Prikbord nr 920

Om meerdere redenen heeft Noord-Brabant geen goede naam op het gebied van integriteit, wietkwekerijen en financiële misstanden. Dit betreft zowel bestuurders als ondernemers en ‘kampers’.

Is dit een erfenis van het katholieke Zuiden waar méér dingen gebeur(d)en die God of de Belastinginspecteur verboden heeft? Of woont daar een slag mensen die weet hebben van de spreekwoordelijke balk in het eigen oog, waardoor de splinter in andermans oog niet wordt opgemerkt? In ieder geval kent nagenoeg elk dorp en iedere stad de (historische) voorbeelden van bestuurlijke corruptie, foute kloosterlingen of criminele netwerken.

Of dit fenomeen zich voortzet in uitkeringsfraude, misstanden bij de politie, foute woningcorporaties en ‘verspillingen’ door waterschappen en provincie is niet bekend. Doch een vergelijkend onderzoek met andere provincies zou een aardige onderzoeksopdracht kunnen worden. Daarbij kunnen andere observaties worden betrokken, zoals de ongelooflijke aantallen auto’s die in bepaalde woonwijken van Tilburg, Breda, Eindhoven, Waalwijk en Den Bosch overdag geparkeerd staan. Werken die mensen niet of vooral thuis, of hebben ze nachtdienst dan wel twee auto’s, of hebben ze een uitkering en een ‘zwarte’ baan in de horeca? Ook de verwevenheid tussen de rechterlijke macht, advocatuur, notabelen en politici zou een onderzoeksaspect kunnen zijn of tussen bestuurders en voetbalclubs. Of hoe in de ‘vrijstaat’ Veen al die Mercedessen worden betaald.

Kortom, in Brabant is altijd wel een duistere zaak te vinden; ook al ‘brandt daar nog altijd het licht’…

Bureaucratie (klein leed?)

Bij uitbreiding van gemeentes moeten er postcodes worden verstrekt aan de bewoners, anders wordt de post niet bezorgd. Straat en huisnummer is kennelijk te ‘moeilijk’ voor de hedendaagse postbodes. Maar wat als enkele ambtenaren dit om bureaucratische redenen blokkeren; krijgen de inwoners dan geen post? Inderdaad, want dit is Nederland.

Bureaucratie kennen ook de grote supermarktketens die bij weer een overname niet alleen de naam veranderen, maar nagenoeg nieuwe supermarkten compleet verbouwen. En al die kosten worden vervolgens betaald door de klanten….

ECB

De ontmaskering van de ECB met de geheime (politieke) agenda’s is begonnen. De ‘lijken in de kast’ omvatten honderden miljarden aan schulden. Hoewel Nederland altijd heeft beweerd geen gemeenschappelijke schulden met de zuidelijke EU-landen te willen, heeft de ECB dit ‘opgelost’ door die schulden compleet aan de andere Eurolanden op te dringen. En de financiële maffia in Brussel heeft dit laten gebeuren, want je kunt altijd euro’s bijdrukken…

Gaza-doden

Eerst beweerde Hamas dat er 30.000 burgerslachtoffers in Gaza waren, waarvan 50% kinderen. Dit laatste zou overeenkomen met de bevolkingssamenstelling. Nu worden er cijfers gepresenteerd met hetzelfde aantal kinderen, maar meer dan 80.000 volwassenen. Zouden hier de (gedode) Hamas-terroristen, inclusief gevangenen in Israëlische kampen, bij zijn opgeteld? Of zijn alle cijfers van Hamas onbetrouwbaar hoog, omdat de VN dit graag ziet?

Geloofwaardig

De aarzelingen van de VS en van Europese (NAVO-) landen bij de levering aan en inzet van wapens door Oekraïne, heeft de geloofwaardigheid van de NAVO zodanig aangetast dat Poetin nog steeds denkt te zullen winnen.

Israël heeft die fout niet gemaakt en gaat gewoon door met het jagen op Hamas-leden. Dat signaal staat de VN niet aan, maar het is een belangrijke waarschuwing aan Hezbollah. Israël kent geen andere humanitaire afwegingen dan het overleven van de gijzelaars en de eigen bevolking. En het is aan Hamas om daarover verantwoording af te leggen, inclusief de herkomst van de aangetroffen wapenarsenalen, de ‘misleiding’ van VN-organisaties (die daar kennelijk geen moeite mee hadden) en het misbruiken van de vluchtelingenkampen, ziekenhuizen en voedselhulp om de ellende van de burgers te vergroten. Daarbij heeft ook de VN zijn geloofwaardigheid verloren, zowel door de steun aan Hamas als het negeren van de oorlogsmisdaden van Poetin.

Gelukszoekers

Ook de Duitse politiek heeft inmiddels begrepen dat een slap uitzettingsbeleid alleen maar nieuwe gelukszoekers aantrekt. Want dan kun je het gewoon ‘proberen’ en er zijn altijd wel organisaties en lagere overheden die bij afwijzing toch voor bed-bad-brood zorgen. Een van de eerste maatregelen zal echter betrekking hebben op Oekraïners die niet aan het werk willen. Hun Duitse verblijfsvergunning wordt ingetrokken…. En dan? Hoewel meerdere landen dergelijke illegalen gewoon opsluiten totdat de vliegticket klaar ligt, zijn alleen Denemarken, Groot-Brittannië, Polen en Hongarije bereid effectieve maatregelen te nemen. Gelukkig wel, want het ‘doorstromen’ naar (EU-)landen waar de gevangenissen al vol zitten met criminele illegalen én statushouders is een onoplosbaar probleem zonder harde maatregelen die in de wet moeten worden vastgelegd om te voorkomen dat rechters de ‘rechtsstaat willen beschermen’. Niet alleen in Groot-Brittannië. Intussen trekken ook veel ‘arbeidsmigranten’ zich niets aan van onze rechtsstaat en schrijven zich gewoon niet in. Vervolgens ziet u een aantal van hen bij Opsporing Verzocht, maar niemand kent ze.

Oekraïne

De Russische verliezen in Oekraïne zouden in de maand mei tenminste 30.000 man hebben omvat, doch volgens Poetin zijn de Oekraïense verliezen 5 keer zo groot. Of hij daarbij ook de burgers ‘meerekent’ is niet duidelijk, doch de terreinwinst zal niet beslissend zijn voor het verdere verloop van de oorlog. Het gebrek aan pantservoertuigen en getrainde soldaten wel. Bovendien zijn de militaire verliezen van een verdediger (volgens bronnen 10.000 man per maand), doorgaans lager dan van de aanvaller waarbij een verhouding van 1 : 3 niet ondenkbaar is. Het moment dat Oekraïne vliegtuigen en raketten kan inzetten tegen doelen in Rusland, zou dan ook beslissend kunnen zijn voor het moreel van de Russen. De NAVO kan zich alvast voorbereiden op nieuwe dreigementen van Poetin met kernwapens én op de uitslag van de presidentsverkiezing in de VS.

Roeien

Vier mannen willen de Atlantische oceaan over roeien in een recordtijd; uiteraard niet voor eigen eer en glorie, want dat zou een dwaas project zijn. Neen, voor een goed doel. Als ze nu eens gewoon aan het werk gaan/blijven en de projectkosten meteen overmaken aan een kankerbestrijdingsfonds?

Schiphol

Het is opvallend dat (ook) gewone burgers de belangen van Schiphol verdedigen, zij het met kromme redeneringen. De beoogde reductie betreft ongeveer 20% van de vluchten, waarvan een deel overstappassagiers betreft. Dus of de Nederlandse economie op het spel staat valt zeer te betwijfelen; zeker als de andere vluchten duurder worden gemaakt. Want er zijn ook nog steeds milieu- en klimaateisen waaraan ook het vliegverkeer moet (gaan) voldoen. De bewering dat de Nederlandse luchtvaart dan niet meer concurrerend is met de goedkopere landen, is helemaal absurd. Dat kan toch geen reden zijn om in een overbevolkt land – waar zelfs vliegveld Lelystad niet mag worden gebruikt – gewoon door te gaan met ‘heilige huisjes’? Hoeveel buitenlandse arbeidskrachten werken daar eigenlijk? En wie profiteren van de luchtvaartwinsten en het gigantische ‘belastingvrije’ kerosineverbruik?

Slavernij

Wat zijn dat toch zielige mensen; slavernij-activisten. Ik begrijp hun ‘schade’ en ‘leed’ niet, doch wantrouw hun (geheime?) agenda. Want waarom willen ze excuses van de ‘Nederlanders’ ; ze zijn immers zelf Nederlander. Ook dat lot hebben ze vrijwillig gedragen door niet ‘terug’ te gaan naar de herkomstlanden van hun voorouders. Waarom wezen ze dat af en eisen ze niet daar excuses vanwege de slavenhandelaren destijds? En dan de suggestie van ‘compensatie’: wie zaten er in de adviescommissie, wat waren hun (Surinaamse?) achtergronden en welke steekhoudende argumenten staan er in het rapport? Worden ook de vele miljarden aan ontwikkelingshulp voor de Surinamers vermeld? En de voordelen van het NL paspoort na hun verhuizing naar Nederland? Evenals de (welvaarts-) verschillen met de status van hun etnische familie in de herkomstlanden, met name na de afschaffing van de slavernij tot nu toe? En tot slot: waaraan hebben die activisten hun huidige rechten en inkomen te danken; aan zeuren over onrecht van eeuwen geleden?

Veenwerkers in St. Isidorushoeve.
Afb: Wikipedia

Immers mijnwerkers, turfstekers, Napoleontische soldaten, schepelingen op de vloot en pachters werden toen ook vaak als slaven behandeld, net als (krijgs-) gevangenen, weeskinderen, internaat kinderen, dienstmeisjes en nog steeds de Oeigoeren, fabrieksarbeiders in Azië, meisjes in Thailand en kinderen in ontwikkelingslanden. Wat maakt de huidige Nederlanders met een Surinaams verleden dan zo ‘anders’; de privileges die ze nastreven of de cultuur die ze uit Suriname hebben meegenomen? De regering heeft zich belachelijk gemaakt en de herdenking van de afschaffing van de slavernij – nu verworden tot de herdenking van het slavernijverleden – lijkt meer op een dagvaarding van Nederland, waarbij critici (moeten) worden geweerd.

De activisten hebben het weer eens voor het zeggen – net als bij de term ‘omvolking’ die al ver voor WO II bestond – en de demissionaire regering loopt er braaf achteraan alsof het om een ‘erfzonde’ gaat. Zelfs de aanwezigheid van bewindspersonen op de Keti Koti herdenking lijkt op een anti-PVV demonstratie, waarbij de ‘rechtsstaat’ plotseling van ondergeschikt belang is aan het zelfbeklag van de activisten…

Stichting

Een verspillende stichting krijgt ruim 2 miljard om een overheidstaak uit te voeren. Dit is niet alleen een blunder van de demissionaire regering, maar ook van de Kamer. Sinds wanneer runnen stichtingen dit land? Want overal duiken ze op; met grote financiële gevolgen, duur of incompetent management, ondoorzichtige jaarrekeningen en dubieuze resultaten. En kijk, ook nog baantjes voor opgestapte politici en een prinses die niet weet hoe het belastinggeld wordt verdiend. Intussen heeft het falende kabinet hun opvolgers weer een loer gedraaid: is hun haat zo groot?

VS-president

Indien onafhankelijke media ooit hun waarde kunnen bewijzen, dan is het wel bij de Amerikaanse presidentsverkiezing. Want dat kandidaat Biden van het ‘padje’ is, brengt de VS niet in gevaar. Het is alleen jammer dat de Democraten met hun verborgen agenda’s dit kennelijk niet erg vinden. Doch de liegende Trump is rijp voor een inrichting, want zijn open agenda’s brengen niet alleen de VS in gevaar. De media zullen hem snel moeten ontmaskeren als een blaaskaak en dwaas, want dit hebben fatsoenlijke Amerikanen én hun bondgenoten niet verdiend.

Water

Zoals ons eerst een tekort aan gevangenissen (die werden gesloten), toen aan bewakers, eveneens aan belastingambtenaren (nadat ze met bonus en wachtgeld naar huis mochten) en aan arbeiders in de tuinbouw (toen ‘uitkeringsgerechtigden’ geen zin hadden) werd aangepraat, dreigt er nu ineens een tekort aan drinkwater terwijl datacentra enorme hoeveelheden mogen verspillen en Nederland onvoorstelbare voorraden zoet water kent en miljoenen kubieke meters de zee in laat stromen. Doch plotseling blijkt ons oppervlaktewater heel erg ‘vervuild’ te zijn. Tja, ook gas duurder maken met het excuus dat Groningen dicht moest, heeft gewerkt; dus waarom niet bij drinkwater… Soms denk ik dat de sabotage van de compensatieregeling voor Groningen opzet is, net als de ‘onoplosbare’ toeslagenaffaire, de Kinderbeschermingspuinhoop, het tekort aan psychiaters en huisartsen, de woningnood en het verbod om de term ‘omvolking’ te gebruiken (50% van de Rotterdammers heeft een immigratie-achtergrond en ruim 80% van de gelukszoekers krijgt een asielstatus, terwijl van tienduizenden arbeidsmigranten niet eens bekend is dat ze hier zijn), omdat chaospolitiek altijd geld oplevert. Neen, niet voor de burgers, maar die worden ook niet geacht een mening te hebben; laat staan aan opzet (complot) te denken. Zelfs dit laatste is namelijk door de politiek-correcten verboden, terwijl die er niet voor terugschrikken om de VS en de NAVO van complotten te beschuldigen rond de oorlogen in Afghanistan, Oekraïne en Gaza.

Wetgeving

De staatssecretaris voor Immigratie heeft weer eens bakzeil moeten halen; nu doordat hij 2 jaar lang had nagelaten een kleine wetsaanpassing met betrekking tot saboterende asielzoekers in te voeren. Overigens het zoveelste bewijs dat onze asielwetgeving niet deugt met dank aan alle ‘adviseurs’ en de Kamer. Het probleem is niet alleen de ondemocratische invloed van stichtingen, advocaten, Brussel en de VN op onze wetgeving, maar vooral de (opzettelijke?) gebreken in die wetgeving.

Voetbal

Balbezit lijkt een deugd te zijn in het moderne voetbal dat daardoor vaak niet om aan te zien is. Waarom wordt het aantal doelpogingen niet als kwaliteitsnorm gehanteerd, want 50% mislukte schoten op doel is nog altijd beter dan 50% balverlies, omdat het rondspelen een keer fout gaat.

Soms zelfs met een scoringskans voor de tegenstander.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
17 dagen geleden

@ VS-president

Leo, ik lees hierboven tot mijn verbazing :…. ‘ dat kandidaat Biden van het ‘padje’ is, brengt de VS niet in gevaar…’  Integendeel! 
Deze gratuite veronderstelling jouwerzijds suggereert dat de USA nu kennelijk niet in gevaar zouden zijn na 3 jaar van wanbeleid van niemand anders dan de communistische schaduwpresident en Biden’s ‘ puppetmaster ‘ Barack Obama en zijn ‘ deep state ‘ die Israel het liefst in vlammen zien opgaan en op een open conflict met Rusland aansturen.
 
Dat kan een redelijk denkend mens toch niet voor zoete koek aannemen als wij zien hoe – in tegenstelling tot de Trump jaren – om te beginnen de Amerikaanse economie piept en kraakt door de ideologische stompzinnigheid der democraten die de onder Trump energie-onafhankelijke USA nu zelfs dwingen om strategische oliereserve’s aan te spreken in een wanhopige poging om de kiezers te paaien door zo de door hen opgedreven olieprijzen weer te drukken. Tevergeefs, want OPEC haat hen en vergeet niet dat een inflatie van tegen de 20% in het afgelopen jaar (en in de afgelopen maand alweer 3,4% op jaarbasis) toch een klinkklaar gevolg is van de bewuste ondermijning van de economie en de gehele samenleving, de heilige graal van het communisme, lees: Obama.
 
Ten tweede is de criminaliteit in het land een schokkend veelvoud van de Trump periode, mede dankzij Soros en zijn omgekochte officieren van justitie van het kaliber D66/GL/Volt dat wij hier zien.

Ten derde zien wij in de Amerikaanse buitenlandse politiek een getrouwe afspiegeling van Obama’s subversie, door wiens toedoen de Iraanse ayatollahs op hun wenken bediend werden met ruim zes miljard Dollar in biljetten waarmee zij het terrorisme in het M.O. weer nieuw leven konden inblazen. Dat Trump die haatzaaiers en moordenaars in Teheran de duimschroeven aandraaide was van groot geopolitiek belang omdat Trump ook de ontwikkeling van de Iraanse atoombom de nek omdraaide, terwijl Obama Biden de laatste drie jaren de snelle ontwikkeling van het Iraanse kernproject en de (her)-bewapening van Hezbollah, Hamas en de Houthi’s faciliteerde en nu een wereldbrand riskeert. China gedroeg zich toen ook een stuk beter.
 
Ik lees ook : ‘ Indien onafhankelijke media ooit hun waarde kunnen bewijzen, dan is het wel bij de Amerikaanse presidentsverkiezing. Het is alleen jammer dat de Democraten met hun verborgen agenda’s dit kennelijk niet erg vinden. Doch de liegende Trump is rijp voor een inrichting, want zijn open agenda’s brengen niet alleen de VS in gevaar. De media zullen hem snel moeten ontmaskeren als een blaaskaak en dwaas, want dit hebben fatsoenlijke Amerikanen én hun bondgenoten niet verdiend. ‘ 

Leo, daar zakt mijn broek van af! Wil jij het doen voorkomen dat ruim honderd miljoen Amerikanen niet fatsoenlijk zouden zijn omdat zij jouw vooroordelen niet delen? Sorry, maar probeer svp maat te houden in jouw emoties!
In het licht van bovenstaande feiten moge het toch duidelijk zijn waar de grote verdiensten van Trump liggen en hoe de globalistische ‘ deep state ‘ kans heeft gezien  om er willens en wetens zo’n ontzettende puinhoop van te maken, tot en met de oorlog in de Ukraïne toe waarvan zij ook een wereldbrand proberen te maken.
 
Hopelijk zal jouw ‘ liegende blaaskaak Trump ‘ Obama en zijn ‘ deep state ‘ tuig snel ontmaskeren en neutraliseren. Het lijkt mij toch dat daar een rol voor de media is weggelegd en dat proces begint in de USA gelukkig flink momentum te krijgen nu zelfs CNN analysten meer en meer het licht gaan zien en extreem-linkse activistische media als MSNBC slechts in tranen in de touwen liggen. Het arrest van gisteren van de Supreme Court inzake Trump’s presidentiële immuniteit zet ook alle kangarooprocessen tegen hem op losse schroeven of, in ieder geval, ruim achter de horizon.

Kortom er begint licht te schijnen aan het eind van de tunnel. Hopelijk ook voor Nederland, waar het globalistische tuig na vertrek van hun ayatollah Rutte steeds meer tegen het licht wordt gehouden, maar de extremistische media zijn hier mogelijk het ergst van allen.
 
Trump mag misschien in zijn (te) flamboyante stijl zaken aandikken, dat moet ik jou nageven, maar mag hij van zich afbijten na alle shit die over hem is uitgestort door de Obama fanclub? Dat hij een dwaas zou zijn kan jij naar mijn mening per se niet waarmaken maar het feit dat in Den Haag vanmorgen het opperhoofd van de Haagse ‘ deep state ‘ vooraan op het bordes stond vind ik pas ècht verontrustend…

17 dagen geleden

De echte vervuiler is de Nederlandse Staat, zie http://www.sdnl.nl/belten.htm. Over de tienduizenden gesloten vuilnisbelten werd een laagje zand gestrooid, gras ingezaaid en de vervuiling verdween als sneeuw voor de zon. Door het uitlogen werd het grondwater ernstig vervuild en krijgen nu de boeren de schuld.

20 dagen geleden

«  De financiële maffia in Brussel heeft «  laten gebeuren dat de miljarden schulden «  aan andere Europese landen op te dringen aldus de heer Dorrestijn. . Mij is een jaar geleden bekend geworden dat Nederland voor € 100.000.000.000,— garant staat voor de schulden van de mediterrane landen . «  De financiële lijken bij de ECB « komen uit de politieke kast en de «  geheime agenda’s «  bij de Europese Centrale Bank «  worden ontmaskert . We weten toch dat Mario Draghi als President , er een puinhoop van heeft gemaakt . Net als in Nederland, waar de sociopaat Rutte Nederland bijna aan de afgrond heeft gebracht . De Sociopaat en de Italiaanse wolf in schaapskleding, waren toch goede vrienden?? Waarom hoor ik bijna niets over de schulden en waarom wordt er niet «  ruiterlijk toegegeven dat Rutte een grote miskleun is geweest en de VVD gewoon hun opportunistisch gedrag nu de «  wrange vruchten «  als gevolg van Rutte’s incompetentie boven water komt en wordt afgewenteld op de Nederlandse bevolking ? Moet ik nu spreken van «  boeventuig, randdebielen, maffiosi of bende-leden van een criminele organisatie ? Ik wacht eerst maar eens af tot alle feiten boven tafel komen en dan hoop ik dat « «  zeer velen met een politieke reputatie en columnisten «  de 13 jaar Rutte te analyseren , en ……. De schuldigen volledig verbaal af te maken , inclusief de Politieke partijen dewelke de Rutte hebben gesteund .

16 dagen geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Als ook Prof . dr. Maarten van Rossum, nadat Rutte het Torentje had verlaten , hij Rutte « «  een ramp voor Nederland noemde ». Wat we nu duidelijk hebben waargenomen , is welk een karakter Rutte heeft en ik daaraan de conclusie koppel dat Rutte een «  ongelooflijk geniale toneelspeler is « . Maar ik noem zoiets ( hem) gewoon « «  de Psychopaat dewelke een heel volk kan bedriegen . « . Het meest irriterende is dat de Partij VVD « «  geen poot heeft verzet » om Rutte een trap te verkopen en de Rutte doctrine ( o.a. nepotisme ) te bestrijden . De echte conclusie is dat ook de VVD een groep profiteurs zijn , net als D-66 , met Kaag als Minister van financiën . Van Rossum noemde de Regeringsploeg van Rutte , « «  dievenbende « « , ongeveer een jaar geleden . De belastingcenten zijn letterlijk «  opgevreten «  en door middel van «  vriendjes-politiek en ideologische waanzin , ( klimaat, ontwikkelingshulp, windmolens op zee en op het land land) Nederland bijna failliet is . Ik hoop op een juridisch proces.