Roofridders en horigen

Een feodale elite, evoluerend van middeleeuwse roofridders via koloniale miljonairs tot de huidige, blindrijke globalistische elite met hun aspiraties naar een ‘one world government’, heeft zich eeuwenlang verrijkt en de (Westerse) wereld niet alleen in een houdgreep genomen door infiltratie en intimidatie van nationale overheden, maar ook door sabotage van binnenuit.

In Den Haag lopen diverse van die paarden van Troje rond, waarvan het destructieve duo Rutte/Kaag zich manifesteert als de grootste vijanden van Nederland zoals wij dat kennen. Dat de rot zover is ingezet dat baantjesjagende volksvertegenwoordiging, rechterlijke macht en centrale bank volop collaboreren in hun landverraad is slechts het topje van de ijsberg, die ik u al eerder schetste in ‘omdat wij het toelaten’. Velen voelen aan hun water dat het al jaren niet meer klopt, maar recent kiezersbedrog door staatsvijand #1 zet de destructieve trend brutaal door, terwijl wij onze wijze hoofden schudden maar het parlement zich de kaas van het brood laat eten.

Hoe weinig scrupuleus is onze premier?

Gebroken vaasje van Rutte… Afb: PXhere

En dat is pas het begin, het is nog veel erger. Zoals nu uit WOB onderzoek naar diverse interne Haagse ambtelijke stukken blijkt schrok Mark Rutte er, in zijn psychologische oorlogvoering tegen ons allen, kennelijk in eind 2020 al niet voor terug om de scholen te sluiten en zo het bedrijfsleven te dwingen hun werknemers thuis te laten werken. Waarom zou een premier zich aan dergelijke praktijken overgeven? Omdat dit in zijn perverse globalistische denkraam past èn ‘omdat wij het toelaten’. De enorme geestelijke schade die daarmee berokkend werd aan jong en oud geeft, naast de financiële schade, aan hoe volstrekt onscrupuleus onze premier is en dat er niet voor niets steeds vaker gerept wordt van opkomende tribunalen.

Er komen steeds meer merkwaardige chicanes van deze premier aan het licht, maar ondertussen gaat hij glashard door met zijn ongewenste verbouwing van Nederland. U kunt uw wijze hoofd schudden over hopeloze gevallen als Jetten en Ollongren op ministersposten, maar dat zijn slechts krabbelaars in de marge. Een incompetente kneus op financiën? Pas op, zij begrijpt daar ook niets van maar dat deert noch haar noch Rutte. Integendeel, de globalistische orde der roofridders van de 2030 Agenda, lees de VN en de blindrijke elites daarachter, wrijven in hun handjes want Sigrid Kaag is achter de rug van de Haagse volksvertegenwoordiging in bed gedoken bij hun neomarxistische bende van het WEF, die notabene hier in Nederland een vestiging heeft geopend die door onze eigen overheid gesubsidieerd wordt… Kan het veel dwazer?  

De globalistische wereld is plat

Er bestaan notabene formele samenwerkingsovereenkomsten met de crimineel Schwab in Davos buiten medeweten en zonder goedkeuring van ons Parlement. Kaag heeft slechts één doel en dat is ons monetaire en fiscale beleid uitleveren aan haar vriendjes van de ECB en de EU en daar hoef je geen vak voor geleerd of iets zinnigs gestudeerd te hebben.

Ook de Nederlandse Bank is in hun handen gevallen en doet volop mee in de krankzinnige groene inflatoire spiraal van de VN die onze samenleving zal slopen in hun monomane, ééndimensionele idéefixe, hun ‘great reset’ die in ‘een platte wereld’ plaatsvindt. De OECD heeft met McKinsey, Goldman Sachs et al. een voorzichtige berekening gemaakt van de onvoorstelbare kosten van de 2030 Agenda van de ‘one-world-government’, deze menselijke versie van hondsdolheid. Het resultaat is een bedrag van US $ 6 biljoen tot 2030. Dat zijn niet minder dan twaalf nullen, waarvan de grootste nul in het torentje meent € 60 miljard uit onze zakken te mogen kloppen voor volstrekt krankzinnige targets ter oplossing van een niet bestaand probleem, om zijn plekje op het pluche maar te garanderen. Dat wij met open ogen zitten te snurken, moge blijken uit het feit dat door ons gesubsidiëerde dwazen als Milieudefensie de lef hebben om grote bedrijven te bedreigen met processen als die niet voldoen aan hun waanideeën, in de wetenschap dat corrupte rechters er geen been in zien om op de stoel van de uitvoerende macht te gaan zitten. ‘Omdat wij het toelaten’…     

Onze wereld is 3D

Wat in de ‘platte wereld’ van deze politici en milieugroepen niet speelt is dat de ècht wereld 3D is, dus al hun futiele ideetjes leiden slechts tot enorme kosteneffecten – die wij nu al terugzien in een tegen de 10% oplopende inflatie – van grondstoffen als koper, lithium, kobalt, nikkel. Dus galopperende inflatie in de prijzen van de daaraan gerelateerde eindproducten voor een  neomarxistische idéefixe – de daartoe vereiste energiebronnen zijn er niet eens – want de ‘one-world-governement’ is liefhebber van een ‘zero-growth-economy’ (zonder kernenergie) en hun lucratieve windmolens- en zonnepanelenparken zijn prima om hun eigen zakken te vullen, niet meer dan dat. De wereldbevolking groeit gestaag, de Nederlandse ook dankzij import van kanslozen, maar de nationale energievoorziening houdt geen gelijke tred dankzij deze amateurs in hun ‘platte wereld’ waarin energie met de dag duurder wordt ten koste van (beneden)modale inkomens. Inflatie!

Er breken leuke dagen aan voor zieltogende vakbonden die weer kansen zien om te overleven, terwijl zij tot aan hun nek instrumenteel zijn in de politiekcorrecte ellende. Uiteindelijk streven de feodale  roofridders naar een staatsgeleide economie waarin eindelijk ‘gelijkheid’ heerst: allemaal even arm! Met deze dwazen vergaat de wereld zeker voor 2050… Ondertussen wordt de staatskas al ruim een jaar geplunderd door onze losgeslagen regering als voorschot op Utopia, terwijl de 2e Kamer zich hun wettelijk budgetrecht laat ontnemen.

Zakkenrollerij

Rutte en Hoekstra hebben bijvoorbeeld al tientallen miljarden weggesluisd naar schemerige fondsen, zonder de Kamer daarin te kennen. Dit loopt dermate de spuigaten uit dat notabene de Algemene Rekenkamer een brandbrief heeft gestuurd naar de 2e Kamer waarin wordt gesteld dat ‘U maakt de keuzes voor het te voeren begrotingsbeleid en de nadere keuzes binnen de gekozen financiële kaders.’  Maar wat doen die lummels? Het Kartel heeft ingestemd met het Klimaatfonds, het Stikstoffonds en het Nationaal Groeifonds, waarvan niemand weet wat daarmee gaat gebeuren. Zelfs het Centraal Planbureau en de Raad van State gaan hierin expliciet mee met de Rekenkamer, zo bont heeft Mark Rutte het al gemaakt terwijl Vera Bergkamp iedere parlementariër die het kabinet kritiseert de mond probeert te snoeren. Leve de democratie van Sigrid Kaag en Mark Rutte…

Op 18 en 19 januari ‘debatteert’ de 2e Kamer over de Regeringsverklaring en het coalitieakkoord. Dan moet het parlement als controlerende macht tegenover de uitvoerende macht héél stevig in zijn schoenen (blijven) staan voor het wettelijk budgetrecht, maar de burgemeestersbaantjes lokken, dus zoals dit weekend al op Sta-Pal stond: ‘ook jij wordt bestolen’.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Buskens
1 jaar geleden

De great reset is al een aantal jaren aan de gang. Wij, als belastingbetaler zorgen ervoor dat zuid Europese landen op de been blijven. Als je enig spaargeld bezit teer je iedere dag in. Is tevens een van de redenen dat er een wooncrisis is doordat vermogende mensen naar alternatieven gaan zoeken. Maar… Als je volgens het plan van de great reset geen bezit meer mag hebben dan weet ik wel een goeie. De nieuwe ministers bezitten samen 42 huizen!!! Dus………

koddebeier
1 jaar geleden

Misschien dient het huidige politieke stelsel ontbonden te worden (Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut)
en moeten we nadenken over een nieuw systeem waarbij de bevolking meer controle heeft over het besturen van het land.

Joost
1 jaar geleden
Antwoord aan  koddebeier

Zoals bijvoorbeeld een Tweede Kamer?

koddebeier
1 jaar geleden
Antwoord aan  Joost

Dat het toch de 2e slaapkamer ???

koddebeier
1 jaar geleden
Antwoord aan  koddebeier

het m/z heet

r dunki
1 jaar geleden

Zie hier hoe de franse landverrader Macron openlijk verslag uitbrengt aan Schwab om te vertellen dat ’the great reset’ prima op schema ligt…

https://www.youtube.com/watch?v=6-VNurd5VDA

1 jaar geleden

Ik heb de indruk dat Nederland nu de grootste ” bankroof aller tijden” meemaakt en de massa alsnog wordt uitgezogen én de belastinggelden heerlijk worden verdeeld aan diegenen dewelke Rutte hebben gesteund.
Immers: “” Rutte en Hoekstra hebben bijvoorbeeld al tientallen miljarden weggesluisd naar schemerige fondsen, zonder de Kamer daarin te kennen.
Dit loopt dermate de spuigaten uit dat notabene de Algemene Rekenkamer een brandbrief heeft gestuurd naar de 2e Kamer waarin wordt gesteld dat ‘U maakt de keuzes voor het te voeren begrotingsbeleid en de nadere keuzes binnen de gekozen financiële kaders.’ ” Aldus de heer Dunki.

Nederland zal imploderen en dan is iedereen verbaast dat ” zo iets in Nederland mogelijk is,’ en niet begrijpt dat dit het resultaat is van absolute domheid, onbeschrijfelijke naïviteit en gebrek aan kennis.

We hebben nu toch kunnen zien hoe ” machteloos de ~Tweede Kamer der Staten Generaal, is gemaakt en dat de schijnbare ” vertrouwensbreuk” niet heeft bestaan omdat het “”Demissionaire kabinet” in feite niet echt demissionair is geweest omdat ook Rutte gewoon zijn gang kon gaan.

Het theatrale spatte er aan alle kanten vanaf en we zien nu waarheen het gaat” miljarden worden nu verdeeld en de burger kan gewoon barsten'”

Nu, Miranda Pirkovski is aangesteld als directeur van de algemene rekenkamer, en Mr Arno Visser is “kennelijk monddood gemaakt .Hij had zeer ernstige kritiek op de begroting.

Mr Ano Visser zegt:.
Rekenkamer: Parlement maakt steeds dezelfde foutenDe Tweede Kamer neemt onvoldoende de tijd om wetten en besluiten van tevoren goed te beoordelen. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer. Reflectie achteraf ontbreekt, behalve als er een parlementair-onderzoek wordt gedaan”, zegt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

Hij reageert op de kinderopvang- toeslag-affaire en het onderzoek waar de Tweede Kamer nog mee bezig is naar problemen bij uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, uitkeringsorganisatie UWV en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Naar verwachting verschijnt het rapport over uitvoeringsorganisaties eind februari.

En, Mark Rutte heeft zijn “Lakeien goed controle, Immers”:
Zelfs het Centraal Planbureau en de Raad van State gaan hierin expliciet mee met de Rekenkamer, zo bont heeft Mark Rutte het al gemaakt terwijl Vera Bergkamp iedere parlementariër die het kabinet kritiseert de mond probeert te snoeren. Leve de democratie van Sigrid Kaag en Mark Rutte…“”.

En…… van Democratie is GEEN SPRAKE MEER.

Alsook het management moeten we niet vergeten:
“”Erger nog: “ uit onderzoek van “The Brown Paper- Company” blijkt dat in veel gevallen 70% van de werkzaamheden niets te maken heeft met de job waarvoor we zijn aangenomen”. De opmerking van de heer Berkman is verontrustend.(noot: waar blijft de reactie van politici die menen de bureaucratie te willen bestrijden?) Het artikel van Drs. Bas Heijne,”Hoer”, in de NRC van 23 juni 2013, heeft dezelfde portee. In de instituten en organisaties bloeit de egocultuur. De overal klinkende kritiek op hulporganisaties, bestuursorganen, partijen en instituten die in zichzelf gekeerd zijn. “”De financiële sector is schandelijk zelf betrokken en, de politiek verliest zich steeds in eigenwaan én het onderwijs is verstrikt in zijn eigen organisatiestructuren. ( Hierbij is heel duidelijk de organisatiedrift van het management te onderscheiden!)””.

Wat NU???

koddebeier
1 jaar geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut, vier kabinetten met de zelfde partijen dat kan nooit goed gaan, dat zien we nu !!