Prikbord nr 902 

Voordat in Nederland voor heel veel geld een beleid voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in het onderwijs wordt geformuleerd, zou men beter het Duitse plan van aanpak kunnen overschrijven. Daar wordt al gewerkt aan de aanpassing van de lerarenopleidingen.

Gaza

Het dilemma voor de Israëlische troepen in Gaza, is niet anders dan bij de Russische grondaanvallen op steden als Kiev, Mariupol etc. in Oekraïne; met dit verschil dat de VN Rusland nog steeds handhaaft in de Veiligheidsraad en – ondanks de terreuraanvallen met drones op burgerdoelen – al ruim 2 jaren wacht met dezelfde humanitaire ‘veroordelingen’ als nu tegen Israël worden uitgesproken. Maar er is nog een belangrijk verschil: in tegenstelling tot Oekraïense soldaten verschuilen de Hamas-terroristen zich tussen de bevolking, beschikken over gijzelaars, zijn ze moeilijk te vinden in ziekenhuizen, scholen, tunnels en vluchtelingenkampen, en bevinden hun aanhangers zich in de ‘hulporganisatie’ UNRWA en onder de klagende bevolking (60%). De ‘humanitaire’ gevolgen daarvan dienen niet op het bordje van het Israëlische leger te worden gelegd, maar van Hamas, de Palestijnen, de VN, Iran en Egypte. En via de gijzelaars van Hamas een tweestaten-’oplossing’ afdwingen, is helemaal verwerpelijk, zoals nu al blijkt uit de lokale conflicten op de westelijke Jordaanoever en de acties van Hezbollah. En tot slot: waarom moet de UNRWA, ook volgens Kaag, de hulpgoederen blijven verdelen; toch niet om te zorgen dat Hamas zijn grote portie krijgt onder het mom de gijzelaars te voeden? Overigens lijken sommige EU-landen nog steeds niet te beseffen waar Israël tegen vecht, gezien de ‘eis’ tot een humanitaire wapenstilstand die Israël al had aangeboden, maar door Hamas verworpen. Die nemen liever de gijzelaars en burgerbevolking mee de dood in.

Havensteden

Wat kan de reden zijn dat er ook in kleinere havensteden – zoals Vlissingen, Breskens, Den Helder, Volendam, IJmuiden, Delfzijl en Vlaardingen – meer problemen onder bepaalde delen van de bevolking lijken te zijn dan elders. Is er een gebrek aan werkgelegenheid of trekken kansarmen en immigranten liever naar ‘rijke’ steden waar het goed toeven is? Maar dit geldt dan niet langer voor Rotterdam, Vlissingen en Den Helder met hun vele problemen in achterstandswijken.

Problemen die alleen maar groter lijken te worden door drugscriminaliteit en geweld of door te veel gastarbeiders en illegalen. Ontwikkelingen die in het buitenland al tot no-go wijken hebben geleid voor de politie. Burgemeester Aboutaleb vraagt om meer geld voor de drugsbestrijding, maar waaraan gaat hij dat dan uitgeven, want politiecapaciteit is er niet en ‘buurtvaders’, buurthuizen en coffee-shops zijn eerder deel van het probleem dan van de oplossing. En als een rijke gemeente als Rotterdam een echte ‘oplossing’ niet kan financieren, wordt het dan geen tijd om de groei van achterstandswijken te stoppen door een vestigingsbeleid, gebaseerd op spreiding?

Jemen

Ook de terroristen in Jemen doen hun best om een aanval tegen hun posities, met name aan de kust en in de hoofdstad, uit te lokken zodat ze moord en brand kunnen schreeuwen in de camera’s. Misschien wordt het tijd om de scheepvaart daar helemaal te stoppen, zodat alle schepen – dus niet alleen bestemd voor Israël – omvaren en Egypte zijn inkomsten (40-60 miljoen euro per dag) uit de passage door het Suez-kanaal verliest. Olie, auto’s en producten uit China zullen duurder worden waardoor de overwinsten dalen en de concurrentiepositie van de westerse landen verbetert. Wellicht dat Egypte dan zijn leger stuurt – in overleg met Saoedi-Arabië – om de terreur te beëindigen, tenzij ook Caïro voor islamitische terreur heeft gekozen, want daardoor zijn de passageprijzen juist gestegen.

Meedogenloos

Het is verbijsterend te lezen hoe meedogenloos de Britse regering nog steeds omgaat met de slachtoffers van het Post Office schandaal. Schadevergoeding uitstellen om dit in de maag te splitsen van een volgend kabinet. Denk echter niet dat dergelijke zaken hier ondenkbaar zijn; het Covid-onderzoek zal vele schandalen, amateurisme en belangenverstrengeling onthullen, tenzij het rapport geheim blijft, evenals de verdwenen miljarden. En dat is nog maar één van de vele dossiers zoals over de rechtspraak, de banken (inclusief Fortis en de verguisde DSB), het COA, de IND, het ABP, de ict-projecten, de gascontracten, de dubieuze verbouwingsprojecten, de goede doelen, de politie, de steun aan terroristen en de gesubsidieerde activisten.

Militaire analisten

Vele voormalige beroepsmilitairen hebben zich er altijd over verbaasd, hoe weinig er gedaan wordt met hun kennis en ervaring. Wellicht had zelfs de afbouw van de krijgsmacht en het opschorten van de dienstplicht afgeremd kunnen worden, en de fouten in Srebrenica – ook van de media en het IKV – voorkomen, als er vaker naar (voormalige) officieren van de ‘werkvloer’ was geluisterd of deze waren ingezet bij opleidingen incl. talen, oefeningen, beleidsevaluatie, internationale samenwerking, legervorming, logistiek, materieelprojecten, automatisering, dreigingsanalyse etc.

Dat nu een handvol deskundigen in de media alsnog aan het woord komen, onderstreept de gemiste kansen, waarbij de vraag rijst of binnen de NAVO-staven de strategische inlichtingen vooral aan de Amerikanen werden overgelaten? Anders gezegd: als de VS geen reden zag om de krijgsmacht af te bouwen, de kernwapens op te doeken, de munitiefabrieken te sluiten, de voorraden te verkopen en de werven te privatiseren, waarom Europa dan wel? Waren hun inlichtingen voor US eyes only of hebben onze generaals zich opzij laten schuiven door de politiek? Wie het weet (neen, niet De Wijk) mag het zeggen, want in vergelijking met de Koude Oorlog is de dreiging alleen maar groter geworden. En het kan niet zo zijn dat uitsluitend generaal Van der Vlis dit voorzag.

Neutraal

Ambtenaren worden geacht (politiek) neutraal hun taken uit te voeren; niet hun persoonlijke voorkeuren te verwerken in hun besluiten en adviezen. Hoe is dit dan te rijmen met ambtenaren die gezamenlijke brieven schrijven over politieke afwegingen of die voor hun geaardheid, religie, etnische afkomst of activisme openlijk (willen) uitkomen? Met rechters die lid zijn van een bepaalde partij of wetten interpreteren, waarbij ze later (moeten) worden teruggefloten? Dat in de VS bepaalde topambtenaren (moeten) vertrekken als er een nieuwe regering komt is begrijpelijk. Daar worden zelfs hoofden van de politie, burgemeesters, officieren van Justitie en rechters gekozen, terwijl ambassadeurs worden aangesteld door de president.

Hoe zijn hier eigenlijk het ‘individuele’ klachtrecht of bezwaarprocedure, de participatiedwang of het ‘blokkeer- en demonstratierecht’ – zonder toestemming – ontstaan voor activistische groepen en figuren, die van het vertragen/frustreren van projecten of uitstellen van besluiten dan wel het innen van dwangsommen hun verdienmodel hebben gemaakt? En ook de dwangsommen die worden opgelegd als een asieltoelatingsprocedure te lang duurt, doordat het ‘vluchtverhaal’ (via EU-land?) niet klopt, papieren ontbreken of vervalst zijn, dan wel de identiteit, leeftijd, het land van herkomst etc. Waarom worden klokkenluiders – te zelden ambtenaren – juist niet beschermd en activisten wel? En tot slot, wie bepaalt waar subsidies naar toe gaan; ook via zelf verrijkende goede doelen of ontwikkelingshulp? Want het project voor een Slavernijmuseum lijkt meer gericht op baantjes en verspilling – geraamde ‘exploitatie’ naar verluidt 8 miljoen per jaar – dan op serieuze bewustwording. Van wie eigenlijk; nieuwe (gesubsidieerde) activisten? De ‘kwartiermakers’ gedragen zich al als culturele ambtenaren met een missie en vast inkomen, terwijl de actiegroep Kick Out Zwarte Piet ander ‘werk’ zoekt.

NSC

Zou Omtzigt beseffen dat wat hij nastreeft – althans volgens zijn woorden – leidt tot (grond-) wetswijziging waarbij de politieke elites moeten inleveren?

In ieder geval moet hij er rekening mee houden dat zijn partij is geïnfiltreerd door lieden die dit willen voorkomen en daarom hun partijstemrecht zullen gebruiken. Sterker nog, hem zullen adviseren om vaak ledenvergaderingen te houden; de snelste manier om een nieuwe partij op te blazen door de linker- en rechtervleugel tegen elkaar uit te spelen. En als hij zelf zou hebben bedacht om toch liever met Timmermans te regeren, dan verdient hij de Machiavelli-prijs wegens manipulatie van de kiezers. Citaat: ‘De mensen zijn zo onnozel en ze richten zich zo op hun directe behoeften, dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen‘. (wikipedia)

Dat hij moeite heeft met Wilders maakt zijn partij aantrekkelijk voor allerlei baantjesjagers met ‘hoogstaande’ idealen en vooral morele ‘superioriteit’. Doch Omtzigt had beter zijn bezwaren kunnen baseren op de pro-Poetin houding van de PVV, want dat is het enige punt waarop Wilders geen gelijk zal krijgen… De opmars van de ‘kopvodden’ is al begonnen, net als de ‘lange arm’ vanuit islamitische landen en het anti-Joodse activisme.

Nuttige idioten

De ‘nuttige idioten’ die bij hun anti-NAVO lobby altijd kernenergie om een duistere(?) reden verbonden met kernwapens, hebben ons land een grote dienst bewezen. Deze insteek komt nu terug als een boemerang doordat ons land – militair gezien – juist minder kwetsbaar is gebleven. Een grote afhankelijkheid van stroom is niet alleen een risico voor werkplaatsen, opslagplaatsen, ziekenhuizen, vliegvelden, datacentra en hoofdkwartieren, maar ook voor transporten van goederen, wapens en munitie met civiele voertuigen en per spoor. Het verdwijnen van de Duitse kerncentrales maakt dit goed zichtbaar; de resterende centrales kunnen niet uitbreiden, omdat ze op gas, olie of steenkolen draaien. De kwetsbaarheid van stroomnetten, verdeelstations en de overheid wordt nu vooral bepaald door de grond- en zeekabels, hoogspanningsleidingen, computers, windturbines en zonneparken. Redenen om locomotieven, militaire installaties en voertuigen zo lang mogelijk op fossiele brandstoffen te laten functioneren, evenals de benodigde grote aantallen back-up aggregaten. Nu de civiele samenleving nog; ook voor de spoorwegcomputers, ambulances, water- en gasbedrijven.

Oekraïne

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar snel op: blokkades aan Poolse grens, aanvallen op Russische doelen voorbij de frontlijn, gedwongen vertrek bevelhebber, 500.000 extra soldaten benodigd, dienstweigeraars die naar het Westen uitwijken, nieuwe corruptiegevallen, terugtrekking uit sleutel-posities, 50 miljard toegezegd door de EU, maar geen geld voor wapens. En dus overleg met NAVO-landen die eindelijk hun bewapening op orde gaan brengen. Doch wat heeft Europa nog te bieden als de VS straks niet meer meedoet; alleen Groot-Brittannië en Frankrijk hebben kernwapens, terwijl de Russen al dreigen met nieuwe ontwikkelingen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag lijkt daardoor vooral verplichtingen voor die twee landen te impliceren. De vraag wat ze doen als Litouwen wordt aangevallen, is daarom cruciaal. Men zou bijna hopen dat dit gebeurt, zodat de druk op Oekraïne vermindert en het bondgenootschap zal moeten terugslaan om een einde te maken aan de Poetin-dictatuur. Maar is dat 10.000-den nieuwe slachtoffers waard en miljoenen vluchtelingen? De inzetbereidheid van de westerse landen, zoals in de Nazi-tijd, is definitief voorbij, terwijl de reeds gebrachte offers echter niet voor niets mogen zijn. Aan de andere kant kan ook de NAVO een confrontatie niet uit de weg blijven gaan, want het is Poetin zelf die heeft aangekondigd niet in ‘oorlog’ te zijn met Oekraïne (alleen een bijzondere militaire operatie), maar met de NAVO. Doch het lijkt erop dat het overleven van onze bondgenoten wel mensenlevens mag kosten, maar geen geld. Den Haag is niet eens in staat een harde beslissing te nemen over de immigrantenstroom, Oekraïense mannen of de woningbouw; dat belooft niet veel goeds voor onze inzet bij de NAVO-verdediging tegen de Russen.

Ondermijning

Op internet verschijnen steeds meer filmpjes om het gezag van Netanyahu en Zelensky te ondermijnen. En zelfs de kandidatuur van Rutte voor de NAVO-post wordt ter discussie gesteld vanuit Roemenië. Is er een toevallige(?) samenhang of wil Roemenië gewoon worden ‘afgekocht’, net als Turkije, Hongarije, Frankrijk en Afghanistan (waar de Taliban-terreur weer op het bekende niveau is). De recente toespraak van Macron ondermijnt de samenhang binnen de EU op meerdere terreinen, maar beoogt wellicht de aandacht af te leiden van de Franse begrotingstekorten, pensioenleeftijd, terreursteden, kerncentrales, landbouwsubsidies, overheidscorruptie en belangen in Afrika. Mogelijk zelfs de onwil om tegen Poetin ten strijde te trekken of aan de oproep van Trump te voldoen. Parijs is nog steeds de ‘onwillige’ NAVO-partner, net als Ankara. En de relaties met Berlijn en Londen lijken inmiddels aardig bekoeld. Wellicht heeft de veiligheidsbijeenkomst in München een nieuwe agenda opgeleverd, maar daarvan is in de media nauwelijks iets zichtbaar, terwijl de ondermijners hun gang kunnen gaan; al dan niet vanuit Rusland, China en Iran. Trump had beter op dat gevaar kunnen wijzen, maar dit is lastig als je er zelf aan meedoet. Daarbij vergelijken is de ‘opvolger’ van het IKV met de naam Pax, volstrekt onbeduidend.

Onmacht

Kamerleden die zich op hun onmacht beroepen omtrent de uitzetting van immigranten met een nep-vluchtverhaal, zijn geen knip voor de neus waard. Er zijn landen die illegalen gewoon opsluiten tot hun uitzetting.

Politici moeten gewoon kiezen tussen aanpassing van de wet of toepassing daarvan, ook bij Eritreeërs die helemaal niet zijn gevlucht voor het regime of die hier (met een status?) via een andere EU-land zijn binnengekomen. En als uitzetting door onze wrakke wetgeving niet kan, dient tenminste het NL paspoort te worden ingenomen en het (valse) vluchtverhaal opnieuw onderzocht. Want er zijn te veel fouten gemaakt door het IND en het herstel daarvan dient z.s.m. een wettelijke basis te krijgen, indien die ontbreekt. Dat immigranten ook moeten worden ‘opgevoed’ in onze normen en waarden, vereist kennelijk eveneens een wetswijziging, want de mentaliteit, gedragingen, criminaliteit, taalbeheersing/inburgering en arbeidsmoraal laten een ander beeld zien dan door Den Haag wordt gekoesterd of tegen beter weten in gemanipuleerd in de media wordt weergegeven.

Ontslag

Het bedrijf dat een schadevergoeding moet betalen wegens het vermeend ongegronde ontslag van een ict-medewerker, dient in hoger beroep te gaan. Niet zozeer om de reputatieschade die het bedrijf kan hebben geleden, maar omdat ict-deskundigen zich ver van (politiek) activisme en sociale media moeten houden. Het maakt hen doelwit voor hackers, kwetsbaar voor chantage of intimidatie en doet afbreuk aan hun betrouwbaarheid en discretie. Want elk bedrijf heeft wel iets te verbergen; in eigen dossiers of in die van hun klanten. En juist ict-’mollen’ kunnen daar misbruik van maken.

Protest

Sinds wanneer bepalen linkse activisten wie er in dit land ‘fascisten’ zijn? Of behoren ze tot de ‘nuttige idioten’ van het communisme; lees: dictatuur?

Ook de media begrijp ik niet: waarom wordt ‘klimaatprotest‘ niet omschreven als klimaatterreur; en blokkerende ‘demonstranten’ niet als illegale dwarsliggers? Al die verhullende termen zijn niet nodig, maar kennelijk politiek gemotiveerd, net als de vervanging van ‘gelukszoekers’ door immigranten en ‘illegalen’ door afgewezen asielzoekers (= gelukszoekers). En zo worden Hamas-aanhangers ‘slachtoffers’, terroristen ‘strijders’ en UNRWA ‘humanitaire hulpverleners’.

Rechtsstaat

Prof. Grapperhaus heeft terecht bedenkingen bij de media-hype over de ‘democratische’ rechtsstaat. Met name als het gaat om democratie leeft Nederland in een schijnwereld, want de rechterlijke macht, (zorg)verzekeraars, banken, energiemaatschappijen, activisten en internationale organisaties bepalen het beleid; en niet de burgers of de zgn. ‘volksvertegenwoordigers’. Nederland is zelfs verbonden aan bijzonder ondemocratische organisaties als de WHO, het IMF, de ECB, de EU en de NAVO. Enerzijds is de gang van zaken in die machtscentra geheim en anderzijds kan één land een besluit tegenhouden; zelfs chanteren of dreigen met tegenmaatregelen dan wel zich gedragen als bondgenoot van Russische en islamitische terroristen. In het laatste geval is ook ons lidmaatschap van de VN bedenkelijk.

Tuig

Het blijft merkwaardig dat bij de minste of geringste kans op rellen met voetbalhooligans de ME wordt opgeroepen, vaak onnodig, maar ja. Burgemeesters willen nu eenmaal nergens voor verantwoordelijk zijn, want stel je voor dat iemand naar de rechter stapt… en de kosten ervan drukken niet op de gemeentebegroting; zelfs niet op de voetbalclubs. En ook de kosten van wegblokkades worden vooral door anderen betaald.

Intussen worden de signalen van Hamas-aanhangers, veilige-landers, klimaatterroristen, Armeniërs, Turken, Ethiopiërs en Eritreeërs genegeerd, evenals de risico’s van IS-leden, Afghanen, Palestijnse ‘vluchtelingen’ en oorlogsmisdadigers . Want dat is immers de verantwoordelijkheid van ‘Den Haag’ waar men zich liever druk maakt over voorstellen tot het sluiten van de grenzen, zonder de vraag te (willen) beantwoorden hoe al die immigranten – vooral regime-aanhangers uit Eritrea die daar ‘gewoon’ (tegen betaling aan het regime) op vakantie gaan – en criminelen hier terecht zijn gekomen? En waarom tegen hen de ME niet (tijdig) wordt ingezet? De ambassadeur van Eritrea wekte niet de indruk begrip te hebben voor de verontwaardiging in Nederland; wij hebben ze hier binnengehaald, dan mogen we het ook zelf oplossen, was zijn boodschap. En hij heeft gelijk, want het percentage afwijzingen had hier hoger moeten zijn dan de 53% gemiddeld elders, omdat juist de kansarmen, illegalen en profiteurs naar Nederland doorreizen.

VS

Dat ook Amerikaanse bedrijven (willen) verdienen aan de oorlog in Oekraïne, is geen nieuws; dit was in Irak en Afghanistan al zo. Politiek gevaarlijker is echter dat de gigantische staatsschuld van de VS blijft oplopen wanneer de ‘leningen’ aan Oekraïne niet worden terugbetaald. Het zou beter zijn als de meest belanghebbende landen in Europa Oekraïne gaan financieren, want een fonds van 800 miljard extra voor de zuidelijke landen is geen probleem, maar 50 miljard voor Kiev wel? Waarom geen 400 miljard uit het fonds, want het gaat in Oekraïne niet om fictieve ‘coronagevolgen’, maar om de wederopbouw van een gebied zo groot als Nederland als de Russen zich ooit terugtrekken. En ook voor de EU geldt de vraag of die zuidelijke landen de ‘leningen’ zullen terugbetalen, wat zeer onwaarschijnlijk is, omdat ze al een tegenprestatie moet leveren op het gebied van hervormingen. Dan is het niet logisch om alsnog af te lossen, waarbij het financiële ‘voordeel’ wegvalt.

Schone oorlogen bestaan niet; sinds de Eerste Wereldoorlog ook niet op financieel gebied. En zelfs niet bij de ‘oorlog’ tegen Corona. De EU moet zich nu echt met de grote problemen gaan bezighouden in plaats van de schijnproblemen van het klimaat die door de rest van de wereld worden genegeerd. Een nieuw fonds voor de herbewapening van de Europese NAVO-landen had 2 jaar geleden al besloten moeten worden, want zelfs Duitsland, Engeland en Frankrijk hebben grote tekorten en absurde miskopen ten gunste van de eigen wapenindustrie. Ook daarin is de VS niet uniek. De kennelijke leugen van minister Ollongren, dat de pensioenfondsen niet willen investeren in de wapenindustrie, kan bedoeld zijn om het D66-beleid te verhullen (ten gunste van de klimaatsprookjes) of de trage besluitvorming van Defensie of de geplunderde schatkist van minister Kaag (D66); misschien alle drie.


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
1 maand geleden

Oekraïne . Volgens Nos- Teletekst 1 maart 2024 heeft Mark Rutte , ondanks dat hij “ demissionair “!s als premier, tocht een verdrag getekend om Oekraïne gedurende tien ( 10 ) jaar zal steunen . En , sinds februari 2022 heeft Oekraïne € 2,800.000.000,- aan “ steun ontvangen van Nederland . Alweer zien we dat Playboy Rutte absoluut “ schijt” heeft aan Nederland en slechts zijn “ sociopaat” structuur volgt . Al eerder schreef ik dat Ik Mark Rutte een psychopaat vind . Rutte zou “” benadrukt”” hebben dat Oekraïne moet “” winnen” en dat het niet mis mag gaan . Mijn conclusie dat Rutte werkelijk krankzinnig is omdat hij niet meer weet wat hij zegt . Immers : Op wie rekent hij als Nederland echt in de strijd tegen Rusland wordt aangevallen ?? Artikel 5 van het NAVO – verdrag is geen garantie als Nederland en klein “” atoom ommetje “” op het Botlek- gebied krijgt . Rutte is , mijns inziens, niet alleen een psychopaat, hij is knetter gek . Hij hoort in de gevangenis thuis . En , dan te bedenken dat Omtzigt zich als een onmogelijk figuur gedraagt en niet met de PVV wil samenwerken . Hij verdient de classificatie van twijfelaar en zijn kenmerken zijn als die van een Autist . Omtzigt is , mijns inziens, een « «  vastgeroeste CDA- er . Zijn geloof vindt hij kennelijk belangrijker dan het voortbestaan van Nederland . Dat de vorming van een nieuw Kabinet al meer dan twee maanden aan de gang is, is……… werkelijk abject te noemen ., Verstandsverbijstering bij Omtzigt ???

A.R. Girbes sr
1 maand geleden

« «  De krapte op de arbeidsmarkt is voor een belangrijk deel te wijten aan de hoge « «  overheidsbestedingen » Dat zegt het Centraal Planbureau. Sinds 2028 zijn de uitgaven fors gestegen wat de economie flink stimuleerde . Ook kwamen er steeds meer mensen in overheidsdienst Meer « «  arbeidsmigratie « «  is volgens het CPB GEEN oplossing De overheid kan beter de « «  eigen « «  vraag beperken en maatschappelijk belangrijke beroepen beter belonen . Bron: Teletekst: 28 februari 2024 .

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

De geplaatste datum is onjuist . Dat moet 2018 zijn. Excuses . Er zijn dus “”” te veel ambtenaren”” En WIE krijgt nu gelijk …… Baudet CS . En ……… Arbeidsmigratie is GEEN oplossing ……. Uit .

A.R. Girbes sr
1 maand geleden

€ 100.000.000,— voor Oekraïne , aldus Teletekst op 27 februari 2024 . Mark Rutte besliste als “” demissionair”” Premier van Nederland dat Oekraïne voor € 100.000.000,- aan munitie kan krijgen , in overleg met andere leiders van Westerse Landen . Deze waren door Emanuel Macron ( Frankrijk) uitgenodigd in Parijs . Natuurlijk is Rutte weer de “” playboy”” en hij denkt er niet over na dat het belastinggeld is. Ook zijn er plannen gemaakt om luchtafweerraketten te leveren . Als met al wordt Nederland in een Oorlog “geduwd “ De Nederlandse bevolking heeft in 2016 bij referendum nadrukkelijk afwijzend gereageerd om “ het Associatie- verdrag “ te ondertekenen . Ook toen heeft Rutte de “ wil van het volk” als afval behandeld . Nu beweert Rutte dat de Oorlog in Oekraïne “” ook onze oorlog is “” voor de veiligheid . We zien dus hoe arrogant en , mijns inziens”” hij crimineel handelde . Als ik het boek van Mr Drs Hester Bais lees , “” Worst Bank Scenario”” over netwerk corruptie en de grootste banken -fraude ooit , dan past dat exact in in de “ stille politieke criminaliteit « « waar ook Rutte deel van uitmaakte . Immers , hij heeft 13 jaar als Minister President gefunctioneerd , zodat ik veronderstel dat hij toch iets van de Bankfraude moet hebben geweten . In de «  samenvatting » » op de achterzijde staat duidelijk dat in 2008 een heimelijk doorgevoerde wetswijziging redde de banken en « «  legde de rekening van de kredietcrisis neer bij de burgers . Ook hiervan heeft Rutte zeker wetenschap . Op bladzijde 78 staat dat « «  het immorele, gewetenloze handelen van banken in de omgang met hun klanten bereikte een dieptepunt met onrechtmatige verkoop van renteswaps aan het MKB en ( semi ) publieke instellingen . Dit met als doel het maximaliseren van de winstgevendheid van banken , ten faveure van hun aandeelhouders . Ook dit moet Rutte hebben geweten . Dat ik Rutte een «  grootheidswaan denker vind » » en dat de classificatie « «  sociopaat «  op hem , mijns inziens, van toepassing is. Zoals eerder in een reactie is aangegeven, is Rutte een RAMP voor Nederland . Behalve Mr Dr Thierry Baudet en Mr Gideon van Meijeren en Mr van Houwelingen , heeft niemand in de Tweede Kamer er iets over gezegd . De «  stilzwijgendheid past exact in de Rutte doctrine en zijn Nepotisme dat , mijns inziens, een politiek «  uitgebeende » » strategie is en zelfs mogelijk onder invloed van het WEF en de Europese Unie , om de bevolking knollen voor Citroën en te verkopen . De «  geplunderde Staatskas « «  moet door de burgers worden aangevuld «  en ook dat weet Rutte ….. en toch ……. € 100.000.000,— verdwijnt in de zakken van de wapenindustrie . En, de Europese Unie neemt het «  stokje » over waardoor de volgende rekening van deze Banken-fraude op het bord komt van de toekomstige generaties ……. ! Het «  canaille « «  in Brussel heeft aan Rutte een goed voorbeeld .

1 maand geleden

“”DE GRONDWET””
ARTIKEL 1 – GELIJKE BEHANDELING
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

1. ARTIKEL 1 GRONDWET
Artikel 1 Grondwet en zijn binnen de Nederlandse rechtsorde geldende geschreven en ongeschreven equivalenten vormen een fascinerend onderdeel van het recht. De daarin verwoorde beginselen behoren tot de fundamenten waarop het recht berust.[2] Gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie zijn de voorwaarden voor een tolerante rechtsstaat. Artikel 1 van de Grondwet bevat dan ook niet alleen een juridisch relevant gebod aan de wetgever, het bestuur en de rechter. Het heeft – mede door zijn ongeclausuleerde formulering – ook een sterke symboolwaarde, die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het feit dat de tekst ervan prijkt op het kunstwerk voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

Dat het CDA ,( en nu ook Pieter Omtzigt ) moslims als geloofsgenoten wil behandelen, is de absolute misvatting op volle sterkte en Groen links van Jesse Klaver, immigratie juiste wil bevorderen en ook hij niet gevoelig blijkt voor de harde realiteit.  Het is nu toch bewezen dat ” de Nederlandse bevolking werkelijk ” SPUUGZAT ” is steeds voor het ” fait accompli” te worden gezet !
Immers; Het bevordert de OVERBEVOLKING en de demografische spanningen lopen steeds meer op waarbij de kostbare ruimte in Nederland wordt verkwanseld aan “woningbouw” Moskeeën en andere ruimte vorderende gebouwen, waaronder Industriële loodsen.

Gezien het feit dat Nederland het dichts bevolkte land van Europa is, is immigratie maatschappelijk ontwrichtend : ook dat is bewezen !!!!
Dat het huidige kabinet Rutte III, ( ondanks het demissionair zijn ) niet begrijpt met welke problemen de Nederlandse burger is opgezadeld, betekent dat deze coalitie niet meer Nederland op komt maar haar pijlen nu richt op “Globalisering” en de “ Eenheid van Europa”, maar beide doelstelling berusten op **pure illusies**, hetgeen inhoudt dat het kabinet Rutte III, ongelooflijk incompetent is, en zo spoedig als mogelijk “ het Binnenhof “ moet verlaten. 
Het ” demoniseren ” van de heer Wilders, door de linkse partijen, betekent dat ” het linkse blok” niet kan aanvaarden dat ze hun macht kwijt zijn. En, zoals de heer Dorrestijn schrijft : ** **Nederland is zelfs verbonden aan bijzonder ondemocratische organisaties als de WHO, het IMF, de ECB, de EU en de NAVO. Enerzijds is de gang van zaken in die machtscentra geheim en anderzijds kan één land een besluit tegenhouden; zelfs chanteren of dreigen met tegenmaatregelen dan wel zich gedragen als bondgenoot van Russische en islamitische terroristen. In het laatste geval is ook ons lidmaatschap van de VN bedenkelijk.** . Bedenkelijk??**** Neen, het is de acceptatie door het huidige beleid, en de bemoeizucht van organisaties die het woord ” democratie niet kennen.” Het is in feite ** onacceptabel ** Bestuurders, van het ” kaliber Frans Timmermans, blijken, naast het ” incongruént “” zijn, te laf om hun verkiezings- verlies te accepteren.

ronald.dunki
1 maand geleden

Al jaren fulmineer ik over de gevaren van ‘kunstmatige intelligentie’ (A.I.) omdat de ontwikkeling ervan q.q.in handen is van fascistische en racistische clubs als Google, Microsoft en Facebook en hun gelobotomiseerde, monomane lorrebollen software ontwikkelaars die slechts kunnen vegeteren in een ambiance van ‘woke’ kul als “equity” en “diversity”, waarin geen plaats is voor normale blanke mensen..

Deze week kwam dat eens te meer aan het licht toen het Amerikaanse Congres de misdadige organisatie van Google aansprak op de ingebouwde en voorgeprogrammeerde excessen van hun AI project Gemini dat een soort van tijdsverdrijf is van idioten voor idioten. Wat nu weer?

Gemini werd ( o.a. door CNN) gevraagd om afbeeldingen te creëren van historische figuren uit de Amerikaanse geschiedenis, teruggaand tot de onafhankelijkheidsverklaring. Zonder uitzondering kwamen daarbij slechts negers te voorschijn terwijl een afbeelding van de Paus eerst een gekleurde vrouw en daarna een mulat toonde. Een Duitse soldaat uit 1943 werd ook al een neger en feitelijk bleken in deze geborneerde ambiance blanke mensen sowieso niet meer te (mogen) bestaan! Net zoals met hun klimaat onzin : “garbage in, garbage out” en achter de schermen aangestuurd door nog veel meer “garbage” die verantwoordelijk is voor de creatie van hun zieke wereldbeeld dat als exclusieve database voor hun A.I. dient..