De admiraal

De laatste jaren komt de Nederlandse Admiraal als Voorzitter van het Militaire Comité (MC) op het NAVO hoofdkwartier regelmatig met uitspraken in het nieuws. Over de admiraal is in 2018 bij zijn aantreden als Commandant der Strijdkrachten een artikel gepubliceerd op de website van de Nederlandse Officieren Vereniging: ‘Is Bauer een Bouwer?

Het vertrekpunt voor dat artikel was zijn epistel om Nederlandse militairen een hart onder de riem te steken. Blijkbaar wilde hij het zure denken en cynisme op de werkvloer van de Nederlandse Krijgsmacht doen wegspoelen en onderstrepen dat Defensie op de goede weg zou zijn. In dat epistel sprong een aantal opmerkelijke uitspraken in het oog die de aanleiding voor het concipiëren van dat artikel was.

Adm. R. Bauer. (Afb: wikimedia / MinDef)

De admiraal in 2018

Dat artikel eindigde met de volgende tekst: “De werkvloer is niet meer zo dociel als tijdens de Koude Oorlog en de periode na de val van de Berlijnse Muur. Internet heeft de wereld van die werkvloer verruimd, diens inzichten verdiept en begripsvorming vergroot. De werkvloer verdient dus beter dan zij tot nu toe heeft gekregen. De tijd dat die werkvloer zich tevreden wilde stellen met kruimels die uit de ramen van het Ministerie op het Plein vielen, is definitief voorbij.

Daarom moet de CDS niet met dergelijke Jip en Janneke uitspraken proberen de moraal op te krikken. Hij kan dat alleen doen door hun situatie werkelijk te verbeteren zowel in materieel als personeel en vooral in financieel opzicht. Zijn militairen willen grijpbare en begrijpelijke resultaten zien en geen windmolentjes gedrag.

Wat wordt het, CDS? Afbouwer zoals uw voorgangers; ombouwer als tussenpaus die de randvoorwaarden schept voor een opwaardering van de gevechtswaarde van de krijgsmacht of opbouwer die oog heeft voor het heden en toekomst en lering heeft getrokken uit de lessen van het verleden. Het woord is aan U”.

Gelet op de staat waarin de admiraal de Nederlandse Krijgsmacht heeft achtergelaten kan iedere scherpe lezer het antwoord geven. De admiraal is (wellicht tegengewerkt door politici als grensdenkers in het militaire optreden) niet echt de bouwer geweest die hij wellicht zelf voor ogen had. De uitspraak die in de rijen van de werkvloer herhaaldelijk  te horen viel en nog steeds valt, geeft heel duidelijk het resultaat van de inspanningen van deze admiraal weer: “het leger is leeg”. In die toestand verkeerde vooral de landcomponent van de Nederlandse krijgsmacht bij het vertrek van de admiraal. De component die bepalend is voor winst en verlies in de gevechtsruimte. Dat hebben de vleesmolens op Oekraïense grondgebied andermaal bevestigd.

De admiraal in 2023-2024

Dat was toen, maar ook als voorzitter van het MC is de admiraal herhaaldelijk in het nieuws geweest. Andere functie, andere verantwoordelijkheden, andere belangen en andere inzichten. Gisteren nog met een interview in het AD en het was opvallend dat de wind ineens uit een andere hoek waaide. Al zal de admiraal dat laatste hardnekkig bestrijden en wijzen op de consistentie van zijn uitspraken van de laatste twee jaar. Dat is overigens zijn goed recht.

Het gaat te ver om in deze column/dit artikel een bloemlezing van de uitspraken van de admiraal in de achterliggende twee jaar te geven en daarom blijft het beperkt tot twee uitspraken die hij in de laatste 13 maanden heeft gedaan.

De eerste twee dateren uit januari resp. februari 2023 en luidden: ”NAVO is gereed voor een oorlog met Rusland….Geen zorgen over slagkracht NAVO, ondanks leveringen aan Oekraïne”. Die uitspraken passen prima in de uitspraken van de demissionaire MP:” In Kiev zijn signalen herkenbaar van een voorzichtig geloof in een overwinning op de Russen” en de VS Ambassadeur bij de NAVO: ”Oekraïne zal overwinnen”. Het optimisme kende na een paar Oekraïense “successen” in het laatste kwartaal van 2022 geen grenzen en het westerse dedain vloeide overmatig uit politieke en krijgsmacht drinkbekers. Overigens waren in maart/april artikelen op de website van sta-pal al geïnventariseerd waarom het bij de Russen misliep, resp. mis zou gaan lopen.

De admiraal deed in die dagen ook een duit in het optimistisch gekleurde oorlogszakje:

De kans dat Vladimir Poetin ook nog actie zal ondernemen tegen de NAVO, is zo klein dat het daarmee verantwoord is om onze munitie en een deel van de wapensystemen weg te geven, zodat Oekraïne het gevecht tegen de Russen kan winnen……Rusland móet verliezen, want de ambities van de Russen gaan veel verder dan alleen Oekraïne […] de Russen hebben duidelijk gemaakt dat ze eigenlijk terug willen naar de grenzen van 1997. En daarmee zullen de Russen niet stoppen als ze Oekraïne zouden hebben ingenomen.”

Ik heb die uitspraken meerdere keren moeten lezen, maar het staat er echt: Poetin zal geen actie tegen de NAVO ondernemen…..de Russen hebben duidelijk gemaakt dat ze niet stoppen als ze Oekraïne hebben ingenomen?”. Men zou kunnen vaststellen dat Poetin blijkbaar niet een van die Russen is en dan nog. Misschien moet de admiraal zijn eigen denktank eens een schatting laten maken wat het Rusland kost aan gevechtskracht uitgedrukt in personeel, materieel, geld, industrieel vermogen, logistieke aanvoer etc. als hij denkt te moeten opstomen naar plaatsen binnen het NAVO-gebied van verantwoordelijkheid. Hoe groot de slijtage van die gevechtskracht zal zijn na het passeren van NAVO grenzen.

Rusland heeft ook nog wat gevechtskracht ontplooid in de Syrische zandbak, Afrika en Zuid-Amerika. Op alle plaatsen waar hij het Westen en met name de VS kan irriteren en pijn  kan doen. Bovendien zal hij ook nog moeten investeren en exploiteren om de bewoners van de (in dat geval) voormalige Oekraïne een levensvatbare omgeving te kunnen garanderen in termen van huisvesting, herstel van industrieel- en dienstverleningsvermogen, infrastructuur, geld etc.

De derde uitspraak dateert van 2 december 2023 en heeft de voortzettingscapaciteit van Rusland als onderwerp :

“Ruslands vermogen om de oorlog vol te houden moet niet worden overschat”,

Blijkbaar heeft de admiraal een andere interpretatie van het voortzettingsvermogen van de Russische Krijgsmacht uitgedrukt in personeel, materieel, financieel vermogen en vooral een wapenindustrie die al anderhalf jaar 24/7 op oorlogskracht produceert. Rusland heeft een krijgsmacht van 1,15 miljoen militairen wat in de loop van 2024 naar 1,5 miljoen opgeschaald gaat worden. Een volume van 300.000 reservisten, die versterkt kunnen worden met 230.000 (in december 2023 gegroeid naar meer dan 400.000) personen die zich dat jaar als vrijwilliger hebben aangemeld. Dan nog Russische militairen actief in andere delen van de wereld. Belangrijk is ook het aanpassing -, creatieve –  en innovatieve vermogen van de Russische gevechtskracht om nederlagen en mislukkingen om te zetten in successen en overwinningen. Niet overschatten? Brussel, Washington en Parijs hadden meer energie moeten stoppen in het op de juiste manier, weg van het gebruikelijke spiegels en kralen dedain, schatten van de gevechtskrachtcapaciteit, voortzettingsvermogen en aanpassing van de Russen in een open-einde geweldsconflict.  

Westerse  kenners en denktanks hadden de operationele mogelijkheden van de Russische Beer met minder dedain moeten benaderen en bij de beschouwing van operationele ontwikkelingen op Oekraïens  territoir niet herhaaldelijk door een westers gekleurd dun rietje moeten turen. Dan was hun verbazing niet zo groot en expressief geweest als nu naar buiten is gekomen. Rusland heeft bevestigd gevechtskracht te hebben en te genereren voor een lange oorlog in de hoogste geweldsintensiteit met een open einde in een vier en soms vijf dimensionale gevechtsruimte.

In tegenstelling tot westerse dromers in politieke en militaire kringen hebben Poetin en zijn inner circle die berekening blijkbaar wel gemaakt en heeft daarom herhaaldelijk gesteld, geen oorlog met NAVO te willen. Helaas is hem dat uit handen genomen nu blijkt dat de NAVO/VS al sinds 2014 en zeker vanaf 2022, militaire specialisten heeft ontplooid op Oekraïense bodem. Dat hij de gewelddadigheden niet meer een SMO noemt, maar een oorlog, betekent in ieder geval dat de begrenzing tot de Oekraïense gevechtsruimte wegvalt en het tijd lijkt te zijn voor grensoverschrijdende gewelddadige inspanningen. Met dank aan kortzichtige oorlogszuchtige politici die nog steeds denken dat het geweld beperkt zal blijven tot het territoir dat zich ten oosten en ten westen van de Djnepr ontrolt en zij op duizenden kilometers van de dagelijkse strijd, veilig zijn in hun werkruimtes.

Terug naar de admiraal

Gisteren publiceerde de AD een interview met de admiraal waarin hij een gezonde hoeveelheid realisme ten toon spreidde. Alleen zijn de waarschuwingen tenminste 20 jaar te laat. Politici die zich in slaap lieten wiegen met de droom dat er geen vijand meer was en driftig het vredesdividend opsoupeerden om de vrijgekomen gelden te kunnen gebruiken om binnen en buitenlandse hobby’s te financieren. Ze – politici en (gedwongen of niet) faciliterende militaire autoriteiten zoals de admiraal – transformeerden hun krijgsmachten in onbewoonbare krotten. Geen materieel, geen werkbare concepten, bruikbare doctrines, geen kennis, kunde en ervaring meer in het gevecht der verbonden wapens in de traditionele militaire dimensies;  geen ervaring in een vier of vijf dimensionale gevechtsruimte en bovenal geen geld en politieke wil om te standaardiseren op het hoogste niveau: commonaliteit.

Nu roepen ze om het hardst dat die uitgewoonde krijgsmachten weer gerenoveerd moeten worden, gereed gemaakt moeten worden voor het gevecht der verbonden wapens. In hun droomwereld schijnt dat binnen twee jaar gerealiseerd te zijn. Humor is hen niet vreemd. Ik ben benieuwd tot welke tijdspanne de militaire intelligentsia van de admiraal is gekomen. Of moet dat nog gebeuren admiraal?

De admiraal wil de samenleving wakker schudden, wijzen op het naderende gevaar en waarschuwen voor de gevolgen van de verandering van de SMO in een oorlog. Dat kan hij beter doen in de kamers van zijn politieke chefs, die zich geen beeld en geluid kunnen vormen van die verschrikkingen. Academici spreken over doden, gewonden en uitval van materieel. Ook de admiraal vindt het blijkbaar vanzelfsprekend dat in de nabije toekomst de gehandschoende hand van een militair op de huisdeur klopt om het trieste bericht door te geven dat vader/moeder en/of zoon/dochter ergens in de Oekraïne het leven heeft gelaten ter meerdere eer en glorie van hen die 3000 kilometer verderop vanachter het bureau het gevecht voeren en heel dapper roepen “hun oorlog is ook onze (scherper gesteld jullie) oorlog.” 

Ter overdenking van de realiteit van zijn uitspraken geef ik de admiraal de visie van de Britse plaatsvervangend Chef Defensiestaf, luitenant Sir Robert Magowan mee, die  vorige week (maart 2024) verklaarde: ”Groot-Brittannië zal het geen twee maanden volhouden in een conventionele oorlog tegen Rusland” en daar zit geen woord Chinees bij.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
8 dagen geleden

En dan nu de kers op dezelfde taart met de droombenoeming nachtmerrie van ons oorlogshitsertje Rutte tot opperhoofd van het botte NATO instrument waarvan ‘woke’ zich ongestraft mag bedienen voor hun vuile streken.

Hopelijk houdt Orban de poot stijf samen met drie andere centraal- en oost-europese leiders die de benoeming van ons ‘woke’ querulantje ook niet zien zitten. Dat maakt ook de Europese verkiezingen in juni en het vervolg in de daarop volgende Brusselse stoelendans een stuk interessanter.

A.R. Girbes sr
8 dagen geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Regeringen hebben zeer bewust “” de opdrachten “” van het Wereld Economische Forum “” uitgevoerd, en, de invloed op de burger is nu fataal gebleken . Wat er in Dovos is afgesproken is mij niet duidelijk en wat de consequenties zijn komt langzaam boven water drijven . 1. De armoede neemt toe door een te hoge belasting 2. De afhankelijkheid van de regering is een factor dat thuis hoort in de rubriek “” brainwashing “ om de burger het gevoel van “ walging” en opstandigheid te ontnemen . 3. Dat Claus Schwab geestesziek is blijkt uit de globalistische maatregelen. We zien dus dat “” onze “ psychopaat “” een cruciale functie bij de NATO krijgt, in de hoop dat Nederland “” Rijkelijk “” met geld kan strooien ter financiering van wapentuig voor Oekraïne en de Zuidelijke landen hun pensioenpot kunnen aanvullen . Rutte is dan de ideale vazal omdat hij “” nog steeds politieke invloed heeft in Nederland . “ Dat de VVD een partij is geworden van “”!slaafse idioten”” doet kennelijk niet meer ter zake . Dat het tunnelvisie bij politici toeneemt en catastrofaal blijkt , maar daarvan is “ mogelijk” niemand zich bewust . Daarnaast is immigratie duidelijk een “ verdienmodel geworden “” en de doelstelling van het WEF waarbij de slaafse politici in Nederland geen weerstand bieden zal de leefbaarheid ernstig aantasten . Ik schrijf het nog maar eens weer : “” Ik heb de indruk dat we te maken hebben met psychopaten op bestuursfuncties .”” Heel langzaam zien we dat de elitaire bende zich in een vaste positie plaatsen en de burger als een lastpost beschouwen . De leefbaarheid krijgt opnieuw een duw naar de afgrond . De toeslagen om zogenaamd de armoede te bestrijden, is de valse noot omdat juist daardoor de massa afhankelijk wordt van de regering om deze te kunnen manipuleren .

ronald.dunki
10 dagen geleden

Hard maar waar : ” De Britten zullen het nog geen 2 maanden volhouden…” En dan te bedenken dat de NATO als puntje bij paaltje komt volledig afhankelijk is van de USA, voor wat dat nog waard is want het Pentagon zit ook al tjokvol met ‘woke’ loze babbelaars!

Wat er van de door ‘woke’ uitgewoonde NATO overblijft voor onze verdediging als Trump straks (terecht) stelt dat al die wanbetalers aan de NATO hun broek maar zelf moeten ophouden is in essentie ‘het illusoire Europese operette leger’ waarover de EU fantasten in Brussel, Macron voorop, zo graag fantaseren. Voorzover ik begrijp hebben slechts de Polen hun strijdkrachten redelijk op peil, maar die hebben zich al eens voor ons opgeofferd.De Duitsers houden het, als ik de Duitse media de laatste jaren goed gevolgd heb, nog veel minder vol dan 2 weken.

Rutte’s deerniswekkende geroffel op zijn kippenborstje met “onze oorlog” is volstrekt van de pot gerukt, want voor de rest van west-Europa kan Poetin de Moskouse brandweer hierheen sturen om zonder enige tegenstand orde op zaken te stellen met een paar waterkanonnen. Dat komt ervan als je verwijfde ‘woke’ politici en hun ‘fellow traveler’ operette militairen de vrije hand geeft…

A.R. Girbes sr
10 dagen geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ik denk dat Rusland zich wel drie zal bedenken de NAVO – landen aan te vallen . Immers : De bezetting zal een groot probleem worden en de Russische bevolking ziet het , naar mijn mening , ook niet zitten . Maar, dat Europa een “” uitgewoonde Woke – NATO “ is ben ik met U eens . De hele generatie NA 1945 weet niet wat oorlog in Europa is , ook al omdat geschiedenis op de scholen niet meer wordt onderwezen . Dat ook ik meen dat de “ Bestuurders “” in Europa geen kennis hebben van de “” Geografisch Demografische Diversiteit “” en dat hun assertiviteit niet is ontwikkeld en zeker niet de “ hete adem van een oorlog begrijpen “. Oorlog is een verschrikking en oorlog is het “ faillissement des Mensen’s geest “” ,Alleen de wapenindustrie wrijft in hun handen en hun “” LEGE hoofden denken uitsluitend aan de Pecunia . ( Boek : Jim Marss , Regeren vanuit het Duister ) Dat Europa niet voorbereid zou zijn op een conflict met Rusland is juist . Russen denken uitsluitend in de vorm van macht , althans, dat heb ik begrepen, en daarop is niet geanticipeerd. Het oude gezegde,”” wilt U vrede, bewapen U dan “ is helaas nog steeds van toepassing . Maar , ik kom steeds meer tot de harde conclusie dat we te maken hebben met “ krankzinnigen en psychopaten “ die zich een conflict met “” Atoomwapens “” niet kunnen voorstellen en niet begrijpen dat het per definitie zeker hun einde is Ook minister Ollongren is in de rubriek “ fantasten” opgenomen . En, chaos die ontstaat na een “” atoomaanval” is buiten ieders begrip komen te liggen . Alleen de Japanners hebben daar in het verleden ervaring mee. Dat Europa zich moet “ herbewapenen of, de wapenwedloop is weer aan de gang , is nu opportuun . “Van ” het gebroken geweertje “ van na 1945 is niets meer over . Het “” Woke”” gebeuren is m.i. een geestesverweking en zeker niet zal bijdragen aan een scherp afschrikwekkend beleid in Europa om Rusland en China te overtuigen dat een aanval op de NAVO landen onverbiddelijk het ook hun einde van bestaan is . Maar , er nu aan te denken gaan de rillingen door mijn lijf . De hedendaagse bestuurders binnen Europa zijn , mijns inziens, niet opgewassen tegen de spanningen die optreden, nu er sprake zou kunnen zijn van een ernstig conflict . Ze fantaseren maar raak , zoals ook U aanhaalt, dat ernstig te denken geeft of “ hebben we nu Twee vijanden, de moslims met hun geografische expansiedrift en Rusland met een Krankzinnige aan tafel . Bij het “ rationeel denken “ is de eindstreep altijd het fysiologisch verscheiden . Reïncarnatie is kletskoek .En , zelfs dat begrip blijkt te zijn opgegaan in een “ Woke”- beleid, en, dat is pathogeen van karakter .

Alan Breck
5 dagen geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Naar wat ik gelezen heb, hebben de Duitsers voor drie dagen munitie. De Britten voor tien dagen. En Nederland nadat onze eigen Robin Hood al een paar keer heeft toegeslagen?