Samen veiliger

Als je beschikt over kunstmatige intelligentie komt je “inspiratie” uit de enorme hoeveelheid tekstuele gegevens waarmee je bent getraind c.q. gevoed. Die training omvat dan een breed scala aan bronnen, zoals boeken, artikelen, websites, fora en vele andere soorten tekst. Hierdoor verzamel je kennis over verschillende onderwerpen en kun je vragen beantwoorden en informatie verstrekken op basis van wat je hebt geleerd tijdens die trainingen c.q. bent gevoed.

Maar wat als je een mens bent

Als je een mens bent en dus niet beschikt over kunstmatige intelligentie wordt jouw “inspiratie” beïnvloed door echte emoties, creativiteit of persoonlijke ervaringen. Geïnspireerd zijn op basis van kunstmatige intelligentie in termen van het genereren van relevante en informatieve antwoorden, is niet hetzelfde als menselijke inspiratie. Want hoewel je als mens kunt trainen op het herkennen van patronen en je informatie kunt opslaan in je eigen “systeem”: het zal altijd worden beïnvloed door een interne gevoelswereld of persoonlijke voorkeuren.

Winkelstraat De Heurne, Enschede. Afb: Google Maps.

En zo geschiedde het dat een onschuldig ogend artikel in de TC Tubantia ‘’Klacht over veiligheid? Dan moet je in de smartshop zijn” mijn aandacht trok. Want zelfs de vitrinereclame voor vergunde smartshops en coffeeshops – die wel precario betalen – moesten toch worden verboden omdat juist deze zorgden voor meer onveiligheid.

Het idee was toch om georganiseerde misdaad netwerken aan te pakken? Want als deze sterker worden, kan dit leiden tot een algemeen gevoel van onveiligheid. Factoren zoals drugshandel, mensensmokkel, cybercriminaliteit en gewelddadige bendes kunnen bijdragen aan een toename van de criminaliteit.

De eigenlijke, verzwegen problemen zijn de sociale veranderingen: veranderingen in de samenleving die de onveiligheid beïnvloeden zijn niet voor niets afgezwakt, n.l. om de links-liberalen mee te krijgen. Denk daarbij aan de snelle verstedelijking, migratiepatronen, veranderingen in gezinsstructuren en sociale normen die een impact hebben op de sociale cohesie en de criminaliteitspatronen.

Tijdelijke Pilot

Als je echter verder leest blijkt het te gaan om een pilot van beperkte duur. Dit ondanks dat, zo stelt de woordvoerder, ‘De rust in De Heurne in elk geval terug is’ en dat dit komt doordat het aantal smartshops sinds 2021 sterk is gedaald.

Met dit nieuwe wijkpunt laten de samenwerkende partners (gemeente Enschede, politie, Alifa, Domijn, de ondernemersvereniging, de horecavereniging en zorgorganisaties) zien dat veiligheid en leefbaarheid een zorg is. Als zich iemand onveilig voelt door bijvoorbeeld hanggroepen, dan kan deze dat melden. Er wordt meteen actie ondernomen is de toezegging via de woordvoerder.

Volgens een raadslid ‘caravan 2.0’

Tijdens een raadsbijeenkomst noemde een van de raadsleden het wijkpunt oneerbiedig ‘de caravan 2.0’. De caravan 0.0 was de (eerste) tijdelijke oplossing (in juli 2020) om de drugsoverlast in dit deel van het centrum te bestrijden. Vervolgens werd de caravan naar de overkant van de straat getrokken. Dus uitgaande van het desbetreffende raadslid caravan 1.0.

En nu dus een ‘stenen tijdelijk huis’ iets verderop in de straat. Echter nog steeds niet midden in het probleemgebied. Mooi wel dat het steeds enkele meters opschuift. In die zin past het in de uitspraak zoals al eerder gedaan ‘Hebben de dealers lopen aaien, maar dat is nu afgelopen’.

Opvallend wel, het raadslid van de VVD (Malkis Jajan) gaf aan niet mee te willen werken aan de poppenkast van de informerende bijeenkomst ‘bestuursopdracht’. Waarop het raadslid van het CDA (Mart van Lagen) hem gedwee volgde. Wellicht dat de poppenkast opmerking van Jajan komt door de locatie van het ‘stenen tijdelijk huis’. Deze is immers gelegen direct tegenover ‘fopshop’ Bertus Workel van VVD raadslid Nicole Workel. Het staat wel in schril contrast met zijn verkiezingsretoriek.

Het ging alle kanten op

Wat mij verder opviel is dat het gedurende het overleg werkelijk alle kanten opging. Dat alle nog aanwezige raadsleden alle kanten op gingen en er geen eenduidige lijn was te ontdekken. Het was ieder voor zich (spreken), opmerkingen over ‘regie’ zonder werkelijk gemeenschappelijk Enschedees doel.

In die zin een bevestiging waarom ik doe wat ik nu doe. Waarbij ik meer het gevoel heb daadwerkelijk iets te kunnen doen voor ‘mijn’ stad dan in periode van ‘politiek’ praten in het stadhuis. Ook tijdens deze bijeenkomst kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat raadsleden met stevige politieke ambities vooral bezig zijn met hun eigen imago en het partijbelang. En welwillende inwoners die raadslid zijn, ontbreekt het simpelweg aan tijd en kennis om hier tegenop te boksen.

Het resultaat: verschuilen achter regels en wetjes waarbij financiële sturing (mits als het gaat om de eigen kring bevoordeelden) hoog op de controlelijst staat. Dat wil zeggen wel vragen ‘wat is er nodig’ maar daarbij niet de professionals het werkelijk vertrouwen geven.

Conclusie

Binnen de mogelijkheden en ruimte die de politiek geeft, maken professionals met gezond verstand en het hart op de goede plek echt wel meters. Laat de lokale politiek ervoor zorgen dat het vertrouwen weer toeneemt.

Het is al erg genoeg dat wordt geaccepteerd dat landelijk 28 miljard wordt besteed door een ‘jochie’ om de wereldtemperatuur met 0.000036 graden te laten zakken. Terwijl in China dezelfde hoeveelheid bespaarde (22 megaton) CO2 binnen één dag de lucht in wordt gejaagd.

Het is al erg genoeg dat ook onze koopwoningen door de nieuwe wetswijziging onder een communistisch regime vallen waardoor de prijzen niet zakken maar juist hoger worden. De Raad van State waarschuwde immers al dat deze nieuwe wet de huizenprijzen opdrijft. Wie zijn huis verkoopt voor een bedrag boven de € 355.000, hoeft namelijk géén rekening te houden met de vergunningsplicht.

In Enschede kunnen we het vanuit de verbinding. Maar laten we in godsvredesnaam, vanuit die verbinding ervoor zorgen dat een brief aan de burgemeester als deze niet nodig is. Je hoeft ook niet te vragen naar de berichtgeving zoals ik die heb gestuurd en gedaan aan onze burgemeester.

Als begin kun je alvast in je mailbox zoeken naar referentie; EGV01102022 input n.a.v. rekenkameronderzoek naar Verslavingszorg. Mocht dit echter niet lukken. Hier is hij ook te lezen.


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
9 maanden geleden

Ook dit is veiligheid.

1. Zoon van mijn vrouw is gisteravond in het uitgaansleven aangevallen door twee mannen. Vanochten naar het hoofdbureau van politie om aangifte te doen. Althans dat was de bedoeling want het bureau was gesloten voor aangifte vertelde de dienstdoende conciërge. Waarvoor het dan wel open was vraag ik me af want op elk kantoor was het donker. We konden een afspraak maken zei ze voor aangifte via 0900 8844. Dit is onze burocratische en incompetente politie ten voeten uit. Een politie die in onze provinciehoofdstad steeds minder zichtbaar is omdat veel taken zijn overgenomen door Handhaving. Maar toch regelmatig klagen over personeelstekort. Wie spreekt daar de minister eens op aan?

2. Actievoerders zijn door de hekken gebroken van Tata Steel. Dat was natuurlijk voorspelbaar want deze klimaatterroristen laten het niet bij wat ludieke acties. En dat had ook de burgemeester moeten weten en had actie moeten nemen. Maar klimaatterroristen genieten de bescherming van hogerhand. De veiligheid van Tata Steel medewerkers is irrelevant en dat de terroristen installaties zodanig kunnen saboteren met gevaar voor de omgeving, daar denkt de overheid niet aan. En waarom is dat kampement niet onmiddellijk ontruimd want een vergunning had men waarschijnlijk niet. Dat die vergunning achtera snel is verleend houd ik voor waarschijnlijk. Ik zou daar nooit zijn getolereerd met een familietentenkamp voor een voetbaltoernooi met barbecue.

3.Chris vanDam is de nieuwe baas van de OVV, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, een club waarvan ik me al direct de bestaansgrond afvroeg en sindsdien zijn mijn twijfels alleen maar bewaarheid. Het is de Club van Pieter van V. en het zal wel zijn overlegd in het overleg tussen de MP en Beatrix, zaken waarvan we nooit horen. Het OVV doet zaken over die Justitie en politie al eens onderzocht hebben. Wat opvalt is dat men verlegen zit om klussen. Maar men moet toch wat doen! Nu heeft Van Dam aangekondigd zich bezig te willen houden met pesten op school en onveiligheid veroorzaakt door extreem weer. Het bekende fenomeen van een moderne manager die meent iets te moeten veranderen c.q. toevoegen. Van Dam wil natuurlijk ook een graantje meepikken van de klimaatgekte. Welke onzin staat ons te verwachte? Verplichte airco in iedere woning? Oh neen, dat kost stroom, zegt een medewerker. En heeft niet elke school al een anti pest paragraaf?! We zouden hier hard om kunnen en moeten lachen ware het niet dat dit enkele miljoenen kost. Voor mij is dit één van de vele voorbeelden van het falen van ons parlement, zowel van regering als oppositie partijen.

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

De OVV heeft natuurlijk nooit ook maar het minste bestaanrecht gehad, maar omdat een niet al te slim baasje met een dochter uit de Oranje kliek trouwde maar desondanks, tot zijn zeer grote ongenoegen, niet de titel ‘prins’ mocht voeren, moest hij toch zoet gehouden worden. Dus vanuit het niets werd het land verrijkt met dit zelfingenomen fenomeen dat à la Don Quichote op jacht ging naar windmolens en ons periodiek verblijdde door open deuren in te trappen tegen riante betaling… Wat een onbeschaamd nepotisme!

Elke keer weer als ik die twee fokkezeilen aan weerszijden van die bril op dat pedante koppie zag aankomen in een wolk van gebakken lucht schoten mij de tranen in de ogen, niet van het lachen… Nu onze Don Quichote klaar is met zijn futiele tijdverdrijf, zoals de jarenlange, kostbare MH17/MAS17 farce waarin een andere nietsnut Rutte ‘de onderste steen boven ging brengen’, kan men beter kijken wie het licht daar uitdoet in plaats van de ongetwijfeld brave borst van Dam daar neer te zetten.

Wellicht kan hij burgemeester van ter Apel worden, dat is nog eens wat anders dan ‘pesten op school’… De gotspe dat die scherts club nog steeds op onze kosten in stand wordt gehouden is tekenend voor de zelfingenomenheid en decadentie van ‘ons soort mensen’.