Categorie: Charlef Brantz

Verarming is de toekomst

Onderzoeken hebben bevestigd dat veel westerse landen door waanzinnige klimaat maatregelen zichzelf naar de rand van de bestaansafgrond aan het duwen zijn. Energieplannen over de hele wereld, die gebaseerd zijn op ‘onbetrouwbare’ – zonne-energie en wind – hebben de elektriciteitskosten…

Het noodverband van Rutte

De Regering bij monde van Minster Bruins verklaarde op 28 januari 2020 dat de door een onbekende virus veroorzaakte ziekte een A-status moest krijgen; een ziekte net zo gevaarlijk als Ebola en het SARS-3 virus in 2003.

De Leugens van de macht

Nederland – en daarmee bedoel ik de doorsnee belasting betalende burger – is de afgelopen jaren herhaaldelijk geteisterd door machtsgrepen. Niet zozeer in de betekenis van een staatsgreep door opstandige bewegingen of rebellerende militairen, maar wel door voor het grote…

Schepping van een monstrum

In de afgelopen twaalf maanden heb ik me herhaaldelijk zitten ergeren aan zogenaamde onderzoekers, cineasten, producenten en journalisten die proberen om veteranen die in het Nederlands-Indië van na de Tweede Wereldoorlog de politieke opdracht kregen om orde en rust te…

Materieelbeleid ‘Defensie stijl’

De websites van diverse media bronnen stonden er een paar dagen geleden vol van: “ De geweldige deal die De Waard in 2018 beweerde te hebben gesloten met Mercedes Benz (MB) pakt vooralsnog beroerd uit. Volgens planning zouden de eerste…

Ach, Wat lèg ik Toch te Draume!

Politie is intern in debat. Zo, dacht ik onmiddellijk: dat is een stap vooruit maar verderop in het artikeltje kwam de aap uit de mond, want “de samenleving wordt steeds meer divers en men verwacht dat de politie dit ook…

Solidariteit is maar een woord

Ik kan het persoonlijk niet meer opbrengen teksten te bedenken om het huichelachtige en hypocriete gezemel van politici of het masochistische kiesgedrag van het Nederlandse electoraat tegen het licht te houden. Daarom laat ik me liever leiden door uitspraken en…

Gladjanus jargon

Vorige week werd ik uit mijn dagelijkse middagdutje gewekt door de column van Nausicaa Marbe waarin ze tot uitdrukking brengt hoe zeer ze zich ergert aan het gladjanus jargon van de huidige politieke generatie. In die column heeft ze een…

Doorgaan met prutsen!

Moet en kan je als doorsnee lid van de samenleving een onderscheid gaan maken in politiek leider, parlementslid en lid van een Kabinet, wanneer je een persoon verwijt een loopje te hebben genomen met de realiteit en waarheid?