Goed gedaan, jochie!

Voor de afkondiging van die (aanvullende en scherpere) sanctiemaatregelen waarschuwden kenners en experts al voor het boemerangeffect van afgekondigde en doorgevoerde sancties:

krimpende economieën door vermindering van het BNP/BBP uitgedrukt in koopkrachtpariteit (PPP), verarming van westerse samenlevingen door prijsverhoging en exponentieel groeiende inflatie en krimp van het banenvolume door het omvallen van vooral bedrijven en bedrijfjes in de MKB-sector. Omdat door de voortdurende, verscherpende sanctiemaatregelen nog steeds geen haarscheuren te zien zijn in de Russische samenleving en Poetin nog steeds in het Kremlin zetelt, rijst de vraag wat het effect van die sanctiemaatregelen daadwerkelijk is.

Rijk de Gooijer: “Goed gedaan jochie!” (afb: Wikipedia/Nationaal Archief

Wat de nuchtere Oekraïne- en Ruslandvolger al in 2022 had waargenomen, wordt in augustus 2023 bevestigd. Rusland is de grootste economie van Europa en #5 van de wereld. Dankzij de anti-Moskou sancties. De economieën van de sanctie-opleggers, uitgedrukt in het verbeteren van welvaart en welzijn van de nationale samenleving, zijn allemaal in een neerwaartse spiraal geraakt en komen er voorlopig ook niet meer uit. Industrieën liggen door de hoge energie prijzen en onwil van grondstoffenleveranciers op apengapen en zien 90% tot 95% van hun samenlevingen (niet de verdwaalde elitocratie) verarmen. In Utrecht zeggen ze dan sarcastisch :“Goed gedaan, jochie!“.

Bij de acht grootste economieën uitgedrukt in koopkrachtpariteit (PPP) staan slechts twee (min of meer) westers landen, de rest komt uit Azië en Zuid Amerika. In volgorde: China ($31 biljoen 12 nullen), VS ($25,5 biljoen), India ($11,9 biljoen), Japan ($5,7 biljoen), Rusland ($ 5,51 biljoen) Indonesië, Brazilië en Turkije! (bron World Economics). Er zitten economieën bij waar het Westen lang en met veel dedain op neergekeken heeft. Bovendien zijn het m.u.v. de VS en Japan allemaal landen die hebben uitgesproken lid te willen worden of zijn al lid van de BRICS-structuur. Het is een kwestie van tijd voordat ook de PPP in de Yuan zal worden vertaald en verdwijnt de dollar als maat, net als de petrodollar. Goed gedaan, jochie.

IMF en Wereldbank verwachten dat de Russisch economie ook in 2024 (weliswaar bescheiden) doorgroeit met 1,24%. De belangrijkste aanjagers voor die groei? Groei op handelsgebied, zware industrieën en hogere export van energie. Invulling van het Westerse groene ideaal om de CO2 uitstoot in 2035 sterk te hebben gedempt, kunnen in de ijskast of – beter gesteld – in de vuilcontainer. Vrijwel alle niet-westerse economieën geven aan economische groei en welvaart een hogere prioriteit dan aan de gezondheid en verdere toestand van de westerse elitocratie. Daarvoor moet worden teruggevallen op het verbruik van grijze energie en dus zullen zij steeds meer broeikasgassen gaan uitstoten en het streven van het westen nullificeren. Goed gedaan, jochie

Groeiende welvaart in niet- westerse landen; door de elitocratie aangeprezen optische welzijnsverbetering, krimpende welvaart en verarming in het westen. Optische welzijnsverbetering, omdat door de verarming de doorsnee burger geen geld meer heeft om aandacht te kunnen besteden aan zijn fysieke en psychische gezondheid en die zal meer en in een hogere frequentie terug moeten grijpen op de nationale gezondheidszorg. De kosten daarvan zullen mede door de groeiende groep migranten die (grotendeels) kosteloos van de gezondheidszorg kunnen genieten, in een aantal jaren onbetaalbaar worden. Omdat ook de belastinginkomsten door niet-afgedragen belasting van een groeiende bevolkingsgroep zal dalen, wordt/is de westerse verzorgingstaat onbetaalbaar en stort in. Goed gedaan, jochie.

Het doel dat het effect aan Russische kant groter zou moeten zijn dan aan de Brusselse en Washingtons’ kant, is niet bereikt. Economen zien weinig effect en stellen: “eigenlijk wordt Europa zelf het hardst getroffen door de sancties: hogere energie en voedsel prijzen een stijgende inflatie en een groeiende verarming”. De juistheid van die uitspraak zien we iedere dag weer bevestigd worden. Dus wat is het effect van die sancties? Verarming van de westerse samenleving en erosie van democratische normen en waarden! In de Europese hoofdsteden, aangevoerd door Brussel en Berlijn, blijven ze gedreven door een oorlogszuchtig wereldbeeld blind voor de destructieve effecten van het eigen sanctiebeleid en doof voor de waarschuwingen voor de toekomst van het Westen. In plaats daarvan doen Washington en zijn marionetten in Brussel er nog een schepje bovenop. Ten nadele van de westerse bevolking. De slotsom luidt: de sancties tegen Rusland hebben een slapende reus wakker gemaakt en de doorsnee westerse burger zit met de gebakken peren. Goed gedaan jochie.

In Nederland kunnen we de Fortuijn-uitspraak van maart 2002 (“de puinhopen van acht jaar Paars“) door de ondoordachte anti-Moskou sancties, blinde passie voor het streven naar CO2 krimp en het op de knieën willen brengen van de kleine Napoleon, door resp. van politieke relschoppers twee decennia later – in maart 2022, moeiteloos inruilen voor “de rokende puinhopen van 12 jaar Rutte“.

Goed gedaan, jochie!


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Quekel
11 maanden geleden

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.

Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, Amnesie ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

We waren belazerd, we worden belazerd, we zijn belazerd en we blijven belazerd. Het wel en wee van de Nederlandse burgers.
 
Zoals ook bij Parlementaire Enquêtes: Leest u over parlementaire enquêtes op http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en klik op Analyse parlementaire enquêtes KRO REPORTER en KRO Reporter uit 2002, toen ook bij de NPO nog echte onderzoeksjournalisten waren http://www.sdnl.nl/video/enquete.wmv en toen de NPO en NOS nog onafhankelijk waren, even wachten op het downloaden en dan weet u dat het de gestuurde slagers uit de politiek zijn, die het eigen vlees keuren. Maar nooit afkeuren.
 
Het volgende dieptepunt, was de aanstelling van de “onafhankelijke” heer R. Remkes voor de Stikstof ellende. http://www.telegraaf.nl/watuzegt/2126186768/missie-remkes-als-boerenbemiddelaar-lijkt-bij-voorbaat-kansloos
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
 

BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/676045208/het-toneelstuk-van-de-parlementaire-enquete
Het toneelstuk van de parlementaire enquête DOOR ANNEMARIE VAN GAAL in COLUMNS
Vorige week is het toneelstuk genaamd ’de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning’ van start gegaan. Commissieleden gaan heel gewichtig iedereen die iets met de Groningse gaswinning te maken heeft gehad, vragen naar de bekende weg en ze krijgen de antwoorden die ze al honderd keer gelezen en gehoord hebben.
 

Koddebeier
11 maanden geleden

Het domste wat Nederland ooit gedaan heb sancties !
Mee hobbelen met de EU de Amerika marionetten en daardoor ons eigen graf graven.
De economie in de EU stort langzaam maar zeker in.
Europa word langzaam maar zeker leeg geroofd door de VS.
We moeten toetreden tot de Bricslanden en uit de EU stappen en Nederland op de eerste plaats zetten, het gaat om onze welvaart.

ronald.dunki
11 maanden geleden

‘De rokende puinhopen van 12 jaar Rutte…’ Geheel conform het spoorboekje van Karl Marx, maar niet alleen hier gaat het gillend fout.

Het steenrijke, ‘superkapitalistische’ Amerikaanse Military Industrial Complex heeft niet alleen Nederland maar ook Duitsland ‘bei der Nase herumgeführt’ met de niet te rechtvaardigen deelname aan hun lucratieve proxyoorlog tegen Rusland. Berlijn heeft zichzelf flink in de eigen voet geschoten door zich mee te laten tronen en is, mede door de groene energiepolitiek in een economische stilstand zo niet recessie verzeild en ziet Rusland in een waar boomerang effect voorbij stomen.

Een ezel stoot zich niet twee keer maar om nu nog eens mee te doen met de hierboven gemelde ‘hernieuwde en scherpere sancties’ moet Berlijn wel erg ‘woke’ zijn…  Van de weeromstuit groeit de AfD tegen de verdrukking en kort geleden gaven zelfs Nederlandse kiezers het Kartel een schot voor de boeg. Zij het zonder helder onderscheid te maken tussen de slopende ‘woke’ ziekte die ons land verloedert en de gehate symptomen ervan, in dit artikel met recht beschreven als ‘de rokende puinhopen van 12 jaar Mark Rutte’. Deze werd eindelijk afgerekend op zijn incompetentie als trouweloze, nietsontziende egotripper die het landsbelang achteloos verruilt voor zijn narcisme, de arrogante Sigrid Kaag is in haar eigen zwaard gevallen.

Maar Nederland zit nog tientallen jaren met de gevolgen van hun pestilente ‘great reset’ die nog steeds als een zwaard van Damocles boven ons hangt zolang de groene ‘woke’-agenda niet keihard wordt aangepakt. Van BBB zal dat niet komen want Caroline verzilverde weliswaar haar electorale spektakelstuk maar is niet bij machte noch geïnteresseerd om de vinger te leggen op wat er speelt achter de schimmige globalistische coulissen van het WEF en de Bilderberg ‘cult’. Zij kijkt niet verder dan haar neus lang is en probeert slechts de gevolgen van hun fascistische staatsgreep te mitigeren terwijl haar fanclub inmiddels alweer aan amnesie begint te lijden en dreigt te verzuipen in het moeras van Rutte’s verstikkende manipulatie en web van leugens.

‘Ziende blind’ doet hier opgeld voor de vaderlandse kiezer die een duidelijke oorzakelijke relatie negeert tussen de élitaire, globalistisch gedreven greep naar de wereldmacht en het daaraan dienstbare wereldje van op afroep inwisselbare huurlingen, op macht beluste opportunisten zoals een Rutte en/of Kaag wie het niet deert voor wiens kar zij gespannen worden. Het Kartel is te koop en zij verpersoonlijken de giftige symbiose van enerzijds het ondemocratisch, autocratisch fascisme van de élitaire superkapitalisten met hun multinationale corporaties en anderzijds het als ‘woke’ vermomde ‘cultuur fascisme’.

Ik geloof niet dat de westerse economische dominantie ten onder zal gaan ten gerieve van de BRICS club om meerdere redenen, waaronder het feit dat het dominante militairindustriële complex en alle superkapitalisten daaromheen hiermee een perfect vehikel in handen hebben om hun eigen investeringen te consolideren. Daarnaast speelt in China enerzijds de vergrijzing en daarmee de terugloop van de beroepsbevolking en het BNP, anderzijds is China één der grootste investeerders in de US en in US Treasurybonds die alles zal doen om die investering te consolideren en tot slot zijn landen als India, Brazilië en Turkije niet bepaald stabiele factoren waarin grote investeerders zullen stappen. In elke uithoek van Z.O.Azië of hoog in de Andes accepteert men de Dollar, probeer dat maar eens met een Euro of een Yuan…

Het grootste actuele probleem lijkt mij dat de USA tijdens Donald Trump de politieke en vaak oorlogszuchtige historische inmenging in souvereine staten met de naïeve verkoop van hun democratische model eindelijk overboord had gezet, maar dat de oorlogszuchtige, linkse extremisten in Washington dat alles willens en wetens naar de donder hielpen, want Trump….  

Trump zocht een op een ijzeren vuist gebaseerde maar vreedzame relatie met Putin en had al lang toenadering gezocht tot het Aziatische blok, met name omdat het zieke Europa voor hem slechts nutteloze bagage is. De ‘woke’ extremisten in de Democratische partij zijn de ware oorlogshitsers die de wereldeconomie bewust kapot maken met hun goedkoop geld politiek en daarmee samenhangende hoge inflatie. Ondanks de actuele heksenjacht van het corrupte Amerikaanse Department of Justice lijken Trump’s kansen op herverkiezing groot genoeg om het tumultueuze wereldtoneel weer snel tot bedaren te brengen en de bezem door de fascistische Augiasstal van de ‘deep state’ te halen.

Voorlopig streven louche superkapitalisten, hand in hand met ‘woke’ activisten als Rutte en Kaag, naar de ondermijning van onze democratie en de souvereiniteit der natiestaten, met als ultiem doel de introductie van een nieuwe vorm van horigheid, lees ouderwetse slavernij in een blauwdruk van de Communistisch Russische samenleving en economie anno 1917. U kent dat Marxistische verhaal van Adolf Schwab nog wel ‘dat u allemaal niets zult bezitten maar gelukkig zult zijn’, en niet te vergeten het scenario van de ‘omvolking’ conform het recept van de perverse vrijmetselaar Coudenhove Kalergi die de degeneratie van de Europese bevolking naar een nieuwe vorm van horigheid beoogt ten gunste van zijn nieuwe élitaire ‘Herrenvolk’.

Mark Rutte werkt daar tot op de dag van vandaag ongestraft en onbeschaamd volop aan mee maar BBB gaat samen met GL in de provincie aan CO² knutselen! Wat ons even lucht kan verschaffen in de niet aflatende agressie van het globalisme dat ons via hun corrupte ‘big tech bedrijven’ steeds meer probeert te controleren, intimideren en tot ‘horigen’ te degraderen, zou een gezamenlijke inspanning van Pieter Omtzigt en Mona Keijzer kunnen zijn.

Zelfs de heks Kaag zou trots moeten zijn op Nederland als een gynocratie met een integere, eerste vrouwelijke premier!

Buskens
11 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Zojuist naar een uitzending op YouTube gekeken met Ab Flipse. Volgens Ab worden de aankomende verkiezingen de belangrijkste verkiezingen ooit. Ik ben het daar volledig mee eens. Mijns inziens moet het totaal anders en niet een beetje anders dit en een beetje anders dat. Nederland heeft een sleutel in handen voor wat betreft Europa. Wij moeten ook eens keer met de vuist op tafel slaan. Zijn Omtzigt en Keijzer daartoe in staat? stel dat zij inderdaad willen mee doen. Omzigt moet wel erg lang nadenken vind ik, maar dat even terzijde. Mijn vraag aan u meneer Dunki is, met wie gaan zij regeren of te wel bij wie schuiven zij aan? Ik vind het een lastige.

ronald.dunki
11 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

ik ook… ik heb op deze pagina’s al jaren betoogd hoe het huidige kiesstelsel ons naar een politiek faillissement leidt met de belachelijke versnippering in het parlement dankzij een virtueel ontbrekende kiesdrempel. Een hoge kiesdrempel in combinatie met rechtstreekse politieke verantwoording aan de kiezer in een districtenstelsel lijkt mij ideaal, maar die corrupte bende zorgt er wel voor dat dat wensdroompje van mij niet aan de orde komt.

Het gezonde idee alleen al dat je verantwoording aflegt over je werk aan jouw eigen kiezers past niet in het denkraam van de doetjes in de 2e Kamer en geeft de Haagse kliek de stuipen. Geef hen maar een ‘safe space’… Mocht de door mij geschetste combi tot stand kunnen komen dan zal die veel stemmen weghalen rechts van en uit het midden, voorzover dat in Nl. nog bestaat. Daarom is dit thema nog speculatiever dan anders.

Omtzigt en Wilders staan lijnrecht tegenover elkaar inzake de corrupte EU, dus ook onze souvereiniteit en zijn ook niet bepaald traditionele conservatief liberalen, maar uiteraard verre te prefereren boven de huidige linkse beerput als zij het landsbelang laten prevaleren, daarbij geholpen door een practische dame als Mona. De VVD is stuurloos door de jarenlange linkse indoctrinatie van Rutte die daar alle talent heeft weggepest uit zelfbehoud. Een ‘woke’ JA21 is natuurlijk de risée in het speelveld die plots pretendeert ‘antiwoke’ te zijn nu de tent leegloopt en de twee grootste en dikste zetelrovers cum profiteurs eenzaam achter blijven…

Een uit nood geboren ‘anti-woke’ meerderheid moet haalbaar zijn maar alleen al het feit dat in Engeland en Spanje binnen enkele weken na de val van de regering nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven tonen aan hoe rot de boel hier is nu Rutte niet naar huis is gestuurd èn glashard een klein half jaar krijgt om de schade van maart te herstellen. Een politicus met de visie en de ‘guts’ van een Donald Trump zit er waarschijnlijk wel tussen, maar krijgt geen kans om de bezem er echt door te halen in dit tot op het bot socialistische landje. Niet voor niets zijn in de laatste anderhalf jaar zo’n 300.000 desperate Nederlanders geëmigreerd om van het neo-communisme af te zijn. Het alternatief voor hen die de durf of de middelen hebben om een nieuw leven elders op te bouwen, hopelijk brengen zij hun stem alsnog uit vanuit het buitenland.

;;;.

Buskens
11 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Een kiesdrempel in combinatie met de huidige staatsmedia? Ik zet daar toch een aantal vraagtekens bij.

Buskens
11 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

De politicus met visie zit er inderdaad tussen maar wordt door de media gewoon genegeerd en/of weggezet voor alles en nog wat. Media kan je maken of breken. Ik kijk nog amper journaal maar naar alternatief nieuws. Hele volksstammen hebben nog nooit gehoord van de alternatieve mogelijkheden.

Paul Quekel
11 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Leest onderaan de links de artikelen van Ab Flipse: http://www.sdnl.nl/toezicht-op-toezicht.htm