Erfzonde

Om maar met de deur in huis te vallen: ik hecht geen geloof aan het fenomeen erfzonde. Ik ben niet verantwoordelijk en ik ben niet verantwoordelijk te hóuden voor misstappen die mijn voorzaten eventueel mogelijkerwijs onder voorbehoud misschien wel eens zouden kunnen hebben begaan, en ben zeer zeker niet voornemens om daar verantwoording voor te gaan afleggen.

Dat geldt dus ook voor het Nederlandse slavernijverleden. De erfzondegedachte en het aanpraten van een schuldgevoel zijn inmiddels al een tijdje gaande, maar het komend jaar zal dat volkomen uit de hand te gaan lopen. Vanwege de afschaffing van de slavernij, op 1 juli jl. 150 jaar geleden, is er namelijk zowaar een officieel herdenkingsjaar uitgeroepen.[i] Het wordt dus slavernijverleden hier, slavernijverleden daar, slavernijverleden zus, slavernijverleden zo, slavernijverleden voor, slavernijverleden achter, slavernijverleden boven, slavernijverleden onder, slavernijverleden… en zoals te verwachten valt, zal elk tegengeluid  – voorzover aanwezig – worden gesmoord. Gij zúlt.

En dat gaat best ver. Dat de oude handelsstad Amsterdam veel erfgoed zou hebben dat gefinancierd zou zijn met de opbrengsten van slavernij is wel enigszins voorstelbaar, maar dient ook in de juiste proporties te worden gezien: in de tijd van de Republiek werd 5% van het BBP verdiend met de slavernij. 95% dus niet. Maar blijf vooral doorgaan met drammen over dat slavernijverleden, tot aan de kleinste provinciestadjes en zelfs het met ivoor ingelegde ebbenhouten schrijftafeltje op de Menkemaborg in Uithuizen toe.[ii] Buiten de handelssteden in het gewest Holland lag de situatie beduidend anders, want het grootste deel van de Republiek was agrarisch en met name het noorden en oosten waren de facto ook nog eens gewoon lekker ouderwets feodaal.[iii] We zullen het dan ook maar niet gaan hebben over de leef- en werkomstandigheden van de toenmalige bevolking. Dat heeft toch al geen nut, want de slavernijverledenadepten staan alleen maar met hun vingers in de oren “Bla bla bla I can’t hear you” te roepen – zoals bij elk zogenaamd ‘debat’ over al dan niet maatschappelijk gevoelige onderwerpen.

Zij zijn doof voor elk geluid dat niet in hun kraam te pas komt (en heb vooral niet het lef om er tegenin te gaan of een onwelgevallige uitspraak te doen, want dan valt de gehele ‘woke’ goegemeente over je heen en wordt direct de nazi-, fascisten- of racismekaart getrokken – van een ‘debat’ is dus totaal geen sprake) zoals bijvoorbeeld in het geval van em. prof. dr. Piet Emmer, oud-hoogleraar aan de Universiteit Leiden, een autoriteit op het terrein van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel en schrijver van een boek over dat onderwerp dat als een standaardwerk wordt aangemerkt. Dat wil wel wat zeggen, lijkt me.[iv] Maar Piet Emmer ‘kan’ niet, want Piet Emmer is een ‘oude witte man’. Lekker is dat, als irrelevant weggezet worden op basis van je leeftijd, je huidskleur en je geslacht. Volgens mij hadden we daar een bepaalde term voor, wat was die ook alweer…?

En dat allemaal voor een groep in zelfmedelijden zwelgende mensen, dat er in de afgelopen zes(!) generaties klaarblijkelijk niet in geslaagd is om zelf enige verbetering in de eigen situatie aan te brengen, daar anderen de schuld van geven om daar vervolgens, als het enigszins mogelijk is, gratis geld uit te kunnen slepen. 40.000 euro per nazaat.[v] Ik zou willen voorstellen om dat te verrekenen met de bedragen aan door belastingbetalers in Nederland opgehoest belastinggeld die als bruidsschat en ontwikkelingshulp aan Suriname en als liquiditeitssteun aan de Antillen zijn overgemaakt, dan ben ik oprecht reuze benieuwd hoeveel geld we nog van hen krijgen. Maar dat zal vast en zeker de bedoeling niet zijn. Toch zou dat geld meer dan welkom zijn om ook bijvoorbeeld de nazaten van onze uitgebuite, in plaggenhutten wonende veenarbeiders te compenseren. Ondanks de Woningwet van 1901 en de Landarbeiderswet van 1918 kwam er pas in 1941 een einde aan het bewonen van een plaggenhut – 78 jaar na het einde van de slavernij.[vi] [vii] In perspectief: het is nu 78 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het officiële Herdenkingsjaar Slavernijverleden is nog maar koud begonnen, maar ik ben er nu al hé-le-maal klaar mee. En ik ben er heilig van overtuigd dat ik niet de enige ben.


[i] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie-en-racisme/slavernijverleden/herdenkingsjaar-slavernijverleden

[ii] Menkemaborg op Twitter: “[…] Wil jij weten wat dit meubel met de slavernij te maken heeft?
Ik: “Nee
Reactie Menkemaborg èn directrice Afiena van IJken-van Zanten: *block*

[iii] https://www.bol.com/nl/nl/p/republiek-van-adel/1001004006942871/

[iv] https://geschiedenis-winkel.nl/p/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[v] https://www.telegraaf.nl/nieuws/439369685/slavernij-activist-eist-voorschot-veertigduizend-euro-voor-elke-nazaat

[vi] https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=9

[vii] https://historiek.net/plaggenhutten-drenthe-veenarbeiders/144474/


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
9 maanden geleden

‘ To the point ’ artikel dat wellicht nog wat meer aandacht mag geven aan het ‘rijke slavernij verleden’ der Islamitische landen in de Levant dat al vele eeuwen eerder begon en waarbij de westerse slavenhandel in het niet valt, temeer omdat in diverse van die landen slavernij heden ten dage nog steeds bestaat. Dit ideologische geraaskal van communisten als GL en vooral het pestilente D66 om een bevolking van miljoenen anno 2023 een collectief schuldgevoel aan te smeren is niet alleen puur communistische manipulatie maar is ook gespeend van iedere kennis van de geschiedenis waarover op deze pagina’s al vele malen uitgebreid is geschreven – zie o.a. Slavernij en Slavenhandel (sta-pal.nl)  van Charlef Brantz.  

De doortrapte, neo-fascistische D66-cult wordt terecht steeds vaker tegen het licht gehouden en dat kan, ook nu weer, absoluut geen kwaad, want de D’66 ‘love baby’ van Hans van Mierlo viel helaas, dankzij een stel doetjes na hem, kansloos in de klamme handjes van profiteurs als de ‘non-valeur par excellence’ Pechtold. Die deed jarenlang niets anders dan ‘Wilders bashen’ en, zowaar, het leverde ook nog stemmen op in dit steeds meer door linkse activisten gepolariseerde landje.

Anno 2023 worden wij vergast op smakeloze egotrips van een vrouwelijke versie van Pechtold die, onder stricte marsorders van de VN, WEF en Soros, niets anders doet dan ‘Baudet bashen’ teneinde de funeste rol van  haar communistische broodheren voor de naieve kiezers te camoufleren. Voor het reddeloos verloren aanzien onder de kiezers van niet alleen het jammerlijk  verloederde D66 maar ook van onze overheid is zij grotendeels verantwoordelijk met op de achtergrond de slappe doedel Rutte die zich aan haar rokken vastklampt. Zij is in haar hypocrisie al meermaals door de mand gevallen als wereldvreemde ‘woke’ extremiste, maar wordt niet gestoord door enige zelfkritiek in haar arrogante kijk op de wereld en weet van geen ophouden.

Hoe lang nog en hoe hard moet deze sociopaat uiteindelijk tegen de lamp lopen in haar arrogantie om op te donderen? Hier het relaas van haar volgende achterbakse faux-pas. Wie in Nederland op legale wijze vermogen uit de klauwen van de fiscus wil houden kan daartoe een stichting oprichten en bij de KvK registreren die onder voorwaarden zijn/haar activa op afstand beheert. Als e.e.a. op grotere schaal en op meer professionele wijze geschiedt komt men al gauw bij de constructie van een (AngelSaksisch) Fiduciary Trust, een volstrekt legaal vehikel waarvan een babbelaar uit het establishment als Pieter van Vollenhoven en zijn betere helft zich al jaren bedienen.

Er zijn duidelijke spelregels, voor niets gaat alleen de zon op. Als een vermogende Nederlander zijn vermogen stort in zo een fiduciaire trust, bijvoorbeeld voor liefdadigheid – en daarvan bij oprichting definitief afstand doet – dan mag hij op voorhand de doelstellingen en begunstigden daarvoor bepalen mits hij/zij dat niet zelf is. Maar het wettelijk vereiste luidt dat dit ‘at armslength’ geschiedt, dus hij/zij geeft dan het dagelijks bestuur uit handen aan een of meerdere professionele beheerders en kan vervolgens niet meer tijdens de rit de trust ontbinden en de centen weer in eigen beheer nemen: à fortiori accepteert de fiscus niet dat de belastingplichtige blijvend als begunstigde van die trust figureert.

Hetzelfde geldt voor de alternatieve Nl. stichting, want uiteraard kan ook dat niet voor een beperkte termijn geschieden waarbij de eigenaar der activa doodleuk als mandataris èn uiteindelijke begunstigde blijft acteren om vervolgens, wanneer het hem/haar uitkomt, die hele façade weer onderuit te trekken en er met de (onbelaste) buit vandoor te gaan. Dat heet boerenbedrog en faciliteert het witwassen van geld, de doodszonde waarvoor Kaag als beschermvrouwe en impersonatie van de deugd haar dierbare democratie behoedt door elke transactie van € 100 of meer op uw bankrekeningen te gaan controleren.

Zij accepteert niet dat men de wet verkracht, alleen zij en Rutte mogen dat en nu komt de lelijke aap uit haar mouw, want wie denkt de zaak desondanks grotelijks te kunnen belazeren? Niemand anders dan onze communistische minister van financieën Sigrid de heks! Wat zijn de feiten?

Kaag, die wettelijk verplicht is afstand te doen van haar activa voor aanvaarding van het ministerschap teneinde belangenverstrengelingen te vermijden, geeft er dagelijks blijk van dat de wet bestaat om juist wèl verkracht te worden omdat zij daar als élitaire heks ver boven staat. Met dat arrogante standpunt heeft zij – vorig jaar, dus sowieso al véél te laat, want ‘vergeten’…  –  een stichting opgetuigd waarvan zij en niemand anders de uiteindelijke begunstigde is…!? Dus volledig in strijd met de wet en niet per ongeluk.

Uiteraard probeert zij nu de waarheid te verdoezelen want die is per definitie erg ongemakkelijk voor D66-ers. Daarom heeft zij de bestuurders van haar stichting, valselijk en te kwader trouw, opgegeven als uiteindelijke belanghebbenden. Puur doorzichtig bedrog, temeer daar de statuten bepalen dat zij na haar ministerschap de tent weer zal ontbinden en de buit weer in haar zak mag steken! Maar wat wil je van zo’n dilettant op financiëel terrein die slechts ‘ der Untergang des Abendlandes ‘ ambieert?

Nu komt het leukste, want het Ministerie van Financiën was een obligaat ( bewust ondeugdelijk ) quasi-‘onderzoek’ gestart naar haar zogenaamde UBO-registratie (ultimate beneficial ownership) waaruit bleek dat de zaak bewust compleet geflest werd. Al sinds 2020 wordt ‘money laundering’ via het UBO criterium tegen het licht gehouden en die vervelende wet geldt ook voor Kaag. Pijnlijk voor eenieder die daar tegen aanloopt, maar deze sociopaat taalt er niet naar dat hierop pro-forma een wettelijke boete à € 22,5 K staat.
Dat is futiel, want de handhaving van deze regels is in handen van het Bureau van Economische Handhaving, onderdeel van haar corrupte ministerie. Dus dat zit wel snor, zeerzeker als een geestverwant en D66 minister van financieën de zaak dermate loopt te belazeren.

Slavernij was een immorele manier van geld ‘verdienen’, maar er zit ook nog een stukje politieke verantwoording aan dit amateuristische wangedrag en dat betekent in elke democratie – waar deze FvD-‘basher’ dagelijks de mond van vol heeft – dat het tijd is om weg te wezen.

‘Ga terug langs af en kom ons nooit meer onder ogen‘ !   

Bob Fleumer
9 maanden geleden

Iedere Nederlander heeft zo langzamerhand een extra persoon in het aanhangertje van het leven, trekken maar als het aan onze bestuurders ligt.
Mensen wat hebben ze er een zooitje van gemaakt!

J.Blaak
9 maanden geleden

Helemaal mee eens. Gewoon het principe handhaven ,balans opmaken en verrekening toepassen. In goedheid van ons hart laten we schuld kwijtschelden tegen finale kwijting en bij eenmaal weer oprakelen de hele schuld plus rente voldoen. Win-win voor de Nederlandse schatkist, einde van begrotings tekort