Als makke schapen naar de slachtbank

Maar de VS zijn toch de good guys“ zo sprak de Nederlandse MP op een bijna vertederende toon toen de VS door hun veronderstelde hoofdrol bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding verweten werd een schurkenstaat te zijn.

Een nogal naïeve opstelling van een man die de buitenwereld bijna dagelijks wil tonen de moderne regentenkliek te vertegenwoordigen. De good guys? Dat sprookje is door de Amerikaanse bemoeienissen in de Oekraïne definitief verleden tijd geworden.

Voor het oog van het niet-westerse deel van de wereld heeft de Democratische kliek in Washington zijn ware gezicht getoond. Een stelletje megalomane ruziezoekers die maar op een ding uit zijn: het heden en de toekomst bepalen van de Amerikaanse en mondiale samenleving en iedereen die hen in de weg zit op een gewelddadige manier terzijde te willen schuiven. De consequenties zijn zowel op geostrategisch gebied als in continentaal Amerika stevig merkbaar.

Geostrategische missers met gevolgen

Op het geostrategische speelveld wordt de ene blunder na de andere begaan. Het aantasten van de nationale veiligheid van westerse staten door het ontmantelen van politieapparaat en krijgsmacht middels budgetkrimp, leegtrekken van wapenarsenalen, munitie voorraden en materieel voorraden. China en Rusland die door de blinde westerse verering van de corrupte machthebbers in Kiev, grote vrienden zijn geworden en zich niet eens hoeven in te spannen om de BRICS-organisatie, hun gezamenlijke troetelkind, een enorme vlucht te doen nemen. Veel staten buiten Europa en continentaal Amerika begrijpen nu hoe de Europese vork in de Amerikaanse steel past; begrijpen dat NAVO en EU helemaal niet de allianties van vrede en democratie zijn, maar op macht en territoir uit zijn en keren het westen de rug toe.

De resultaten op diplomatiek gebied brengen de handen ook al niet op elkaar. Geen enkele poging om de gewelddadige crisis op een andere manier op te lossen dan met de wapens en daardoor het lijden van de Oekraïense burger te intensiveren en te verlengen. Het anti-Moskou sanctie regiem om de kleine Tsaar de nek te breken, heeft een voorspelbaar boemerangeffect gekregen: verarming van westerse samenlevingen. Moskou wrijft zich nadrukkelijk in de handen: zijn olie en gas vinden in de niet-westerse wereld gretig aftrek; worden via staat en niet-staat actoren voor hogere prijzen aan het westen doorverkocht. De Russische economie doet het vooral door de buitenlandse handel stukken beter dan die van het westen. Van het geleverde westerse wapentuig etc. komt meer dan 30% op de (il) legale wapenmarkt terecht en verdienen corrupte Kiev-overheidsfunctionarissen miljoenen die ze in Zwitserland, Spanje, Italië en Portugal kunnen witwassen met de aankoop van infrastructuur.

In het Midden-Oosten ook een aantal diplomatieke missers. Saudi-Arabië (S-A) en Iran die door de inspanningen van Beijing de diplomatieke betrekkingen gaan herstellen. S-A het Amerikaanse virtuele protectoraat binnen de Arabische wereld, een grote afnemer van de Amerikaanse wapenindustrie, de grote westerse vriend bij de OPEC-organisatie, dreigt door de tegendraadse houding van Washington naar de niet-westerse kant op te schuiven. De winst van de Abraham-akkoorden als resultaat van de Trump-diplomatie, dat Israël en een groot deel van de soennitische Arabische wereld in dialoog en diplomatie brachten, zijn vervangen door China dat nu optreedt als de kracht die in staat is om genezing te brengen.

De mislukte poging om Assad, de Syrische potentaat, te isoleren en hem door het opleggen van een sanctieregiem in de armen van Rusland en Iran te jagen. Hij kan daardoor via de BRICS-organisatie handeldrijven met een groot deel van de niet-westerse wereld, waardoor dat sanctieregiem void verklaard kan worden. Assad verklaarde onlangs toestemming te geven voor de aanleg van een permanente Russische marinebasis aan het Middellandse Zee bekken ten noorden van Israel. Versterkt door de Iranese expansie naar de Middellandse Zee en de annexatie van De Krim en de Jure de Donbas regio met zijn “warme” Zwarte Zee havens zal het machtsevenwicht in het Midden-Oosten ten nadele van het westen naar Moskou verschuiven. De gevolgen zijn op het gevoegde kaartje te zien.

Door het mankerende buitenlandse beleid van de oorlogszuchtige Washington kliek keren veel staten in Azië, Afrika en Zuid – en Midden-Amerika, zich af van het Westen en spoeden zich richting Moskou en Beijing. De westerse invloed buiten het Europese continent en continentaal Amerika zal bij het doorzetten van het huidige Amerikaanse – en Europese beleid, worden genivelleerd en in veel regio’s van die continenten zelfs worden gemarginaliseerd. De petroDollar zal vervangen worden door de petroYuan of petroRoebel en de gevolgen zal de westerse wereld op diverse gebieden gaan voelen.

En op continentaal Amerika?

Dichter bij huis voelen veel Amerikaanse segmenten de pijn die veroorzaakt wordt door de strijd die Washington voert tegen fossiele brandstof leverende landen, de manier waarop de grensdeuren zijn opengegooid voor een onbeheersbare stroom van kansarme immigranten en criminele bendes en de woke en cancel cultuur. Hordes mensen die of in het criminele – en terroristische circuit verdwijnen of worden uitgebuit door gewetenloze werkgevers of aan het sociale verzekeringsinfuus blijven hangen. Gevolgen? Groei en verruwing van de criminaliteit, polarisatie door de woke en cancel cultuur en een bijstelling van de levensstandaard door de stijgende inflatie als resultaat van rentestijgingen om de dure inspanningen op en buiten continentaal Amerika te kunnen betalen. Resultaat: stijgende kosten van levensonderhoud, dalende waarde van spaarcenten, verwijdering tussen politiek en samenleving. Je kunt stellen dat Den Haag blijkbaar Washington in het klein wil zijn.

Hulphondloze blindgangers

De consequentie is dat in de nabije toekomst de prijzen van grondstoffen en materialen voor de bouw van windturbines, zonnepanelen, warmtepomp, elektrische voertuig, energiecentrales, huizen, infrastructuur opnieuw opgepompt worden en de in gang gezette verarming van westerse samenlevingen door het huidige door Washington vastgestelde westerse beleid voorlopig niet zal stoppen.

Europese politici met Scholz en Rutte in de voorste rijen volgen als makke schapen in het spoor van een dementerende president, een geborneerde VP en een oorlogszuchtige Democratische horde en reflecteren daardoor een moderne uitvoering van de ondergang van het West-Romeinse Rijk. Tjonge wat zijn de Democratische Amerikanen toch good guys.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

13 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
2 maanden geleden

De stilte inzake de aanslag op Nordstream2 is verontrustend en verdacht. Zweden heeft direct na de aanslag een onderzoek ingesteld maar wil het resultaat niet bekend maken vanwege een “nationaal belang”. Wanneer Rusland er achter zou zitten als conclusie had men het onmiddellijk gezegd mogen we aannemen. Op 27 maart is er in de VN Veiligheidsraad een voorstel tot een onafhankelijk onderzoek ingediend door China en Rusland. Amerika, Frankrijk en nog tien landen onthielden zich van stemming waardoor het voorstel niet werd aangenomen. Ik verwijs naar mijn eerdere bewering dat de VN een westerse organisatie is geworden die zelfs terreurdaden niet wil ophelderen, natuurlijk omdat alles wijst naar de USA. Niet uitgesloten mag worden dat er door Amerika gedreigd is met maatregelen. Zoals men ook deed toen het Internationale Strafhof Amerika wilde aanklagen voor misdaden in Afghanistan.
Wanneer breekt eindelijk het besef door dat Amerika een schurken staat is die zich boven het internationale recht verheven acht? Dat de aanslag nu even (?) geen aandacht krijgt zal ongetwijfeld komen onder druk van de CIA. Maar dat zijn acties die nooit openbaar zullen worden. We moeten de hoop vestigen op een whistleblower.

Adri Ekstijn
2 maanden geleden

De heer Brantz heeft simpelweg gelijk, omdat het nou eenmaal zo is!

Maak die betwiste gebieden(En waar Rusland ook op uit was!) autonoom en klaar met mensenoffers.
Er zijn al eerder tientallen dergelijke conflicten hiermede opgelost!

Joost Visser
2 maanden geleden

Dag mijn pensioen.

mgjb
2 maanden geleden

Ik vrees dat Charles hier helemaal gelijk heeft. De VS hebben europa twee keer gered in WO1 en 2 zonder daar op korte termijn voordeel van te hebben. Daarna Korea, in de nadagen van het stalinisme. Alle volgende oorlogen zijn begonnen onder het mom van de Monroe doctrine om de hegemonie van de VS te handhaven en dat mocht wat kosten. Alle tegenstanders werden de kop ingedrukt en gebruikt voor de amerikaanse economie. En ineens zien ze dat dit model onhoudbaar is geworden en er grote afhankelijkheid is van anderen. Olie uit het midden oosten en nu spullen en zeldzame aard materialen uit China. Dit is niet te verkroppen en dus blijven ze waar mogelijk destabiliseren en sancties uitdelen onder het mom van het brengen van democratie.
Als de rest van de wereld elkaar de koppen blijft inslaan dan hebben ze minder tijd en middelen om de hegemonie van de VS aan te vechten. (Die hegemonie is overigens ernstig aan het verzwakken door interne polarisatie.)
Zodra andere landen een soortgelijke politiek volgen (zoals de sovjet unie tot de jaren 90 en Rusland en China nu) dan zijn het ondemocratische gevaarlijke gekken die tot de orde geroepen moeten worden.
De escalatie is zeer zorgelijk, hoog tijd dat het gezond verstand toeneemt en de egos een beetje kleiner worden. Ik zie dat nog niet gebeuren.

loekie
2 maanden geleden
Antwoord aan  mgjb

De VS hebben europa twee keer gered in WO1 en 2 zonder daar op korte termijn voordeel van te hebben. 

je bedoelt zeker:

De VS hebben europa twee keer bezet in WO1 en 2 om daar op lange termijn roofvoordeel van te hebben; ten tijde van WO2 is het gelukt. 

mgjb
2 maanden geleden
Antwoord aan  loekie

Klopt, hoewel europa er zelf ook beter van is geworden. Het Marshall plan werkte goed en was zeker niet alleen liefdadigheid.

Na de invoering van de euro en opkomst van politici zonder al teveel hersens en een voorkeur voor emotie en ideologie is de rijkdom en kracht van europa sterk afgenomen.

Hein
2 maanden geleden

Hoezo “corrupte machthebbers in Kiev”? Rusland staat nog 22 plaatsen lager op de corruptie index.

Hein
2 maanden geleden
Antwoord aan  Hein

Goh, alleen maar – reacties. Vooringenomenheid troef, de harde cijfers doen er kennelijk niet toe.

Joost Visser
2 maanden geleden
Antwoord aan  Hein

EU staat bovenaan als we gaan wroeten met Nederland voorop.

Rieks
2 maanden geleden

Auteur Brantz presenteert een opsomming van de geostrategische missers van de politiek van de VS en welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor de hegemoniale rol van die grootmacht. De beschrijving van de missers laat kennis van zaken zien maar de zijns inziens mogelijke gevolgen berusten voor een groot deel op wishful thinking waarbij ik aanteken dat zijn wish ook mijn wish is. Maar een grootmacht die vooral militair een groot overwicht met bijna overal ter wereld militaire steunpunten voor bevoorrading en lancering laat zich niet zo makkelijk verdringen. Men kan voorts de NATO inschakelen bij militaire confrontaties. Misschien zelfs wel buiten Europa want onze leiders zijn makke schapen en gehoorzamen de VS zonder morren. En oorlogshitser Stoltenberg zal maar wat graag ergens actief worden. Een gevaar voor de vrede deze man. En geen Europese leider ziet dat. Maar eerst zal de VS natuurlijk proberen via diplomatie, overreding, pressie en chantage trachten zijn invloedssfeer te handhaven. Dat zal wellicht moeten gebeuren in Afrika en Azië maar de positie van de VS in het Midden Oosten is sterk. Maar als deze middelen niet lukken zal de VS zeker proberen met botte militaire macht de strijd te winnen. Men zal weinig sarzeling kennen dat te doen want binnenin zit nog steeds de cowboy die snel zijn revolver trekt. En ik vermoed dan dat Rusland en China die strijd niet aangaan omdat ze weten dat men militair zwakker is dan de VS. Dat Rusland zoveel moeite heeft Ukraine tot overgave te dwingen is een indicatie dat Rusland niet zo sterk is als velen dachten.
Dat wij in Europa ooit strijdtoneel worden verwacht ik niet want Rusland heeft daar geen belang bij. Men wil slechts de Ukraine als buffer houden tussen Rusland en de NATO.

Hein
2 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

“Rusland heeft daar geen belang bij. Men wil slechts de Ukraine als buffer houden tussen Rusland en de NATO.” Geeft ze dat het recht om een soevereine staat binnen te vallen, in puin te schieten en er op grote schaal oorlogsmisdaden te begaan? Nee, nooit!

Rieks
2 maanden geleden
Antwoord aan  Hein

Kort: het voornemen van de Ukraine om lid te worden van de NATO is een agressieve daad jegens en een bedreiging van Rusland. Er zouden dan raketten worden geplaatst dicht aan de grens met Rusland. Dat is een casus belli. Veroorzaakt door Zelinsky c.s. die de wijsheid had moeten hebben dat niet te doen.

loekie
2 maanden geleden
Antwoord aan  Hein

Het officiële narratief ken je van buiten zo te lezen. Sta je er ook zo in v.w.b. Irak, Libië, Syrie enz?