De democratie werkt niet meer

De Tweede Kamer controleert de regering (de Koning en ministers) door het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. Daarnaast maakt de Tweede Kamer wetgeving samen met de regering en de Eerste Kamer. Zo werkte onze democratie, maar nu niet meer.

‘Nieuw leiderschap’ was de campagneslogan van D66, maar een verandering van de bestuurscultuur is verder weg dan ooit. Kan ook niet anders met D66-ers zoals freule Kaag in de rol van een merkwaardige, zoniet hoogst dubieuze minister van Financiën en met de weinig verheffende Sjoerdsma en Paternotte als landwachters in de Kamer. Ook toenmalig en huidig premier Rutte gaf in 2021 nog aan ‘radicale’ nieuwe ideeën te hebben om zijn bestuurscultuur te gaan veranderen. Hoe Ruttes ‘nieuw leiderschaps’-plan er inhoudelijk uit zou komen te zien is nooit duidelijk geworden. De toendertijd nog demissionaire premier wilde zijn plannen voor nieuw leiderschap pas toelichten als er gedebatteerd zou worden over het verslag van de informateur. Dat debat is er geweest, maar duidelijkheid over het nieuwe leiderschap kwam er van hem nooit, noch van de partijsukkeltjes in de Kamer(s). Inmiddels kunnen we dat Nieuwe Leiderschap van D66, CDA, CU en VVD wel empirisch vaststellen: u kun allemaal ongezien de tyfus genieten en in Den Haag klooien ze gewoon een beetje verder.

Afb: Pxhere

Leon de Winter (alleen voor zijn columns en die van Plasterk of Marbe is De Telegraaf nog een beetje te pruimen) had het vizier scherp gesteld: wat voert de elite eigenlijk in het schild?  De milieumaatregelen op het terrein van CO2 en stikstof die Nederland door de strot worden geduwd hebben nagenoeg geen effect op het klimaat en ook niet op de natuur. De ministers die van dergelijke dossiers ook totaal geen verstand hebben, voeren ronduit slecht beleid op basis van wat vage – door ambtenaren uitgewerkte – ‘modellen’ die nooit kloppen natuurlijk. Zelfs een analfabete LBO-scholier weet die modellen te ontmaskeren als geklooi in de marge, maar de ministers staan ze te verdedigen alsof ze er zelf in geloven. En daarna een dodelijk uitstapje naar de ‘covid-maatregelen’:

Onze medische en politieke en mediale elites hebben berichten verspreid over de aard van de ziekte en de aard van de vaccins die op lucht waren gebaseerd. Geen enkele bestuurder of adviseur die daarvoor verantwoordelijkheid droeg, is schuldbewust afgetreden. Met als gevolg dat de gelederen zich hebben gesloten en we nog steeds niet exact weten hoe de besluitvorming in elkaar stak, wie de leiding had bij het onderdrukken van bestaande, alternatieve medicijnen, hoe het zover kwam dat het OMT en het RIVM totalitaire macht werd verleend.” Ofwel: spijker, kop, dreun. Raak.

De gevolgde methodes leiden telkens tot dezelfde kerneffecten: massale vrijheidsberoving, gecoördineerde (medische) misinformatie, oversterfte, verstrekkende maatschappelijke (en medische) gevolgen. En niemand die zich wenst te verantwoorden aan Kamer of bevolking, anders dan met compleet zwart gelakte documenten. Een CDA-minister van VWS nam de meest krankzinnige maatregelen en de huidige D66-minister van VWS verdedigt die alsof er iets onder het deksel moet blijven omdat er anders…  Ja, wat eigenlijk? Inmiddels is ook bekend dat het ministerie van VWS de administratie al jarenlang niet op orde heeft. Het ministerie kan van 5,1 miljard euro aan voorschotten die in de coronacrisis zijn verstrekt de rechtmatigheid niet verzekeren. Wat zou de oorzaak zijn: Sywert van Lienden-achtige uitgaven aan bevriende partijen? Influencers?

Financiën

De regering moet normaal gesproken voor alle uitgaven toestemming krijgen van het parlement. Daarom leggen ministeries hun begrotingen op drie vaste momenten voor aan de Staten Generaal. In de Miljoenennota staan de begrotingsplannen van het kabinet voor het komende jaar. Daarna kunnen ministeries in de voorjaars– en najaarsnota nog tussentijds voorstellen doen om de begroting te wijzigen. Daarnaast kan de begroting in buitengewone situaties incidenteel worden bijgesteld. Dit gebeurt met een zogenoemde ‘incidentele suppletoire begroting’, ofwel een apart wetsvoorstel dat eerst langs de Eerste en Tweede Kamer moet. Ministeries kunnen in geval van nieuw beleid ook zónder toestemming van het parlement vooraf incidenteel extra uitgaven plannen. Dit is mogelijk wanneer volgens een minister in een crisissituatie uitstel van het nieuwe beleid ‘niet in het belang van het Rijk’ is.

Merk op dat de ‘crisiswet’ momenteel in de Eerste Kamer op de stemming ligt te wachten….

In 2022 is er 41,8 miljard euro extra uitgegeven door het kabinet, waarbij voor 20,7 miljard vooraf geen toestemming is gevraagd aan de Volksvertegenwoordiging. Dat blijkt uit de 51 incidentele bijstellingen van het afgelopen jaar. Wanneer ministeries gebruikmaken van de uitzondering, staat het parlement in feite buitenspel en kennelijk is dat de bedoeling van onze nationale miskleun Kaag. Om welke uitgaven het precies ging vergt nog een flinke zoektocht, evenals de betreffende ministeries en zeker welke ambtenarenlagen hiervoor verantwoordelijk zijn.

De ministeries van Algemene Zaken – Financiën – Landbouw – Natuur en Voedselkwaliteit –  Volksgezondheid – Welzijn en Sport – Klimaat en Energie – Natuur en Stikstof, werken kennelijk allemaal aan één en dezelfde agenda en het zou me niet verbazen als de andere ministeries daar ook aan werkten.

Één doel is inmiddels dus al helder: voor de burgers moet er een minimum aan zeggenschap overblijven. Liefst niets.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
9 maanden geleden

We mogen nog stemmen en die stemmen worden ordelijk geteld en op basis daarvan worden de zetels verdeeld en worden de volksvertegenwoordigers benoemd conform de kandidatenlijsten. Maar van een vertegenwoordiging van het volk is geen sprake meer. Uiteindelijk komen we toch terecht bij de kwaliteit van die volksvertegenwoordiger: deskundigheid, stevigheid, moed en integriteit. Natuurlijk, we hebben zelf de kans lid te worden van een partij en ons kandidaat te stellen of meebeslissen over die lijst maar dat is voor velen een stap te ver en daarvoor moet begrip zijn. We mogen verwachten dat wij in de Kamer gehoord worden en dat is niet het geval. Die volksvertegenwoordiger laat niet van zich horen in grote en kleinere maar toch belangrijke zaken. Hij gaat mee onder fractiedruk, heeft geen moed want wil zijn zetel behouden. De lijst is lang en ik zal mij beperken.

Zwarte Piet is er niet meer en geen Kamerlid nam het voor hem op. Niemand veroordeelde de gewelddadige acties van KOZP. Voorman Esajas krijgt een lintje, namens onze Majesteit dus Rutte moet dat verantwoorden. Niemand kaart dit aan. Roken is legaal en de rokersruimte is een goed compromis maar onder druk van een kleine anti rokers mafia mag die ruimte niet meer. Het is een hamerstuk. In parlement en gemeenteraden wordt onder druk van de meerderheid het woke taalgebruik afgedwongen. Het blijft bij wat bekvechten maar het is een grote en principiële zaak want de vrijheid van meningsuiting, een grondrecht, kan niet door een toevallige politieke meerderheid worden ingeperkt. Zie het debat met Gideon van Meijeren in de Kamer. Dit moet op het hoogste niveau worden besproken maar het gebeurt niet. De wolf rukt op en het is wachten op het eerste menselijke slachtoffer. Geen reactie uit de Kamer. Faunabeheer en dierenclubs bepalen het beleid. Compensatie voor boeren en afrastering met gaas zijn lapmiddelen die het probleem ontkennen.
Het westen heeft de Koude Oorlog weer van stal gehaald en niemand die dit signaleert en waarschuwt, ook onze Kamer niet. Wapenleveranties aan de Ukraine zijn een kamerstuk als ze al op de agenda komen.

En wie neemt de Rekenkamer nog serieus met het jaarlijkse ritueel van waarschuwingen? De regering legt het direct in de la.
De regering overtreedt vele regels maar kan zijn gang gaan want krijgt nauwelijks serieuze kritiek. Ook bij PVV en FvD koestert men zijn riante inkomen.

Mijn kritiek op het dysfunctioneren van de Kamer geldt alle Kamerleden maar toch vooral rechts. Het ontbeert zwaargewichten die een onderwerp goed onderbouwd op de agenda kunnen zetten. Een echte klimaatdeskundige is er bijvoorbeeld niet, of een econoom zoals Bomhoff en een grondrect kenner als Cliteur. Het blijft bij PVV en FvD bij incidenten en kretologie. Men mist kansen voor open doel. Het goede betoog van Martin Bosma over het D66 corruptie netwerk is een uitzondering. Men moet investeren in het vinden van zwaargewichten.

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Meer Martin Bosmas en Pieter Omzigts krijgen wij slechts via verkiezingen die baseren op een districtenstelsel in combinatie met het AngelSaksische/Franse meerderheidsstelsel. Ons ellendige systeem geeft de kiezer geen enkele invloed op de verdeling van de kamerzetels maar geeft de macht volledig uit handen aan corrupte partijen, reden waarom die profiteurs lak aan ons hebben.
Kijk maar hoe vaak in de USA senatoren resp. representatives of Engelse MP’s terug naar huis gaan voor ’townhalls’ voor direct contact met hun electoraat. Wee hun gebeente als zij dat vergeten!

a.r.girbes sr
9 maanden geleden

***In 2022 is er 41,8 miljard euro extra uitgegeven door het kabinet, waarbij voor 20,7 miljard vooraf geen toestemming is gevraagd aan de Volksvertegenwoordiging.**. Aldus de heer Nijhof..

Na mijn overtuiging, geeft de beschrijving een zeer bizarre situatie weer., hetwelk na * Annalise* onmiddellijk de vraag moet worden gesteld: ” Zijn we op de meest vileine manier belazerd door het Kabinet en, hoe is het mogelijk dat zoiets gebeurd. Dat, zoals de heer Dunki schrijft: **de Marxistische 2030 Agenda van de Verenigde Naties**……… zeer verontrustend is. !!

Het betekent: Dat Nederland niet meer ” zelfstandig ” zijn beslissingen neemt en nu al ” afhankelijk is” van een Marxistische VN.

Ik vraag mij dan hierbij ook af, waarom de ” intelligentsia ” niet onmiddellijk in verzet komt, zoals” de Artsen-vereniging, de Vakbeweging, Banken en andere financiële instellingen. Immers: Hun bestaan wordt ook bedreigd, omdat het marxisme zeer complex is. De socialistische leer is een ” onaanvaardbare ” leer, waarover al een ” dissertatie van Mr Theo Broersen is verschenen in 1984,/ 1985 **Het Marxistische Complex**. De inhoud, van het ” proefschrift ” is zo ziek van karakter en zo betweterig, dat de aanduiding, Marxisme, alleen al ” krankzinnig kan worden genoemd”.
EEN kenmerk van het Marxisme is dat: **De bijzondere status komt tot uiting in haar Historische opdracht , de TOTALITEIT van gemeenschappen aan haar aard aan te passen, zodat een GLOBALE gemeenschap van NIEUWE MENSEN ONTSTAAT:”” ….Hoe ziek moet ik dan noemen? Totale krankzinnigheid. ?? ( Bladzijde 205, Paragraaf 6, 2. )

Als de VN een Marxistische agenda heeft, zal het zeer noodzakelijk blijken alle contacten de ontraden. !!!

Daarnaast, zoals de heer Nijhof schrijft:” **Dat debat is er geweest, maar duidelijkheid over het nieuwe leiderschap kwam er van hem nooit, noch van de partijsukkeltjes in de Kamer(s). Inmiddels kunnen we dat Nieuwe Leiderschap van D66, CDA, CU en VVD wel empirisch vaststellen: u kun allemaal ongezien de tyfus genieten en in Den Haag klooien ze gewoon een beetje verder.**

We zijn dus nu aangekomen bij het tijdstip……. dat we onverbloemd, met alle feiten op een rij, massaal het huidige kabinet verwittigen te verdwijnen. De onhoudbaarheid eist een niet langere zitting op het pluche door DEZE coalitie.

ronald.dunki
9 maanden geleden

De ministeries van Algemene Zaken – Financiën – Landbouw – Natuur en Voedselkwaliteit – Volksgezondheid – Welzijn en Sport – Klimaat en Energie – Natuur en Stikstof, werken kennelijk allemaal aan één en dezelfde agenda …” :

Klopt als een bus : de Marxistische 2030 Agenda van de Verenigde Naties