Het onvoorspelbare van inflatie

Afgelopen week werd bekend dat de inflatie in Nederland 5.2% bedroeg. Als reden voor de inflatie wordt aangegeven: de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van de sancties werden onder meer gas en elektriciteit veel duurder. De laatste maanden echter is de inflatie wel weer wat afgenomen omdat energie weer goedkoper werd. De prijzen van voedingsmiddelen, industriële producten en diensten stegen juist. Maar, wordt dan gezegd, inmiddels is de gemiddelde loonstijging hoger dan de inflatie.

Toename armoede

Inflatie doet vooral pijn voor de middenklasse en alles daaronder. Het vergroot de armoede. De afgelopen tijd is wederom aangetoond dat er vooral wordt gekeken naar compenseren.

Als gevolg van het handelen van beleidsmakers met dezelfde politieke kleur kan dat ook niet anders. We hebben immers de gereedschappen om de inflatie te bestrijden weggegeven aan de EU en de ECB.

Het compensatiegedrag en de loonstijging van overheidspersoneel zullen er echter voor zorgen dat het begrotingstekort verder zal oplopen. Daardoor kan de inflatie nog verder oplopen en hoog blijven.

Contraproductief

Vaak zie je dat de overheid werkgevers oproept om lonen te verhogen. Immers, een hoger salaris betekent meer belasting. Er is echter nu een discussie aangewakkerd naar aanleiding van onderzoek van de Rabobank. Spreekbuis van de overheid, ECB’er Klaas Knot zegt hierdoor “onaangenaam verrast” te zijn.

Hij noemt de discussie over graaiflatie “onaangenaam” en geeft daarbij aan dat een loonstijging van 6% a 7% verantwoord is. En dat terwijl het leven 36% duurder is geworden. Klaas Knot legt dus niet alleen de schuld, maar ook de rekening bij Jan Modaal neer.

Wat Klaas Knot in werkelijkheid doet is de geesten rijp maken voor een lange periode van schaarste en toenemende armoede. Alle maatregelen die immers werden genomen, werkten tot nu toe contraproductief.

We hebben te maken met oplopende armoede. En intussen zijn er bij de verantwoordelijken zeer weinig mensen die armoede zien. Logisch dan ook dat in deze tijden van oplopende armoede, tevens de onrust toeneemt.

Graaiflatie

Graaiflatie; bedrijven die hogere prijsstijgingen doorvoeren dan nodig zou zijn op basis van de inflatiecijfers

Inmiddels probeert de overheid – samen met hun media – de term graaiflatie af te zwakken. Ze hebben wel aan de basis gestaan van de introductie. De overheid heeft belang bij hoge(re) prijzen. Het is wederom een term uit onbegrip over hoe inflatie werkt.

Het is vervallen in oude gewoonten. Veel praten en niets zeggen, processen managen via de papieren werkelijkheid, extra controlepunten en samenwerking op afstand toestaan onder hun eigen invloed enkel om daarmee controle te houden op de beeldvorming.

En dat in de hoop politiek beleid te verkopen om door te gaan met de eigen machtspolitiek zonder dat er werkelijk iets wordt geleverd. Deze papieren, politiek geschoolde ‘professionals’ hebben nog steeds niet door hoe ondernemerschap werkt.

Import

Neem de tuin- en akkerbouw. De rozenproductie in Kenia is de meest geprofessionaliseerde agrarische sector en is voor 90 procent in handen van Nederlandse ondernemers. Er is veel land beschikbaar, er is goedkope arbeid en er heerst een fantastisch klimaat.

Er is inmiddels dan ook een dikke kans dat boontjes of peultjes met Keniaanse herkomst bij ons in de supermarkt van Nederlandse afkomst zijn. Naast tuinders hebben immers ook Nederlandse akkerbouwers de Keniaanse hoogvlaktes met hun aantrekkelijke klimaat ontdekt. Het hele jaar rond kun je in de ‘kas van Europa’ groenten telen.

Kenia is voor Nederlandse bedrijven fiscaal interessant. De winstbelasting vanuit Kenia kan worden meegenomen naar Nederland. Je ziet dan ook veel constructies waar de vader een onderneming in Nederland bezit en de zoon in Kenia een dochteronderneming runt.

Via de import zorgt een stijgende valutakoers en efficiënte vracht (circa 1/3 van de verkoopprijs aan de retailer) voor goedkopere import. Als deze daling wordt doorberekend, dalen de prijzen en blijft de inflatie laag. Als dit echter niet wordt gedaan, stijgen de winstmarges. Om dan nu de winstmarges zomaar te vertalen naar ‘graaiflatie’ is dan ook onterecht.

Belasting als middel

De overheid beschouwt feitelijk alleen de belasting als instrument om de inflatie te beteugelen. Oplopende belastingdruk is echter funest voor iedereen en er is natuurlijk geen enkele partij die dit aandurft. Elke euro aan belastinggeld (naast bezuinigen op basis behoeften) die de huidige overheid en hun gelieerden ons, direct of indirect uit de zak kunnen kloppen zal worden aangegrepen.

Dat is wat wordt gedaan, want hoe moet anders het asiel- en statushouders systeem betaald worden? Wie draait anders op voor de miljarden kostende klimaatplannen? Wat dat betreft werken we aan onze eigen ondergang.

Het beteugelen van de inflatie moet de overheid vervolgens overlaten aan de banken. Banken die vervolgens weer afhankelijk zijn van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het is moeilijker om financiering te krijgen voor een lening of hypotheek, en dat is precies wat de centrale banken proberen te bereiken met hun renteverhogingen. De economie moet afkoelen zodat de inflatie afneemt.

De ECB kan echter nooit de rente voldoende laten stijgen om de inflatie werkelijk terug te krijgen. Want bij een hoge inflatie komt niet alleen Italië in de problemen. Ook Spanje, Portugal en Frankrijk.

Concluderend

Een grote oorzaak van de huidige problemen, toenemende polarisatie en tegenstellingen zijn de empathieloze gekozen en ongekozen bestuurders.

Of jouw leven nu naar de kloten is geholpen door de toeslagenaffaire of jouw huis instort door de gaswinning, jouw wijk of dorp overspoeld wordt met migranten die wel die goedkope woning met voorrang krijgen of de inflatie jou hard raakt. Nergens hebben ze begrip voor.

Ondanks de CAO verhogingen komt het met de huidige inflatie, netto dus neer op een salarisverlaging. Je kunt minder kopen voor jouw salaris.

Als het vertrouwen in een munt door hoge inflatie sterk afneemt, kan er zelfs hyperinflatie optreden. Denk aan de Weimarrepubliek.

De huidige inflatie zal het einde van de EURO betekenen. De ECB heeft ervoor gekozen geld te creëren uit werkelijk niets, geld is ook werkelijk niets. Het heeft geen enkele waarde en rust alleen op vertrouwen en juist dat neemt af met alle gevolgen en moeilijkheden van dien.

En al is consumentengedrag en economie geen voorspellende wetenschap. Duidelijk is wel dat inflatie wordt bepaald door het economisch handelen van mensen en bedrijven.

Ook is duidelijk dat in het verleden het de hyperinflatie was en de ineenstorting van de economie. Dat had als gevolg chaos. Chaos, dat zorgde voor opstand en (burger)oorlogen.

Willen we dit voorkomen, zullen consumenten moeten kiezen en de overheid dwingen tot het maken van andere keuzes. Te beginnen met het stoppen van de asieltsunami en stoppen om miljarden te steken in klimaatplannen zonder enig uitzicht op resultaat. Het is vooral peperdure luchtfietserij.


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
1 jaar geleden

Wat is de legale manier om van deze kneuzen-coalitie af te komen?
Er is geen enkele hoop op terugkeer van het gezonde verstand bij de woke-idioten.

loekie
1 jaar geleden

de over(bodig)heid is altijd de schuld. punt.

ronald.dunki
1 jaar geleden

Het hierboven (onder de bronvermelding) gespecificeerde ABN economisch bericht is tendentieuze kul omdat het de 5 % inflatie (slechts gemeten tot eind april 2023) afzet tegen een CAO verhoging die voor 2022 geldt, maar nu eenmaal maanden naijlt!
Roeptoeter Klaas Knot moet zich schamen voor zijn loze babbels, want zelfs als in juni/juli een zelfde percentage aan loonstijging volgt is de ontvanger ervan nog steeds het haasje..De aap zit nog in de mouw omdat de geaccumuleerde CAO stijgingen nog steeds niet adequaat zijn ter compensatie van de 16% à 18% werkelijke inflatie die onze overheid – willens en wetens – veroorzaakte in 2022 en vervolgens verdoezelt met leugens over een lagere inflatie.

Erwin heeft groot gelijk, volgens Bartjes wordt de gemiddelde werknemer er nog steeds beduidend armer op en de kans is reëel dat Rutte c.s. hiermee Nederland in een funeste loon/prijsspiraal jagen zoals het een bananenland betaamt… Hulde Mark! Tel uit je verlies met zo’n incompetente, kwaadaardige premier.

Een tweede reden voor de inflatie is de ‘goedkoop geld’ politiek der globalistische centrale banken die met hun onverantwoordelijke, politiek gemotiveerde geldcreatie sterke inflationaire impulsen voor de lange termijn creëren en daar stug mee doorgaan middels de creatie van allerlei dubieuze miljarden potjes op onze kosten voor de zuidelijke profiteurs onder het motto ‘Coronahulp’ en ‘klimaathulp’ etc. Waarom moet dat mens van Kaag in hemelsnaam honderden miljoenen aan ‘klimaathulp’ aan Afrikaanse landen weggeven terwijl de corrupte overheden ter plekke de bevolking straatarm houden en liever naar Nederland wegpesten omdat er geen cent van die hulp gaat naar verbetering van de eigen infrastructuur of creatie van locale werkgelegenheid? Dat geld staat al lang veilig geparkeerd op privérekeningen in Cyprus en Kaag mag dan nog wel eens een glas champagne komen halen, nu hopelijk zonder dat wij het zien…

Het begin van de wereldwijde inflatie is precies te pinpointen, namelijk de dag dat de Amerikaanse Democraten hun stroman Biden naar het Witte Huis mochten verkassen. Zonder dat ‘sleepy Joe’ enig idee had werd hem meteen een pen in handen geduwd om met zijn eerste ‘presidential decree’ de belangrijke Keystone oliepijplijn stop te zetten en op allerlei plaatsen de oliewinning uit ‘scale oil’ te beëindigen in een tot dan toe notabene olie-exporterende USA. Dat was de ‘green deal’ van de ‘woke’ idioten die leidde tot een volstrekt onnodige, spectaculaire explosie van de mondiale olieprijzen, met alle gevolgen voor de logistieke aspecten van de wereldwijde handel, reden waarom o.a. voedselprijzen omhoog schoten in een accelererende inflatie die in reële termen in Nl. tussen de 16% en 18% terecht kwam.

Door allerlei componenten uit de equatie weg te laten proberen overheden die cijfers altijd te flatteren, maar de enorme schulden van de globalistische geldcreatie kunnen nu eenmaal niet terugbetaald worden, noch in zuid Europa noch in Nederland als het klassieke wapen van de rentestijging tegen de inflatie wordt ingezet. Sterker nog, zuid Europa gaat failliet, de Euro is ‘exit’, zo ook de EU…
En dan komt er nog eens een post van tientallen miljarden voor ideologische EU klimaatprojecten en het zwarte gat is plots onmetelijk groot ten koste van komende generaties aan wie die deze charlatans ‘een betere wereld’ pretenderen na te laten. Gekke Henkie!

Goedkopere import van landbouwproducten dankzij fluctuerende valuta koersen is helaas van marginale invloed op onze totale handelsbalans en voedselprijzen. Wat er meer inhakte waren de stijgingen van producten als kunstmest, gas en olie die plots verboden werd door het Kartel, reden waarom de Nederlandse boeren ook in de problemen kwamen met wederom prijsstijgingen tot gevolg. Het volledige palet aan ellende staat op naam van de 2030 Agenda van de globalisten in de VN en was nooit tot stand gekomen als Trump’s herverkiezing niet zo brutaal gesaboteerd was. Nu zitten wij er ook mee en van BBB hoeven wij niets te verwachten, want Caroline ziet de kwaadaardige regie achter deze ‘coup d’état’ niet maar vraagt alleen beleefd of het alsjeblieft een beetje minder kan zijn. Nee Caroline, de signalen wijzen op een voortdurende inflatie en uitholling van onze economie, dus hopelijk krijg jij het voor elkaar met Omtzigt om de rem op de 1e Kamer te zetten tot de nieuwe leden de resultaten van de verkiezingen weerspiegelen.

Aan Mark Rutte zal het niet liggen, die probeert ‘ons gave land’ nog zo snel mogelijk verder kapot te maken voordat de deur in zijn gezicht dreigt te worden dicht gesmeten. Hoeveel kansen voor open goal heeft Nederland daarvoor nog nodig?

Rieks
1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ik vraag me wel eens af, laatste tijd veel meer, als ik zaken op me laat inwerken zoals een mogelijke grote oorlog in Europa, de riskante energiepolitiek die miljarden kost en bestaande infrastructuur vernielt, de tsunami aan gelukzoekers die ons boven het hoofd gaat groeien; wanneer komt het tot een grote apocalyps, een ineenstorting?

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Rieks

Bij Trump’s ‘comeback’ gaat de bezem erdoor en zodra de bron van alle ellende in de USA wordt afgekapt hebben de ‘copycats’ van D66 ook niets meer aan hun navelstreng naar ‘Woke America’.

Duurt nog even, maar zolang hebben wij Caroline en Pieter…

Rieks
1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ja, de bezem gaat er wellicht door in Amerika maar daar hebben wij weinig aan. We zullen het zelf moeten doen en de verkiezingen zijn helaas nog ver weg. Tenzij het kabinet valt maar dat weet Teflon Rutte wel te voorkomen.