Auteur: Erwin Versteeg

Geheel volgens de SDG

Sustainable Development Goals (SDG) net als bijvoorbeeld Smart City, TriStateCity. Het zijn politieke marketing concepten voortkomend uit het World Economic Forum (WEF) die moeten leiden tot een structuur na ‘the Great Reset’.

Als natuurlijke vijanden samenspannen

Van mij is bekend dat ik niet geloof in het (politiek) klassieke links, rechts en midden. Waar wel in, in de soevereiniteit van ons land en onze inwoners, vaderlandsliefde. Onafhankelijk, soms ontastbaar, wat in tegenwoordige tijd ook wel eens wordt…

Wordt het Jan of Jeanne

Dit rariteitenkabinet onder aanvoering van Mark ‘MarX’ Rutte sloopt ons land inmiddels in sneltreinvaart:– boerenstand vernietigen als oplossing voor een gecreëerd stikstofprobleem,– nog grotere asielzoekerscentra als oplossing voor een vol asielzoekerscentrum,– werkloze, levensgevaarlijke ‘jongeren’ uit Franse banlieues naar Nederland halen…

Génération socialiste d’élite

Agelopen week was er een raadsvergadering in Enschede die mijn aandacht had omdat ik er (direct en indirect) inbreng in had. Dit betrof de motie ‘voorrangspositie statushouders’ en het raadsvoorstel ‘Ondersteuning Huishouden’.

Als dat geen vertrouwen geeft

Minister van Justitie en Veiligheid (zonder rechtenstudie) Dilan Yeşilgöz-Zegerius (ooit SP, PvdA, GroenLinks nu VVD) trippelde deze keer richting plenaire zaal omdat een voorganger (Ferd Grapperhaus) de kamer weer weer weer weer onjuist had voorgelicht over de werkzaamheden van het…

Radicaliseren als kans?

Vanuit mijn eigen periode als volksvertegenwoordiger had ik het al meegemaakt. Bij de behandeling van het rapport ‘Menselijke Maat’ werden de verschillende insprekers onbeschoft toegesproken. Ook toen stuk voor stuk insprekers die of zelf tot de groep kwetsbaren behoorden of…

WEF / SDG / Smart City

Eind januari 2022 hebben we de beantwoording gekregen op politieke vragen die we hebben gesteld over het World Economic Forum. Zeer bewust daar ook in de onderliggende vraag ‘Apeldoorn mag zich inmiddels rangschikken onder de steden die door de World…

De overheid als lerende organisatie

De ‘lerende organisatie’ – die de overheid zegt te willen zijn – zorgt vooral voor meer invulling van de baantjescarrousel voor het partij kartel in combinatie met een absurde diplomacratie die erop is ingericht.

Grenzen dicht en de koeien naar buiten

De asielcrisis heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zeer schrijnende beelden uit Ter Apel waar vannacht geen plek meer was en tientallen vluchtelingen onder een dekentje moesten wachten bij het hek. De politieke kopstukken Suzanne Kröger (Groen Links), Jasper van Dijk…