Een klokkenluider in Washington

De klokkenluider is onder de huidige omstandigheden in Washington en omgeving een gewild politiek instrument om ongewenste personen van een der drie machten van de Trias Politica terzijde te kunnen schuiven en/of ongewenste effecten voor Democratische politici en Partij politiek…

Boerenmoe?

Nu steeds meer duidelijk wordt dat de argumentatie rond ‘problemen’ als CO2 en Stikstof een verzameling niet-wetenschappelijke vooronderstellingen zijn, wordt ook steeds meer beroep gedaan op ‘afspraken in Europees verband’ en andere prullaria uit de politieke doos van Pandora. De…

Twaalf Democratische apostelen

Ze stonden op 15 oktober op een podium en sloegen elkaar breedlachend op de schouders na iets wat op een debat moest lijken. Althans volgens CNN spelleider van dienst Anderson Cooper. Om het debat in perspectief te plaatsen: agenda en…

Elitocrisie

Als u nog steeds van mening bent dat er weinig tot geen hypocrisie rondwaart binnen de elitocratie dan dwingen de onderstaande voorbeelden die ongefundeerde mening bij te stellen.

Anti religieuze destructie

Politiek en religie zijn niet gescheiden, in tegenstelling tot de formele relatie tussen de instituten van de staat en de kerk, die in 1848 in onze Grondwet vorm kreeg. De scheiding van kerk en staat speelt in gradaties, variërend van…

De Koerden!?

In het artikel “Operation Peace Spring” werd de vraag gesteld wat Assad gaat doen nu hij wordt geconfronteerd met een deel van Syrië dat geplaagd wordt door een Turkse inval; een mogelijke Turkse bezetting waarvan wel het begin maar niet…

IS strijders en aanhang: Wat doen we ermee

Europese politici volgen met samengeknepen billen de voortgang van de Turkse invasie en vragen zich af wat er met die 10.000 tot 12.000 IS strijders waaronder 4000 buitenlanders van diverse nationaliteiten, zal gaan gebeuren. Tja, toen Trump hen vroeg om…