Prikbord nr 904

Voor de toezichthouders op het nieuwe beleggingsbeleid van het ABP is werk aan de winkel. Beleggen in klimaat en biodiversiteit betekent namelijk dat uiteindelijk de burgers die ‘rendementen’ betalen.

Bij de defensie-industrie hebben die burgers er nog iets voor terug, namelijk veiligheid, maar het rendement van idealen is alleen een ‘goed gevoel’. Waarom niet beleggen in de nieuwbouw van betaalbare koopwoningen, de spoorwegen, stroomnetten en kerncentrales? In ieder geval in Nederlandse bedrijven en projecten.

Bijles

De bezwaren tegen ouders die hun kinderen bijles laten geven, beginnen absurde vormen aan te nemen. Zelfs discriminatie van minderbedeelden wordt gebruik, terwijl een gebrek aan studiezin of goed onderwijs en de toepassing van een numerus clausus kennelijk géén rol spelen(?) Tot voor kort werd verschil in draagkracht van de ouders zelfs genegeerd bij de leen-studiebeurs, bij de huisvesting van studenten, bij de keuze voor particuliere scholen en bij de OV-kaart. En wat schiet een ‘arme’ leerling op met een verbod op bijles voor de ‘rijke’ leerling; moeten beiden kansarm worden door een slechte cijferlijst zodat er nog meer buitenlandse werknemers hier nodig zijn? Want een werkgever heeft geen boodschap aan politieke correctheid. En gaan ook het HBO en WO dan straks de normen verlagen, terwijl hier al teveel studenten kiezen voor theoretische opleidingen? Als bepaalde politieke partijen dergelijke gelijkschakelingseisen stellen aan de samenleving, doen ze dit dan zelf eveneens bij de toelating op hun kieslijst?

Democratische illusie

Het ‘democratische’ gehalte van internationale organen is zo erbarmelijk dat terreurstaten, dictaturen en corrupte functionarissen niet kunnen worden weggestemd. Dit geldt niet alleen voor de VN, maar ook de NAVO, EU, WHO en het Internationale Rode Kruis. Een gevolg is dat Dijsselbloem uit de EU moest vertrekken wegens kritiek op Griekenland (ondanks zijn cadeautje van honderden miljoenen), Rutte niet in de NAVO komt als Hongarije (of Turkije) dwarsligt en Iran niet uit de VN wordt verwijderd, omdat dan nog minstens 20 landen zouden (moeten) volgen. Intussen wordt de Islam als een religie beschouwd, terwijl de Koran vol staat met boodschappen van geweld, discriminatie, overheersing, intolerantie en machtsmisbruik. Het daardoor ontstane superioriteitsgevoel maakt veel aanhangers niet alleen (over)gevoelig voor kritiek, maar ook voor manipulatie, het accepteren van ondemocratisch ‘bestuur’, barbaarse wetten en corruptie, alsmede voor de afwijzing van en geweld tegen minderheden/ andersdenkenden. Het begrip ‘democratische rechtsstaat’ is dan ook een illusie gebleken, zelfs in westerse landen die liever wegkijken van de eigen nationale feiten en misstanden. De openlijke weigering van premier Rutte om een Kamermotie uit te voeren, de opzettelijke woningnood op grond van ondeugdelijke stikstofargumenten in een overbevolkt land en het negeren door enkele ministers van wettelijke bepalingen en (on)bevoegdheden doen dan ook vragen rijzen over de grondwetverwijten aan bepaalde partijen. Een schaamlap om de daadwerkelijke ondermijning te verhullen?

Den Haag

Of de politicus Richard de Mos (gemeente Den Haag) wel of niet deugt, is voor het OM kennelijk niet van belang; als er maar een signaal wordt afgegeven dat in Nederland vermeende corruptie wordt bestreden. Het wordt echter pijnlijk als daarbij op het gevaar van lobbyisten wordt gewezen, die namelijk bij het kabinet en de partijen in en uit lopen. Ook van bedrijven die (defensie)orders willen, (bouw)subsidies, OV-subsidies etc.

En niet alleen daar loert het gevaar van corruptie, maar ook in Brussel waar naar verluidt nog steeds meer dan 10.000 lobbyisten actief zijn. Terwijl een corrupt parlementslid daar gewoon kan aanblijven. En de OV-corruptie op provinciaal niveau is onder meer zichtbaar bij falende busmaatschappijen die met veelal lege bussen een onnodig ‘intensieve’ dienstregeling onderhouden – met slavenarbeid voor de chauffeurs, als de bussen niet stuk zijn – en ook bij de verdwenen miljarden van de stupide verkoop van provinciale energiemaatschappijen. Nederland wordt niet alleen steeds corrupter, maar ook schijnheiliger. Er zijn zelfs organisaties die gebruik maken van de omgekeerde lobby door leden van het koningshuis een VN-baantje te bieden of (te) dure bouwprojecten te laten openen dan wel bestuurders een ‘nevenfunctie’ aan te bieden en hen in de media te profileren. In die gevallen zijn het vaak vlaggen die de lading moeten dekken; uiteraard zonder ‘vergoeding’, want het gaat om aanzien en invloed. En die zijn ‘onbetaalbaar’, toch?

Domoor of oplichter?

Als leek op het gebied van accutechnologie vraag ik me af waarom een Duitse fabriek van 3D-printers een organische accu kan produceren, waarvan niemand ooit heeft gehoord. En waarom een Nederlandse ondernemer 15 miljoen investering nodig heeft, zonder eerst de werking van die accu te kennen/demonstreren. Geheimhouding? Flauwekul, het patent had al wereldwijd moeten gelden en de wetenschappelijke wereld op zijn kop gezet: organisch materiaal dat grote vermogens kan geleiden en ook opslaan! Het doet denken aan de Duitse leverancier die jaren geleden een ‘uniek’ product in Nederland wilde verkopen voor het repareren van ‘osmose-plekken’ in de huid van kunststof (polyester) schepen. Die wist dat we hier in sprookjes geloven; nog steeds. Want schepen uit het hele land naar een reparatiehal brengen is alleen geloofwaardig voor domoren.

Geweld in de steden

In Nederland gebeurt ‘alles’ 50 jaar later dan in de VS, is een gezegde dat ook van toepassing lijkt op het geweld in de steden. Dichterbij gingen Hamburg, Dresden, Parijs, Marseille, Napels, Brussel en een aantal Britse steden ons voor. Zou er een verband zijn tussen de samenstelling van de inwonersgroepen en de mate van gewelddadige criminaliteit? Of een relatie met de strafoplegging en privacywetgeving? Of met de gedoog- en drugscultuur? Of met de prioriteiten van de politie en het OM? Of gewoon wegkijken uit angst voor ‘discriminatie’ en ‘politieke’ inmenging; ook door rechters en de Raad van State? Want zelfs onze wetgeving faalt en kan worden misbruikt door advocaten en activisten, zoals onder meer blijkt bij dossiers over krakers, milieuterreur, asielzoekers, antikernenergie-demonstranten, Hamasaanhangers en IS-leden.

Honger

Na 150 dagen oorlog begint ook honger zijn tol te eisen in Gaza, maar geen reden voor de VN of Egypte om een oplossing te bieden voor de vluchtelingen of Hamas daartoe te dwingen. In tegendeel, de media blijven het gebruiken om druk uit te oefenen op Israël, omdat men weet dat Hamas niet geïnteresseerd is in het aantal slachtoffers; ook onder de gijzelaars. Terecht laat Israël zich niet chanteren; daarvoor werd al een (te) hoge prijs betaald. Terwijl het voorbeeld van Oekraïne duidelijk maakt wat de Israëli’s van de VN kunnen verwachten als de strijd wordt gestaakt. Zelfs de betalingen aan Hamas gaan gewoon door; naar verluidt ook vanuit Nederland voor de zgn. ambtenarensalarissen. Want Gaza leefde van de dreiging met terreur, mede gefinancierd door UNRWA en Iran.

Kwetsbare samenleving

Als Duitse officieren zich al niet bewust zijn van de kwetsbaarheid van onze samenleving voor allerlei dreigingen, hoe kan dan worden verwacht dat het civiele bestuur, bedrijven, ambtenaren en hulpdiensten zich afdoende voorbereiden op calamiteiten, aanslagen, cyber war en oorlogsellende? Beseft de burger dat zijn warmtepomp en telefoon niet meer werken als de stroom uitvalt, net als de laadpalen en zijn elektrische kookplaat?

Het afluisteren van de telefoon van Merkel, het uitvallen van verbindingen en stroomvoorziening bij overstromingen, het falen gedurende tientallen jaren om 3 terroristen te vinden, het saboteren van een hoogspanningsmast waardoor een Duitse Tesla-fabriek werd getroffen, de sabotage van spoorlijnen, de spionage-affaires (tot op het niveau van een elektronisch betalingsnetwerk) en nu een nieuw afluisterschandaal tonen aan dat er iets mis is met de inschatting en bescherming van de kwetsbaarheid van de moderne samenleving. Daar komen nog invloeden vanuit China, Iran, Turkije en andere islamitische landen bij; niet alleen in Duitsland.

Links kabinet

Een Telegraaf-lezer vroeg zich af wat de bezwaren konden zijn tegen een links kabinet. Kennelijk de afgelopen 10 jaren in het buitenland gewoond en geen kranten gelezen. De onwil om de problemen hier op te lossen is zichtbaar bij de linker vleugels van alle partijen, waarbij de SP tot voor kort ook het landsbelang in het oog hield. Doch de afbraak van de rechtsstaat, de welvaart en het welzijn van de burgers zal alleen maar toenemen, evenals de invloed van Brussel en de vijandigheid tussen ‘links’ en ‘rechts’. Staatssecretaris Vijlbrief (D66) wil zelfs de gaswinning onder de Waddenzee verbieden vanwege een verzonnen milieuprobleem, terwijl de gevolgen van honderden windturbines op zee worden genegeerd. De NSC-partij is geïnfiltreerd door anti-rechtse elementen, zodat het Omtzigt nauwelijks kwalijk kan worden genomen dat hij het ‘even’ niet meer weet(?)

Luchtalarm

Sinds wanneer is de minister van Justitie en Veiligheid, ook verantwoordelijk voor binnenlandse zaken, burgerbescherming of territoriale verdediging? Haar voornemen om de luchtalarmsirenes te vervangen door app-berichten geeft niet alleen de indruk dat Nederland niet meer zal deelnemen aan Art. 5 operaties van de NAVO, bijv. tegen Rusland, maar ook van onwetendheid omtrent onze kwetsbaarheid.

Zo kan een luchtaanval met vliegtuigen en raketten vooraf worden gegaan door een EMP-explosie van een (klein) kernwapen boven Den Haag of door de inzet van kruisraketten tegen datacentra en elektriciteitscentrales, of kortsluiting door sabotage van hoogspanningsleidingen en zeekabels of door een cyberwar-aanval. Dan valt er niets meer te ‘appen’ en zal de minister blij zijn als ze op tijd in haar ‘bunker’ zit. Overigens weet 99% van de Nederlanders te weinig over de noodzakelijke reacties en voorbereiding daarvan. Bij gebrek aan voorlichting en BB-voorzieningen; neen, niet Bed & Breakfast, maar Bescherming Bevolking. Waar beweerd wordt dat klimaat-verandering ons allemaal treft, lijkt dit niet voor oorlog een aanslagen te gelden. Autoriteiten raken al in paniek door een beetje chloorgas of een ‘verdacht’ pakketje of een verwarde vrouw met een nep-wapen.

Terreur

De terreur door de Taliban is weer op het oude ‘niveau’, maar nu worden de beelden gebruikt om de westerse landen opnieuw te verleiden tot maat-regelen; vooral financiële hulp. De Afghaanse soldaten hebben er voor gekozen niet voor de corrupte kliek in Kaboel te vechten, maar hun gezinnen zijn hiervan het slachtoffer. En de linkse media weten precies wie er schuldig zijn, net als in Gaza, maar waar de Afghaanse politici, generaals en maffialeiders zijn gebleven is blijkbaar onbekend of niet interessant. Dat dezelfde terreur zich in Noord-Korea, China, Rusland, Pakistan, Jemen, Haïti en Iran voordoet, wordt steeds meer genegeerd; ook door de VN. Terwijl nieuwe terreurhaarden en dictaturen zich aftekenen in Europa, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, Libanon en Irak. In Soedan werden de moslims afgeslacht, evenals Rohingya in Myanmar (waardoor een miljoen zijn gevlucht naar Bangladesh) zonder dat de VN dreigde met een genocide-veroordeling en de beroepsdemonstranten hier de straat op gingen. Ook de dictatuur, corruptie en maffia in Hongarije, Wit-Rusland, Servië, Bosnië, Turkije, Italië, Spanje en Malta nemen nog steeds toe. Deze vormen van terreur zijn zelfs in Frankrijk, Griekenland, Nederland en Duitsland zichtbaar.

Vertrek industrieën

Niet alleen het vestigingsklimaat, maar ook het klimaatbeleid kunnen reden zijn om industriële activiteiten naar het buitenland over te brengen. Of Nederland dit kan en wil tegenhouden, is nog de vraag. Ongetwijfeld zullen er adviseurs worden ingeschakeld, maar die adviezen zouden gebaseerd moeten zijn op de (mede-)aansprakelijkheid van de adviseurs. Daarvoor is er inmiddels teveel misgegaan; niet alleen bij de milieu-eisen, gebruik giftige stoffen, inspraakprocedures, tbs-onderbreking, gaswinning, verkoop staatsbedrijven en afbouw defensie- en auto-industrie, maar ook bij de afstoting van bouwfondsen en woningcorporaties, de ict-projecten, de zorgverzekeringen, verwaarlozing medicijnproductie, de verkoop van energiebedrijven, bankschandalen etc. Krokodillentranen over het vertrek van bedrijven passen dan ook nauwelijks bij de medeplichtigheid van de politiek, vakbonden, milieudrammers en rechters. Bovendien is de belangstelling van dit kabinet voor de financiële sector nog steeds beneden de maat of in strijd met de belangen van burgers, zoals bij de pensioenfondsen. Werkgelegenheid wordt al jaren overgelaten aan de ‘markt’ en de aandeelhouders, waardoor veel bedrijven (media, KLM, HSA, elektriciteitsmaatschappijen etc.) in buitenlandse handen zijn gekomen, goedkope gastarbeiders de werklozen verdringen, nieuwe technologie moet worden gesubsidieerd en de woningbouw wordt ‘afgeknepen’ door regels voor zzp-ers, installateurs, bestemmingsplannen, milieuvoorwaarden en energievoorziening. Terwijl er enorme bedragen worden verspild aan subsidies, activisme, internationale participatie, ambtenaren, gezondheids-zorg, adviesorganen, ruimtevaart, persoonsbeveiliging, gelukszoekers, cultuur, koningshuis, Buitenlandse Zaken, VN, uitkeringen, toeslagen, sport en ECB-kredieten. De lijst is nog veel langer; vroeg of laat zal de wal het schip doen keren, waarschijnlijk (te) laat.

VS

Met de komende presidentsverkiezingen in de VS lijkt de tijd van de Romeinse keizers te zijn teruggekeerd. Daarbij lijken de kiezers meer op te hebben met een gevaarlijke gek en een slecht programma dan met een oude man met een slecht programma. De sabotage door Trump van een nieuwe grenssluitingswet is kennelijk uit wraak voor de Democratische weerstand tegen zijn ‘Mexicaanse muur’. Intussen blijven duizenden gelukszoekers binnenstromen; waar hebben we dat meer gezien?

Waarschuwing

Stroomnetbeheerder Tennet heeft naar verluidt gewaarschuwd tegen kerncentrales, omdat het netwerk dit niet aankan; ook niet over 10 jaar?

Doch het netwerk moet niet ingericht zijn op de stroomleveranciers, maar op de verbruikers en dan liefst met een stabiele capaciteit en leverings-garantie. Wisselende overcapaciteit is juist een gevolg van wind- en zonenergie, dus maakt Tennet zich verdacht door standpunten van de antikernenergielobby over te nemen. Zolang Duitsland nog gascentrales heeft, kan Nederland altijd een ‘overschot’ of overcapaciteit benutten, mits het netwerk wordt aangepast. En dat kost juist de miljarden die Tennet kennelijk liever uit de fondsen voor kerncentrales opstrijkt.

Wijkagent

Een Telegraaf-lezer wil de wijkagent verbannen naar zijn werkplek, zodat hij/zij geen parkeerkosten heeft. Nog afgezien van de verhuiskosten – ook bij de volgende baan/plaatsing – zijn de wijken die een wijkagent nodig hebben, niet de ideale woonlocatie v.w.b. woningkwaliteit, scholen, privacy buiten de werkuren, sociale veiligheid kinderen, laadpalen, beschikbare parkeerruimte en ‘onverklaarbare’ autobranden. Een permanent parkeervignet lijkt me een goedkopere en betere oplossing.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 maand geleden

Na mijn vorige opmerking inzake de bewuste westerse desindustrialisatie die héél hoog op de globalistische neo-Marxistische agenda figureert moet mij van het hart hoe de daaraan schuldige globalistische leeghoofden in Amsterdam met hun kop in hun achterste vast zitten.

Zoals wij nu weer zagen hoe de rabiate moslim dolle honden en hun GL/D66 “fellow-travellers” een Joodse plechtigheid verziekten, heeft die GL/D66 kliek niet eens door dat zij zodoende hun eigen grootste concurrent en vijand – de Moslim Broederschap met hun identieke agenda die ook mikt op de ondergang van het avondland, dat staat met zoveel woorden in de Koran – als paard van Troje binnenhalen en hun eigen doodsvonnis tekenen. Letterlijk!

Deze situatie lijkt sterk op de confrontatie en broedermoord tussen beide fascistische systemen van Adolf Hitler en Josef Stalin een kleine eeuw geleden, alleen hebben de globalisten nog steeds niet door dat hun koppen gaan rollen…

Die globalisten mikken met hun ” bescherming van de democratische rechtsstaat ” op een één-partij systeem waarin niemand meer tegen hen kan stemmen. De Moslim Broederschap heeft daar héél andere ideeën over en mikt weliswaar op een soortgelijke tyrannie waarin echter helemaal niet meer gestemd wordt en eenieder die zijn/haar hoofd boven het maaiveld steekt dat hoofd – letterlijk – kwijtraakt, dus al die hersenloze globalisten voorop!

Typisch dat zo’n dweil als Rutte ons ” prachtige land ” niet daartegen beschermt, integendeel, alles moet naar de donder volgens de 2030 agenda. Wij krijgen de rekening daarvoor gepresenteerd en windvaan Pieter Omtzigt is daar zo te zien ook (nog) niet van doordrongen….

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Het grootste probleem is dat “” zeer velen “” niet door hebben wat ze doen . U noemt de “ rabiate moslim dolle honden, en dat deze hun “ eigen doodvonnis tekenen “. Immers : Het gaat vaak zover als U schrijft en daaraan gaat een heel “ emotioneel denkproces “ vooraf . Maar , de Moslim broederschap is er van overtuigd dat na het “” fysiologisch” verscheiden “ het echte leven dan pas begint. Wij kunnen, ons dat zeker niet voorstellen……… maar dat is nu juist het grote denktekort in de westerse wereld . Ook door het geloof worden mensen “ stapel gek gemaakt” omdat men niet kan accepteren dat er een einde aan het leven komt . “” God zorgt voor ons en wij maken ons geen zorgen”.”””””” Ook ik heb al eerder geschreven dat Moslims heel graag de westerse wereld , de ongelovigen” , ze snel mogelijk in het graf willen duwen . Maar ……… ook Uw “” rabiate moslim dolle honden ““ begrijpen dat niet . Immers: Prof dr Lylle Rossiters heeft na een studie van 27 jaar geconstateerd dat “ links denkende mensen meestal een niet rationeel antwoord hebben op simpele vragen “” . Het emotionele duwt de ratio weg . Dat is een enorm probleem en dat zal nimmer veranderen . Als U de “” reclames “” op de TV analyseert, zult U merken dat meestal er een “” droomwereld”” wordt voorgeschoteld, in de hoop dat het “” de verkoop “ zal bevorderen . Maar , rationeel is het gewoon “ geldmakerij “” en de rest is kletskoek . Informatief is het zelfs idioot te noemen . Ach, weet U, in de “” middeleeuwen waren er “ heel veel kwakzalvers “ die hun verbale gaven in harde munt wisten om te zetten , ook al was het product waardeloos, …….. en nog steeds is er een “ slimmerik” die zeer velen “” knollen voor Citroenen “ wil verkopen en het stikt van de “” leugenaars “( pseudologen ) . Mark Rutte is een uitstekend voorbeeld, “ de sociopaat “”. . Overigens: , Uw commentaar was weer heerlijk om te lezen . Een bouwkundig ingenieur zei tegen mij: Als je steeds slechts aan kwaliteit denkt,……, ben je een plaaggeest voor jezelf” . … !!!! Ook dat is juist . En , Dr Pieter Omtzigt is het perfecte voorbeeld inzake ambivalentie .

A.R. Girbes sr
1 maand geleden

Europa past zich niet snel genoeg aan
 aan stijgende klimaatrisico’s.Dat is de
 conclusie van een risicoanalyse die het
 Europees Milieuagentschap heeft gemaakt
 in opdracht van de Europese Commissie. 
                     
 De kans op hitte, droogte, natuurbranden 
 en overstromingen neemt toe, met als   
 gevolg dat de voedselzekerheid en de  
 economie in gevaar komen.In Zuid-Europa
 en in laaggelegen kustgebieden zoals  
 Nederland zijn de gevaren vooral groot.
                     
 Een aantal risico’s is nu al actueel.De
 onderzoekers noemen hittestress en het 
 verlies van inkomstenbronnen en van   
 ecosystemen.De risicoanalyse is vooral 
 bedoeld voor Europese politici en    
 andere beleidsmakers.  
( Bron: Teletekst, d.d. 11 Maart 2024)

Het hierboven aangehaalde uit Teletekst, is alweer een bewijs hoe ziek de Europese Commissie is.

“” We worden dus gewaarschuwd voor de gevolgen van Klimaatverandering “” IN OPDRACHT VAN DE EUROPESE COMMISSIE.
En……. hoe moeten we ” het EuropeesMilieuagentschap beoordelen ?
Het is dus, mijns inziens, de bedoeling dat ” Europese Politici en andere beleidsmakers” de burgers moeten waarschuwen dat er een klimaatverandering aan de gang is. !!!
Het zal ongetwijfeld de bedoeling zijn dat de burgers rekening moeten houden met ” drastische maatregelen die ingrijpend kunnen zijn voor de leefbaarheid in Europa.” Immers: De commissie kan nu zeggen dat het ” Rapport ” betrouwbaar is en aldus hun macht kunnen consolideren en de burger zijn mond moet houden. Dat, ” OVERBEVOLKING ‘ catastrofaal blijkt is te meten aan de graad van vervuiling én de melding dat het water schaars wordt, wordt angstvallig verzwegen.

Wat ” ook verzwegen wordt” is dat door immigratie de leefbaarheid, in geheel Europa, inmiddels al drastisch is verslechterd door incompetentie van dezelfde Commissie. De verkiezingen in Portugal wijzen op een rechtse meerderheid, waarbij ik de conclusie er aan verbind dat ” Links” ook in Portugal er een puinhoop van gemaakt heeft door ” incompetentie”. Ook de Portugezen zijn het linkse beleid meer dan zat.

Nu de Europese Commissie bang wordt dat ” rechtse politiek ” dominant wordt, er alles aan gelegen is de macht te willen behouden en fanaten zoals ” ER ” een vrijbrief te willen geven zich ” harder te verzetten” tegen de opkomende rechtse partijen. Dat het ” Europees Milieuagentschap ” Nederland expliciet noemt is puur een angst- aanjager en de melding dat ” de voedselzekerheid en de Economie in gevaar komen, is kletskoek ten top. Immers: Immigratie is de grootste boosdoener omdat er nu al een ” maatschappelijke tweedeling is, ( in Frankrijk dat al voelbaar is en de politie in bepaalde wijken niet meer komt. Volgens de berichten )

Dat ” IMMIGRATIE ” onmiddellijk moet stoppen komt kennelijk niet bij de Europese Commissie op de verlanglijst. te staan.
Uit de Europese Unie treden en de Euro te ontmantelen is de enige weg om Nederland te behouden………… een alternatief is er niet meer.

ronald.dunki
1 maand geleden

@ vertrek van industrieën

Desindustrialisatie staat hoog op het globalistische communistische verlanglijstje van UN/WEF etc. Drie en vijftig jaar geleden voorspelde de infame (globalistische) Club van Rome al in ‘limits to growth’ de ondergang van de aarde binnen vijftig jaren als men niet naar hun pijpen zou dansen.

De NRC, toen.al op een glijdend pad, kopte op 31 augustus 1971 klakkeloos met ‘RAMP BEDREIGT WERELD’, om te openen met ::“Als alles en iedereen doorgaan op de manier waarop dat nu gebeurt, dan komt er binnen enkele tientallen jaren een geweldige catastrofe. De enige vraag daaromtrent is of de catastrofe wordt veroorzaakt door honger, door uitputting van essentiële grondstoffen of door de vervuiling van de aarde. Er zijn – nu ! – ingrijpende maatregelen nodig om dat onheil te voorkomen.”

HA ha… Noch honger, noch uitputting van essentiële grondstoffen noch vervuiling van de aarde zijn aan de orde, maar het u inmiddels bekende patroon zat er toen al in : voorspel een ramp en zorg ervoor dat je die zelf mag gaan voorkomen op kosten van jouw slachtoffers en vergeet niet een ruime commissie van die Judaspenningen in je globalistische zak te steken:

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Het uitstekende , maar korte reactie van U plaatst de hamer “” exact” op de kop van de spijker “. Ook ik heb al zo vaak geschreven dat we te maken hebben met mensen “ die niet weten wat ze schrijven of zeggen””. Dat is een enorm probleem . Nu het bedrijfsleven uit Nederland gepest wordt doordat de “ krankzinnige bureaucraten”” regels opstellen waaraan niet is te voldoen de alarmbel doet rinkelen . De boeren kan ik als voorbeeld nemen omdat die worden “” weggepest “ omdat een “” stel linkse malloten het nu voor het zeggen hebben” en hun ideologie van immigratie landbouwgrond willen om huizen te bouwen voor asielzoekers . Hoe krankzinnig moet je zijn om zoiets te willen . Monica Keijzer heeft bij WNL bij presentator Henk Nieman, verklaart dat het roer “ onverbiddelijk “ om moet omdat de gehele asielindustrie is vastgelopen . Heel langzaam begint het ook bestuurlijk door te dringen dat we afstevenen op een RAMP van ongekende omvang . Nu de Staatskas door Kaag en Rutte is leeggeroofd en zelfs de pensioenpot van € 1600..000.000.000,- wordt aangevallen . Het extreme wanbeleid van Mark Rutte en de Linkse zooi laat nu de sporen zien van politieke incompetentie, gedragsstoringen en Mark Rutte’s beleid van nepotisme, playboy- existentie is de verpersoonlijking van idiotisme, Immers: De groei van ambtenaren , de groei van NGO’s , de groei van “ consulten “ en andere kleine uitvoerders van beleid , commissie na commissie en…. Na commissie , de staatskas is leeggeroofd is expliciet een onderdeel van Rutte’s nepotisme politiek geweest . Daarnaast is de energie – transitie , de klimaatwaanzin een mega aanslag op ons financiële systeem . Nu ….. puinruimen dus zoals HansWiegel eens zei, na de val van het kabinet Den Uyl . De demografische opeenhoping van verschillende culturen zal ons ook volledig financieel uitkleden . En ….. onmiddellijk de Europese Unie verlaten en…… de contacten met de VN en WHO alsmede het WEF volledig herzien ….. en ….. het globalisme, dat een zuiver communistische agenda voorstaat , onherroepelijk verbannen .