Categorie: Charlef Brantz

Nederland corruptieland?

Collega Dorresteijn publiceerde onlangs zijn Prikbord #781 en een van de onderwerpen op dat prikbord is “Nederland Corruptie land”. Alleen die titel zou ieder rechtgeaard lid van het Nederlandse electoraat tot nadenken moeten stemmen en het liefst nog moeten stimuleren…

Californië the Golden State

Er waren diverse redenen om Californië de bijnaam de Golden State[1] te geven, maar door ontwikkelingen van de laatste 10 jaar is het de vraag of die bijnaam nog op zijn plaats is. Op politiek gebied identificeren waarnemers drie ontwikkelingen…

De wankelende windvaan[i]

Binnenkort wordt Nederland verblijd met het feest van het 10-jarige premierschap van de man zonder principes en ideeën. Vermoedelijk weet het gros van het electoraat niet eens dat de huidige Minister-president al 30 jaar in het “vak” zit, 14 jaar…

Gebrul op de apenrots

In de achterliggende negen maanden zijn op deze website genoeg artikelen gepubliceerd om een beeld te krijgen van Joe Biden, de Democratische hoop voor de herovering van het Witte Huis. Die artikelen zijn gebaseerd op basis van feiten en betrouwbare…

Moe? Ja Moe!

Het duo buigzaam en kleurschoen scoorde op 28 september een kijkersvolume van 6 miljoen plus en ik vraag me af wat die mensen eigenlijk verwacht hadden te horen? Veel goeds kon er niet uit voortkomen. Dat was door het selectief…

Politiek handig?

Wie nog niet ervan overtuigd is geraakt dat huichelarij, bedriegen en liegen in het politieke handwerk van de moderne politicus is opgenomen, moet zich maar eens buigen over de ontwikkelingen rond de stort van granuliet in het verdieping – en…

Klokkende oksels

Berichtgeving en verslaglegging over ontwikkelingen in Belarus zijn hedentendage vaak gekleurd en daardoor onbetrouwbaar. Het verwerven van informatie buiten de officiële media kanalen is moeilijk, vergt tijd en energie en is vaak tegenstrijdig.

De vaccin Guerrilla van Gates c.s.

In de twee vorige artikelen werd benadrukt dat in de Verenigde Staten vaccinproducten vrijgesteld zijn van product aansprakelijkheid. Dus als het vaccin aanvallen, verlammingsverschijnselen, en dergelijke veroorzaakt, zijn de producenten als groep niet aansprakelijk.