Chinese cijfers

Het coronavirus blijft de gemoederen bezighouden in ons land en ook daarbuiten. De één vermoedt een episch falende regeringsploeg, de ander denkt aan een vooropgezet plan om een ‘wereldheerschappij’ te vestigen. Daders: Rutte, Gates, Soros…. Enfin: vul maar in. Maar…

Politiek handig?

Wie nog niet ervan overtuigd is geraakt dat huichelarij, bedriegen en liegen in het politieke handwerk van de moderne politicus is opgenomen, moet zich maar eens buigen over de ontwikkelingen rond de stort van granuliet in het verdieping – en…

Video: Een Marokkaanse Jood…

‘Een Marokkaanse Jood van Analfabetische Ouders’ is de biografie van voormalig buitengewoon hoogleraar interculturele communicatie, David Pinto. Hij is in gesprek met Paul Cliteur en ze ontdekken de term ‘institutionele stomheid’ (IS).

Blasfemie: achilleshiel van de islam

Islam

Overal in de islamitische wereld en zelfs in het Westen, worden “godslasteraars” – degenen die zich tegenstander verklaren van de islam – aangevallen; sommigen zijn vermoord, anderen gevangengezet.

Klokkende oksels

Berichtgeving en verslaglegging over ontwikkelingen in Belarus zijn hedentendage vaak gekleurd en daardoor onbetrouwbaar. Het verwerven van informatie buiten de officiële media kanalen is moeilijk, vergt tijd en energie en is vaak tegenstrijdig.

De vaccin Guerrilla van Gates c.s.

In de twee vorige artikelen werd benadrukt dat in de Verenigde Staten vaccinproducten vrijgesteld zijn van product aansprakelijkheid. Dus als het vaccin aanvallen, verlammingsverschijnselen, en dergelijke veroorzaakt, zijn de producenten als groep niet aansprakelijk.

Pinokkio’s concurrentie

Pinokkio toonde zijn ware aard in zijn verspreking over ‘bekken dicht’. Dat typeert zijn politieke visie  ten voeten uit als het totalitaire baasje dat hij feitelijk is. Niet zo lang geleden heeft hij ook eens laten vallen ‘dat Nederland een…

Illusionaire pillendraaiers

De veronderstelde COVID-19 pandemie misbruiken als verdien model is de kern van het artikel ”Allemaal aan de COVID-19 wurgketting”. In het artikel wordt onderbouwd dat Gates die zich graag profileert als de onbaatzuchtige filantroop en een groot deel van zijn…

Baudet vermoorden

Dat de scholen doordrenkt zijn van communistische (vermomd als ‘socialisten’ en ‘goedmoedige-groenen’) docenten is al geen openstaande vraag meer. Op de Haagse Hogeschool fantaseerde een docent in één of ander ‘isme’ openlijk over een moord op FvD-leider Baudet, want die…

Zelfdestructie

In de laatste twee decennia heeft een groot aantal scribenten zijn zorgen over de status van Defensie herhaaldelijk op papier gezet en ongetwijfeld hebben de regenten in Den Haag die teksten gelezen en gebruikt voor een hartverscheurend en tranentrekkend optreden…

Marijn Poels: Return to Eden

Wanneer natuurlijke en menselijke belangen elkaar raken en overregulering ons biologisch evenwicht verstoort, komen belangrijke vragen op. Horen wij bij de natuur of behoort de natuur bij ons? Marijn Poels presenteert: ‘Return to Eden‘.