Een halve waarheid

Op 12 maart 2024 verkondigde de zittende demissionaire Minister van Defensie In het praatprogramma OP1 op de vraag van Wouter de Winter, parlementaire journalist van de Telegraaf, dat Nederland de 2% BBP NAVO ondernorm in 2024 net niet en in 2025 op weg is om die wel te bereiken. De Winter en ook gespreksleider Sven Kockelmann lieten zich met een kluitje in het riet sturen.

Op 14 maart 2024 staat de volgende tekst in de Telegraaf`:

We halen het ook in 2025 niet en blijven een onbetrouwbare NAVO partner, hoeveel Nederland ook aan Kiev schenkt om de kansen te vergroten voor de demissionaire MP om de volgende Secretaris-generaal van de NAVO te worden.  

Afb: Matt Tilke – Flickr

Ze deed ook voorkomen dat de € 2 miljard die in de periode 2022-2024 aan materieel, munitie en geld aan Kiev werd geschonken uit een aparte geldpot zou komen. Uit welke werd niet gevraagd en dus ook niet beantwoord. Maar het geschonken materieel, materiaal, munitie en voorraden zijn onttrokken aan de gevechtskracht van de Krijgsmacht. Dat verlies moet worden gecompenseerd met geld uit het Defensiebudget. Kortom, via de band komt die € 2 miljard door het gevechtskracht verlies toch op de schouders van de krijgsmacht terecht.

In 2023 was in de Voorjaarsnota € 21 miljard voor Defensie gereserveerd, maar door vervuilingen[2] en exogene factoren zal slechts 80% beschikbaar worden[3] voor dat gevechtskracht herstel en gelet op de spanning op de Defensiemarkt, de te verwachten kostenverhogingen en langere productie/doorlooptijden, is dat veel te weinig en duurt het veel te lang.   Vanuit die invalshoek beschouwd en het effect van nog gedane beloftes aan Kiev incalculerend, zal het Defensiebudget in verhouding met de 2024 status per jaar een x-aantal miljarden hoger moeten worden om binnen een termijn van vier jaar (c.q: de gemiddelde kabinetsperiode) het gat in aantallen personeel, materieel, materiaal, munitie, voorraden en opleidingscapaciteit (gedeeltelijk) te kunnen dichten.

Bovendien zullen diverse Kabinetten er rekening mee moeten houden dat het twee of drie militaire generaties zal duren voordat die aantallen daadwerkelijk zijn getransformeerd in gevechtskracht om het gevecht in de moderne gevechtsruimte te kunnen voeren. Dat betekent dat het nog 8 tot 12 jaar kan duren voordat de Nederlandse krijgsmacht in staat is om het gevecht m.b.v. deze verbonden wapens in een grootschalige conflict met de hoogste geweldsintensiteit, in een ten minste 4-dimensionale context, voor zijn rekening kan nemen. Die uitvoering zal gehandicapt zijn en blijven door het oefenen in een gecontroleerde omgeving en door het gebrek aan de noodzakelijke standaardisatie vooral op conceptueel -, communicatie, opleiding, oefening en training  – en logistiek gebied.

Het betekent dat de Nederlandse krijgsmacht zijn grondwettelijke taken en de gewenste NAVO bijdrage minstens een decennium zo niet twee decennia, niet kan uitvoeren.  Dat zijn vragen die gesteld hadden moeten worden. De Minister heeft zoals gebruikelijk het halve verhaal verteld. Beter gesteld: door het gebrek aan kennis rond de tafel van OP1 kúnnen vertellen. De gebruikelijke routine van media (vertegenwoordigers) en dit inmiddels demissionaire Kabinet. Een kabinet dat volgens de politieke regels geen grote begrotingsbesluiten mag nemen, maar blijkbaar wel de euro’s met bakken tegelijk naar Kiev mag brengen.  


[1] In 2020 was dat 1.36%BBP en stond Nederland op het overzicht van militaire uitgaven op plaats 87 van 155 landen. Boven Denemarken met 1.34% en onder Duitsland met 1.38%. In 2021 steeg dat naar 1.45% onder Duitsland met 1.53% en boven Albanië met 1.44% 

[2] Het Defensie budget wordt naar believen door politici in Bruto aanduidingen uitgedrukt in BNP of het lagere BBP en niet in Koopkracht pariteit (KKP). Wanneer men in beschouwing neemt hoeveel van het Defensiebudget daadwerkelijk naar de krijgsmacht toestroomt, blijkt dat slechts 70% van het Defensie budget te zijn. Andere dankbare vervuilingen kunnen zijn: uitdrukken van het Defensiebudget in dollars, euro’s of nationale valuta; negeren van de effeten van economische groei en krimp en in het verlengde de invloed van inflatie en recessie;  financiële duurzaamheid van Defensie, omdat Defensie als uitvoeringsdepartement niet zelfstandig de effecten van exogene factoren (bijvoorbeeld fluctuaties in valutakoersen, gevolgen van een te voorzien AOW-gat en verschillende gerechtelijke uitspraken met soms vergaande financiële gevolgen )kan compenseren.

[3] In de verdeling valt op dat voor de drie krijgsmachtdelen die daadwerkelijk garant moeten staan voor de gevechtskracht, slechts 17% gereserveerd is (KLU: 4%, KM: 5%, KL: 8%) en voor de bestuurlijke staf, het niet operationele deel van Defensie: 10%. Een onbegrijpelijke onbalans. Voor investeringen en exploitatie is 50% gereserveerd of € 10 miljard en optisch beschouwd lijkt al € 4 miljard voor onderzeeërs gereserveerd te zijn. Optisch, want in de loop van de tijd zullen de productiekosten vermoedelijk met meer dan 25 tot 40% of zelfs hoger oplopen.  Dat heeft de J-35 wel bevestigd.


Deel dit:
5 2 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
27 dagen geleden

Beide artikelen van Charles, dat d.d. 13 jl. en dit van vandaag, schetsen een beeld van een geslepen intrigant in het torentje die in het zieke politieke klimaat van Den Haag kon gedijen als onkruid en een domme gans die op zijn rug is meegelift. Beiden konden gedijen in tijden van onrust waarin profetieën van het eind van de wereld, zelfs al in de middeleeuwen, aan de orde van de dag waren. Alleen waren de verhalen inhoudelijk in de loop der tijden iets anders, van de komst van de Antichrist tot het huidige geleuter over de 3e wereldoorlog. Wat zij door de eeuwen gemeen hebben is dat al die profetieën gebakken lucht zijn maar kijk eens hoe een omhooggevallen ambtenaartje als Rutte hiermee furore maakt voor eigen gewin èn dat van zijn neo-Marxistische ‘puppetmasters’ die verantwoordelijk zijn voor de huidige geopolitieke situatie die doet denken aan de stress van de koude oorlog van de jaren ’50 tot ’90 van de vorige eeuw.  
 
De situatie in de Ukraïne doet sterk denken aan de loopgravenoorlog van ’14-’18, maar nu lijkt het grotere soortelijke gewicht van Rusland, met hun op volle toeren draaiende wapenindustrie, toch beslissend te gaan worden. Moet Ukraïne nog meer geholpen worden? Europa is verdeeld, als altijd en Trump daagt aan de horizon en heeft zijn buik vol van de door de neocons en het militair-industriele complex geprovoceerde confrontatie  èn van de parasieten die de NATO van binnen hebben uitgehold, zoals Mark Rutte en Katja Ollongren. Wellicht dat Putin daar met één oog naar kijkt, maar de Amerikaanse verkiezing in november is nog ver weg en de extreem-linkse Democraten vechten wanhopig om die wederom te corrumperen… Als Putin voor die tijd een doorbraak forceert, zal hij dan de uitgewoonde NATO op de korrel nemen, als die dan tenminste nog bestaat?

Maar dat is niet de enige zorg over een wereldbrand. Anderzijds moet Israel conform de militaire logica het zuidelijke deel van Gaza wel schoonvegen om hun grote schoonmaak te voltooien, want anders staat Hamas dankzij hun geldschieter Iran over een paar jaar weer aan de poort met nog meer wapens en nog meer ellende voor zowel het Israelische volk als de door Hamas al decennia lang geterroriseerde locale bevolking in Gaza die in feite hun gijzelaars zijn. De Iraanse provocateurs maken overuren, Hezbollah in het noorden van Israel en de Huthis idem in de Rode Zee. En dan is er in de luwte nog een Xi JinPing die het moeilijk heeft nu de Chinese economie piept en kraakt terwijl de fanatici van het Rode Leger op de trom slaan om Taiwan aan te vallen.  
 
Dat zijn drie individuële brandhaarden die feitelijk nauw met elkaar verbonden kunnen geraken bij de blindheid van de globalisten. Zowel in Washington als in Brussel, kan de vlam inderdaad best eens in de pan slaan en in die context is het zorgwekkend als een laf keffertje als Mark Rutte de kans zou krijgen om de NATO verder te misbruiken als het globalistische vehikel bij uitstek dat ons in die wereldbrand kan sleuren… Vergeet niet dat een eeuw geleden geen der grootmachten zat te wachten op een continentaal conflict, maar politieke blindheid èn zelfingenomen, stompzinnig machismo van laffe keffertjes deed de vlam toch binnen de kortste keren in de pan slaan.

Het zijn altijd weer die ellendige politici die de ellende veroorzaken en anno 2024 is dat niet anders want in alle opwinding der globalisten heeft niemand in de gaten dat Putin per se niet op een confrontatie met de NATO afkoerst en evenmin op een herstel van de oude USSR maar weldegelijk op een herstel en consolidatie van de Russische invloedssfeer.

Daarbij hebben wij al eerder gezien wat Putin’s geopolitieke doel is toen hij in 2008 in Georgië ‘orde op zaken stelde’ en hij heeft ook al sinds jaar en dag gesteld dat west-Ukraïne een bolwerk van neo-Nazi’s is dat Zelensky in hun houdgreep houdt en 100% schuldig is aan genocide middels hun jarenlange artilleriebombardementen op de Russisch sprekende oost-Ukraïne, reden waarom hij dat tuig weg wil hebben om zodoende hun collaboratie in de globalistische provocaties een halt toe te roepen. Het is evident dat hij zich vergist heeft in de weerstand maar hij heeft de tijd en de globalisten zullen hopelijk door Trump worden teruggefloten. Maar verkijk u niet op Putin want wie de laatste decennia niet met zijn hoofd op een plek heeft gezeten waar de zon niet schijnt weet donders goed dat de door Putin nagstreefde geopolitieke invloedssfeer zich uitstrekt van Georgië en Armenië tot Azerbaidsjan en de Kaspische Zee. Hij ziet met lede ogen hoe China in Centraal Azië aan zijn stoelpoten zaagt terwijl hij het islamitische Turkije aan de zuidflank ook kan missen als kiespijn.
 
Denkt u in die context eens aan de failliete globalistische kliek in Brussel die het v.w.b. de buitenlandse politiek moet hebben van ene Josep Borrell, een verlopen Catalaanse non-valeur, die niet eens begrijpt waar Putin’s strategie op koerst terwijl de failliete EU al evenmin één strategisch geopolitieke vuist kan maken en die hele regio verwaarloost.  Zij zijn te druk om de eigen burgerij een oor aan te naaien met de onbeschaamde hulp van onze ook niet al te snuggere egotripper Maxima. Op korte termijn zal het erom spannen hoe lang Rusland’s oorlogsindustrie de race tegen het militair-industriële complex kan bolwerken, maar hopelijk maakt Trump een einde aan die hysterie want als die charlatans met hun stromannetjes als Mark Rutte de kans krijgen dan kan de NATO in volledige strijd met het NATO-handvest alsnog dat conflict ingewurmd worden. De wet en internationale verdragen – waar Rutte zoveel respect voor heeft – zijn er toch om verkracht te worden?
 
Het is dan van belang dat Iran niet de kans krijgt om van het M.O. conflict een wereldbrand te maken, maar dat doen de globalisten sinds Obama juist met hart en ziel terwijl Iran zich zal hoeden voor een directe confrontatie met Trump. Zolang Obama en Biden hen de centen sturen kopen zij daarmee de hulp van Hezbollah, Hamas en de Huthi’s. Wat is mooier dan om met de centen die de Democraten hen geven de mensenlevens van buurlanden te gebruiken voor hun streven naar regionale hegemonie?

Tot slot probeert China de USA weg te pesten uit de Pacific maar dat vergt een lange adem want ook Japan en Australië zijn hier niet van gediend en Xi zal echt niet op korte termijn een aanval op Taiwan riskeren zoals sommige gepensioneerde Nederlandse generaals met dikke speknekken pretenderen om hier weer de dienstplicht in te mogen voeren. Zoals ik hierboven al schreef floreren dergelijke onheilsprofeten in woelige tijden, maar vergeet u niet dat het diezelfde stumpers zijn die die woelige tijden bewust veroorzaken en in stand proberen te houden in hun greep naar de macht…

mgjb
28 dagen geleden

Dat was idd een grote tegenvaller dat er niet doorgevraagd werd aan de zweedse Ollongren. Rutte loog altijd en als het een grove leugen was dan had hij geen actieve herinnering.
Bij de zweedse juf kun je het ook aan haar body language zien. Ze heeft dan enkele statements uit haar hoofd geleerd en brengt die met een hakkende beweging van haar hoofd naar voren. Hoe meer ze met die kop hakt, hoe groter de leugen. Er werd veel gehakt aan de praattafel….

Nederland haalt nog vele jaren niet de 2% zoals beloofd.