Prikbord nr 916

De bewering dat 30 km/u de verkeersdoorstroming in steden beperkt, klopt niet. Bij die snelheid kan dichter op elkaar worden gereden, is er meer tijd om de borden te lezen en op het ‘langzame’ verkeer te letten, terwijl er even veel concentratie wordt gevraagd zodat gerommel met een mobieltje ook dan niet mogelijk is. Tijdig stoppen bij een verkeerslicht, zebrapad of tramhalte is eveneens gegarandeerd, net als langer gebruik van de richtingaanwijzer en zonder ‘dringen’ voorsorteren.

Bestand Gaza

Er komt geen bestand in Gaza, indien Hamas moet instemmen met de eigen vernietiging. Daarvoor hebben ze een aantal gijzelaars in leven gehouden, want een heldenstatus is voor de terroristen; niet voor hun managers.

Hamas zal dus nooit alle gijzelaars vrijlaten, zelfs niet ruilen, tenzij de vernietiging van de Hamas-top dreigt. En dit laatste willen de VN, EU, Iran en Den Haag voorkomen. Die hebben namelijk geen belang bij een bestand op Israëlische voorwaarden, want wie moeten dan de vrijgelaten terroristen veroordelen resp. gevangen zetten, de wederopbouw en medische voorzieningen van Gaza financieren, de economische vluchtelingen en wezen opvangen en tevens het inkomen van alle corrupte ambtenaren, Hamas-aanhangers en werklozen uitbetalen? De Arabische landen, denkt u …?

Bufferzone

Als Poetin meent recht te hebben op een bufferzone rond het eigen grondgebied, waarom dan de tot dusver mislukte poging om heel Oekraïne te bezetten; te beginnen met de aanval op Kiev? Was de bezetting van de oostelijke provincies niet genoeg en wilde Poetin in werkelijkheid zijn ‘historische’ gebiedsuitbreiding tot aan de Poolse grens realiseren, waardoor er nog steeds geen neutrale zone zou zijn tussen NAVO-land Polen en de Russische strijdkrachten? De ongegronde bewering dat er reden is om bang te zijn voor de NAVO laat zich moeilijk rijmen met de passiviteit van de NAVO bij de bezetting van de Krim, de herhaalde Russische dreigementen met kernwapens tegen die ‘gevaarlijke’ NAVO en de militaire activiteiten rond Kaliningrad.

Intussen wordt Israël het recht op een ‘bufferzone’ op de westelijke Jordaanoever ontzegd, terwijl daar juist wel reden is om die te handhaven gezien het reeds bestaande gebrek aan ‘diepte’ tussen Jeruzalem en Hezbollah.

Farage

De Britse politicus Nigel Farage is kennelijk tot de conclusie gekomen dat Groot-Brittannië te weinig profiteert van haar Brexit-status. Mogelijk doordat allerlei belangengroepen nieuwe wetgeving blokkeren, die nu wel mogelijk is. Dat daarbij ook rechters een opvallende rol spelen, is voor ons niet nieuw. De relaties tussen de drie grondwettelijke machten (trias politica) onderling en de vierde macht (ambtenaren en activisten) dienen dan ook grondig te worden herzien. Wellicht kan Nederland een voorbeeld nemen aan de Britse herstart, want het Duitse beleid blijven volgen is een doodlopende weg.

Gratis

Een belangrijk deel van de jeugd – ook onder activisten – verspilt tijd die ze beter aan hun toekomst kunnen besteden. Want er is niet veel gratis meer in dit land en beroepsactivist worden levert straks weinig subsidie op als het gezond verstand terugkeert in de politiek. Zelfs niet als China sponsort, want de prijs voor al die verheven idealen wordt uiteindelijk door diezelfde jeugd betaald. Defensie moet weer worden opgetuigd; de milieu-, klimaat- en visserijwetten vernietigen industrieën en dus banen; boerenbedrijven, woningbouw en transport ondervinden steeds grotere problemen; buitenlandse studenten, open grenzen en arbeidsmigratie veranderen de arbeidsmarkt; de energietransitie is niet alleen onbetaalbaar, maar maakt onze economie kwetsbaar voor storingen en buitenlandse interventies; de groene beweging en EU kosten steeds meer belastinggeld, net als de fraude in de zorg; de criminaliteitsbestrijding en veiligheid kosten steeds meer capaciteit die er niet is; verslaving aan drugs, gamen, sociale media en pepmiddelen/nicotine veroorzaakt steeds meer slachtoffers, net als psychische problemen; en tot slot: het cynisme waarmee profiteurs en graaiers onze welvaart uithollen leidt tot desinteresse in de politiek, frustratie, afkeer en tot een harde samenleving waarin niets gratis. Ook idealen en geluk niet.

Krijgsmacht

De pacifistische (lees: anti-militaire) vredesbeweging heeft in ieder geval één doel bereikt: de afgenomen bereidheid om ons land te verdedigen bij een oorlogsdreiging. Overigens met steun van politici die het ‘vredesdividend’ wilden innen, de EU die nationalistische gevoelens als old school beschouwde en van generaals die het opschorten van de opkomstplicht voor dienstplichtigen een goed idee vonden.

Hr. Ms. Zeeleeuw (1990). Afb: Fotoafdrukken Koninklijke Marine/Wikipedia.

Daar komt nog bij dat een deel van de Nederlandse bevolking niets heeft met onze samenleving, cultuur, vrijheden en veiligheid of onder de dienstplicht in het land van herkomst viel. Terwijl een deel van de jeugd meer interesse heeft in verre landen en weinig verantwoordelijkheden, dan in de geschiedenis en cultuur van het eigen land. Tot slot vraagt een ander deel van de bevolking zich af wie of wat ze eigenlijk zouden moeten verdedigen met een uitgeklede krijgsmacht, waarbij zelfs onderzeeboten kennelijk meer gezien worden als een industrieel project van politieke opportunisten dan een onmisbaar(?) strijdmiddel om de belangen van de elites te beschermen? En kijkend naar de rol van Nederland in de VN, de NAVO en de EU – alsmede de onbestrafte Jodenhaat, de mislukte missies in Libanon, Bosnië, Irak, Mali en Afghanistan, evenals de steun aan terroristische organisaties – is het denkbaar dat ook om die redenen de ‘sneuvelbereidheid’ zeer gering is.

Monteur (klein leed)

Dat de kunststof draaischijf van een waterhoofdkraan kan ‘doldraaien’, lijkt voorspelbaar. Maar dat er een ‘monteur’ moet komen om die te vervangen – in plaats van toesturen via de post – is een onbegrijpelijke verspilling van schaarse capaciteit. Ook het rondrijden met een kapotte koplamp gebeurt vaak, omdat vervanging van het lampje alleen in de garage kan door de ‘onpraktische’ inbouw.

Dat sommige installaties een ingebouwde levensduurbegrenzing hebben, blijkt ook te gelden voor vaatwassers en cv-ketels. Vaak laat dan de elektronica het afweten, maar soms zijn er gewoon ingebouwde defecten waarvan de reparatie niet in verhouding staat tot de ‘verlengde’ levensduur. Dus vervangen, waarbij vaak toch een monteur nodig is, die eenvoudige handelingen moet verrichten vanwege de garantie. Op die wijze wordt het beroep van monteur geen interessante uitdaging, maar te vaak dom routinewerk waarvoor niemand zo’n opleiding – met allerlei aanvullende cursussen vanwege de bureaucratie – zou kiezen. Misschien toch wat meer aandacht voor echte duurzaamheid nodig, want allerlei labels zeggen niets over de betrouwbaarheid en levensduur.

Opvang

In Albanië worden door Italië(!) gesloten opvanglocaties gebouwd voor gelukszoekers die verder willen reizen binnen de EU. Nederland volgt het voorbeeld niet, maar kiest voor cruiseschepen, hotels, vakantieparken, boetes en dwangsommen. Het geklaag over de kosten valt daarom onder krokodillentranen, want dergelijke ‘Europese’ opvanglocaties hadden allang in Griekenland, Spanje en Italië gebouwd kunnen zijn. Evenals in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Maar hier werd er zelfs een locatie afgebroken vanwege een festival! Terwijl de toelating van gelukszoekers absurde aantallen heeft bereikt, evenals het percentage verblijfsvergunningen. De vergelijking met de hogere aantallen arbeidsmigranten gaat mank, want ook die zouden onder veel strengere wetgeving moeten vallen gezien de problemen met huisvesting, uitkeringen en criminaliteit.

Schoolontbijt

Het concept van een schoolontbijt verdient continuering, maar dan op alle basisscholen. Want het eetpatroon van de jeugd behoeft in vele gevallen bijsturing, ondanks de voedselbanken. Dit heeft niets met armoede te maken; in mijn na-oorlogse generatie waren er veel arme gezinnen, maar het was ondenkbaar dat de kinderen zonder eten naar school gingen.

Wat echter opvalt in een tv-programma over ‘straatarme’ en ‘steenrijke’ gezinnen, is dat veel ouders niet met geld kunnen omgaan. Dat bewijzen ze niet alleen bij verspillingen van het geschonken weekbudget tijdens het programma, maar ook door ‘onverklaarbare’ schulden, verwaarloosde (achter)tuinen en de aanwezigheid van tattoos, huisdieren en sigaretten. Als dit prioriteit heeft boven gezonde voeding, dan rijst de vraag of het ‘opvoedkundige’ effect van het programma geen fictie is.

Anders gezegd: worden de kijkers niet als ordinaire ramptoeristen beschouwd?

Uitvluchten

De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, mevr. Paul (VVD), heeft zich tijdens een debat in de Kamer belachelijk gemaakt door enkele onzinnige uitvluchten. Dat schoolbesturen geen aangifte (willen) doen van geweld tegen een leerling, komt volgens haar doordat de samenleving is ‘binnengedrongen’ in het onderwijs. Het onderwijs maakt echter deel uit van die samenleving en een tekort aan leerkrachten heeft niets te maken met de ontbrekende verplichting om aangifte te doen; wel met de noodzaak om ook die leraren te beschermen. Leraren zijn er niet om de wet te handhaven, de tekortkomingen van ouders en jeugdzorg te compenseren of slachtoffers van geweld te adviseren geen aangifte te doen.

De tweede reactie van de minister over schoolleiders die geen actie willen ondernemen, omdat ze ‘meer te doen hebben’, werd verwoord in haar uitvlucht dat de schoolleiding geen aangifte hoeft te doen als een slachtoffer daarvan afziet! De verantwoordelijkheid voor de veiligheid op school wordt hierbij compleet genegeerd. Daarbij realiseerde ze zich kennelijk meteen dat de dader het slachtoffer daartoe kan intimideren en kwam toen met de stupide geruststelling dat de gegevens van het slachtoffer niet bekend worden gemaakt. Alsof de dader niet zou weten wie hij/zij heeft geslagen, afgeperst, seksueel gemolesteerd of met een wapen bedreigd? En de Kamer slikte het zonder boe-geroep of haar uit te lachen.

Verkiezingen

De ‘klacht’ dat de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europarlement nauwelijks bekend zijn, is tekenend voor de eigendunk van politici. Die poppetjes zijn helemaal niet belangrijk, maar wel de coalities waarin ze opereren. En juist daarover wordt veel te weinig informatie verstrekt, terwijl het er wemelt van de verborgen agenda’s en nationale belangen. Bovendien komt daarin de Europese dictatuur tot uiting, zoals het voornemen de VVD-politici te boycotten wegens samenwerking met de PVV. Misschien voor sommigen een reden om toch VVD te stemmen?

Ook over de jaarrekening van de EU, de geheime afspraken en associatieverdragen, de FRONTEX-taken en immigratiedeals, de enorme schuldenlast en de corruptie wordt veel te weinig geschreven. Enkele ‘kwaliteitskranten’ hebben kennelijk instructies om die beerputten dicht te laten, waardoor ze steeds meer op boulevard- en sportbladen beginnen te lijken.

Wensdenken

Mensen – vaak idealisten – die zich bezighouden met wensdenken, doen aan zelfbedrog. Zelfs de stichting van prinses Laurentien vertoont dit gebrek aan gezond verstand, waarbij miljarden van de belastingbetalers worden weggegeven. Voor die ondoordachte methode is helemaal geen stichting nodig; daar heeft de overheid zelf jarenlange ervaring mee.

Ook de angstige burgers en politici die menen dat het probleem met Oekraïne is opgelost als de oorlog stopt – lees de NAVO-hulp – en ‘men’ gaat onderhandelen, zijn dromers. Toen de oorlog in Afghanistan werd gestopt, viel er niets meer te ‘onderhandelen’. En de oorlog in Syrië is evenmin gestopt nadat de westerse landen zich terugtrokken.

Ook Taiwan beseft dat er met Peking niet te onderhandelen valt; slechts het lot van Hongkong wacht hen als ze zich niet verdedigen. Zelfs de wapenstilstand destijds in Libanon heeft de dreiging voor Israël alleen maar groter gemaakt: Hezbollah met naar verluidt 150.000 raketten. Dus de Israël-haters die vinden dat Hamas de oorlog in Gaza moet winnen – kennelijk om de slachtpartij en raketaanvallen op Israël te ‘rechtvaardigen’ – moeten eens concreet aangeven hoe de situatie in het Midden-Oosten dan verbetert. En graag met feiten en geen Hamas-verhalen over een vreedzame Palestijnse staat.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
13 dagen geleden

@ Bestand Gaza.

Volledig mee eens: er komt geen bestand in Gaza om de simpele reden dat Hamas er mordicus op tegen is om hun goudmijn – de status quo waarin zij de locale bevolking permanent gijzelen en naar hartelust teroriseren – nooit gaan opgeven.

Zij zullen altijd een vreedzame oplossing saboteren opdat de geldkraan nooit en te nimmer dichtgedraaid wordt. Als hun idool Sigrid Kaag, met haar onverholen loyaliteit aan de terroristen van Hamas, ooit de kans krijgt om miljarden aan belastinggeld in Gaza te gaan rondstrooien komt daarvan absoluut geen rooie cent ten goede aan de straatarme bevolking die al 4 generatie’s lang bewust in tentenkampen klein wordt gehouden terwijl de Hamas gangsters baden in weelde.

Pas als de kop van dat monster is afgehakt kan er vrede komen. .

A.R. Girbes sr
12 dagen geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Dat U meent dat de Kop van het » monster » ( Hamas) worden afgehakt , is de harde realiteit , als men vrede wil . Het is een advies voor geweld . Maar , juist hardhandig optreden tot de dood er op volgt , lijkt «  ook monsterlijk » omdat er mensen de dood in worden gejaagd . De beslissing zoiets te willen doen is uiteraard afhankelijk van de «  noodzaak » geweld te gebruiken . Dit is even een filosofische boodschap. Nu, geweld is een uiting van het feit van verbale machteloosheid en mogelijk pure hebzucht . Immers : Redenering , de ratio , is niet meer bruikbaar omdat «  totale geestelijke verwarring dominent is «  Dit geklets van mij heeft juist de raakvlakken met de onverbiddelijkheid van handelen bereikt , Want: Het bestaansrecht en het leven wordt totaal vernietigd . De vraag is, hoe lang de «  maatschappij nog moet toestaan dat er groepen mensen zijn die het gemunt hebben op andermans leven uit zuiver een ideologisch standpunt . De aanslagen van moslims in Madrid, Brussel , Parijs , Duitsland en ook in Nederland, zijn toch onacceptabel en desondanks kunnen moslims gewoon hun gang gaan omdat «  ze weten «  dat er niets terug wordt gedaan . Uw beslissing dat het «  monster Hamas , de kop moet worden afgehakt is juist , En dat geldt zeker voor extremistische moslims , het moslimbroederschap onder andere, met irreële ideeën en dat ongelovigen moeten worden vermoord .Israël heeft geen andere keus dan totale vernietiging van Hamas, ondank het geklets van het Aangestelde Hof. Maar het beroep op « «  een rechtsstaat « «  vervalt mijns inziens als de rechtsstaat wordt aangevallen door Idioten, wat nu heel duidelijk wordt is dat «  cultuurrelativisme » heel gevaarlijk is en dat gelijkheid niet bestaat . Links zal mij zeker met dit standpunt aan hoogste boom willen ophangen, maar …… «  ze » vergeten dat een levens-bedreiging onherroepelijk de modus aanzet van «  de overlevingsdrang » . Keiharde tegenstand is dan noodzaak . Het OM heeft toch heel lang het sprookje gehanteerd dat een slachtoffer van geweld eerst moet nadenken over het geweldsniveau als hij zich wil verdedigen en als het slachtoffer «  uit drang van zelfverdediging «  de dader het leven laat, het slachtoffer kan worden vervolgd. Ik ken een «  juwelier «  die 15 keer is overvallen en toch een waarschuwing van het OM kreeg. Wie is nu krankzinnig?? Zie- daar dat ook in dit licht Uw beslissing juist is .