Van zorgstaat naar inperken van burgerrechten

Onze gezondheid als reden om de burgerrechten in te perken. Tijdens de coronaperiode hebben we warm kunnen lopen voor wat de nieuwe ‘Wet publieke gezondheidszorg’ gaat legitimeren.

Hiermee komt er een wettelijk kader van collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Op 23 mei, dus nog net voordat de door het electoraat bevolen sterk gewijzigde machtsverhouding tot uitdrukking is gekomen, zal daarover een hoofdelijke stemming plaatsvinden in de Eerste Kamer.

De tussenstand

Voor steeds meer mensen wordt duidelijk dat de steeds verlengde coronawet een proefballon bleek te zijn nu de permanente wet er komt.

De staat blijft alle conflicten (zie boeren) op de spits drijven. Inflatie aangejaagd, gastekort, voedseltekort en watertekort aanstaande. Massa-immigratie gaat door, de verzorgingsstaat wordt verder gesloopt. Oorlog Rusland/Oekraïne kan zomaar verder escaleren.

En nu blijkt ook nog eens dat het plan van Zelensky was om de oliepijpleiding naar Hongarije op te blazen. Het gaat om een Russische pijpleiding die door Oekraïne loopt en Hongarije van olie voorziet.

Hongarije legt dit uit als een aanslag op hun soevereiniteit. En dus een oorlogsverklaring. Een oorlogsverklaring van een niet-NAVO land aan een NAVO land. En dus Hongarije artikel 5 in zou kunnen roepen van het NAVO-verdrag.

Stop met wegkijken

Jouw volgzaamheid nu, kost de kinderen straks hun vrijheid. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Stoppen met goedpraten, niet meer uitwissen, niet apart zetten. De woorden van onze Koning in de praktijk brengen;
NIET ‘NORMAAL’ MAKEN WAT NIET NORMAAL IS.

Stop met roeptoeteren en wegkijken. We zijn niet in een gewapende oorlog. Maar hebben ook geen ‘de meeste mensen deugen’ Rutger Bregman of Claudia de Breij op de banjo nodig voor solidariteit en samenzang. Meer dan ooit moeten we het hebben van doorzettingsmacht en -kracht.

De Europese Unie is betrokken bij WHO-onderhandelingen over een internationaal pandemieverdrag dat juridisch bindend zal zijn.

Geen van de coronamaatregelen had wezenlijk een effect op virusverspreiding, zo blijkt uit WOO-documenten. Er zijn veel schadelijke effecten bij onze jongeren en elke evaluatie ontbreekt tot nu toe. Dit nu in de ‘Wet publieke gezondheidszorg’ vastleggen is onaanvaardbaar.

Een stap verder en er is de wens om wetgeving die de bevoegdheid geeft om de rechtsstaat op te schorten bij de stikstofcrisis, immigratiecrisis,

Daar waar de EU (ook nu weer betrokken bij de WHO onderhandelingen) probeert iedere crisis te misbruiken om meer macht naar zich toe te trekken. Na het WEF van januari en maart waren Sigrid Kaag en Mark Rutte (na z’n kijk mij eens gewoon zijn show) afgelopen weekend aanwezig bij de Bilderberg Conferentie in Lissabon.

Davos en Bilderberg

Op het hoogste wereldniveau (World Economic Forum-Davos/Bilderberg) spelen er angstwekkende taferelen en vindt er plannenmakerij plaats die de wereld zoals we die kennen definitief zal veranderen.

‘Onze’ EU-politici zijn marionetten van deze graaiende bende multinationals – daarom zitten ze dan ook in alle raden van bestuur of instituties – voor een buitenproportionele beloning ten koste van u als belastingbetaler.

Nederland is steeds meer een EU-staat. Alleen als je dat zegt ben je een wappie of rechts-extremist. Op z’n vriendelijkst een ontevreden witte blanke man, want in Nederland wordt het vuilnis iedere week stipt en strak gescheiden opgehaald, worden de uitkeringen meestal op tijd uitbetaald en zijn we zo progressief ontwikkeld dat veroordeelde criminelen een enkelbandje om krijgen, opdat ze op vrijdagavond ook gewoon naar de kroeg kunnen.

De huidige politieke elite en hun gelieerden blijven vooraan staan bij het verheerlijken van de “weg-met-ons”- politiek. Identiteit is in hun optiek een zonde, en de globalisering – slechts de eigen verrijking van deze elite ten doel strekkende – is het nieuwe hoogste goed.

Conclusie

Blijkbaar is men uit op een volksopstand om vervolgens de noodtoestand aan te kondigen. Het bestrijden op basis van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Deze wet zal het begin zijn van zorgstaat naar inperken van burgerrechten. Teken daarom deze petitie: https://citizengo.org/nl/ot/209706-petitie-stop-nieuwe-pandemiewet


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

16 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
8 maanden geleden

Er komt dus een Corona enquête die drie jaar zal duren. De verhoren zijn in 2025 en dan zullen we ongetwijfeld beleven dat betrokkenen, die dan wellicht op heel andere posities zitten, het zich allemaal “niet meer zo goed herinneren” zoals we dat kennen. Betrokkenen zullen zich van de conclusies, van welke aard dan ook, weinig aantrekken en de andere dag weer afreizen naar hun villa in Curaçao of aan de Algarve. Een enquête is routine geworden in ons bestel, we kunnen wat stoom afblazen.

ronald.dunki
8 maanden geleden

De kogel is door de kerk en de valse vlag van de Wpg dekt de fascistische lading uiteraard geenszins. Zoals Ton hier al schreef, “ De staat blijft alle conflicten (zie boeren) op de spits drijven. Inflatie aangejaagd, gastekort, voedseltekort en watertekort aanstaande. Massa-immigratie gaat door, de verzorgingsstaat wordt verder gesloopt”. Langzamerhand moet het Jan Publiek toch gaan dagen dat het hier gaat om één coherent globalistisch plan dat met de ene zelfgemaakte ‘crisis’ na de andere beoogt onze wereld bewust naar de donder te helpen.

De failliete EU staat al op het punt om collectief één groot derdewereld land te worden, o.a. dankzij de torenhoge ‘woke’ schuldenproblematiek waarvoor wij opdraaien en de fatale migratiefarce van hun ‘enforcer’ in het torentje. N.B: Inflatie ontstond door de onverantwoordelijke ‘goedkoop geld’ politiek en de ‘woke’ groene ongein, zeker niet door de door de globalisten geinitiëerde oorlog in de Ukraïne zoals die domme gans op financieën pretendeert.

Toch blijft het ignorante ‘ons soort mensen’ hun stem aan de eigen ondergang geven, samen met door ‘woke’ gemanipuleerde, al even domme ‘deugers’ waarbij de bevolking handig verdeeld, tegen elkaar opgehitst en uitgespeeld wordt …  ‘Houd de mensen arm en dom’ was altijd het succesvolle recept voor een hiërarchische maatschappij waarin een machtige élite de meerderheid tot arme slaven maakte voor eigen gerief. Te weten het obscene vergaren van absolute macht en ongegeneerde zakkenvullerij, of het nu geschiedde aan het hof van Louis XIV of door het globalistische Rockefeller imperium en het al even gevaarlijke militair industriële complex anno 2023 die samen een eeuw geleden de opkomst van Hitler financierden en nu juichend het conflict met Rusland benutten voor eigen politiek en financiëel gewin…
 
 
Hun globalisme is een genadeloos superkapitalisme dat zich bedient van communistische praktijken die middels de V.N. op de mensheid worden losgelaten met medeplichtigheid van EU en WEF en hun discipelen in het Haagse Kartel. Daarmee worden wij dagelijks geconfronteerd in de onverbloemde machtsgreep van hun stromannetje die zich daartoe ‘sans gêne’ prostitueert en bedient van de ene leugen na de andere, bouwend op het politiek correcte ‘deugen’ waar de domme meerderheid gewillig instinkt. Dat dit nog steeds lukt ligt eraan dat aan dit ‘domhouden’ dagelijks met toewijding wordt gewerkt door overheid en media, getuige o.a. de actuele staat van het Nederlands (hoger) onderwijs dat in ‘s lands hoogste politiek correcte échelons zijn sporen nalaat. Hoe analfabeet mag dat ‘hoogopgeleide’ globalisme onze jeugd nog maken zonder dat zij daarop worden afgerekend?

Toen de symptomen van die verloedering van ons onderwijs na de introductie van de  Mammoetwet van ene heer Cals al snel zichtbaar werden, gingen er geen alarmbellen af, integendeel! Als triest voorbeeld moge dienen dat – al in  de jaren ’70 – Nederlandse academici regelmatig zakten voor hun simpele toelatingsexamens voor baantjes in de Brusselse EU ambtenarij. Waarom? Omdat zij volgens Brussel niet voldoende in staat waren om hun wollige gedachten ‘concies te formuleren’. Maar toen Thierry Baudet, die kennelijk naar één der weinige overgebleven goede scholen is gegaan en die kunst wèl beheerst, de term ‘boreaal’ bezigde was dat aanleiding voor de ‘geboren slachtoffers club’ om misbaar te maken… Een woord van drie lettergrepen was niet te behappen voor stumpers die zichzelf in alle ironie ‘hoogopgeleid’ noemen . Laten wij niet vergeten dat zij zich ook ‘anti-fascisten’ noemen om de corrupte lading met hun valse vlag te verdoezelen.
 
 
‘What’s in a name’? Het is allemaal zo doorzichtig en staat letterlijk in de openlijk communistische 2030 agenda van de V.N. – waar Rutte, Kaag en Maxima kind aan huis zijn – tot en met de perverse agenda van de pedofilie toe. In die kromme, semi-intellectuele context is het ook veelzeggend dat een andere ‘slachtoffers club’ der globalistische ‘quasi-feministen’ in hun opgefokte haat jegens blanke mannen niet begrijpt hoezeer zij in een ideologisch spagaat bespeeld worden door een corrupte, omhoog gevallen ambtenaar en zijn toverheks.

In hun mannenhaat gooien zij het kind van de gewenste emancipatie, de illusoire ‘gelijkheid’ aan het andere geslacht, met het globalistische badwater weg. In hun ideologische fanatisme bijten zij zich stuk op hun gefrustreerde concept van ‘male white privilege’ en vliegen daarmee uit de bocht in de ideologische doolhof van hun #‘metoo’ kul. Dat is het bastaardkindje van hun wanhopige pogingen om ‘gelijkheid’ met blanke heteromannen te realiseren middels de kruisbestuiving van ongestelde agressie en hun inherente, communistische slachtofferrol die de gepretendeerde gelijkheid juist in de weg staat. Héél dom! Zo ook schieten zij zichzelf in de voet met hun contradictoire promotie van Islamitische hoofddoekjes, die zij zich zelf vast niet zouden laten opdringen door blanke heteromannen, maar wèl acceptabel vinden als die komt van middeleeuwse mullahs en het verdwaasde D66 respectievelijk GL.

Machiavelli zou zich doodlachen maar, nogmaals, ‘ te dom om voor de duvel te dansen ’, laat staan te begrijpen dat zij zichzelf al vanaf dag één op de verkeerde poot zetten en zich juist emancipatie en gelijkheid ontzeggen met hun dogmatische refrein over de ‘daders’ van het mannelijke geslacht. Ideologie legt het uiteindelijk af tegen gezond verstand, de ‘contradictio in terminis’ in hun benepen denkraampjes toont waartoe die hele ‘woke’ onzin leidt door hun eigen – ‘hoogopgeleide’- analfabetisme en domheid…  Maar je vraagt je af of dat ongestelde kippenhok het zelf in de gaten heeft terwijl de élite zich doodlacht over het succes van hun ‘verdeel en heers’ strategie waarmee zij de domme bevolking verdelen en tegen elkaar ophitsen. In de resulterende verdeeldheid hoeven zij alleen nog maar over ‘diversiteit’, ‘verbinden’ en ‘racisme’ te leuteren om de nog altijd even domme kiezers zoet te houden en ondertussen dendert de globalistische trein keihard verder. 

ronald.dunki
8 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Sorry, in de aanhef bedoelde ik uiteraard Erwin.

ronald.dunki
8 maanden geleden

Kogel is door de kerk, onthoudt u vooral wie de schuldigen zijn: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP .

8 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Aan schuldigen hebben we niets . Degene die onschuldig zijn , zijn In mijn opinie evenzo schuldig dat de Wpg er is voorgedrukt . Immers : Het landsbelang prefereerde niet , maar de partijtjes zoals Ja -21 , Eerdmans , BV – nl , van Haga , FvD. BBB, Volt , 50-plus hebben GEEN gezamenlijke verklaring afgelegd dat het «  onacceptabel is een dictatoriale wet « «  er door komt . De minister is op zijn wenken bediend en dat het nu in feite een misbruik is van de huidige coalitie, dat aan kartelvorming doet, zonder de burger daarmee instemt. De wet Wpg is een gedrocht en er dient onmiddellijk een verzoek te komen de wet niet te laten ingaan en niet in het staatsblad te publiceren . Een flinke rel zou geheel Nederland niet onberoerd laten . Maar , zoals we weten is ook de oppositie verstrikt in eigenbelang . Ook het electoraat zal doof en blind blijven en……… begrijpen de consequenties als dat wordt ondervonden . Overigens : Uw opmerking snijdt zeker hout omdat de feiten het aangeven . Moreel besef en morele verantwoordelijkheid is verbannen .

mgjb
9 maanden geleden

George Carlin heeft het al lang geleden uitgelegd:

https://youtu.be/cKUaqFzZLxU

Its a big club and you are NOT in it!

Precies zoals hij het uitlegt gebeurt nu dagelijks. En ik heb geen oplossing, ik zie wel armoede, revolutie en oorlog aankomen. De aanstichters zijn dan gevlogen naar goedbetaalde baantjes in de VN, EU of bij een activistische NGO.
En het volk stond er bij en keek er naaar,

Boudica
8 maanden geleden
Antwoord aan  mgjb

Dat kon in 1945 maar anno 2023 wordt dat een stuk moeilijker om ongezien de pleitvaart te maken. Ook voor hen geldt de digitalisering met opsporing.

Rieks
9 maanden geleden

Erwin Versteeg kennen we niet als een radicaal politicus maar wanneer hij nu de noodklok lijkt te luiden is er wel wat aan de hand. Maar wat zal de vonk in de pan doen slaan? Als de Nederlander zijn salaris en uitkering op tijd ontvangt zie ik geen massaal verzet ontstaan. Misschien wanneer zijn tweede (vakantie) huis wordt gevorderd voor gelukzoekers. Of wanneer we een soort asiel- of klimaatheffing moeten ophoesten.
En nog maar eens: het CDA doet dit ook waar men had kunnen breken. Kan men dat ethisch verantwoorden, waar men altijd zo de mond vol van heeft? Wat een gotspe.

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Nou met alle respect, dat tweede huis( vakantiehuis) staat meestal niet in Nederland maar in Frankrijk ,Spanje , Portugal . Dus dat zal zo’n vaart niet lopen denk ik. Wordt vervelender als men niet meer op vakantie kan .

Rieks
9 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Accoord, maar dat vakantieparken zoals van Center Parcs en Roompot zullen worden gekocht of gehuurd lijkt me zeer denkbaar. Is ook makkelijker beheersbaar voor coa. We krijgen een schaduwbevolking in Nederland die ons nog vele hoofdbrekens zal geven.

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Daar hebt u weer helemaal gelijk aan! Die schaduw bevolking hebben we al voor een groot gedeelte.

9 maanden geleden

Moeten we dan nog respect hebben voor «  autoriteiten « «  die onze vrijheid willen beperken «  , en moeten wij dat tuig niet gewoon een trap onder de kont geven ?? Waarom kijken we toch tegen «  dictators » op , tenminste , ik merk niets van assertiviteit of Hoe …. Komt het tocht dat we dat tuig zo hun gang laten gaan? Of….. worden ze door het systeem van «  bewakers , politie, en andere slaafse Boa’s en of het leger beschermd . Hebben die lui dan zelf niet door dat ze ook hun salaris kunnen verdienen op een «  fatsoenlijke manier? « «  en…. Dat het inperken van vrijheden ook voor hen geldt en voelen ze zich nu veiliger als ze de dictators bedienen en zich tegen de bevolking richten dewelke slecht de de vrijheid eisen . Immers . De meelopers in de tweede wereldoorlog zoals dr Nederlandse Waffen SS , en deze ook aan het oostfront voor de Duitsers hebben gevochten en de NSB-ers die de «  bezetters hebben geholpen «  de Joden «  uit hun huizen hebben verdreven , en …… dat heb ik zelf gezien . Hebben er nu ook alweer de verraders die « «  omwille van de smeer » «  anderen willen onderdrukken ??? Is het WEF dan zo belangrijk of ….. is het WEF een
Opeenhoping van krankzinnigen die alle «  natuurwetten « «  negeren. « «  Uitsluitend om een wereldmacht te willen, waar onder «  de multinationals «  en de «  big tech » bedrijven ? Het zijn mijns inziens gewoon krankzinnigen en boeven van de bovenste plank . Oh, ze worden door de politiek gesteund en de bevolking is te dom om dat te begrijpen ?? Een samenspanning dus … !! Stem…. Op een partij die een Democratie zonder omhaal wenst waar je als burger nog iets te zeggen hebt?? Maar …. Als….. men niet meer kan lezen of schrijven , gezien het deplorabele onderwijs ……. Dan , ja dan …… is er niets meer te redden. 👮‍♂️🕵️‍♀️

Buskens
9 maanden geleden

Zojuist ON gekeken waar Thierry Baudet aanwezig was. Thierry wist te melden dat zij 30.000 handtekeningen binnen hadden gekregen tegenstemmers Pandemie wet. Nou,nou t’is me wat op 17 miljoen inwoners. Sorry dat ik het moet zeggen ” we zijn geen knip voor de neus waard”. Losers . En dat weten die criminelen uit vak k.

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Volledig eens met uw 2 slotzinnen!!

Dit land is dood- en doodziek en dan te bedenken dat nu net weer boven water komt dat smerige corrupte D66/GL rechters met de al even corrupte afdeling Toeslagen van de belastingdienst – in het geniep, let wel: buiten de rechtszaal – hebben samengespannen om ouders die hun kinderen kwijtgeraakt waren meedogenloos het bos in te sturen…

Ik heb er ditmaal ècht nauwelijks woorden voor! Enkele eeuwen geleden werd de rekening aan die arrogante kliek op passende wijze gepresenteerd door hen een kopje kleiner te maken… onder de guillotine. Wellicht kunnen lezers daarvoor een aardige vervanger anno 2023 bedenken?

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Boos en verdrietig ben ik. Er zijn bij ons vandaag 2 brieven uit gegaan 1 aan ons pensioenfonds (met dank aan Ton) en 1 naar de NPO. Niet dat er wat verandert , ik maak me geen illusies. Maar mensen doe iets in godsnaam als je dit land lief hebt. FvD heeft 60.000 leden? Waar blijven die andere 30.000 leden dan om tegen te stemmen? Je zag bij Thierry ook enige gelatenheid en ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is vechten tegen de bierkaai. Ik zag het 6 uur journaal vanavond waar er verteld werd dat de IND alarm heeft geslagen omdat ze het niet meer bol kunnen werken. Ik werd zo kwaad dat ik wenste dat het zeer snel helemaal vast gaat lopen op een heleboel fronten. Dat het ene grote puinhoop gaat worden. Maar misschien loopt het helemaal anders en gaat Poetin ingrijpen want zijn geduld is ook niet oneindig?
De westerse wereld denkt hem eronder te krijgen. Nou je hoeft alleen maar naar zijn uitdrukking te kijken en dan moet je toch inzien dat hij zich niet snel gewonnen geeft.

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Oh ja, gisterenavond hebben er wel 1.1 miljoen sukkels naar Veronica Inside zitten kijken omdat onze bendeleider in de vorm van Rutte er zat. Die overjarige hippie Derksen die beweert een hekel te hebben aan hypocrisie en tevens menigmaal heeft afgegeven op Rutte en Kaag heeft moeten aanhoren hoe een betrouwbare partij D66 wel niet is. Dat heb ik gelezen want niet gekeken uiteraard. Hij heeft gewoon propaganda kunnen maken in dat programma op een voordelige manier. walgelijk!