Categorie: Ton Nijhof

Ze willen uw bankafschrift!

Dat de soevereiniteit van ons land – en ook van andere landen in Europa – in hoog tempo wordt afgebroken, valt veel mensen kennelijk niet op. Het electoraat blijft geloven dat pro-EU politici brave mensen zijn die het democratische hart op de goede plaats dragen. Helaas: les 1 in het boek bestuurskunde gaat slechts over de manieren waarop de politicus op zijn plek kan blijven zitten. In het gunstigste geval om het verkregen mandaat voor diens standpunten in praktijk om te zetten. In het andere geval voor eigen gewin.

Oud Nieuws: ‘Corruptie groter dan ooit’

‘Corruptie groter dan ooit’ kopte De Telegraaf vanmorgen. De corruptie bij de opsporingsdiensten is fors toegenomen. Vooral door de steeds krachtiger georganiseerde misdaad zijn lek- en corruptiezaken veel ernstiger dan voorheen. In 2018 draaide de Rijksrecherche het recordaantal van 65 van dit soort onderzoeken. Dat zou blijken uit het jaarrapport 2018 van het OM, dat die krant heeft kunnen inzien. Het aantal lek- en corruptiezaken dat onderzocht werd steeg van 45 naar 65. Maar hoewel de zaken toenemen, worstelt de belangrijkste dienst die ze moet onderzoeken, de Rijksrecherche, met grote capaciteitsproblemen. OM-baas Gerrit van der Burg maakt zich zorgen over de toenemende – zware – misdaad en het geweld dat daarmee gepaard gaat.

De vrijheid van geloof en gedrag

Islam

Het meest opvallende nut van religie voor een mens is dat godsdienstig gedrag bij medegelovigen aanzien en prestige oplevert. Het maakt voor carrièrebeslissingen dus nogal wat uit of een religie onvoorwaardelijke naastenliefde of juist strijd voorschrijft. In het eerste geval ligt een carrière als pleegzuster Bloedwijn in het verschiet en in het andere geval een loopbaan bij de grondtroepen van de Heere. Of Allah; wie weet.

Timmermans debiteert kul

Frans Timmermans heeft van de islam ongeveer net zoveel verstand als een GroenLinkser van hard werken. Desondanks weet hij te verklaren dat de “islam al tweeduizend jaar bij Europa hoort”, naar aanleiding van een dienovereenkomstige vraag in een Tv-debat met Manfred Weber voor de Duitse NPO (ZDF). Naar blijkt heeft ‘Frenske’ dus ook bij geschiedenis weer niet op zitten letten, omdat de islam pas rond het begin van de 7e eeuw is ontstaan, maar daar zit nog een ander aspect aan vast. Ik zal in deze bijdrage proberen om op een simpele manier uit te leggen waarom Timmermans door de spindoctors is ingefluisterd die (afgesproken) vraag aldus te beantwoorden.

Premier bang voor debat

Naar het zich laat aanzien durft premier Rutte het debat met FvD voorman Baudet niet aan. Nadat de Minister-president dinsdag Baudet uitdaagde voor een één op één debat op de NPO, reageerde Baudet op die uitnodiging met het voorstel om dat dan niet op de NPO te doen, vanwege de vooringenomenheid van het inderdaad nogal ‘linksige’ karakter van de NPO. Bovendien is het Kabinet Rutte momenteel de verstrekker van subsidiesalarissen voor diezelfde NPO, die daarvoor in ruil uiteraard graag de Minister-president behulpzaam zal zijn bij een dergelijk debat.

Een kwestie van visie

Dat onze premier Rutte best een slimme man is, dat klopt. Maar hij is geen man met oog voor realiteit van de samenleving en wel voorman van een partij waarvan veel leden bepaald niet van onbesproken gedrag zijn. Als je niet in de gaten hebt dat minderheden ons land in toenemende mate in een houdgreep proberen te nemen, dan loop je kilometers achter de werkelijkheid aan. Maar goed: volgens onze premier moet je voor visie ook naar een opticien. Zelf heeft hij daar niets aan: hij is maatschappelijk zo blind als een mol. Voor de minister-president is zelfs een bezoek aan de oogarts waarschijnlijk zinloos.

Demonstreren doen we samen

Iedereen heeft het recht om in het openbaar te protesteren. Meestal in een zekere vorm van een demonstratie samen met anderen, want demonstreren: dát doen we samen. Dat recht is vastgelegd in artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten, artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens en in artikel 9 van de Nederlandse Grondwet. Demonstreren: dat is helemaal in orde en goed voor u.

‘Welles-nietes’ integreren…

Islam

Alvorens in te gaan op de vraag of de islam en de mensen die dit islamitische geloof aanhangen integreerbaar zijn in een moderne westerse samenleving, is het goed stil te staan bij de vraag die verschillende islamologen en arabisten zich stellen: is er sprake van uitsluitend religie? Wanneer de vraag bevestigend kan worden beantwoord is er met referte aan het gelijkheidsbeginsel in de westerse rechtspraak in ieder geval juridisch geen reden hen die integratiepoging te ontzeggen.

Broeder Segers: slaapt gij nog?

Acht terreurverdachten verstoorden zaterdagavond 4 mei j.l. de dodenherdenking in Vught door vanuit hun cel “Allahu Akbar” (god is groot) te schreeuwen tijdens de twee minuten stilte. De terroristen-afdeling van de penitentiaire inrichting in Vught ligt vlak naast de fusilladeplaats van het voormalige concentratiekamp waar de dodenherdenking ‘s avonds plaatsvond. Veel mensen hebben dat bericht schouderophalend gelezen en dachten er het hunne van. “Wie die twee minuten niet kan opbrengen zal wel niet goed bij z’n hoofd zijn”, of zoiets wellicht. Al teveel ophef veroorzaakte het gekrijs van de mohammedanen vooralsnog niet.

Dieven’66 betrapt

Onlangs raakten politici Dion Graus (PVV) en Theo Hiddema (FVD) in opspraak over hun omgang met parlementaire onkostenvergoedingen. De ophef die dat veroorzaakte, was verantwoordelijk voor chocoladeletters op voorpagina’s en speerpunt-nieuws op radio en TV. Inmiddels zijn er nu ook vragen over de ‘dagvergoedingen’ die D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld kreeg. In dit geval voor niet gemaakte hotelovernachtingen in haar woonplaats Brussel.