Prikbord nr 872

Het is niet zo eenvoudig om landen aansprakelijk te stellen voor het uitvaren van (smokkel)boten met gelukszoekers waaronder veel kinderen, want dit is het nieuwe ‘breekijzer’ om Europa binnen te komen.

Vaak zijn de kustwacht en politie even corrupt of incompetent als de politici; en bovendien wensen die landen niet blijvend te zijn opgescheept met duizenden vreemdelingen die telkens opnieuw proberen over te steken. Daarnaast suggereren hulporganisaties de aanwezigheid van Europese reddingsschepen of Frontex- en kustwachtpatrouilles, terwijl ook die kustlanden weten dat push-backs verboden zijn. Waarom eigenlijk, want het blijkt te werken? En de bewering dat er daardoor (tijdelijk) meer mensen verdrinken dan door de toenemende stroom van gammele bootjes, is onbewezen.

Een dergelijke aansprakelijkheid zou zelfs Frankrijk in de problemen kunnen brengen, waar zich rond Calais dezelfde situatie voordoet als in Egypte, Libië, Marokko, Tunesië en Turkije. De enige oplossing om push-backs te vermijden is een internationaal recht om bootillegalen terug te brengen naar het kustland van herkomst en daar de opvangkampen en asielkantoren te vestigen. Dus niet de nep-overeenkomsten met ‘interneringskampen’ in kustlanden van de EU.

Advocaten

Volgens de Orde telt Nederland ongeveer 18.000 advocaten; een onvoorstelbaar aantal van één per 1000 inwoners. Waarvan worden die allemaal betaald en hoe integer en efficiënt werken ze eigenlijk d.w.z. zonder ‘dealtjes’ met de wederpartij, de griffier of de rechter? En dan te bedenken dat er ‘slechts’ 12.000 huisartsen zijn in dit land.

Asieldeal

De optimistische houding van staatssecretaris Van der Burg over de asieldeal, is volstrekt ongegrond. Om te beginnen ‘terugsturen’, waar naartoe: landen die (steeds meer) geld vragen, te beginnen met € 20.000 per persoon? Voor dat bedrag willen hele gezinnen wel worden teruggestuurd als ze weinig kans maken op het gewenste land van bestemming. Bovendien beslist de NL rechter over terugsturen en zijn er geen sancties voor (EU-)landen die daar niet aan meewerken. Ook alleenstaande minderjarigen kunnen nog steeds doorreizen, want ze mogen niet worden vastgezet in kampen. Gezinshereniging gaat dus gewoon door en het is de vraag of bij de ‘herverdeling’ van immigranten daarmee rekening wordt gehouden. Over de strafbaarheid van vluchtelingenhelpers, effectieve bewaking van de buitengrenzen en het verlies van asielrechten bij illegaal binnendringen van de EU geen woord. Kortom, een nep-deal; alleen bedoeld om de opstandige bevolking te sussen en het afkopen van de doorvoerlanden te ‘rechtvaardigen’. De echte oplossing bestaat nog steeds: opzeggen van het vluchtelingenverdrag en overgaan op nationale wetgeving waaraan ook de (D66)rechter zich dient te houden.

AzG

Vluchtelingenorganisaties verwijten Europa dat gelukszoekers niet via een veilige weg kunnen immigreren. Zelfs Artsen zonder Grenzen beweert dat wij ‘niets’ doen voor mensen in nood. Kennelijk wil men alle criteria overboord gooien en zijn 77.000 asielzoekers per jaar niet genoeg.

Doch wie mogen dan van een legale weg gebruik maken dan wel worden geweigerd? Zodra de EU-grenzen worden opengegooid, staan er 10 miljoen mensen klaar om – nog steeds met betaalde hulp van criminelen – een beroep te doen op onze voorzieningen. Alleen ontbreken dan de mogelijkheden om iemand te weigeren, grondig onderzoek te doen en mensen terug te sturen. Als emoties het gezond verstand gaan overheersen, zullen tenminste 250 miljoen kinderen in aanmerking willen komen voor een beter leven, net als de rest van hun families. Met leugens over de Europese verantwoordelijkheden wordt dit probleem niet opgelost.

AzG dreigt daarmee een politieke rol te kiezen, net als andere ‘idealistische’ en humanitaire organisaties die niet zonder media-aandacht kunnen.

Bende

Dat inkoop door het Rijk vaak een zooitje is, heeft onder meer het BuZa-schandaal aangetoond en nu het Tweede Kamer ‘incident’ van € 27.000. Voor 500 kopjes, 500 glazen en 500 bekers kom ik niet verder dan € 7.000.

De voortdurende beveiligings- en behandelbendes in diverse tbs-klinieken en jeugdgevangenissen hebben nauwelijks gevolgen voor de (politiek) verantwoordelijken gehad, net als de chaos bij de NS en de misstanden bij de milieu-inspecties van Tata Steel, Chemours en vele andere chemische industrieën.

Maar ook de beweerde ‘afspraken’ met Tunesië zijn een bende, gezien de uitlatingen van de president en het genoemde bedrag. Turkije kreeg het 6-voudige om hetzelfde (niet) te doen. En als de acties van ‘reddingsschepen’ niet strafbaar worden gesteld en gelukszoekers niet terug worden gebracht naar de (Tunesische) haven van vertrek, dan doet de EU aan (zelf)bedrog.

De informatieverstrekking en het computerprogramma over de uitkoop van boeren zijn eveneens een bende, terwijl uit de genoemde getallen zou blijken dat de minister precies weet om wie het gaat. Doch kennelijk mag de rekenmethode met een ‘marge’ van – naar verluidt – 25 km. niet bekend worden, omdat die belachelijke norm in de rechtszaal kan worden aangevochten.

Dat het bevriezen van Russische banktegoeden een bende zou worden, was voorspelbaar in het land dat Europees kampioen werd in het witwassen van honderden miljarden. Criminele organisaties laten zich niet zonder het opleggen van sancties ‘bekeren’.

Bloot

Het is in de media goed te zien dat vele internationale modellen, actrices, Bekende Echtgenotes, zangeressen, sportvrouwen, presentatrices en tv-juryleden beslist geen ‘seksobject’ willen zijn. Daar kleden ze zich dan ook helemaal naar….

China

Terwijl Duitsland en Frankrijk een gezamenlijke accufabriek opstarten ten behoeve van elektrische auto’s, probeert China de Europese markt te infiltreren met een eigen autoproductie. Daarin kan zoveel elektronica worden ondergebracht, dat foute kastjes voor accu’s of zonnepanelen slechts speelgoed zijn.

Alleen al tijdens het opladen, bij contacten met telefoonnetwerken en bij Wifi-ingangen van internet kunnen spionage, sabotage, registratie en identificatie plaatsvinden. De netwerken van camera’s in China, waarmee burgers worden geregistreerd en gevolgd, zijn slechts het begin. Inmiddels zouden voormalige militaire piloten uit Duitsland (NAVO!) de tactische training van Chinese gevechtsvliegers begeleiden. Het laat zich raden wat daar straks in de vliegsimulators wordt gestopt.

Democratie

De top van de CU, inclusief minister Schouten, is naar verluidt verontwaardigd over de provinciale samenwerking met de PVV in Flevoland. Kennelijk heeft deze religiepartij weinig op met democratie en beschouwt de samenwerking met D66 in de coalitie wel toelaatbaar?

Dollar

In 2018 werd een tv-programma gewijd aan het scenario waarin de dollar niets meer waard is. Gezien de toenemende schulden van de VS en de onmogelijkheid om die ooit af te lossen, achten deskundigen het denkbaar dat een wereldwijde financiële crisis zich vóór 2028 voordoet. In ‘De dag dat de dollar valt’ volgen de gebeurtenissen elkaar snel op, waarbij een veel grotere paniek dan bij de (tijdelijke) weigering om het Amerikaanse schuldenplafond verder te verhogen, ontstaat. Het heeft dan ook geen zin meer om belasting te heffen, want het geld is niets waard en bovendien nodig voor de dagelijkse levensbehoeften. Het belangrijkste pluspunt voor Washington is dat leningen in dollars aan de VS ook niets meer waard zijn, zodat de halve wereld meebetaalt aan de ramp. Pensioenfondsen kunnen worden weggevaagd, overheidsuitgaven stoppen en de financiële markten draaien dol. Hoe de wereld hiermee zal omgaan, is een raadsel, want van enige voorbereiding lijkt geen sprake te zijn.

Geldsmijterij

Het risico van activistische politici is, dat het de samenleving altijd (veel) geld kost. Vooral om de gesubsidieerde achterban koest te houden. Zo is in Noord-Brabant de miljardenopbrengst van de verkoop van de provinciale elektriciteitsmaatschappij voor een deel ‘verdampt’ door naar verluidt met gulle hand allerlei natuur- en milieuprojecten te steunen. Het (financiële) toezicht daarop is uiteraard nagelaten, hetgeen het gehele provinciebestuur zich kan aanrekenen.

Italië

Ook de Italiaanse premier wil een strenger asielbeleid ter afschrikking van gelukszoekers en mensensmokkelaars. Doch in de praktijk blijkt Italië aantrekkelijker te zijn voor asielzoekers dan Griekenland. Kennelijk bestaat het ‘strenge’ beleid alleen uit het (laten) betalen voor maatregelen waartoe men in eigen EU-land niet bereid is. Daarbij is Duitsland het slechtste voorbeeld met een maximale ‘aanzuigende werking’; ook via Italië. Overigens zou de kapitein van het onlangs gezonken smokkelschip dit tijdig hebben verlaten; kennelijk zonder ook door de Griekse kustwacht te worden gearresteerd?

Klimaatambities

Voorlopige ramingen van de financiële omvang van de Nederlandse klimaatambities naderen het onvoorstelbare bedrag van 200 miljard euro, inbegrepen de afdrachten aan het EU-fonds voor de zuidelijke landen. Daarbij komen nog de economische schade en de verdere ambities van Timmermans. De bewering dat ook de hogere rente invloed heeft, lijkt ongegrond, omdat – zelfs indien het gehele bedrag moet worden geleend (bij de pensioenfondsen?) – de inflatie van ca. 8% overeenkomt met de geldontwaarding van de schuld/aflossing. Anders gezegd, alleen indien de rente hoger is dan 8% nemen de ‘kosten’ toe.

En dan te bedenken dat effect van al die miljarden onmeetbaar gering is en een gegrond excuus voor andere landen om het voorbeeld niet te volgen.

Klokkenluiders

De Amerikaanse klokkenluider Ellsberg is overleden. Hij werd vooral bekend door onthullingen over de Pentagon-papers waarin de militaire analyse van de Vietnam-oorlog een catastrofe voorzag.

Zijn verdere leven bleef hij een voorvechter van transparantie over gewapende conflicten en werd daarbij beter behandeld dan onze klokkenluider Veerman over de atoomspionage door diens collega Kahn (Pakistan). Hiervan is inmiddels een nieuwe getuige bekend geworden, die nooit werd gehoord, want het schandaal moest in de doofpot en daartoe is in dit gave landje ieder machts- en rechtsmisbruik toegestaan.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
9 maanden geleden

En wat is er dan eigenlijk wel bereikt tijdens dat overleg in Luxemburg? Men wil kansloze asielzoekers sneller terugzenden. Dat kan nu ook wel maar gebeurt niet. De reden is o.m. dat de landen van herkomst ze niet terugnemen en dat blijft zo. En dat weten onze regeringen donders goed. En voorts zullen Groen en links bedingen dat terugsturen alleen maar kan met instemming van betrokkenen dus dan kun je het wel vergeten. En als een asielzoeker hoort dat hij terug moet zal hij verdwijnen. De Syriër die bij Annecy enkele kinderen doodstak had een status in Zweden. Hoe komt hij daar in Godsnaam?!

Voorts is afgesproken dat er opvanglocatie s komen aan de zuidgrens vanwaar de migranten dan worden doorgesluisd naar andere EU landen volgens bepaalde quota. Die quota zullen ongetwijfeld worden aangevochten dus de eerste 5 of 6 jaar gebeurt er niks. Maar voor het zover is zullen er al weer honderdduizenden zijn aangekomen. Er is een ” resultaat” op papier maar de praktijk blijft hetzelfde, precies wat Groen en links, inclusief ethische christenen willen.

Voorgaande twijfels zijn misschien helemaal niet relevant want het accoord moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en daar domineert de pro asiel lobby. En die zal het waarschijnlijk uithollen tot op het bot.
Hoewel het accoord dus vrijwel niets voorstelt en niks verandert aan de massale toevloed werd het toch gepresenteerd als een succes, sommigen zeiden zelfs een mijlpaal. Ook dat is politiek want men kon een mislukt beraad niet verkopen aan het thuisfront. Dat de afkeer van de politiek hierdoor alleen maar groeit beseft men niet of heeft er geen boodschap aan.

Rieks
9 maanden geleden

Het belangrijkste, beter:meest stuitende, van het asielaccoord van Luxemburg is dat in het geheel niet is gesproken over hoe de almaar groeiende stroom aan gelukzoekers in te dammen. Niemand wilde het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag op de agenda of het falen van Frontex om die kustwacht vervolgens op te zeggen.
Want die stroom migranten droogt niet op, wordt alleen maar groter. Met enig politiek inzicht zie je toch dat het aantal conflicten, politiek instabiele landen en landen met incompetente regeringen die er niet in slagen hun bevolking een leefbaar bestaan te bieden, alleen maar groeit. En daarmee het aantal mensen dat zijn heil elders zoekt, want men ziet of hoort dat dit hun buren, verwanten ook is gelukt. Zijn onze leiders dan ziende blind?! En dan hebben we het over landen met een gote bevolking. Pakistan 240 miljoen, Ethiopië 126 miljoen, Mali 16 miljoen om er maar een paar te noemen. Om maar niet te spreken over landen waar zomaar de vlam in de pan kan slaan. Het getal van 70000 is niet een uitzondering, zal spoedig blijken.
Bij het vergaan van die Egyptische boot kwamen veel Pakistani om. De parlementsvoorzitter van dat land verweet het nota bene Europa dat er niet in zou slagen deze mensensmokkelaars op te sporen. Je moet maar durven.

9 maanden geleden

Nog even een “” klacht “ ter zake de werkelijk onbegrijpelijke visie op immigratie en dat het “ woord” overbevolking kennelijk er een taboe op rust . Dat Afrika mogelijk een demografische RAMP staat te wachten wordt ook door “ kenners “ in Afrika bevestigd . Dat betekent, dat de voedsel productie ernstig gevaar loopt en dat de vervuiling onherstelbare milieuschade zal opleveren . Ik heb al eerder geschreven dat er overal ter wereld, mijns inziens, psychopaten aan het roer staan en deze door hun ziekte niet kunnen begrijpen dat “ demografisch gezien” onverbiddelijk en genadeloos de ramp zich zal voltrekken . De immigratie in Nederland zal , “” het kleine landje “ , onherroepelijk tot zeer ernstige spanningen leiden . Er is uitgerekend dat het “” maximale aan bevolkingsdruk , ongeveer 10.000.000 is voorNederland . En dat is eigenlijk al te veel . Immers : Nederland wordt nu al volgebouwd met schuren voor opslag en de maakindustrie zal de vervuiling van grond en water verder grondig verslechteren . Nu is Pfas niet afbreekbaar is in de natuur en daardoor de herstelfunctie wordt uitgeschakeld , dat is dus een catastrofe . Zelfs deze zienswijze is mogelijk voor de meest incompetente bende in Den Haag te moeilijk . Als ik Mevrouw Bikker , ChristenUnie , hoor kletsen dat er nog zeker 70.000 asielzoekers in Nederland kunnen komen , dan hebben we te maken met absolute incompetentie en incomprehensie , “ Het bevattingsvermogen is NUL . De realiteit is , dat “” we”” een verschrikkelijk Chaos kunnen verwachten. En ……. Niemand begrijpt da?? Een verwoestende dictatuur zal ons deel worden en ……… !! Och U lacht het weg ?? Geen “” realiteitsbesef” of “ na ons de zondvloed “” zoals Lodewijk .XIV dat heeft gezegd .

A.R. Girbes sr
9 maanden geleden

“””Hieraan kunt U ZIEN hoe gestoord de “bestuurders” in Europa zijn. ”’:

“””Voorlopige ramingen van de financiële omvang van de Nederlandse klimaatambities naderen het onvoorstelbare bedrag van 200 miljard euro, inbegrepen de afdrachten aan het EU-fonds voor de zuidelijke landen.”””( Aldus de heer Dorrestijn )

En…… nog blijkt dat de massa zich stil houdt. Nu worden de ouderen met € 19,- per maand extra op de AOW ” stil gehouden” maar de inflatie is nog steeds te hoog, volgens de ” Nederlandse Bank ” nl. 4,5%. De gepensioneerden verliezen nu NOG meer . Immers: 4,5% van € 1000,- is € 45,– zodat. de zoethouder van € 19.– een zuiver psychologisch van aard is.

Als “we” de € 24.000.000.000,- voor “reserveringen” ter zake het klimaat er bij tellen, de kosten van immigratie, € 36.000.000.000,– per jaar, nog eens er bij zetten, de €5.000.000.000,– dat is ” zoekgeraakt bij Hugo de Jonge in ” Corona- tijd,” De € 6.000.000.000,– aan ” beheerskosten” op de pensioengelden. En, waar zijn de € 400.000.000.000,– gebleven aan pensioengelden zoals de Heer Krol ons melde voor de TV??? Prof dr. Sylvester Eijffinger en Prof dr. Edin Mujagic hebben enkele jaren geleden een rapport samengesteld, waarin werd “gewaarschuwd ” dat “we” moeten oppassen dat het pensioengeld “”NIET WORDT GEKAAPT VOOR ZOGENAAMDE MOOIE DOELEN” Het is ” kennelijk ” toch zover gekomen met de meest incompetente ” bestuurders ” ooit….. Hugo de Jonge, CDA, Wopke Hoekstra, CDA, Mark Rutte, VVD, Van de Laan, D-66, Sofie Hermans VVD, enz. Hoe komen we van dat TUIG AF. ???

Maar…… EEN feit komt NU NIET in het licht…… dat is, nu de rente stijgt de Mediterrane landen hun schulden, niet kunnen betalen. Dus……. ook aan Nederland niet……!!!! De € 19.000.000.000,- lening aan Griekenland horen we nooit meer iets. ……. Drs Jan Kees de Jager, CDA, toen minister van Financiën, verzekerde “ons” nadrukkelijk, dat Griekenland zijn schuld zeker aan Nederland zal, betalen……….. Is het in de dooppot gestopt? De fantasten waren kennelijk geloofwaardig…….. tjonge wat een zooi.

De consequenties van leugens, bedrog en incompetentie komen nu boven drijven………!!

En, Aldus de heer Dorrestijn, “””De Amerikaanse klokkenluider Ellsberg is overleden. Hij werd vooral bekend door onthullingen over de Pentagon-papers waarin de militaire analyse van de Vietnam-oorlog een catastrofe voorzag””.
“”””Zijn verdere leven bleef hij een voorvechter van transparantie over gewapende conflicten en werd daarbij beter behandeld dan onze klokkenluider Veerman over de atoomspionage door diens collega Kahn (Pakistan). Hiervan is inmiddels een nieuwe getuige bekend geworden, die nooit werd gehoord, want het schandaal moest in de doofpot en daartoe is in dit gave landje ieder machts- en rechtsmisbruik toegestaan.”””

Kennelijk, is de incompetentie wereldwijd,…….. en….. zijn de psychopaten actief.!!