Categorie: Actueel

Eendracht maakt macht, Je Maintiendrai!

“Die oorlog daar, is de onze”, gaf Mark Rutte aan. Nu maakt een oorlog niet alleen talloze menselijke slachtoffers, minstens evenveel dieren verliezen het leven tijdens een oorlog. Legers van beide partijen eisen bij landbouwers en veehouders vee op voor…

God vond het niet zinvol

Voor alle boeren:Er gaat een Joodse legende rond dat God hemel en aarde schiep, en uiteindelijk de mens. Hij schiep twee mensen; eerst Adam – een man – en daarna Eva,een vrouw. Beiden waren naakt en droegen al helemaal geen…

Prikbord nr 836

Indien de boeren zoveel tijd en moeite besteden aan hun stikstofprotesten, met risico van boetes tot € 100.000 – dan blijft het vreemd dat ze geen onafhankelijke deskundige inschakelen om steekproefsgewijs enkele metingen te doen. De benodigde ‘berekenaars’ mogen dan…

Taalmoord

Dagelijks kunnen lezers, luisteraars en kijkers zich verbazen over het taalgebruik van de veronderstelde crème de la crème van onze Natie.

Amuse

In november 2019 debatteerde de Kamer al over een pakket ‘noodmaatregelen’ voor wat betreft stikstofdeposities. De voormalig voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en huidig D66-Kamerlid De Groot, beweerde toen: “dit is nog maar de amuse”.

De toch al twijfelachtige eer

Met het consumentenvertrouwen wordt aangegeven in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Verwerkt worden gegevens over de inschatting van het economisch klimaat, de eigen financiële situatie en de koopbereidheid.

Peiling

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling een soort van ‘vooraankondiging’ van iets…