Categorie: Ton Nijhof

Stop de Neonazi’s van Oemmah Nederland

Pegida Nederland heeft het eigenlijk wel gemakkelijk met demonstraties rond moskeeën; ze hoeven maar met 15 man op te komen dagen en honderden moslims worden meteen helemaal gek. Succes verzekerd. Geen van de ‘geleerden’ die geestelijk leiding geeft aan de…

Pensioen

Het kabinet is bereid de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken aangeboden aan de vakbonden. Na 2021 zal de AOW-leeftijd meestijgen met de levensverwachting. Voor ieder jaar dat mensen gemiddeld extra leven moet…

We mogen niet klagen

Waar collega Dunki gistermiddag blijk gaf van enige teleurstelling over de uitslag van de ‘Europese verkiezingen’, moet ik bekennen wel tevreden te zijn met die uitslag; over het geheel genomen hebben de gevestigde partijen (lees: kartelpartijen) hun door de massamedia gepromote campagnes niet kunnen verzilveren. Dat is pure winst, want deze kartelpartijen hebben inmiddels zoveel schade aan de nationale en Europese belangen toegebracht dat de afgrond niet ver meer kan zijn. De lemmingen lijken tenminste naar een omleiding te zijn gedwongen in hun zinloze run op weg naar zelfmoord, dus we mogen eigenlijk niet klagen.

U kent de daders

“De politie maakte een einde aan de demonstratie van Pegida in Eindhoven, omdat ze de veiligheid van de betogers en de omwonenden niet meer kon garanderen. Een grote groep tegendemonstranten, bestaande uit honderden allochtone jongeren, gooit met stenen en andere voorwerpen”. Aldus de massamedia onder de kop ‘Politie beëindigd Pegida demonstratie’.

Ze willen uw bankafschrift!

Dat de soevereiniteit van ons land – en ook van andere landen in Europa – in hoog tempo wordt afgebroken, valt veel mensen kennelijk niet op. Het electoraat blijft geloven dat pro-EU politici brave mensen zijn die het democratische hart op de goede plaats dragen. Helaas: les 1 in het boek bestuurskunde gaat slechts over de manieren waarop de politicus op zijn plek kan blijven zitten. In het gunstigste geval om het verkregen mandaat voor diens standpunten in praktijk om te zetten. In het andere geval voor eigen gewin.

Oud Nieuws: ‘Corruptie groter dan ooit’

‘Corruptie groter dan ooit’ kopte De Telegraaf vanmorgen. De corruptie bij de opsporingsdiensten is fors toegenomen. Vooral door de steeds krachtiger georganiseerde misdaad zijn lek- en corruptiezaken veel ernstiger dan voorheen. In 2018 draaide de Rijksrecherche het recordaantal van 65 van dit soort onderzoeken. Dat zou blijken uit het jaarrapport 2018 van het OM, dat die krant heeft kunnen inzien. Het aantal lek- en corruptiezaken dat onderzocht werd steeg van 45 naar 65. Maar hoewel de zaken toenemen, worstelt de belangrijkste dienst die ze moet onderzoeken, de Rijksrecherche, met grote capaciteitsproblemen. OM-baas Gerrit van der Burg maakt zich zorgen over de toenemende – zware – misdaad en het geweld dat daarmee gepaard gaat.

De vrijheid van geloof en gedrag

Islam

Het meest opvallende nut van religie voor een mens is dat godsdienstig gedrag bij medegelovigen aanzien en prestige oplevert. Het maakt voor carrièrebeslissingen dus nogal wat uit of een religie onvoorwaardelijke naastenliefde of juist strijd voorschrijft. In het eerste geval ligt een carrière als pleegzuster Bloedwijn in het verschiet en in het andere geval een loopbaan bij de grondtroepen van de Heere. Of Allah; wie weet.

Timmermans debiteert kul

Frans Timmermans heeft van de islam ongeveer net zoveel verstand als een GroenLinkser van hard werken. Desondanks weet hij te verklaren dat de “islam al tweeduizend jaar bij Europa hoort”, naar aanleiding van een dienovereenkomstige vraag in een Tv-debat met Manfred Weber voor de Duitse NPO (ZDF). Naar blijkt heeft ‘Frenske’ dus ook bij geschiedenis weer niet op zitten letten, omdat de islam pas rond het begin van de 7e eeuw is ontstaan, maar daar zit nog een ander aspect aan vast. Ik zal in deze bijdrage proberen om op een simpele manier uit te leggen waarom Timmermans door de spindoctors is ingefluisterd die (afgesproken) vraag aldus te beantwoorden.

Premier bang voor debat

Naar het zich laat aanzien durft premier Rutte het debat met FvD voorman Baudet niet aan. Nadat de Minister-president dinsdag Baudet uitdaagde voor een één op één debat op de NPO, reageerde Baudet op die uitnodiging met het voorstel om dat dan niet op de NPO te doen, vanwege de vooringenomenheid van het inderdaad nogal ‘linksige’ karakter van de NPO. Bovendien is het Kabinet Rutte momenteel de verstrekker van subsidiesalarissen voor diezelfde NPO, die daarvoor in ruil uiteraard graag de Minister-president behulpzaam zal zijn bij een dergelijk debat.

Een kwestie van visie

Dat onze premier Rutte best een slimme man is, dat klopt. Maar hij is geen man met oog voor realiteit van de samenleving en wel voorman van een partij waarvan veel leden bepaald niet van onbesproken gedrag zijn. Als je niet in de gaten hebt dat minderheden ons land in toenemende mate in een houdgreep proberen te nemen, dan loop je kilometers achter de werkelijkheid aan. Maar goed: volgens onze premier moet je voor visie ook naar een opticien. Zelf heeft hij daar niets aan: hij is maatschappelijk zo blind als een mol. Voor de minister-president is zelfs een bezoek aan de oogarts waarschijnlijk zinloos.