Geen landbouwakkoord

LTO heeft het ‘Landbouwoverleg’ verlaten. Een zware delegatie van het kabinet en het voltallige bestuur van LTO deden dinsdag opnieuw een poging om het veelbesproken landbouwakkoord te redden. Tevergeefs, en dat is mooi.

Vriend en vijand moet het er nu toch wel over eens zijn dat ‘stikstof’ in feite geen probleem is, maar een middeltje om een andere agenda door te voeren. De Nederlandse natuur staat er prima voor en er is totaal geen reden om als een wilde tegen stikstofuitstoot tekeer te gaan. Rond het thema ‘stikstof’ echter, is inmiddels een aardige industrie opgebouwd waar goed wordt verdiend. Marginale en obscure clubjes rond Minnesma en Vollenbroek doen zich voor als conglomeraten van een enorme hoeveelheid organisaties die “de bevolking vertegenwoordigen”, maar zijn in werkelijkheid niet meer dan bankrekeningen waarop de subsidies kunnen worden gestort.

Afb: Hans Splinter / Flickr

De werkelijke reden achter de stikstofproblematiek en de energietransitie is dat de overheid grote industriële bedrijven, die de optimale bedrijfsomvang allang voorbij zijn, wil helpen. Enerzijds door de afnemersmarkten te dwingen tot grootschalige uitgaven en anderzijds door een grotere concurrentie op de arbeidsmarkt en consumentenconcentraties via urbanisatie. Dat daarvoor veel ruimte nodig is, die nu nog in bezit van boeren is, zal niemand verbazen. In feite heeft onze overheid zonder een heldere electorale toestemming het initiatief genomen om onze maatschappij volledig op z’n kop te zetten met burgers als betalende lakeien.

LTO

Of het LTO met de boeren wel het beste voorheeft, staat nog maar te bezien. Het ziet er naar uit dat deze club het landbouwoverleg voor de tweede keer heeft moeten verlaten omdat de boerenachterban zich roerde bij monde van Farmers Defence voorman Mark van den Oever.

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is ontstaan in 1995 door fusie van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité. Uit onderzoek is gebleken dat 53% van de Nederlandse boeren en tuinders, goed voor 63% van de agrarische productie, lid was van de organisatie.[1] Deze LTO die – beweerdelijk – de boeren en tuinders vertegenwoordigd, heeft een gepolitiseerd karakter. Voorzitter Sjaak van der Tak (1956) bijvoorbeeld, is een politicus voor het CDA. Sinds 1 januari 2021 (Dus nog vóórdat het CDA electoraal compleet onderuit ging!) is hij voorzitter van LTO Nederland. Van 1 oktober 2017 tot 1 januari 2021 was hij voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Van 1 september 2004 tot 1 oktober 2017 was hij burgemeester van de gemeente Westland. Van 1996 tot 1 september 2004 was hij wethouder van de gemeente Rotterdam. Van der Tak totaal heeft geen ervaring als boer of tuinder, denkt waarschijnlijk nog dat chocolademelk van zwartbonte koeien komt en heeft een carrière die zich beperkt tot de politiek en het bestuur; Van der Tak weet van God noch koude voeten op het boerenterrein. Maar is wel voorzitter van de LTO en dat klinkt prima op de tennisvereniging of in het golfclubhuis.

De directeur van de LTO is van hetzelfde laken een pak; Hans van den Heuvel (1989) is per 1 januari 2019 benoemd als directeur van LTO Nederland. Hij was daarvoor 5 jaar manager beleid & communicatie van brancheorganisatie VBO Makelaars. Eerder was hij dagelijks bestuurslid politiek & internationaal én vicevoorzitter van de jongerenorganisatie (CDJA) van het CDA. Hij volgde de opleidingen in geschiedenis, theologie en politiek. Hij won in 2015 de Jan Peter Balkenende Award, een jaarlijkse onderscheiding voor een jongere die door middel van publicaties bijdraagt aan de ontwikkeling van het christendemocratisch gedachtegoed.

Het LTO kortom, is een volledig gepolitiseerde club die door de overheid al lang geleden is ingepalmd en die de boerenbelangen ondergeschikt acht. Als er per 1 januari 2021 een lid van de VVD of D66 was benoemd, dan was het landbouwoverleg bij de eerste poging al glansrijk geslaagd.

De electorale positie van hun (Van der Tak en Van den Heuvel) CDA echter, is allerminst rooskleurig omdat deze partij de boeren eerder in de steek liet. Partijleider Hoekstra kondigde onlangs (ineens met referte aan de boerenbelangen) nog aan dat de stikstofdoelen voor de partij niet heilig meer zijn en dat zij deze kwestie pas na een landbouwakkoord (!) wilden ‘heronderhandelen’. Maar dat wordt ‘m dus ook niet: er valt niets meer te onderhandelen want er is helemaal geen probleem. Het enige probleem wat we in dit land hebben is een overheid en een Randstedelijke politieke elite die zich tegen de inwoners van dit land heeft gekeerd, in het bijzonder op het platteland.

Dat de lange arm van de overheid in organisaties als LTO zit of heeft gezeten, zal binnenkort duidelijk worden als het CDA de heronderhandelingspositie over de ‘stikstofproblematiek’ uiteen gaat zetten. Pas als dit kabinet daarop zou vallen, dan ziet het er voor de boeren beter uit. En voor het CDA misschien ook.


[1] “LTO vertegenwoordigt twee derde van productie”, Nieuwe Oogst d.d. 8 december 2018


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

9 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Quekel
9 maanden geleden

Heer Nijhof, als het CDA nog iets wil redden van wat eens een goede partij was, dan trekt het CDA per direct de stekker uit Rutte IV. Hetzelfde geldt voor de CU, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Geachte heer Hoogland, weer een uitstekende column Huisregels, hierbij de uitleg van de omgekeerde vlag: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6956609626213621760/
 
 
Dag Franc, dank en het artikel http://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lezers-over-recordpremier-rutte-een-controlfreak-en-gewoontedier-aan-het-roer-van-een-visieloos-schip-van-staat~b0861403/ op LinkedIn geplaatst: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6960167137541791746/ en nu maar hopen dat deze heer Rutte snel opstapt en de Christen Unie de stekker er uittrekt.
 
Onze oplossing voor een betere democratie: http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm al vanaf 2001 om verzocht nooit antwoord op gehad.

Geachte politieke leiders en Kamer meelopers, journalisten, redacteuren, hoogleraren e.a.
 
In Nederland hebben we geen democratie meer. Daar hebben de jarenlange politieke kaalslag voor de rechtvaardigheid en levensvreugde van Nederlandse burgers voor gezorgd. Artikel 67 van de grondwet wordt al vele jaren met voeten getreden en genegeerd. Prof. Twan Tak vindt dat Nederland een DICTATUUR is,
 
Leest u: https://sta-pal.nl/2022/07/jan-struijsvogel/ over de Nederlandse struisvogels en mijn reacties.
 
Meneer Segers trekt per direct de stekker uit Rutte IV als u nog een greintje Christelijke waarde heeft?
 
Waarom? Leest u ook: https://sta-pal.nl/2022/07/politiek-halveren/ en mijn reacties. Wanneer stopt het met de geregisseerde onwaarheden?
 
Met verdrietige groet, Paul Quekel 78 jaar en ik vrees voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
TER INFO: Hoe durven de dames en heren van de coalitie en het Kabinet Rutte IV, GroenLinks, PvdD en PvdA, de NOS en NPO nog het woord democratie te noemen?
“Het is een aanval op de democratie???”. “Het is een aanval op de democratie???”. We hebben in Nederland géén DEMOCRATIE meer.
Leest u over het Circus Rutte: https://lnkd.in/ecjNaDqi en het Kostbanen circus waartoe vele van u ook toe behoren: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2

MFZ
9 maanden geleden

De globalistische manier is de overtreffende trap van de stalinistische wijze waarop boeren en dus de voedselproductie de nek om wordt gedraaid. Op een zeer geraffineerde wijze wordt de poort open gedaan en het hedendaagse groene trojaanse paard van communisme 2.0 naar binnen gerold.
Stikstofcrisis, klimaatcrisis zijn listen die toch relatief eenvoudig te ontkrachten zijn. Je moet alleen immuun zijn (geworden) voor de rekenmodellen van de opportunistische en globalistisch ingestelde personen die zich wetenschappers mogen noemen en de megalomane PR die hiermede gemoeid gaat. De leugen zo groot dat de mensen het gezien de omvang hiervan wel zullen geloven.
De stikstofreductie als middel om aan de wens te voldoen van de EU voor minder heidegrond in NL is verre van een crisis. Zeker gezien het feit dat NL al eeuwenlang veelal heidegronden kent zonder enig probleem voor mens en natuur. De EU en haar uitvoerende personeel zijn de crisis, alsook haar oprichters.
De klimaatcrisis als gevolg van klimaatverandering en “global warming”.
A: Het klimaat verandert. Maar lang niet zo heftig en snel als dat men beweert. Het klimaat verandert altijd, cyclisch. Oorzaak, veranderende activiteiten op het zonoppervlak en verschuiving van de polen op aarde. De overige planeten in ons zonnestelsel warmen ook in gelijke mate op, wat gezien kan worden als de “controlegroep” (bron: NASA).
B: De claim dat het CO2-gehalte te hoog zou zijn in de atmosfeer is onjuist. Geologische onderzoeksresultaten bewijzen dat enkele millenia terug het CO2- gehalte aanzienlijk hoger was. In een tijd zonder verbrandingsmotoren, energiecentrales en 8 miljard mensen op de planeet.
C: De claim dat er wetenschappelijk bewijs zou zijn dat het huidige CO2-gehalte in de atmosfeer de oorzaak is van de vermeende klimaatverandering is onjuist. Dit wetenschappelijk bewijs is gefundeerd op een aanname. Op consensus van overigens maar hooguit 10% van de wetenschap. En laat dit nu net de groep opportunistiche en globalistisch ingestelde “mainstream” wetenschappers zijn die alle media aandacht verkrijgen die gewenst is.

De oplossing van de som van alle grote problemen op de wereld:
-Decentralisatie van macht (internationaal, nationaal, lokaal)
-Opheffen privatisering centrale banken

Men zou heel goed moeten beseffen dat de geprivatiseerde centrale banken nu in totale crisis verkeren. Deze hebben onherroepelijk een (Great) Reset nodig om te kunnen blijven voortbestaan.

De geschiedenis leert ons dat geprivatiseerde banken uit hun as herrijzen door vernietiging, wederopbouw en nieuw valuta.

Wat de bevolking kan (en zou moeten) doen om deze vernietiging tegen te gaan is massaal NEE zeggen tegen de groene leugen. Alsook NEE zeggen tegen oorlog (stimuleren vredesonderhandelingen).

En een voluit NEE tegen de CBDC ofwel de digitale Euro.

Zodra de centrale banken in handen van de overheden zijn is de cirkel doorbroken, corruptie binnen overheden verdwenen en zullen de burgers gediend worden. Door de burgers, voor de burgers.

Bewustwording, onderricht.

Het kwaad kan alleen winnen als het goede niets doet.

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  MFZ

Met referte aan uw logische slotzin hier het laatste nieuws uit Den Haag: Niet één boerenorganisatie wenst in gesprek te gaan met de CU idioot Adema, maar deze halve zool meldt nu dat ‘zijn conceptakkoord’ per ommegaande aan de 2e Kamer gepresenteerd kan worden ter stemming… (sic!)

In Den Haag luidt de uitdrukking: ‘ daar zakt je broek toch van af..?’

rafi
9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Hieraan zie je toch dat al dat ‘overleg’ slechts voor de Bühne is? Om er een schijn van democratie aan te geven. Nu dat ‘overleg’ mislukt is, blijkt alleen maar de door en door verrotte inborst van de regering. Maar dat zal het ‘parlement’ een zorg zijn, want dat bestaat in meerderheid uit al even groot geboefte. Politiek Den Haag is onder Rutte een door en door verrotte kliek geworden.

Koddebeier
9 maanden geleden

Dit Kartel sloopt onder leiding van de EU en de WHO/WEF onze welvaart, tevens maken ze onze samenleving kapot.
Boeren en vissers wegpesten leiden onherroepelijk tot een voedsel te kort en zullen we weer honger kennen en enorme prijsstijgingen van voedsel !!
We moeten ons ontdoen van deze gekken !

mgjb
9 maanden geleden

Ton, geheel mee eens en je opmerking:

Het enige probleem wat we in dit land hebben is een overheid en een Randstedelijke politieke elite die zich tegen de inwoners van dit land heeft gekeerd, in het bijzonder op het platteland.

vat onze overheid goed samen.

Hun verwerpelijke ideologie wordt gewoon ten koste van alles doorgedrukt. De grondwet is opzij geschoven. De bevolking verarmt in rap tempo.

Waar hebben we dat eerder gezien?

ronald.dunki
9 maanden geleden

“ Vriend en vijand moet het er nu toch wel over eens zijn dat ‘stikstof’ in feite geen probleem is, maar een middeltje om een andere agenda door te voeren”.

 Inderdaad! En wat houdt die agenda dan in? Wij zijn het er wel over eens dat wij slachtoffers zijn van de proxy-cultuuroorlog van de extreem linkse, Amerikaanse Democraten die door collaborateurs als Rutte, Kaag en hun moreel corrupte kliek wordt gevoerd tegen ‘andersdenkende’ conservatieve Nederlanders. In goed Nederlands is het volledige C.V.van Mark Rutte één litanie van landverraad en kwalificeert voor de Tribunalen van Neurenberg. 
 
Historisch gezien zijn ‘cultuuroorlogen’ altijd aan de orde van de dag geweest, neem de bloedige strijd tussen de Reformatie en de Contra Reformatie of slechts 1 1/2 eeuw geleden de strijd van Bismarck tegen de Katholieke kerk in Duitsland om er een paar te noemen. Judassen zijn er ook altijd geweest, maar ik zie zo gauw geen voorbeelden van de excessieve globalistische infiltratie die anno 2023 plaats vindt in onze samenleving. Eén daarvan is de het LTO bestuur, dat in handen is van het levensgevaarlijke ‘ons soort mensen’.  
 
 
Stuk voor stuk jongens van het slag Mark Rutte, die hun eigen moeder nog in de uitverkoop zouden verkwanselen. Dat die handlangers van het Kartel op die posities hebben kunnen infiltreren doet mij ernstig twijfelen aan ‘ het gezonde boerenverstand’ der aangesloten LTO leden.
Dat het overleg tussen regering en LTO van dinsdag gestrand is mogen die boeren daarom in dank aanvaarden, want zij zijn de kop van Jut en worden daarom op de meest weerzinwekkende wijze belaagd door de D66 kliek in Den Haag, reden waarom al zovelen van hen de druk niet langer aankonden en – letterlijk – een eind aan hun leven hebben gemaakt…
Dit is een getrouwe herhaling van Stalin’s uitroeing van de boeren een eeuw geleden en het is geen toeval dat deze nieuwe ellende komt uit de koker van de commuistische 2030 Agenda van de misdadige VN. hun handlangster c.q. de heks Sigrid Kaag heeft nog nooit een traan in haar leven gelaten, dus nu al helemaal niet. Dat werkt nu eenmaal zo met een sociopaat.
 
Desondanks geven onze boeren gelukkig niet op en zijn langzamerhand zelfs instrumenteel geworden in een politieke ‘cultuuromslag’ waarvoor het Kartel peentjes zweet, want na Polen, Hongarije, Zweden, Italië en Finland beginnen de Franse en Spaanse kiezers zich ook meer en meer te roeren, zelfs in Duitsland groeit de AfD tegen de verdrukking in.
Alleen het gelobotomiseerde “ Korea aan de Noordzee ” laat zich nog steeds bedonderen door een visieloze, omhooggevallen ” would-be dictator ” die in de greep is van communistische organisaties als het WEF, Brussel, de VN en hun verraderlijke handlangers D66 terwijl de schade die hij aanricht maar blijft opstapelen.

Wie op de snelweg bij gelegenheid eens naar de middenbermen kijkt ziet hoeveel groen daar welig tiert, maar onkruid zoals de gehersenspoelde linkse ambtenaren in Den Haag groeit nog harder!
Als wij in de context van een nakende politieke cultuuromslag iets verder kijken dan de NOS ons wil toestaan zien wij plots dat enkele industriële giganten in Europa kennelijk héél opportunistisch met de mond het groene terrorisme beleden hebben, maar nu toch tot inkeer komen omdat “ het gezonde boerenverstand “ laat zien dat communisme leuk is als anderen ervoor betalen, maar wie verantwoordelijk is voor een Winst- & Verlies Rekening zal dit volmondig beamen.

Shell en BP zijn natuurlijk niet de minsten en zij zijn nu openlijk bereid in een ware “cultuur omslag ” de strijd aan te binden met de “cancel cultuur“ omdat hun Winst- & Verlies Rekening, dus de aandeelhouders en niet Adolf Schwab’s ‘stakeholders’, signaleert dat het hoog tijd is om de olie- en gaswinning weer in het centrum van hun programma’s te laten figureren in plaats van het peperdure en nutteloze “ groene geleuter van Timmermans “. Bloomberg meldde al eerder hoe verliesgevend de globalistische sprookjes over hernieuwbare energie zijn en bij de Shell aandeelhoudersvergadering van vorige week waren de bewakers al ingeseind en werd er korte metten gemaakt met hysterische activisten die het podium wilden bestormen. Wederom positieve tekenen van een politieke cultuuromslag.
 
Dan Kish, een ” senior research fellow “ bij het “ Institute for Energy Research stelde onomwonden dat de groene politiek zweeft, maar dat èchte zakenmensen en wetenschappers er al lang achter zijn dat de mensheid alleen maar èchte energie wil. Woensdag jl. bevestigden de CEO’s van Shell en BP dat zij het groene geleuter in feit slechts zien als ‘the cost of doing business’ gezien het hopeloos negatieve rendement, meer niet… Er zijn legio laffe bedrijven die in de voetsporen getreden zijn van Disney en Coca Cola, maar deze positieve trend zit er nu in en wordt steeds herkenbaarder, ook in de politiek van de voornoemde Europese landen, dus laat de LTO ook svp de poot ontzettend stijf houden.  
 
Het land zal jullie dankbaar zijn!

9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

We zien dus dat het “” altijd “” de geestelijk gesteldheid betreft en/of de persoon wel of niet geschikt is een bestuursfunctie te vervullen . Hoe we geïrriteerd reageren en hoe we ook vinden dat de juiste man/vrouw op de juist plaats moet komen , is het onverbiddelijk dat nog meer actoren en/ factoren van invloed zijn op het functioneren van een persoon . Immers : Zoals van Moerkom ooit zei , “ dat , als het om geld gaat , alle principales vloeibaar worden . « «  Dat betekent dat het gehele proces van zelfbehoud en de doelstellingen die « «  men » wil behalen afhankelijk zijn van soms criminele omstandigheden . Het smoesje van « «  stikstof « «  is daarvan een voorbeeld, en derhalve er een «  andere agenda achter schuil gaat « « . De boel wordt dus zeer bewust belazerd , dat ik in de politiek pure criminaliteit vindt .Het betreft dus weer onverbiddelijk een geestelijk storing in het proces omdat de attitude buiten de gemeenschappelijke interesse valt . Het mandaat ter zake de bestuurlijke functie wordt misbruikt . Daarbij komt dat eerlijkheid berust op een gevoelswaarde van juistheid . De psychopaat Rutte mist alle noodzakelijke , geestelijke en fysieke eigenschappen waarop de eerlijkheid is gebaseerd . Het belazeren is voor hem de gewoonste zaak van de wereld .

Paul Quekel
9 maanden geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes

Maar weet u hoe dat komt? Vele personen in de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, financiële en gerechtelijke instituties, hebben groot belang bij het continueren van de M. Rutte macht. Hun inkomen is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de huidige paradigma’s van de gevestigde orde.

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.

Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.

En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm.

Daarom werd Pim Fortuyn aangepakt, zie http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm, (even door scrollen) want deze visionair had wel eens een bres kunnen slaan in het verdienmodel van de gevestigde orde, leest u mijn column De Berusting op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.