Laat ze zelf betalen

Uit raadstukken van de Gemeente Barendrecht werd duidelijk dat voor de noodopvang van 50 asielzoekers een bedrag van 3 miljoen euro wordt gereserveerd, ofwel 60.000 euro per asielzoeker per jaar. Als die kosten nu eens werden betaald door de leden van partijen die voor asielzoekers opvang pleiten, is het probleem morgen nog opgelost.

Een groot deel van de ergernis richt zich op de catering die per asielzoeker op 52 euro per dag uitkomt. Ter vergelijking: volgens het NIBUD kost een dag eten in ons land zo’n 8 euro per persoon. Daar komen dan de kosten voor koken nog bij, wat inmiddels een dure grap is met de huidige energieprijzen en de private houtstook (gratis) door veel lokale overheden wordt verboden.

Vanwege de uit de hand lopende kosten van asielopvang zet het kabinet het mes in het budget voor ontwikkelingshulp. Er gaat in het vervolg een paar miljard minder naar ontwikkelingshulp, vanwege de hoge binnenlandse kosten voor opvang van mensen uit haperende naties, veelal op het Afrikaanse continent. Dat veel mensen uit Afrika koers zetten naar Europa maakt duidelijk dat ruim 80 jaar ontwikkelingshulp compleet zinloos is geweest.

Dat doet pijn”, zegt minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) over het krappere budget voor ontwikkelingshulp. Maar zij zet de bezuiniging door, ondanks felle kritiek van regeringspartijen D66 en CU. “Onacceptabel”, zegt D66-Kamerlid Alexander Hammelburg over de steeds grotere hap die uit de pot voor ontwikkelingshulp wordt genomen. Linkse partijen (inclusief D66) willen dat er een ’plafond’ komt: een maximaal bedrag dat jaarlijks voor asielopvang uit de pot voor ontwikkelingshulp mag komen.

De partijen die nu pleiten voor meer asielopvang en meer ontwikkelingshulp, hebben gezamenlijk ongeveer 150.000 leden. Als deze 150.000 leden de kosten voor zowel de asielzoekers-opvang en kosten van ‘ontwikkelingshulp’ (die dus geen bal helpt) voor hun rekening zouden nemen, dan was het hele gedonder snel afgelopen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
9 maanden geleden

Bijna terloops stelt Ton Nijhof dat 80 jaar ontwikkelingshulp vrijwel voor niets is geweest. Dat klopt, en als je dan ook nog eens bedenkt dat vele westerse landen ontwikkelingshulp geven, met hetzelfde resultaat, en je telt die bedragen bij elkaar op dan kom je nullen tekort. Het zou een grondige analyse waard zijn maar de minister maakt er zich zonder twijfel eenvoudig vanaf door te zeggen dat “het rendement moeilijk meetbaar is”. Bovendien moeten we constateren dat sommige landen het op eigen kracht veel beter hebben gedaan, zoals Taiwan, Vietnam, Zuid Korea en China. Wie wel hebben geprofiteerd van ontwikkelingshulp zijn de westerse consultants die naast een forse beloning een riante huisvesting hebben voor zichzelf en in sommige gevallen ook voor de familie. Ik heb ze ontmoet. Vooruitgang, als je rondrijd op het platteland van Tanzania zie je de vrouwen (geen mannen!) nog steeds met emmers water sjouwen, dag in dag uit. Geen enkele vooruitgang.

Goed idee om de partijleden te laten opdraaien voor kosten van beleid dat men zelf voorstaat. Maar zo werkt dat helaas niet. Tegenwoordig wordt de PvdA wel eens Partij van de asielzoekers genoemd, en terecht. Vroeger noemden de liberalen bij ons, de echte wel te verstaan, de PvdA, de Portemonnee van de Ander vanwege de nivelleringsdrang van m.n. Joop Den Uyl.En ook dat klopte.

ronald.dunki
9 maanden geleden

Geld speelt géén rol voor een salonsocialist, evenmin als de rampzalige uitkomst van zijn idée-fixes. Het gaat altijd om de bête ideologie in de fantasiewereld waarin deze idioten leven, of het nu gaat om de desorganisatie van de catering voor gelukszoekers of de landelijke energievoorziening.

Neem het melkmuil Jette dat nooit een eerlijk vak geleerd heeft. Hij dwingt Nederlandse gemeentes om hun contracten voor aardgasleveranties stop te zetten in zijn ideologische verdwazing over Rusland, om vervolgens exact datzelfde gas via een Indiase of andere dolgelukkige ‘middleman’ terug te kopen tegen een agio van € 78 miljoen… Het joch kan nog niet tot tien tellen, dus hij begrijpt waarschijnlijk nog niet wat hij fout heeft gedaan, maar het gas kwam nu met een andere Bill of Lading en dat was het geld meer dan waard!

Geloof mij, dat gas is fysiek nooit elders geweest dan op de reeds geplande logistieke route van Rusland naar Nederland, maar ergens in ‘verweggistan’ komt iemand niet meer bij van het lachen met € 78 miljoen in de knip die met één pennestreek binnenrolden dankzij dit perverse achtereind van D66.

Dit schandaal doet al dagen de ronde in politiek Den Haag en in mijn bedrijf had ik die beunhaas binnen 5 minuten op straat gezet met een grote schop na, maar van Rutte en Kaag horen wij NIETS hierover. Après nous le déluge…

9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ik zou Rob Jetten wel een “ schop” willen verkopen omdat ik vaak mijn “Greve “ schoenen aantrek . Die zijn dermate stevig dat hij een flinke blauwe plek krijgt . Daarnaast moet ik constateren dat hij weliswaar een melkmuil is , hij ook in de rubriek “ geestelijk “ onvolwassen “ past en hij niet beseft wat hij aanricht . Dergelijke figuren hebben zich op een voetstuk geplaatst en hij daardoor een kennelijke meerwaarde heeft voor zijn zielsverwanten . Maar , er is meer aan de hand .Zijn gehele attitude wordt gevormd door zelfoverschatting , ostentatief gedrag , een minimale geheugen-set heeft en zijn formulering van gedachten worden “ overrompeld “ door zijn Lamentabel affect. Immers: Bij een debat over energie, haalt hij de meest krankzinnige voorbeelden aan dewelke voortkomen uit zijn zuivere emotionele beleving, niet rationele feiten . U geeft daarvan een uitstekend voorbeeld over de prijs die wij nu voor energie gaan betalen. Daarnaast is hij bezeten van zijn gelijk , evenals Kaag haar zogenaamde intellectuele woordenschat over de Kamer uitstort of als antwoord “ op vragen , klaarblijkelijk een diplomatiek karakter moeten hebben ter bevestiging van haar functie , terwijl zij geen enkele visie heeft, inzake het financiële aspect . Zij is typisch een alfa-figuur . In dit korte bestek moet ik toch even “ onze psychopaat “ aanhalen omdat hij, als hoofd zijn ministersgroep , zijn liberale gevoel volledig kan uiten en zijn “ zeer fantasierijke woordenbrij “ kan spuien dat aansluit bij die van Kaag . Beide zijn absoluut ongeschikt als minister . Maar , wat ook van belang is, dat hun electoraat eveneens een verduisterde blik moeten hebben van hun leiders dewelke hun persoonlijkheid niet begrijpen , en derhalve niet hersendood zijn of in coma liggen, maar verweekte hersencellen bezitten met als gevolg dat slaafsheid en volgzaamheid de verweekte hersencellen worden voorzien van “ valse informatie . Immers: Een feitenrelaas is voor hen onverteerbaar .In dit licht heeft Gideon van Meijeren , FvD , gelijk, omdat hij al eerder bij het opnoemen van een reeks van feiten, D-66 figuren, zoals Sjoertsma en De Groot, hij constateerde, dat deze niet tegen de waarheid kunnen .D-66 is een partij van zwakzinnigen , zoals ik ook al eerder heb aangehaald .