Knarsetandend

Wat is Nederland toch een gaaf land” riep een aantal jaren geleden een man met een eikenhouten bril op en oordoppen in. Tevreden grijnzend ging die man verder met het nog gaver maken van Nederland. Dat land achter de duinen.

Om die gaafheid voor de Nederlandse elite te stimuleren struinde hij het politieke banencircuit af en huurde zesjes in voor kerndepartementen: Ministerie van Financiën, Buitenlandse Zaken, Defensie, VWS, Economische Zaken. Boy, O Boy wat hebben die ingehuurde passanten hun best gedaan om die gaafheid op te waarderen.

De elitocratie, een kleine groep machthebbers in de politiek, bedrijfsleven, rechtspraak, bankwereld, universiteiten en media houdt Nederland sinds decennia in een ijzeren greep. Het doel: machtsbehoud en – in het verlengde daarvan – zelfverrijking. Het resultaat? Zie de onderstaande lijst

 • Trage aanpak van kindertoeslagen en gaswinning affaire. Het mag even duren. Bij de eerste bijna na 20 jaar en bij de tweede loopt de wachttijd van een aantal op naar een decennium. De afsluiting van dit tranentrekkende hoofdpijn dossier is nog lang niet in zicht !
 • Storten van voor Nederland essentieel defensiematerieel en belastinggeld in de bodemloze Kiev-put. De krijgsmacht fungeert als een uitdragerij voor een niet-NAVO land en is door het uitdelen van essentiële wapensystemen, munitie, reservedelen en directe ruil componenten verworden tot een verkreukelde papieren tijger die zijn (inter) nationale opdrachten in het komende decennium niet kan uitvoeren.  
 • Stikstof affaire waarvan de uitstoot is gebaseerd op politiek gevoede modellen en niet op wetenschappelijke gemeten waarden. Waarom de Duitse norm 20.000 keer lager is dan in Nederland wordt niet uitgelegd en de invloed van ruim 30% van de CO2-emissie uit het buitenland wordt genegeerd. Het gegoochel met stikstofemissie is de belangrijkste oorzaak van een groeiende woningnood en ongewenste krimp van de agrarische sector en daarmee verbonden productie – en toeleveringsbedrijven.
 • Verschraling van de voedselketen die resulteert in een ongewenste afhankelijkheid van buitenlandse producten die duur ingekocht moeten worden en een vruchtbare bodem vormt voor de graaiflatie van supermarktketens.
 • Energietransitie die door het boemerangeffect van de anti-Moskou sancties resulteert in energieschaarste, import van dure energie, hoge energieprijzen en naast de verschraling van de voedselketen een tweede oorzaak is van de verarming van huishoudens.
 • De voorgestelde omvorming van het Nederlandse pensioenstelsel, die niet in het voordeel is van Nederlandse postactieven, maar wel van Brussel. De nu demissionaire regering heeft voorgesteld om het huidige defined benefit systeem (gegarandeerde uitkering) om te vormen naar een defined contribution systeem (uitkering op basis van beleggingsresultaten).

Dat heeft bij het ABP, Nederlands grootste pensioen fonds met een volume van  € 440 miljard, in het achterliggende jaar prima gefunctioneerd. Het fonds dat in 1996 al met € 15 miljard gekort werd (een bedrag dat door twee Kabinetten verduisterd was zonder instemming van de ABP –leden die de pot vullen) verloor in een jaar tijd een bedrag van € 97 miljard. Bijna 25%. Uniek in de wereld! Goed belegd dus, maar er wordt wel een bedrag van bijna €800 miljoen aan prestatiebevorderingen gereserveerd. De boodschap? Als je maar flink miskleunt met het geld van anderen, wordt je stevig beloond.  

 • Groeiende onveiligheid op straat en achter de huisdeur door de onmacht van het politie – en justitiële apparaat om drugshandel en groeiende grote en kleine criminaliteit  aan banden te leggen. Gevolg: de gewone burger moet zich gaan bewapenen om huis en haard te kunnen beschermen.

Deze niet-limitatieve lijstje accentueert drie dingen: stuitende onkunde van betreffende minister en ondersteunend ambtenarenapparaat, een niet te stoppen honger naar macht vertaald in begrenzing en beperking van de grondrechten van de mens, herhaaldelijke schending van de Grondwet en een in verval geraakte samenleving. Dat is gaafheid in de ogen van een verzameling personen die ondeskundigheid tot in de perfectie blijken te beheersen.

Hoewel niet limitatief is de lijst lang, te lang en de maatschappelijke ongemakken houden gelijk tred en resulteren in privileges voor en bescherming van de belangen van de elitocratie, verarming, krimp van de middenklasse en groei van de armlastigen. Het CBS heeft vastgesteld dat in 2023 steeds meer huishoudens financieel kwetsbaar en zelfs financieel ongezond zijn. Naar schatting leven 830.000 mensen dit jaar onder de armoedegrens, waarvan 220.000 kinderen. Van de Nederlanders die in armoede leven zijn ongeveer 134.000 huishoudens uitkeringsgerechtigd. Maar er is ook een grote groep huishoudens – meer specifiek 170.000 – die ondanks een arbeidsbetrekking tóch in armoede leven. Het CBS voorspelt dat in 2024 1 miljoen mensen onder de armoede grens raken.  Een miljoen! Nederland een ontwikkelingsland in wording.

Jarenlang bleek de Nederlandse overheid zich niet aan financiële regels te houden. Volgens de Algemene Rekenkamer (AR) weten 10 van de 12 ministeries niet waar hun subsidiestromen heen gaan en beheren de financiën slecht. Naast onkunde lijkt desinteresse een van de grootste kwalen te zijn. Regeringen  blijken miljarden uitgegeven te hebben zonder goedkeuring van het parlement. De Voorjaarsnota 2023 was volgens de Raad van State rommelig en – daar is dat woord weer – onoverzichtelijk. Volgens Marbe meldde Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën bij Een Vandaag nog nooit in zijn leven zo’n onoverzichtelijke begroting te hebben gezien. Doordat de controleerbaarheid ervan bijna onmogelijk was, achtte hij deze knoeierij schadelijk voor de democratie. Hij bedoelde te zeggen dat die knoeierij een vruchtbare bodem is voor corruptie en machtsmisbruik.

De zittende demissionaire Minister van Financiën stelde zich jarenlang op als een versmelting van Fred Kaps, Hans Kazan en Hans Klok. Zij schetste voor de argeloze burger herhaaldelijk een optimistisch toekomstbeeld van zijn/haar welvaartsontwikkeling en liet miljarden in een handomdraai in rook opgaan. Poef en weg zijn die miljarden naar politieke hobby’s. Niet verrassend dat de Nederlandse burger absoluut geen vertrouwen heeft in de diensten die de Toeslagen- en gaswinning-affaire van een bevredigende oplossing moeten voorzien en wantrouwend kijkt naar de onduidelijke en onoverzichtelijke besteding van miljarden voor klimaat, Kiev en vooral stikstofuitstoot.

De onderdelen van de Trias Politica werken in Nederland verre van zelfstandig meer: de uitvoerende macht (regering) kapittelt doorlopend de wetgevende macht (parlement) en houdt die gedreven door partijbelangen in een ijzeren houdgreep. Die wetgevende macht laat zich gewillig gijzelen door eisen en maatregelen van traditionele politieke partijen die  regeringsbeleid en banencircuit in duistere achterkamertjes en gezellige bijeenkomsten regelen en afhameren. Rechters hebben voortdurend de neiging om op de stoel van de wetgever te gaan zitten en faciliteren/buigen voor activistische wensen en eisen. Het politie apparaat heeft  zich door zijn selectief optreden belachelijk gemaakt en zijn autoriteit verloren. Hoezeer de elite dit ook ontkent: het evenwicht tussen de drie machten en de onderlinge onafhankelijkheid is ver te zoeken.

De doorsnee burger haalde opgelucht adem toen het stelletje knoeiers Den Haag schielijk verliet, knipperde twee keer met de ogen om blijdschapstranen de ruimte te geven en ziet vervolgens tot zijn/haar afgrijzen dat nieuwe egotrippers klaar staan om een greep naar de politieke macht te doen. Ga maar na:

 • Een demissionaire Minister van Klimaat, die met een diabolische grijns op het gezicht vindt dat € 28 miljard voor 0,00036 graden minder opwarming een goede investering is. Echte wetenschappers beschouwen die € 28 miljard gezien het Nederlandse speldenknoppenaandeel in die CO2 emissie en de groei van CO2 emissie in Azië en Afrika een zinloze investering, weggegooid geld.
 • Een demissionaire Minister van Justitie die ondanks haar papieren doortastendheid de onveiligheid op straat en achter de deur niet heeft kunnen begrenzen en het imago van Nederland als narcostaat door het gebrek aan daadkracht, heeft gecementeerd.
 • Een politieke bankzitter die met meel in de mond over democratie praat, geen enkel respect heeft voor andere meningen en oordeelt dat politici die niet het narratief delen van een regering (die al twee keer demissionair is gesteld) geen recht mogen hebben op vrijheid van meninguiting.
 • Een gristelijke fractievoorzitter die niets substantieel heeft gecreëerd en de inclusieve woorden van de schepper “heeft Uw naasten lief” net als haar gristelijke broeder bij het CDA vertaalt in uitsluiting en discriminatie van andersdenkenden en tenslotte
 • onze man in Brussel”die op een bijna satanische manier klimaat en migratie als breekijzers gebruikt om Europese samenlevingen te destabiliseren en verarmen. 

Allemaal beloven ze Nederland een nog gaver land te maken door de belastingen te verhogen om de armoede te bestrijden. Een betere bevestiging van onkunde en gebrek aan empathie is bijna niet te geven

Overgeleverd aan een ongezonde dosis masochisme is die elitocratie bezig om de blanke medemens te desavoueren resp. elimineren en de firma Nederland over de ruggen van de belastingbetalende en de grondwet volgende bevolking, in handen te geven van eenrichtingsverkeer acterende activisten en ruifgraaiende criminelen. In het westerse democratische model ontstaan door deuginstelling, machtshonger en excuuscultuur in horizontale zin (segregatie, scheiding tussen boven en onderlaag waarbij de middenlaag wordt of is opgeslokt door de onderlaag) en verticale zin (polarisatie, scheiding links en rechts verbonden door extremisme) diepe scheuren, die niet simpel te lijmen zijn.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
6 maanden geleden

Het zaad voor de hedendaagse politiek werd reeds door Lubbers en Pronk gezaaid.
Co2 ,Stikstof en opheffen van de boeren stand.
Ze zijn er bijna.
Aan ons de keus of ze hier mee weg gaan komen.

Buskens
6 maanden geleden

Ta taaaaa! Ta taaaaa! Wat een integere man is die Pieter Omtzigt toch! Nou hebben we het voor mekaar hoor! Gluiperd Rutte en zijn vriendjes en vriendinnetjes eindelijk weg! Hoezeer, hoezee, alle ogen gericht op de Messias (onze Pietertje) en die zet vervolgens ruim 2 miljoen kiezers aan de kant “jullie mogen lekker niet mee doen”. De zoveelste wolf in schaapskleren. Ik noem het gewoon fascisten. Kortom er verandert na de komende verkiezingen helemaal niets, nada. Nee, het wordt nog erger! Ik zou zeggen zandzakken voor de deur.

ronald.dunki
6 maanden geleden

Jouw betoog is mij en vele lezers uit het hart gegrepen Charles. ’Diepe scheuren’ kenmerken onze samenleving inderdaad dankzij de incompetente en onscrupuleuze verliezers van de recente verkiezingen. Onder die totalitaire intriganten, die sowieso al niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden waren, heerst in de aanloop naar de komende verkiezingen nog steeds dezelfde destructieve fixatie op een eigen goal middels het hanteren van het uit angst geboren ‘cordon sanitaire’.
 
Daarmee pretenderen deze ‘would-be’ fascisten ’de democratie te beschermen’ tegen PVV, FvD en BVNL, volstrekt legale en democratisch tot stand gekomen partijen die al gauw een kwart tot een derde van het electoraat vertegenwoordigen. Democratie betekent kennelijk dat het leven slechts goed is wanneer er niemand meer tegen hen kan stemmen. Hoe doodsbang moeten zij niet zijn voor een  democratie die iedereen laat meepraten, met name over hen en hun wandaden en wat wordt de impact van ‘het doekje voor het bloeden’ genaamd Pieter Omtzigt met zijn NSC?

Nu Rutte aan de horizon verdwijnt ‘speelt de VVD plots op veilig’ v.w.b. de uitsluiting van de PVV terwijl anderen het kennelijk nooit leren. Hoe meer vuil die hardleerse activisten spuien over andersdenkenden, des te meer blijkt daaruit hun angst voor een democratie waarin ‘domme’ kiezers de mogelijkheid hebben om tégen hen te stemmen, hen verantwoordelijk te maken voor hun wandaden en incompetentie… Dàt is nooit de bedoeling geweest van hun allesverstikkende machtsgreep met de ‘deep state’, daarbij geholpen door het globalisme van de VN en de EU.
 
Wat wij nodig hebben is de bezem door die activistische Haagse ambtenarij en de dood van de EU en de Euro die gemanipuleerd worden door totalitaire, ongekozen zakkenvullers, opdat wij weer vrij kunnen ademhalen. Dat in Europa bijkans alle landen daar behoefte aan hebben wordt steeds meer zichtbaar, zelfs het socialistische bastion Duitsland ziet de AfD met de dag tegen de onderdrukking in groeien en nadat in Finland de premier, een narcistisch globalistisch meisje, naar huis werd gestuurd gaan daar nu al stemmen op om uit de EU te treden.

Maar de Nederlandse democratie is in de houdgreep geraakt van linkse samenzweerders, te beginnen met twee landverraders aan het hoofd van het kabinet en hun corrupte, op de WEF georiënteerde‘deep state’ – bloedzuigers in de parasitaire ambtenarij die miljarden kost maar niets toevoegt aan ons nationale product met hun megalomane, geldverslindende globalisme! En vervolgens het aandeel daarin van een reddeloos verloren parlement dat zich prostitueert voor de hoogste bieder en het landsbelang inruilt voor een burgemeesterspostje is niet minder. En, last but not least, is er een gepolitiseerde rechterlijke macht die keer op keer de grondwet verkracht door op de stoel van de uitvoerende macht te gaan zitten, dit omdat omdat het laatste VVD verkiezingsprogramma dat expliciet mogelijk maakte! Leest u het er nog maar eens op na, het staat er zwart op wit en Urgenda zegt dank.
 
De gemiddelde kiezer blijft gevoelig voor manipulatie en intimidatie van het Kartel, ondanks het feit dat Rutte meermaals tegen het licht is gehouden door Baudet, Wilders en de jarenlange ‘luis in zijn pels’ Omtzigt die Pinokkio’s leugenachtigheid, incompetentie en kwade trouw helder hebben aangetoond. Waar moet dat ontbrekende momentum nu vandaan komen om de bezem erdoor te halen? De PVV mist nèt de critische massa en Wilders mogelijk nèt het laatste beetje charisma om # 1 te worden. Baudet prikt weliswaar door alle globalistische ballonnen maar schrikt hele volksstammen af in zijn presentatie: hij schat de globalistische politiek correct op zijn waarde maar blijft een roepende in de woestijn dankzij de demonisering van het Kartel en de media. Caroline’s BBB blijt een surrogaat CDA en de ouderwetse CDA-er Omtzigt heeft weliswaar eindelijk zijn ei gelegd, maar bevestigt op voorhand zijn gebrek aan ambitie om de leiding van een kabinet op zich te nemen en onze souvereiniteit te redden uit de klauwen van Brussel terwijl hij PVV en FvD nu al op afstand houdt…

Hij verwijt de EU slechts ‘bemoeizucht’ in plaats van zich af te zetten tegen de fascistische machtsgreep die al jaren gaande is! Wèl heeft hij een ‘stille revolutie’ in Den Haag op zijn agenda staan. Veel kiezers wilden misschien wel het achterste van hun tong laten zien, maar de Nederlandse politiek is te zeer versnipperd om de fatale globalistische trend te keren èn de kiezers zijn te zeer afgestompt door alle linkse intimidatie. Te laf om te kiezen voor hun eigen vrijheid, vandaar dat Omtzigt ieder goedbedoelend mens aanspreekt, maar hij is verre van ‘superman’. Want wat te denken van zijn curieuze standpunt inzake samenwerking met PVV en Fvd dat luidt: ‘voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid’.

Beide partijen zijn volstrekt legitiem en vertegenwoordigen minstens een kwart van het electoraat, dus geleuter over ‘rechtsstatelijkheid’ klinkt mij alweer knap geborneerd in de oren. Enfin, hopelijk durft men nu ongegeneerd door intimidatie en ‘cancelling’ te kiezen voor de eigen vrijheid want Nederland is een door en door socialistisch landje maar Omtzigt is ook niet bepaald een verlichte liberaal in de authentieke zin des woords. Maar alles is beter dan Rutte of zijn geestverwant Timmermans.

Het gevaar van Timmermans c.s. is niet ondenkbeeldig dus denkt u, tot slot, nog eens aan George Orwell : ‘If You Want a Picture of the Future, Imagine a Boot Stamping on a Human Face, for Ever’ –  de globalistische droom… 

Buskens
6 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Omzigt en ook BBB kunnen zo aanschuiven bij Timmermans Sjors en Jimmies (Gl, PvdA, Volt, Partij vd Dieren) beide zijn wolven in schaapskleren. Heeft er nog nooit zo slecht uit gezien. Ik ben er heel erg negatief over. Helaas! Komen van Pissebed in Kakkebed of andersom.

ronald.dunki
6 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

wij zijn het helemaal eens, helaas …

Koddebeier
6 maanden geleden

We zijn een Bananen monarchie !!