Ter Stapel – 3

Het kan in de ‘democratische rechtsstaat’ klaarblijkelijk dus nog maller om de niet aflatende stroom aan migranten richting Nederland maar opvang te willen blijven bieden: “Zo vraagt het kabinet provincies om in te grijpen bij gemeenten die niet voor genoeg opvangplekken zorgen. Een provincie kan dan besluiten om hotelkamers te regelen, op kosten van een weigerachtige gemeente”, zo meldt de Telegraaf in een bijzonder interessant en daarom belangwekkend bericht.[i]

Foto: SP Groningen (cc, via Flickr

Dus los van dat ik al fors en onvrijwillig moet bijdragen aan de volledig uit de klauwen gegierde asielindustrie middels de beruchte blauwe brieven, zoals ik al in een eerdere aflevering in deze serie verwoordde, moet ik straks ook nog eens nog meer gemeentelijke lasten gaan afdragen.[ii] Gemeenten hebben namelijk helemaal geen budget om die extra kosten te maken, dus gaat dat – dat spreekt vanzelf – afgewenteld worden op de ingezetenen. Uiteraard zullen de huiseigenaren dat door middel van de onroerendezaakbelasting e.d. als eersten gaan merken, want er valt meer dan eens een bijzonder merkwaardig causaal verband waar te nemen tussen financiële tekorten bij de gemeenten en opmerkelijke waardestijgingen van onroerend goed, die zich later nogmaals aandienen, maar dan  vanuit de waterschappen.

Het kabinet zou er goed aan doen om niet naar lapmiddelen zoals dwang en wetten te grijpen, want dat is niets anders dan symptoombestrijding en bovendien corrigeren naar de fout toe. Nee, het kabinet zou juist alles in het werk moeten stellen om de instroom van migranten eens fors in te dammen en het liefst helemaal te stoppen, want de kosten ervan groeien de burgers ruim boven het hoofd en we hebben er eenvoudigweg geen plek meer voor. Het heeft geen nut om alle argumenten die hier al eerder tegen zijn aangedragen op deze plaats opnieuw op te sommen; ik verwijs hiervoor graag naar de eerdere artikelen waarin ik deze aan de orde heb gesteld.[iii]


[i] https://www.telegraaf.nl/nieuws/233482571/kabinet-wil-dat-provincies-ingrijpen-bij-gemeenten-die-onvoldoende-asielopvangplekken-beschikbaar-stellen

[ii] https://sta-pal.nl/2022/05/ter-stapel-2/

[iii] https://sta-pal.nl/2022/05/ter-stapel-2/ en https://sta-pal.nl/2022/05/ter-stapel/


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

Het enige wat ik hier nog “als aanvulling” wil schrijven, is dat we te maken hebben ““ongelooflijke zieke randdebielen” om de burger dwingend ” bijna de gehele wereld “” van onderdak en voedsel te voorzien. De mooiweer spelers in Den Haag, de pathologische leugenaar Mark Rutte, VVD, de zwakzinnige Jesse Klaver, Groen Links en de aan incompréhensie lijdende Rob Jette, D-66, hun macht zien groeien en smullen van reacties van hun tegenstanders.

We zien dus in feite het “”volledige faillissement van Nederland”” op ons af komen door gekozen, aan megalomaan lijdende volksvertegenwoordigers. Hun doelstellingen en ambities zijn zo irreëel en vallen geheel buiten hun besef van iedere vorm verantwoordelijkheid ter zake het ” vreemdelingen beleid” en kennelijk is immigratie de bevrediging van hun gelijkheid- syndroom”. En gelijkheid BESTAAT NIET.

Hun electoraat moet dan toch evenzo van “”iedere realiteitszin gespeend zijn”” en op wolken leven ´én kennelijk de ” subsidies ” als “” smeermiddel”, de vriendjes politiek, als inkomsten zien.

En …… hieronder zien we hoe “”mentaal ziek“” de staatssecretaris is.

Wij werken aan een wet waarin staat dat gemeenten de taak krijgen om locatie te bieden voor asielzoekers”, zegt staatssecretaris Van der Burg (Asiel). „Daarmee kunnen we gemeenten achter hun vodden aanzitten als zij achterblijven.” ( Bron: Telegraaf )

Koddebeier
2 jaren geleden

We worden geregeerd door debielen !!
Grenzen dicht nu !!!

mgjb
2 jaren geleden

Ik zie net op het nieuws dat ‘onze’ Hugo (die gek met die maffe schoenen en gefrustreerde hipster) de gemeentes gaat dwingen de migranten op te nemen. Hij heeft de smaak te pakken van noodwetten en dwingen.
Waarom geen noodwet om de migranten te weren of naar Ruwanda te sturen? De Denen -die steeds aangehaald worden als ons grote voorbeeld- hebben het reeds uitgezocht en voorbereid. Voor een paar deense kronen kunnen we geheid meeliften met dit succesnummer!

Er zijn niet te weinig opvang plekken, er zijn teveel migranten!!!