Categorie: Ton Nijhof

Het recht op vrijwaring van belediging

De gruwelijke dood van de Franse leraar Samuel Paty levert ook in de islamitische wereld rumoer op, zij het van een andere orde. Klaarblijkelijk heeft daar de mening postgevat dat islamieten ‘het recht hebben om gevrijwaard te worden van belediging’…

Kaarsjes, fakkels en goedbedoelde rotzooi

En alweer sloeg een volger van een vredesreligie toe met dodelijke gevolgen, ditmaal in ‘Gouden Appel’ Wenen. Er worden zalvende en vergoelijkende opmerkingen geplaatst door politici, goedwillende burgers leggen bloemen of lopen nog eens vastberaden een rondje met kaarsjes, fakkels…

Geweld in naam van…

Een interview in het Algemeen Dagblad[1] met socioloog Ruud Koopmans in 2017 onder de kop ‘Het Westen moet zich beter weren tegen de islam’, deed veel stof opwaaien. In een gesprek met Wierd Duk beweerde hij dat minstens 50 miljoen…

Turkije moet uit de NAVO

Erdogan

De Turkse president Erdogan is kennelijk van plan de kranten vol te houden met koppen van chocoladeletters. Hij gaat weer ‘aangifte doen’ en ditmaal vanwege een door het blad ‘Charlie Hebdo’ gepubliceerde satirische tekening, waarop hij staat afgebeeld. Waarom is…

Systematische discriminatie bij de overheid

Volgens de senatoren Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma (VVD) moet door de Eerste Kamer onderzocht worden of systematische discriminatie binnen overheidsinstanties voorkomt. Dat is een geweldig mooi voornemen en moest al veel eerder aangepakt worden.

Het ‘recht’ volgens moslims

In Nederland hebben we wetten en wanneer bij toetsing door een rechter het oordeel in het nadeel van de staat is, dan wordt de rechter niet gevangen gezet. In islamitische landen zoals Turkije is dat anders; een rechter in Turkije…

Onthoofde leraar

Het plakken van een sticker ‘NOS = Fake-nieuws’ op de rug van een NOS-journalist (of wat daarvoor doorgaat), doet in onze media meer stof opwaaien dan een moslim die in Frankrijk een geschiedenisleraar onthoofde. Dat is opmerkelijk.

Godwin: Herhaalt de geschiedenis zich?

In 1933 trad in toenmalig Duitsland het nieuwe kabinet-Hitler trad aan en als eerste regeringsmaatregel (31 januari 1933) ontbond kanselier Hitler de Rijksdag en schreef nieuwe verkiezingen uit die in het voorjaar van 1933 plaats moesten vinden.  Zal de geschiedenis…

Onafhankelijke NOS?

De NOS pretendeert op onafhankelijke wijze journalistiek te bedrijven. Een discutabele bewering, want vrijwel het gehele budget bestaat uit overheidssubsidie waardoor het voor de hand ligt dat de NOS vooral ‘nieuws’ produceert wat overeenkomt met de belangen van zijn grootste…

Hulp met stemmen?

De Kiesraad heeft zich in 2008 gebogen over het probleem dat veel analfabeten en allochtonen in het stemhokje “graag hulp hebben van bekenden om hun stembiljet in te vullen”. De Kiesraad betreurt het dat zich “schrijnende gevallen zullen voordoen, maar…