Prikbord nr 903 

De aan Vattenfall verstrekte subsidie van bijna 400 miljoen, tegen de regels in, toont twee dingen aan. Ambtenaren menen ongestraft corrupt te kunnen zijn dan wel de baas over honderden miljoenen belastinggeld; en ze zijn daarbij niet bang (genoeg) voor de controllers en accountants, ook niet van het Ministerie van Financiën.

Dit laatste geldt voor meerdere ministeries zoals Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, Infrastructuur, Gezondheidszorg, Defensie, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur etc. Ambtenaren en hun politieke opdrachtgevers worden dan ook zelden vervolgd, zelfs niet na rapporten van de Algemene Rekenkamer, een Parlementaire Enquête of het ‘verdwijnen’ van miljarden. Ze weten immers te veel; ook over de accountants én het Ministerie van Financiën!

Egypte

Het Egyptische besluit om de grens met Gaza dicht te houden – behalve voor vluchtelingen die betalen – is kennelijk op verzoek van Hamas. Daarmee blijft de humanitaire ramp voortduren, kunnen de burgers Rafah niet ontruimen en is een Israëlische aanval ondenkbaar zonder civiele slachtoffers. De mediabeelden moeten het VN-beleid ondersteunen, maar kunnen niet voorkomen dat er steeds meer bekend wordt over UNRWA.

Want dat Palestijnse kinderen honger lijden heeft alles te maken met de weigering van Hamas om de gijzelaars vrij te laten, zodat de voedselvoorziening op gang kan komen zonder tussenkomst van Hamas of de corrupte UNRWA.

Gevangenenruil

De dood van Navalny voorspelt weinig goeds voor toekomstige onderhandelingen over gevangenenruil. De terugkeer van de Russische spion die – naar verluidt – zou worden geruild tegen Navalny, was kennelijk zo onbelangrijk, dat Poetin een dodelijke beslissing nam. Zelfs Wilders begint zich af te vragen of steun aan Oekraïne wellicht toch beter is dan Poetin zijn gang laten gaan. Hetzelfde geldt voor de gijzelaars van Hamas; als Israël ergens aan schuldig is, dan wel de ruil van een soldaat tegen honderden terroristen. Dit kan Hamas op het idee hebben gebracht ooit elke Palestijn vrij te krijgen door te ruilen tegen gijzelaars of soldaten.

Het is triest dat het leven van een soldaat of oppositieleider of gijzelaar voor dictators en terroristen niets waard is, maar kan worden gebruikt voor chantage ten koste van de eigen burgers en van (gesneuvelde) militairen.

En het is een schande dat de VN dit niet in de scherpste bewoordingen veroordeelt. Die schande treft ook Nederland en Brussel waar kennelijk geen benul bestaat van wat humanitair oorlogsrecht zou moeten zijn, maar men wel ongegronde beschuldigingen van genocide aanhangt.

Gezinshereniging

Indien het kabinet werkelijk is gevallen om enkele tientallen nareizenden per jaar, dan heeft de minister van Justitie iets uit te leggen. Want de ‘gevolgen’ ervan zijn opvallend: de premier vrijgespeeld voor een NAVO-baan, Timmermans weggelokt voor het torentje, Kaag vertrokken met achterlating van een lege schatkist (en een failliete ECB), Kuipers vertrokken voordat het Covid-onderzoek is afgerond, Hoekstra met een ongeloofwaardig klimaatverhaal naar Brussel, belangrijke dossiers in de ijskast, Wilders (onvoorzien of opzettelijk?) de grootste partij – waarbij de VVD geen ministers wilde leveren in een nieuw kabinet dat de puinhopen van Rutte (VVD) moet opruimen – en Ollongren hoeft geen verantwoording af te leggen over haar voorgangers op Defensie; net als Yesilgöz, Kuipers en De Jonge.

Blijft over de vraag: als de IND ons jarenlang heeft voorgelogen over de instroomcijfers van asielhoppers, medische toeristen, veilige-landers, de Portugalroute, de Tunesische maffia, de Eritreeërs, de afspraken met Brussel en het uitzetten van illegalen, waarbij hier veel meer gelukszoekers mogen blijven dan in andere EU-landen, wordt dan nu wel de waarheid verteld over vermeende gezinshereniging? Een beetje laat misschien? Een Eritrese ‘vluchtelinge’ vond de aangeboden woning te klein; kennelijk moet haar hele familie erin passen? Juist door dit soort voorbeelden zou het kabinet dus zijn gevallen, wellicht met opzet…Maar waarom werden die ‘juiste’ getallen toen verzwegen of worden ze eerst nu gemanipuleerd om de positie van Wilders te verzwakken?

Tot slot: wat is hierbij de rol van de NPO waar naar verluidt ongeveer 6.000 mensen zouden ‘werken’ met vaak dubbele presentatoren? Is dit de PR-organisatie van de politiek en activisten geworden, met een absurd budget?

Landsbelang

Columniste Annemarie van Gaal geeft vaak goede ideeën, maar is soms een beetje naïef. Zoals bij haar voorstel tot een andere samenstelling van de Tweede Kamer. Partijen zitten daar niet voor het landsbelang, maar het partijbelang. Dit blijkt al uit de collectieve standpunten van een fractie, het zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer, de relatie tussen die verkiezingen en de provinciale staten, de relaties tussen Kamerleden/partijen en burgemeestersposten, gesubsidieerde baantjes en de standpunten in het Europese Parlement, de bestuurlijke wetgeving en het toezicht daarop door de ‘politieke’ Raad van State. Zelfs de samenvoeging van PvdA en GL zint sommige ‘democratische’ politici niet, waarbij een wethouder (GroenLinks) naar de rechter zou stappen, maar inmiddels werd ‘gesust’. Ook sommige activisten en media hebben een bijzondere opvatting over het landsbelang (lees: partijbelang) en Wilders zelfs over het NAVO-belang. Zijn (eenmans?) standpunt geldt voor de gehele PVV: geen steun aan Oekraïne. Hij is daarin wel consequent, want de miljoenen asielzoekers die dan deze kant op komen, zijn ‘echte’ vluchtelingen; ook de mannen.

Bovendien zitten er aan het voorstel van Van Gaal enkele praktische problemen voor die 50% ‘gelote’ Kamerleden: welke ondersteuning en (partij) denktank staan hen ter beschikking, hoe komen ze aan informatie (bijv. over de gigantische kosten van nieuwe cellen/gevangenissen en van onderbrenging asielzoekers) en hoe wordt hun functioneren/stemgedrag geregistreerd, want het ‘kopen’ van hun stem door een belanghebbende partij wordt dan nog interessanter. En, indien door loting uit een kieslijst geplukt, waarop ook ‘infiltranten’ staan; welke partijministers vertegenwoordigen dan hun ‘onafhankelijke’ standpunten en welke ‘afgevaardigden’ gaan naar het Europese Parlement?

Tot slot: wat gebeurt er met ongeschikte Kamerleden die vroegtijdig vertrekken, of zelfstandig worden, en met ‘lijstduwers’ die er helemaal geen zin in hebben?

Levenslang

In de tv-discussie over levenslange detentie, werd beweerd dat dit oordeel alleen werd uitgesproken bij meervoudige moord en dat alleen de minister van Justitie over gratie beslist. Een politieke beslissing dus, zoals bij de absurde vrijlating van de ‘drie van Breda’. Dit is inmiddels vervangen door een heroverweging na 25 jaar. Waarom eigenlijk; vanwege de situatie in andere EU-landen? Dat is appels met peren vergelijken, gezien de omstandigheden en nog hogere aantal zelfdodingen in buitenlandse gevangenissen. Heroverweging na 25 jaar betekent tevens dat tbs-gevallen dan 25 jaar therapie moeten krijgen in verband met hun mogelijk vrijlating. En die ‘therapie’ bestaat voor een deel uit verlof! Daarbij gaat het in ‘slechts’ 6% van de gevallen mis, met soms dodelijke afloop voor slachtoffers. Als bij legeroefeningen 6% gewonden zouden vallen, stond het land op zijn kop, maar bij tbs-ers is dit een aanvaardbaar risico? Nu is ook duidelijk waarom Volkert van der Graaf (in het programma nog steeds Van der G. genoemd) niet werd vervolgd voor de moord op Chris van de Werken, want dan had misschien levenslang opgelegd moeten worden. En dat paste, volgens de boeken van Ine Veen, niet in de ‘afspraken’ over de werkelijke dader van de moord op Fortuyn. Tot slot de aansprakelijkheid voor moorden door (ontsnapte) tbs-ers en daders waartegen de politie werd gewaarschuwd zonder in te grijpen. Doordat justitie en politie zijn samengevoegd onder een ministerie, is één minister aansprakelijk waardoor veel zaken in de doofpot (kunnen) verdwijnen; ook moorden door tbs-ers en drugsverslaafden, door fouten van de Kinderbescherming/Jeugdzorg, door misstanden in gevangenissen (niet alleen zelfdodingen!) en door te lichte straffen voor dronken rijden. In het laatste geval kan het gaan om meerdere slachtoffers, maar zelfs ‘meervoudige doodslag’ wordt dan doorgaans niet gehanteerd.

Mensenrechten

Ieder mens in Nederland met een NL paspoort heeft recht op huisvesting, maar een moeder met 2 kinderen en een baan, moet van de gemeente Hilversum kennelijk in haar auto gaan slapen, want ze komt niet in aanmerking voor tijdelijke woonruimte na brand in haar huurwoning. Ook de Kinderombudsman kan naar verluidt niets voor haar doen, terwijl gelukszoekers hier worden gehuisvest voor € 55.000 per jaar. De Nationale Ombudsman adviseerde een klachtprocedure te starten (met een looptijd van 7- 9 weken!).

Een patiënt met een gesprongen aorta werd eerst naar Tilburg vervoerd en toen, kennelijk zonder voorafgaande communicatie, naar Breda waar ook geen plaats was. Dus terug naar Tilburg met uiteraard fatale afloop; het is ondenkbaar dat dit opzet was, maar toch, wat was er dan aan de hand?

Een man die door fouten van Justitie niet bij de SVB geregistreerd stond als gedetineerde, moet zijn ontvangen AOW terugbetalen. Hoewel hij daarna ruim € 80.000 niet kreeg uitgekeerd door een nieuwe wet die door een clausule ook van toepassing is op reeds eerder gedetineerden, wordt nu het wettelijke maximum van 20% op zijn AOW ingehouden ter aflossing. Terwijl hij voor zijn AOW-aanspraken tientallen jaren premie heeft betaald. En wat gebeurt er met veroordeelden die niet worden gedetineerd bij gebrek aan cellen; gewoon AOW of ook 20% inhouding?

Voorzitter Van Nispen heeft gelijk; een onrecht als bij de toeslagenaffaire kan elke dag opnieuw gebeuren. Sterker nog, het gebeurt al.

Burgers van Nederland hebben niet alleen het recht om te stemmen, maar ook om partijen te kiezen die wetten willen veranderen. Het accepteren van wetten die niet deugen, is een schending van de rechtsstaat. En de verwijten aan Wilders – die sterk doen denken aan de demonisering van Pim Fortuyn – komen vooral uit de hoek waar men alleen wetten en partijprogramma’s wil steunen, die de eigen belangen dienen en onrecht mogelijk maken. Zonder verandering van wetten, dus ook geen verandering van de samenleving; daarmee worden de opvattingen van miljoenen kiezers genegeerd. En dat is pas echt tegen de mensenrechten en democratie.

Niet alleen bij het OM en de politie is een gebrek aan capaciteit, maar ook bij de rechterlijke macht. Bij de bestuursrechter kan het zelfs 3 weken duren voor de post wordt opengemaakt, terwijl – daaraan voorafgaande – gemeentes, de uitbestede Soc. Dienst, de SVB, het UWV, het Kadaster of een waterschap eveneens ruim de tijd nemen om een klacht/bezwaar of vraag (niet) te beantwoorden.

Intussen zijn hier de wetten zo slecht dat rellende asielzoekers niet mogen worden opgesloten zonder de rechter resp. zonder ‘schadevergoeding’ (die ze meteen kunnen afstaan voor hun verblijfs- en advocaatkosten?), net als illegalen, milieu-activisten en ‘falende’ ambtenaren (Pikmeer-arresten). Dit kan er toe leiden dat ook voorarrest straks niet meer door het OM, maar door de rechter moet worden goedgekeurd, en dat het insluiten van een winkeldief, in afwachting van de politie, wordt verboden. Gaaf landje…

Milieu

Het lijkt erop dat de milieu-activisten een media-offensief zijn begonnen om hun kostbare plannetjes veilig te stellen. Op één dag passeerden een nieuw stikstofrapport (uiteraard alarmerend, anders was er wel gezwegen over die eerdere aannames!), de wolven, de hermelijnen, de ‘drukte’ in de bossen, de exclusieve ruiterpaden en de Wadden. Allemaal niet controleerbare, dan wel niet relevante of zelfs strijdige boodschappen, vergeleken met bestaande gegevens, argumenten en conclusies. Worden hierbij de actuele internationale ontwikkelingen als afleiding gebruikt om ‘onopvallend’ de publieke opinie te bespelen of gaat het om de prioriteiten van een volgend kabinet? Want het oplossen van de echte problemen van dit land kan wel eens ten koste (moeten) gaan van de natuurverdwazing; naast de klimaatdictatuur is er nu ook een milieudictatuur ontstaan. Zelfs in het Europese Parlement hebben de liberalen niet geaarzeld om de dwangmiddelen tegen ons land nog verder uit te breiden. En minister Van der Wal (VVD) is voorstander van een discutabele Natuurherstelwet waardoor ons land nog verder op slot gaat.

Omtzigt moet niet weigeren om met de PVV in een kabinet te stappen, maar met de VVD!

Navalnylaan

Het voorstel om de laan waaraan de Russische ambassade in Den Haag is gelegen, om te dopen tot de Aleksej Navalnylaan, is weliswaar zeer sympathiek, maar maakt vermoedelijk weinig indruk in Moskou. De overheid was daar en hier niet gewend de feitelijke adressen te gebruiken, zoals een attaché me eens vertelde. Hij was dan ook verbijsterd dat het adres van zijn ambassade gewoon in ons openbare telefoonboek staat. Misschien dat het onderschrift – Russische oppositieleider, vermoord in opdracht van president Poetin – het beoogde doel dient; namelijk de herinnering levend te houden aan een held van het kaliber Pal Maleter. Ook voor bezoekers van de ambassade en onwetende politici zoals van de PVV.

Dit zou tot een jaarlijkse herdenking bij de ambassade kunnen leiden van alle slachtoffers van de Russische dictatuur, waarvan het totale aantal – in Rusland, maar ook van oorlogen buiten Europa en in bezette gebieden waar in sommige gevallen de bevolking werd uitgehongerd of als slaven afgevoerd naar de Goelags – inmiddels reeds het 5-voudige bedraagt van het Nazi-fascisme.

Oekraïne

Leon de Winter is inmiddels ook een militaire strateeg die niets ziet in het sturen van NAVO-troepen naar Oekraïne. Waarom is hij bang voor Russische kernwapens, omdat Iran Poetin steunt? Dan moet je juist zorgen dat Poetin bang is voor NAVO-kernwapens en dat China Poetin niet steunt. Dat hij dit kennelijk niet is, valt (bijna) niemand te verwijten; behalve Trump. Zelfs Macron heeft door dat de slappe houding van de VS en de NAVO grote gevolgen zal hebben; ook in het Midden-Oosten. De geschiedenis van de vorige eeuw dreigt zich te herhalen; door zich angstig te tonen (net als Rob de Wijk) zullen de offers vele malen hoger worden om Rusland weer tot onderhandelen te dwingen. Indien Europa twee jaar geleden een verdediging ter hoogte van Kiev had ingericht om de burgers van Oekraïne, Polen en de Baltische staten te beschermen, dan had het dreigen door Moskou met atoombommen op Europese hoofdsteden geen enkele zin gehad; net als tijdens de Koude Oorlog. En de VS had pas moeten kiezen als Poetin die Peace Enforcement troepen zou aanvallen. Nu is de geloofwaardigheid van een (toekomstige) Europese krijgsmacht nihil geworden en moet juist Frankrijk de NAVO een spiegel voorhouden.

Het is om te huilen dat de VS geen Kennedy meer heeft, zoals tijdens de Cuba-crisis. En De Winter moet zich afvragen of hij dezelfde mening heeft over de inzet van Israëlische kernwapens tegen Iran. Wie zo bang is voor escalatie geeft zich over aan de dictators van deze wereld. Overigens, wat is dan de zin van het stationeren van NAVO-troepen in de Baltische staten en Roemenië, indien deze – uit angst voor escalatie – niet (kunnen) dienen als ‘trigger’ voor een NAVO-interventie? En wat is de reden om een islamitisch land te handhaven in de NAVO, indien het veto van Turkije een NAVO-optreden tegen Jemen of Iran of Libanon (Hezbollah) kan blokkeren?

P. van Woerkom uit Den Haag meent dat Poetin bang moet zijn voor de NAVO, sinds Zweden is toegetreden. Daarom zou hij noodgedwongen kernwapens (moeten) gaan gebruiken? Is dit de redenering van de huidige pacifisten; gewoon het dreigingsbeeld omdraaien zonder de cijfers te kennen of de steun uit Iran? Als Poetin echt bang is voor de NAVO, en Wit-Rusland niet, waarom dreigt hij dan de ‘beschaafde wereld’ te vernietigen, waar Rusland kennelijk niet toe behoort? Hij gaat er volgens Van Woerkom immers vanuit dat de NAVO sterker is…

Onderzeeërs

Een Telegraaf-lezer wijst er terecht op, dat bij een order voor nieuwe Franse onderzeeërs de Staat inkomsten misloopt. Daarbij gaat het echter niet alleen om bedrijfsbelastingen, maar ook om de inkomstenbelasting van honderdduizenden manuren en de toeleveringsbedrijven. Bovendien moeten voor de bouw in Frankrijk extra voorzieningen komen om kwaliteitscontroles en testen uit te voeren, vertalingen te maken, (meer)kosten te bewaken en bemanningen op te leiden. Voorts is niet duidelijk of ook de exploitatiekosten in de offerte zijn opgenomen; met Franse reservedelen en monteurs, periodiek onderhoud en afhankelijkheid van Franse stakingstradities en corruptiebestrijding.

Tot slot kunnen er twijfels bestaan over de kwaliteit van de Franse industrie: waarom heeft Nederland nooit Franse gevechtsvliegtuigen gekocht, hebben de Franse vliegdekschepen tot een (financieel en technisch) schandaal geleid, hebben de AMX-pantservoertuigen hier vele kinderziektes vertoond, werden geen Franse gevechtstanks aangeschaft en had Frankrijk de kennis van Hollandse Signaalapparaten nodig voor zijn wapenindustrie? De expertise van de Franse werven – voor het bouwen van bestaande typen onderzeeërs – mag dan groter zijn dan van Damen, maar die werf kan ook samenwerken met Britten en Duitsers om kennis te delen en tot standaardisatie te komen, want welke Nederlandse experts kunnen dan straks toezicht houden op de bouw en de testen of onze onderhoudsfaciliteiten – ook voor allerlei componenten – inrichten? Die life cycle costs zijn toch niet ‘vergeten’ in de offerte-aanvraag?

Raming

Dat de overheid slecht is in het ramen en registreren van kosten, was algemeen bekend uit de bouw-/verbouwingsprojecten, de energietransitie, de vluchtelingenopvang, de managementkosten van SVB/UWV/DNB/NS en ministeries etc. alsmede de kosten van EU- en VN-deelname, ECB en IMF.

Desondanks is het kwalijk dat burgemeester Van Zanen niet alleen de onrust onder Eritreeërs verkeerd heeft ingeschat, maar ook de schade van de rellen. Diens beweerde € 61.000 zijn alleen al de kosten van de rechtszaken; zeker als de advocaten in hoger beroep gaan. En dan hebben we het nog niet over de kosten van ME-inzet, transport, eventuele detentie (ruim € 100.000 per jaar) en de materiële schade.

Rechtsspraak

Uit het rapport over de Toeslagenaffaire blijkt dat ook rechters zijn tekortgeschoten bij hun toetsing aan de wet. De rechtsbescherming van de burger staat in dit land dan ook op een laag pitje, zoals blijkt uit dossiers tegen de Kinderbescherming, de Staat, het UWV, de SVB, curatoren, gevangenisdirecties, tbs-psychiaters en tegen woekerpolissen van banken/verzekeraars. Daarnaast heeft het vervolgen van oplichting geen enkele prioriteit bij de AFM en het OM – bij gebrek aan capaciteit en cellen – en worden slachtoffers onwetend gehouden van de benodigde informatie over de daders, zodat ook een civiele (beslag)procedure weinig kans van slagen heeft. Kortom, daders worden in dit land beter beschermd dan de slachtoffers; zelfs indien aangifte wordt gedaan bij de FIOD. Ook procederen tegen de Staat wordt (opzettelijk ?) ontmoedigd; de achterstand bij de bestuursrechter in de postbehandeling is in sommige gevallen al enkele weken… Het toeslagenrapport zal dan ook weinig effect hebben, met name op de Tweede Kamer waar men al jaren misstanden negeert met de dooddoener ‘we behandelen geen individuele gevallen’. Dat 1000 gevallen structureel zijn, ontgaat die elite kennelijk. De vraag is dan ook wat de Nationale Ombudsman met alle signalen heeft gedaan; zich verscholen achter de rechters?

Westelijke Jordaanoever

Waarom zou Israël (moeten) instemmen met een 2-statenoplossing, deels op de westelijke Jordaanoever? De joodse kolonisten halen het recht op dat land uit de Bijbel en verder de overwinningen op de Arabieren en uit de recente geschiedenis van andere bezette gebieden: Tibet, Tsjetsjenië, Nieuw-Guinea, het ‘Palestijnse’ gebied dat nu tot Jordanië behoort etc.

Daarnaast is wellicht de redenering: alle moslims zijn aanhangers van terreur zoals de PLO, el Fatah, Hezbollah, Hamas, IS, Iran etc. Dus zijn ze nog steeds de vijand en mogen al blij zijn dat Israël ze niet allemaal verjaagt. De Palestijnen die in Israël wonen en werken, willen dan ook geen deel uitmaken van de haatcultuur tegen Israël, zoals die in de VN zichtbaar is. En voor Israël geldt dat het nog steeds in oorlog is met de Arabieren en dat de westelijke Jordaanoever gewoon bezet gebied is, waar de bevolking moet gehoorzamen of vertrekken. Dit laatste was zelfs niet mogelijk in door de Russen bezette gebieden. Dus inderdaad, die kolonisten zijn niet ‘leuk’ voor de Palestijnse boeren, maar de omringende landen willen die door de VN verwende ‘vluchtelingen’ ook niet op hun grondgebied. Gaza, waar 500 vrachtwagens met hulpgoederen per dag nodig waren, wordt straks weer bezet gebied met een minimum aan inwoners, want een 2-statenoplossing levert een Palestijns leger op onder leiding van Iraanse officieren. En bedenk dat dan de legers van andere Arabische landen klaarstaan om zich bij de Palestijnen te voegen. Egypte heeft dit al laten doorschemeren met het excuus dat Israël de Palestijnse bevolking inhumaan behandelt door de grens dicht te houden voor hulpgoederen en door aanvallen op Hamas-steunpunten. Over de gijzelaars geen woord, noch over de Egyptische grens en het door Hamas geschonden ‘humanitaire’ oorlogsrecht. Ook de VN zwijgt over de houding van Egypte tegenover de Palestijnse vluchtelingen en de UNRWA-steun aan Hamas.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
1 maand geleden

De “” eenmansactie”” van mij is om zoveel mogelijk feiten en “ gerechtvaardigd “ kritiek op personen en/of instellingen almede bestuurders te spuien . Velen beroepen zich op de Universele Rechten van de Mens zonder te weten dat er « op dat « «  recht geen sanctie « zit bij overtreding . En juist bij overtreding, waarbij ik ook “ immigratie wil betrekken “ er “ mensenrechten worden vertrapt . De Rechten van de Mens is “” vanzelfsprekend “” bedoeld om regeringen of een regime, wereldwijd, de onderdanen, een recht te geven om op een fatsoenlijke wijze te leven en zichzelf kunnen zijn . Dat blijkt al jaren een Utopie . Bestuurders in zeer veel landen maken het de “” onderdaan” erg moeilijk omdat de macht niets tolereert om “” Hun macht te beteugelen, waarbij “”. Democratisch “ wordt gedacht . Wat mij steeds opvalt is dat ook “” de bestuurders in Nederland “ ondemocratisch handelen en zelfs de rechten van “” de Nederlandse burger”” niet respecteert. Immigratie van « «  zogenaamde vluchtelingen « «  zouden hun « «  recht kunnen ontlenen aan URVDM krachtens een verdrag . Maar dat is kletskoek . Wat steeds wordt « «  vergeten » » is dat de Nederlandse burger dewelke oorspronkelijk op deze breedtegraad leeft en werkt en Nederland tot een welvarend heeft gemaakt , door immigratie hun rechten worden ontnomen : te weten: ruimte wordt ingenomen , de kosten van immigratie worden dwangmatig bij de Autochtone bevolking gelegd . Daarnaast wordt er nimmer gesproken dat de jeugd zijn leefruimte wordt ingenomen door vreemdelingen en derhalve « «  hun rechtvaardige «  levensruimte moeten missen, dat « «  onherroepelijk « «  demografische spanningen oproept . Nu de Islam al een dominante plaats inneemt , en de « levenswijze van Moslims  » » niet strookt met die van de Autochtone bevolking . Immigratie bevordert de «  overbevolking in Nederland « «  en nu al de schaarste aan water aan de dag legt . De Universele Rechten van de Mens , wordt misbruikt omdat de ene helft van de bevolking absoluut lak heeft aan de andere helft , De excessen zijn niet meer te tellen en de maatschappelijk ontwrichting is nu al een feit. Dat Bestuurders in Nederland volledig schijt hebben aan hun eigen bevolking «  De rechten van de Mens met voeten wordt getreden . » » Het morele besef bij «  bestuurders «  dat de « «  Mensenrechten « «  ook in Nederland geldig zijn is volledig afwezig . Immigratie is een abjecte schending van mensenrechten in Nederland . Dat de grenzen niet worden gesloten is in dit licht crimineel te noemen .,

1 maand geleden

Een KORTE MELDING.

***Welk land in Europa heeft de meeste schulden?
De hoogste schuld heeft Griekenland, 181,1 procent van het bbp.***
( Bron:Google )

En…. dan te bedenken dat ex minister van Financiën, de Jager CDA, benadrukte dat Griekenland haar schulden aan Nederland terug zal betalen…….. Met een schuld van 181,1 % BBP is dat onmogelijk.
de € 19.000.000.000,– kunnen we AFSCHRIJVEN………. Sigrigd Kaag Maakte er een bende van ……….. ::: De Jager was dus gewoon een fantast.

Het LANDSBELANG IS MET VOETEN GETREDEN……. De Burger is het meer dan zat………!!!

A.R. Girbes sr
1 maand geleden

Moet ik constateren nadat ik het artikel van de heer Dorrestijn heb gelezen , dat het een « «  opsomming «  is van onwelgevallige «  situaties waarbij de incompétente bestuurders «  aan bod » » komen ., Wat ik zeker bespeur is de zeer ruime interesse van de schrijver en over de « «  duikboten » » hij beslist zijn deskundigheid aanspreekt . Maar , het is een hopeloze bende bij de « «  Europese Unie « «    en de vonken spatten er van af inzake de » » incomprehensie « «  bij bestuurders . Zou het dan toch komen dat de zittende elite worden gestuurd door het WEF en de VN en de WHO er een potje van maakt . Een overtuigende indruk is , dat niemand in de EU , behalve De boeren, zowel in Nederland, België , Frankrijk en zelfs In Spanje, en Marie Le Pen in Frankrijk, Geert Wilders en leden van het Vlaams belang in België, zich tegen de EU dictatuur verzetten. . Volgens de berichten zouden … zeer velen ?… binnen de EU nu zich willen onttrekken aan de elitaire bende, waarvan Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, het middelpunt zijn . Ongeveer 15 jaar geleden heeft Prof dr Arjo Klamer ernstige kritiek op de Euro , en dat de Euro moet worden ingeruild voor de Gulden .( Drs Gerrit Zalm VVD viel Klamer stuitend af ) En, Prof dr Sylvester Eijffinger alsmede Prof dr Edin Mujagic hebben nadrukkelijk gezegd en geschreven dat de Euro een afgaande zaak is de Reuzen- spaarpot van de pensioenen niet moeten laten « «  wegkapen «  voor zogenaamde « «  goede investeringen . » ». En , is er een run op de pensioenpot , en, …. is de pensioenpremie betaler gedegradeerd tot « «  Créditeur « «  van zijn eigen spaargeld . De , mijns inziens , criminele elite lijdt aan een hersenaandoening . Dat zeer velen niet begrijpen wat De Universele Rechten van de Mens betekent is een gotspe . Het betreft de principes van de Rechtvaardigheid , het fatsoenlijke gedrag en rentmeesterschap en heeft geen rechtskracht waaraan een sanctie verbonden is ., Maar , veel mensen beroepen zich desondanks daarop in verband met immigratie . Dat immigratie een absolute maatschappelijke ontwrichting heeft, is inmiddels bewezen en daarbij komt dat Marokkanen en Turken zich zeer moeilijk kunnen aanpassen en derhalve segregatie een feit is . Net als in Frankrijk blijkt een parallèle samenleving onverbiddelijk nu al een werkelijkheid . De zelfmoord van Europa is heel dichtbij . De «  elitaire bende « «  wil dat nog steeds niet begrijpen ……!!! Uit de EU en de Euro ontmantelen is noodzaak, wil Nederland in «  leven blijven » , ondanks te tegenstribbelende transportsector en multinationals : het zal kostbaar zijn …… maar wel harde noodzaak……. !!!!