP directeur stelde hij in oktober 2017 reeds dat er in het nationaal probleembesef de afgelopen tien jaar niet zoveel veranderd is.

Integratie en immigratie staat al jarenlang bovenaan, gevolgd door veiligheid en zorg. Nederlanders zijn bezorgd over het ‘gebrekkige’ fatsoen in de omgang met elkaar in de publieke ruimte en in de politiek. Ze vragen zich af of zo liet hij optekenen of ze nog wel zichzelf kunnen zijn.

Putters merkt destijds op dat 70% van de Marokkaans-Nederlandse mannen en jongens tot dertig jaar in aanraking is geweest met politie en justitie. Bij Turks-Nederlandse mannen ligt dat cijfer op ruim 50%. Daar moet zo zei hij dus echt verandering in komen.

Hij zei dit omdat hij vond dat het toen net aangetreden kabinet (Rutte III) met meer dan alleen beleidsmaatregelen aan het werk moest.

Wat de beste man dus kan doen is zijn frustratie van zijn SCP tijd van zich af ‘informeren’. Een aanzet geven om de doelstellingen van de SER in beleid om te laten zetten.

En Pieter Omtzigt over Kim Putters: ,,Hij schreef al in 2016 over een Nieuw Sociaal Contract. Hij voelt en kent de problemen, ik heb vertrouwen in Putters als juiste persoon voor de formatie.”

Rol Geert Wilders

Hij is nogal wat gewend. Maar het verketteren en dwarsbomen zoals dat na de verkiezingen gebeurd. Verkiezingen waarbij ‘het volk’ duidelijk heeft gemaakt wat ze wil. Waar de peilingen nog duidelijker maken wat ‘het volk’ wil.

Waar de meerderheid van de 2e Kamer liever onbenullige zaken loopt af te handelen of onderling elkaar de vliegen af te vangen. Daar zijn de nieuwe PVV Kamerleden rustig en doen hun werk.

En de ‘master himself’. Social media zet hij vol in waar het voor bedoeld is. Tijdens de onderhandelingen is tot nu toe verbindend. Gaat hij tot het uiterste. In het debat scherp maar gelijk ingetogen maar ouderwets feitelijk zoals Bikker nogmaals kon ervaren.

Ook het aanstellen van Kim Putters is een absolute meesterzet. Er is wat mij betreft dan ook maar een president waardig op dit moment.

Conclusie

Fleur Agema omschrijft het juist. Zij gaf al aan ‘wij willen dat het lukt’. Waar Pieter Omtzigt overduidelijk bereid is om in een kabinet met GroenLinks/PvdA en VVD te stappen. De PVV laat ook zien dat ze willen dat met BBB, VVD en het NSC in welke vorm dan ook gaat lukken.

Vooralsnog zet Wilders na het prima werk van Plasterk, met Kim Putters dan ook de volgende PvdA joker in.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 maand geleden

Geachte heer Versteeg, n.a.v. uw artikel en artikelen in Dagblad de Telegraaf stuur ik aan u ons antwoord, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO
Geachte heren, prof. P. Kavelaars, prof. L. Stevens, prof. K. Caminada, E. Vlottes, PVV, prof. A Lejour en journalist L. Brandsma, u bent genoemd en aangehaald in het Telegraaf artikel: “Fiscus wacht schoonmaak rommelzolder”, zie http://www.telegraaf.nl/financieel/749834274/kluwen-aan-fiscale-regelingen-maar-we-komen-er-niet-vanaf-politici-bang-voor-achterban. Leest u het artikel onderaan deze e-mail en het Prikbord 902 na dit Telegraaf artikel, het opent uw ogen.
 
Nog meer prikborden kunt u lezen op http://www.sta-pal.nl en http://www.sta-pal.nl/category/columns/leo-dorrestijn.
 
En er is de afgelopen 30 jaar nogal veel, heel veel aangerommeld, begonnen tijdens de Puinhopen van Paars, http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm met de onverantwoorde privatiseringen en marktwerkingen van al onze Nederlandse Nutsbedrijven. Het zou allemaal goedkoper worden voor ons de Nederlandse burgers, het is de gotspe van de afgelopen 30 jaar, we leven in een onbetaalbaar (huren, woningen, brandstof, energie, openbaar vervoer, infrastructuur, zorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, banken, asielindustrie, enz. enz.) geworden Nederland.
 
Hieronder onze oplossingen voor Nederland. VEREENVOUDIG NEDERLAND, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7166035891923181568/ prof. dr. ir. Berkhout.
 
Wij zijn ook geschrokken van het artikel: “DNB keert jarenlang geen dividend uit”.
Zouden Klaas Knot (500.000 euro per jaar) en c.s. niet gestraft moeten worden wegens grote incompetentie met zeker de halvering van hun vorstelijke salarissen? Zoals ook het totale ambtenarenbestand gehalveerd moet worden.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
CC zoals genoemd
BCC e.a.
 
TER INFO:
Verzonden: maandag 19 februari 2024 11:14
Onderwerp: OPLOSSING VOOR NEDERLAND – Update NSC-fractie over informatie
 
Geachte heer Omtzigt,
Waarom krijg ik van u geen uitnodiging om naar onze partij bijenkomst te komen? Waarom melde u deze bijeenkomst niet aan al uw leden en moest ik dit vernemen uit de media? Maakt u verschil tussen de leden van NSC en komen alleen leden met afkeer voor de PVV in aanmerking om positief te stemmen op uw onverantwoordelijk gedrag?
 
Hieronder onze oplossing voor Nederland. Ook op 30 januari 2024 naar de heer Kim Putters gestuurd en net zoals ik al vele jaren van u nooit antwoord krijg, heb ik ook een enkel antwoord gekregen van de heer Kim Putters, wel een ontvangstbevestiging van de SER gekregen.
 
En dat moet dan de toekomst van Nederland veiligstellen? Leest u de column van mevrouws A. van Gaai hoe slecht het gesteld is met ondernemers in Nederland en dat is al vele jaren aan de gang, zie http://www.sdnl.nl/quekel-ondernemers.htm
 
Waarom is de markwerking en privatisering in Nederland volledig mislukt? Door onverantwoorde politici zoals ook u en de banen carrousel voor politici in Nederland. Enkele voorbeelden, W. Koolmees D66, NS 500.000 euro per jaar, W. Bos PVDA MENZIS opvolger van R. van Boxtel D66, 400.000 euro per jaar, T. de Graaf D66, vicepresident Raad van State ….euro? En nog veel meer ex-politici die dik betaalde fancy baantjes hebben in de geprivatiseerde Nutsbedrijven.
 
In december 2012 heb ik nog een brief laten bezorgen aan de Tweede Kamer voor alle fractievoorzitters om terug te gaan naar het ziekenfonds met inkomensafhankelijke premies. Nooit reactie op gehad. Zie ook http://www.sdnl.nl/quekel-eerste-kamer.htm.
 
We leven in Nederland in een ambtenaren dictatuur en dat vond prof. Twan Tak al in 2002.
 
M.v.g. Paul Quekel, 80 jaar.
 
NB word ik nu als kritisch lid geroyeerd?
 
CC zoals genoemd
BCC, politici journalisten, redacteuren e.a.
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 23:56
Aan: ser.info@ser.nl
Onderwerp: BASISSALARIS, GRIJZE GOLF??? – De Toekomst van Nederland – Rondpompen van geld
Geachte heer Putters, mede na aanleiding van uw optreden bij OP1 is de enige en juiste oplossing het geven van een BASISSALARIS, het afschaffen van alle subsidies en toeslagen en het stoppen met het rondpompen van geld. Vele honderd duizenden ambtenaren kunnen dan echt gaan werken en stoppen het oncontroleerbaar controleren van de Nederlandse burgers.
De enige en juiste oplossing: VEREENVOUDIG NEDERLAND met een BASIS INKOMEN voor iedereen vanaf 16 jaar, stop alle subsidies en toeslagen.
 
M.v.g. Paul Quekel, 80 jaar met alleen AOW

TER INFO:
Onbetaalbaar geworden Nederlandse Staat: zie uitleg waarom: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en ook even door scrollen naar OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!
De enige en juiste oplossing: VEREENVOUDIG NEDERLAND met een BASIS INKOMEN voor iedereen vanaf 16 jaar, stop alle subsidies en toeslagen, m.v.g. Paul Quekel, 80 jaar met alleen AOW
 
Leest u: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7130897644473716736 Rondpompen van geld met onze oplossing, zie ook: http://www.sdnl.nl/quekel-iedereen.htm en zoek op BASISSALARIS.
 
CITAAT uit eigen werk:
Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!
 
Denk anders en doe anders! (geschreven eind 2002). Geef iedere Nederlander (man, vrouw, kind vanaf 16 jaar) een basisinkomen en schaf alle uitkeringen af. Vereenvoudig Nederland, geen Gak meer, geen Bijstand meer, geen WW meer, geen WAO meer, geen Kinderbijslag meer, geen Huursubsidie meer, geen Studiekosten meer, etc., etc.! Vele Regeringsclubs zoals SER, WRR, CPB, etc. kunnen dan ook verdwijnen! Zoals ook vele oncontroleerbare subsidies!
 
Dat basis inkomen komt uit de winsten van bedrijven, van pensioenfondsen, van degenen die werken en meer willen verdienen dan het basis inkomen. Alleen al door het vrijkomen van grote aantallen ambtenaren en semi ambtenaren worden enorme besparingen bereikt. Wordt ook de vergrijzing bestreden doordat er vele die echt werken bijkomen en die niet via een (gesubsidieerde) overheidsbaan betaald worden. Geef gratis openbaar vervoer voor iedereen met een basisinkomen buiten de spitsuren. En ga accepteren dat we naar een veranderde maatschappij gaan.
 
Dat niet iedereen in de toekomst nog een baan zal hebben door steeds verdergaande automatisering, biosering en het meer en meer inzetten van Robots is een toekomstig vaststaand feit en dat we daardoor veel meer naar een speelmaatschappij toe zullen groeien. Waar vroeger 100 medewerkers voor nodig waren, doet nu één machine hetzelfde werk in 10% van de tijd.
 
Terwijl door genetische manipulatie ook veel hogere opbrengsten van gewassen en consumptiedieren zullen komen! Deze machines moeten belasting gaan betalen via de BOG. Verander de belastingen naar Belasting Op Grondstoffen (BOG) en niet meer op het eindproduct want als het eindproduct onverkoopbaar blijkt is er geen winst, geen huidige BTW, geen vennootschapsbelasting.
 
Verander de vennootschapsbelasting, lagere belasting voor bedrijven die investeren en daadwerkelijk produceren (15%) en een echte toegevoegde waarde hebben. Bescherm dus het MKB met lagere belastingen en verhoog de belasting voor financiële instellingen (60%) zoals Banken en Verzekeraars die met geld van anderen werken en met dit geld hun winsten maken!”. EINDE CITAAT.
 
 
TER INFO:
Van: Paul Quekel
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 14:42
Aan: Wilthagen@tilburguniversity.edu; frank.corvers@maastrichtuniversity.nl
CC: CLINTEL GROUP <guus.berkhout@clintelgroup.org>; robhoogland@substack.com
Onderwerp: GRIJZE GOLF??? – De Toekomst van Nederland – Rondpompen van geld

Geachte heren prof. Wlilthagen en Cörvers,
Mede n.a.v. van uw artikel 12-12-2023 in Dagblad De Telegraaf: “GEVOLGEN GRIJZE GOLF ONDERSCHAT”, http://www.telegraaf.nl/financieel/725319393/kortere-schoolweek-minder-treinen-en-dichte-winkels-samenleving-in-de-knel-door-uitval-banen, (zie hieronder), zijn het geven van een BASISSALARIS, het afschaffen van alle subsidies en toeslagen en het stoppen met het rondpompen van geld, de enige en juiste oplossingen. Vele honderd duizenden ambtenaren kunnen dan echt gaan werken en stoppen het oncontroleerbaar controleren van de Nederlandse burgers.

Onbetaalbaar geworden Nederlandse Staat: zie uitleg waarom: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en ook even door scrollen naar OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!
Leest u hieronder onze oplossingen, m.v.g. Paul Quekel, bijna 80 jaar.
Hierbij enige informatie over een Basissalaris en een Zakenkabinet,

VEREENVOUDIG NEDERLAND met een ZAKENKABINET: zie: https://lnkd.in/efVJMxZ3 en kijkt u naar de video’s.
Leest u de boeken van prof. dr. ir. G. Berkhout hierover.

TER VERDERE INFO:
Geachte heer prof. dr. ir. G. Berkhout, uitstekend dat ons idee nu in uw artikel De Kwestie in Dagblad de Telegraaf staat, zie. http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7130897644473716736 Rondpompen van geld met onze oplossingen.
 
Het is jammer dat de heer ir. W. van Haga net geen zetel heeft gehaald.
 
De heer van Haga is net als ik voorstander om het Groningse gas weer op te pompen, zie: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953723458438529024/ Oplossing Gas en http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953312266905636864/ Gastekort.
 
M.v.g. Paul Quekel
.
Van: CLINTEL GROUP <guus.berkhout@clintelgroup.org>
Verzonden: donderdag 23 november 2023 09:38
Aan: Guus Berkhout <guus.berkhout@clintelgroup.org>
CC: Marcel Crok <marcel.crok@clintel.org>; Eduard Harinck <harinck.eduard@planet.nl>
Onderwerp: De Toekomst van Nederland
 
Vanochtend staat dit artikel in de T. De inhoud sluit naadloos aan bij de verkiezingsuitslag. 
 
Mvg, Guus Berkhout
 
file:///C:/Users/paul/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
 
 
BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF 23 november 2023:
’Begin met het stoppen van het rondpompcircus’
„Invoering van het bureaucratievrije BBI maakt het mogelijk om de inkomstenbelasting spectaculair te versimpelen.”

OPINIE Guus Berkhout en Hans de Jongh
Een toekomstige coalitie kan pas grote thema’s aanpakken als het een einde maakt aan de bestuurlijke complexiteit in Nederland, stellen Guus Berkhout en Hans de Jongh. „Voor de peperdure staatsbureaucratie die in ons land is ontstaan, is een overzichtelijk alternatief.”

Door het superingewikkelde rondpompmechanisme van inkomensafhankelijke belastingen, inkomensafhankelijke uitkeringen en ondoorzichtige overheidssubsidies zijn bestuurlijke zaken zo complex gemaakt dat alle overzicht en inzicht is teloorgegaan. Zelfs bewindslieden geven toe dat ze het overzicht zijn kwijtgeraakt.

Noodsignalen
Inmiddels komen noodsignalen overal vandaan. In De Telegraaf van 30 oktober werd op de voorpagina de noodklok geluid door mantelzorgers, die gek worden van de ingewikkeldheid in hun zorgadministratie. In De Telegraaf van 4 november werd op de voorpagina aandacht gevraagd voor het feit dat werken amper meer loont. Voormalig minister Hans Hoogervorst verzucht in de Kwestie van 6 november: ’Wie helpt ons uit de toeslagenhel?’ Die toeslagenhel is een integraal onderdeel van het rondpompcircus. Een nieuwe coalitie kan daar een einde aan maken langs de volgende weg:

Alle soorten van uitkeringen, toeslagen, kortingen, bijtellingen, teruggaven en subsidies worden volledig afgeschaft en in plaats daarvan wordt het Brede Basis Inkomen, afgekort het BBI, ingevoerd. Het BBI bestaat uit een pro deo startinkomen, aangevuld met een gratis pas voor alle basiszorg. De maatregel geldt voor elke Nederlandse staatsburger vanaf achttien jaar. Let wel, het BBI wordt niet gekort als iemand gaat werken. En het BBI wordt ook niet gekort als mensen een woning gaan delen.
Versimpelen

Invoering van het bureaucratievrije BBI maakt het vervolgens mogelijk om de inkomstenbelasting (IB) spectaculair te versimpelen. Geen aftrekposten en een glijdende schaal zorgen voor een verbluffende eenvoud. De Belastingdienst kan ’s lands IB-administratie uitvoeren op een simpele pc. Overigens, in ons plan wordt niet alleen de bureaucratische rompslomp, maar ook de dubieuze commercie uit de basiszorg gehaald.

Een simpel voorbeeld: als we het startinkomen vaststellen op €1250 en de zorgpas waarderen op €150 dan is dat bij elkaar €1400 per persoon per maand belastingvrij. Iemand met een bijstandsuitkering en toeslagen komt nu al gauw op €1800 per maand schoon. Dat is dus €400 meer dan het BBI, maar met enkele uren per week erbij werken wordt dat al snel goed gemaakt. Een vergelijkbaar voordeel geldt ook bij het delen van een woning. Geen van de verkiezingsprogramma’s bevatte een financiële prikkel om te gaan werken en/of een woning met iemand te delen.

Bureaucratiekosten
Voor ondernemers maakt het BBI mogelijk wat in de huidige economie onmogelijk is: tegelijkertijd brutolonen aanzienlijk verlagen en netto-inkomens aanzienlijk verhogen. Dat kan, omdat het BBI niet de lasten verhoogt, maar de bureaucratiekosten spectaculair verlaagt. Hiermee krijgen we het ook voor elkaar om de arbeidsproductiviteit, met name in de arbeidsintensieve sectoren, aanzienlijk te verhogen. Dat is een historisch gebeuren in onze economie.

De kosten van het BBI worden gefinancierd uit de opbrengsten van het integraal opdoeken van de peperdure staatsbureaucratie. De operatie staat los van linkse, rechtse of ideologische overtuigingen en komt iedere burger ten goede. Wie kan daar nu op tegen zijn?
Guus Berkhout en Hans de Jongh zijn auteur van het boek ’Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien’.

En over M. Rutte en zijn Kabinetten:
Vaak zijn het personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals veel controlerende ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en ook even door scrollen naar

OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!
Ellendes en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas te kort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, Amnesie ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daarboven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

A.R. Girbes sr
1 maand geleden

“” Bestaanszekerheid “” voor de burger is een Nobel streven ware het niet dat “” immigratie “” de bestaanszekerheid op de helling zet . Immers :Het afbrokkelen van het “ sociaal stelsel” door immigratie is juist de duidelijk tegenstelling . Immigranten zijn NIET aangepast en derhalve deze door de burger moeten worden onderhouden . Als iedere immigrant, volgens de berichten, € 800.000,- kost , dan is dat een enorme negatieve druk op de bestaanszekerheid; Het is niet vol te houden en/of moeten de belastingen omhoog en juist de belastingdruk is nu al “ buiten proporties” . De nadruk leggen op “ ons bestaanszekerheid” is dan de reinste volksverlakkerij omdat de “”bestaanszekerheid “” ”” op de tocht staat . Dat ook nog veel pensioenfondsen de pensioenen nog niet geïndexeerd hebben zodat de pensioengerechtigde, ook mede door de inflatie de bestaanszekerheid wordt afgebrokkeld . Als de leningen , waarvoor Mark Rutte getekend heeft , niet worden terug betaald , ook dat de bestaanszekerheid aantast . Omtzigt kan wel als “” onderdeel “ van het sociaal contract “ de bestaanszekerheid “ als een partijprogramma aanbieden niet waar maken . Als het “” World Economic Forum “” groei wil promoten, dat juist het bestaanszekerheid te niet doet . Immers: Wijlen Prof dr Jan Pen, heeft in 1972 al gewaarschuwd voor onbelemmerde groei omdat bij de demografische expansie ook de grondstoffen snelle opraken . We komen dan in een tijd van “” schaarste” terecht, waarover geen enkele politicus zich over uitlaat . De betekenis van “ bestaanszekerheid “ is dan slechts “ pseudologia Fantastica .” Nu met de utopische doelstellingen , inzake klimaat en vermindering van agrarische activiteiten , waarbij vruchtbare grond wordt geofferd voor huizenbouw juist de bestaanszekerheid onhaalbaar is . Een ding is wel zeker, bij overbevolking en/of schaarste zal “ onverbiddelijk” een militaire actie ons deel zijn . Omtzigt en kompanen moeten maar eens vlug nadenken het Partijprogramma van Geert Wilders te volgen . De “ rellen “” in Den Haag waarbij Erritreers betrokken waren slechts een voorbode is voor wat ons te wachten staat . Dat.Burgermeester van Zaanen kennelijk de “” ernst”” nog niet ziet inzake de rellen , en door decennia immigratie Nederland “” absoluut » » in de chaos zal belanden .”” We zullen de spreuk « «  Slappe dokters maken stinkende wonden » » onherroepelijk op haar juiste waarde moeten inschatten . De « «  deugers » en de ontkenners zullen hun visie moeten herzien . De realiteit is bikkelhard ……. En dat is voor velen, te moeilijk te begrijpen. Helaas . Overigens: De heer Rafi geeft het goed weer en zijn inbreng is zeker een flinke discussie waard . .

rafi
1 maand geleden

Op De dagelijkse Standaard heeft Pepijn van Houwelingen een prima column geschreven: een kabinet o.b.v. 75 zetels, afkomstig van PVV, BBB, VVD, SGP, JA21 en FvD. Geen regeeraccoord, met als enige afspraak: niemand zal een motie van wantrouwen steunen. Zoiets heeft als voordeel dat het dualistisch is, recht doet aan de geest van de grondwet, en er al eind deze maand kan zitten (snel genoeg dus om steun aan Oekraïene in te trekken, waardoor Rutte hopelijk achter het net vist bij de navo en NL weer zijn oude oisitie van neutraliteit in neemt; maar dit terzijde). Elk Kamerlid moet dan dus zelf weten hoe hij stemt. Steun van de helft van NSC mag verwacht worden, waardoor Putters zelfs een meerderheid hiervoor over rechts kan organiseren. 75 Zetels of nog 8-10 meer dus: we zijn er!