Schoof naar voren geschoven

De gepresenteerde kandidaat Dick Schoof – voor de functie van minister-president – doet links en vooral rechts de wenkbrauwen nog wat fronsen. Dat is niet nodig; de man heeft een imposante carrière achter de rug en een uitstekende reputatie opgebouwd als ambtenaar. Dat lijkt wel wat op het CV van b.v. Willem Drees Sr.

Dat Schoof eerder hoofd van de AIVD is geweest en in die functie nepaccounts liet gebruiken om burgers op sociale media te monitoren, is helemaal niet zo raar en kan ook geen kwaad. Zeker niet als we in aanmerking nemen dat moslimorganisaties inmiddels in de gordijnen hangen, waaronder het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Zij benadrukken dat tijdens Schoof’s functie als NCTV, moslims last hadden van ‘verhoogde dreigingsniveaus en geheime onderzoeken naar moskeeën’.

Dick Schoof tijdens de persco. Afb: screenshot Youtube.

Zoals we tijdens de ‘paliprotesten’ hebben gezien was het werk van Schoof dus gewoon nodig. En het zal ook wel goed gebeurd zijn, anders klaagden de moslims nu niet. Daar komt nog eens bij dat het ‘verhoogde dreigingsniveaus en geheime onderzoeken naar moskeeën’ meer te maken had met aanslagen door islamitische organisaties (althans dat beweerden de moslims zelf) in Europa, en minder met Schoof als hoofd AIVD.

Er wordt ook nogal verwezen naar het (voormalige) lidmaatschap van de PvdA van Schoof. Ook dat is helemaal niet zo vreemd, in aanmerking genomen dat hij een aantal jaren geleden tot de geldige conclusie moet zijn gekomen dat de PvdA nog slechts een verzameling paarse broeken, parelkettingen en push-up BH’s was geworden die met arbeiders net zoveel op hadden als een wolf met schapen: goed om van te vreten en verder niet. Het is prijzenswaardig dat Schoof dat tijdig inzag en die hele club liet voor wat het was.

Dat er op het Ministerie van Algemene Zaken een voormalig (top-) ambtenaar komt te zitten kan ook al geen kwaad, gelet op de sturende rol en de ambtelijke organisaties waar de met de MP samenwerkende Ministers mee te maken krijgen. Kennis hebben van de organisaties waar je leiding aan gaat geven is een voordeel. Maar ieder voordeel heeft ook een nadeel en het zou kunnen dat Schoof zich nog verbonden voelt met de ambtelijke wereld en daaraan op een te milde wijze leiding geeft. In dat geval is er altijd nog de Tweede Kamer die met de huidige voornemens op een grotere afstand van de uitvoerende macht staat.

Kortom: de voorgenomen aanstelling van Schoof is waarschijnlijk helemaal niet zo verkeerd. Als er dan toch een minpuntje genoemd moet worden, dan betreft dat zijn scheerapparaat.  


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
18 dagen geleden

Laten we goed begrijpen dat «  we » altijd afhankelijk zijn van het karakter van de desbetreffende bestuurder en zijn ideeën omtrent « «  zijn » belangstelling en inzicht ten aanzien van de te verwezenlijken beleidsvormen . Daarnaast moeten we ook goed begrijpen dat niet iedere bestuurder een juist beeld heeft van die beleidsvormen . De heer Dunki schrijft op juste wijze het «  onwel willige » gedrag van «  het kartel » en het proces , dat na de verkiezingen is gevolgd . Het karakterologische in het onderhavige , is dat de betrouwbaarheid op een bijzonder laag pitje staat . Immers: De heer Dunki schrijft dat Schoof de «  belichaming is van de malafide «  deep State « «  . Ik stel mij de vraag » waarom is Omtzigt zo wantrouwend ten aanzien van Wilders en waarom volgt hij niet de «  gebruikelijke weg dat de grootste partij met de meeste zetels ook de Premier levert . Omtzigt wist dat hij de « «  sleutel « «  in handen had om zijn «  politieke verwachtingen te verwezenlijken  met een   afwijkend gedrag . En dat is «  mijns inziens » zeker abject te noemen. Dat de Heer Dunki meent dat nu iedere vorm van verkiezing logica ontbreekt is juist en is nu het afwijkende gedrag van Omtzigt zichtbaar gemaakt . Omtzigt is in mijn beleving een onbetrouwbaar sujet met een dubbele agenda en links georiënteerd . Zijn religieuze attitude heeft hem gehersenspoeld omdat hij meent dat Asielzoekers ook een plaats in Nederland moeten kunnen hebben in tegenstelling wat Wilders voor ogen heeft . Dat Frans Timmermans ( PvdA-Groen links) op de loer ligt heeft Wilders goed begrepen en hij helaas te veel van zijn doelstellingen moest afzwakken en compromissen sluiten een noodzaak is om Timmermans buiten de deur te houden. Daarnaast concludeer ik dat Omtzigt de harlekijn blijkt van het ambtenarencorps. Want …… wie komt nu met een ambtenaar van de AIVD op de proppen en « «  een trap in het kruis « «  van de kiezer is zoals De heer Dunki voortreffelijk aanhaalt. Dat Wilder zijn been stijf moet houden, is een goede raad…… maar omdat Wilders nu graag wil meeregeren, is die kans heel klein. Mijn tweede conclusie is dan ook dat «  het mentale niveau «  van de Karel partijen, tegen de rand zit van het criminele . In goed Nederlands ……..het is om te kotsen .

ronald.dunki
18 dagen geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Neemt u er svp nota van dat Wilders’ geestverwant Giorgia Meloni in rap tempo de immigratie met 60% heeft gereduceerd. Zij heeft de basis hiervoor gelegd tijdens een bezoek met von der Leyen en Rutte aan Tunesië, met als resultaat dat beide laatstgenoemden daarna een enorme toename van de immigratie veroorzaakten. Dat is nu Populisme versus globalisme !

ronald.dunki
18 dagen geleden

Het lijkt er sterk op dat ‘woke’ ermee wegkomt om het resultaat van de laatste verkiezingen op grandiose wijze te verkrachten. Let daarom op want dezer dagen wordt het E.P. gekozen en de apathische Nederlandse kiezer zou de macht van zijn/haar proteststem véél serieuzer moeten nemen dan voorheen en van zijn luie krent afkomen om dat potentiëel te realiseren voor de goede zaak. Zeker als Wilders niet weet te voorkomen dat het Kartel ons een Rutte 5 Kabinet door de strot duwt.
 
Dat E.P. is voor het grootste deel een wassen neus maar heeft toch nog wel zoveel invloed dat Ursula von der Leyen, het corrupte hulpje in Macron’s globalistische huishouding, zich inmiddels pijnlijk realiseert dat zij de Europese boeren en autoindustrie niet langer onbegrensd kan teisteren met onteigeningen respectievelijk het verbod op benzinemotoren. U weet nog wel, die destructieve ‘green deal’, het perverse geesteskind van het duo Samsom/Timmermans met zo’n vijftig krankzinnige wetten die volledig passen in de communistische 2030 agenda van de VN.

Tot voor kort kon zij bij haar sloperswerk rekenen op de samenzwerende sociaaldemocraten en christendemocraten in het E.P., geholpen door de ‘groenen’ en Macron’s decadent-liberale hulpjes om de klimaatfarce te implementeren. Dat is voorbij en zij zit nu op haar knieën voor twee machtige vrouwen die zij tot voor kort nog als ‘fascisten’ en ‘populisten’ durfde weg te zetten. Beide dames vormen de voorhoede van een groepering die eindelijk voldoende serieus genomen wordt om hun wensen bespreekbaar te maken omdat ook Polen, Duitsland, Spanje, Nederland en dezer dagen ook België zich manifesteren aan de zijde van Giorgia Meloni (zie dit artikel d.d. 13.02.2018 : https://sta-pal.nl/2018/02/fratelli-italia/ ) en Marine Le Pen.

De prognoses voor de E.P. verkiezing op 6 juni voorspellen hen een grote groei waarbij von der Leyen’s herverkiezing plots op de tocht komt te staan. ‘Woke’ wordt bang, héél bang – behalve in Nederland waar het Kartel Wilders alweer tot een figurant heeft gereduceerd – zelfs het asielrecht wordt ietwat aangescherpt maar de corrupte Ursula heeft de Fratelli d’Italia en de Rassemblement National plots hard nodig. De bekende kat in het nauw en diens rare sprongen want populisme werkt en asiel-wanbeleid en de ‘green deal’ staat plots niet langer in steen gebeiteld. Dat is deels ook de verdienste van de PVV maar het Kartel wil nu zo snel mogelijk met de benen wijd gaan liggen voor de WHO en doorgaan met de stikstof- en klimaat bullshit. Waar is Geert Wilders gebleven?

Zijn PVV is het product van de democratie die zich tegen de corrupte staat verzet maar het lijkt wel of het apathische Nederland de staat – die vast in handen is van de Kartel farizeeërs – de kans geeft om zich ongestraft met democratie te vereenzelvigen en Wilders zo aan de kant te zetten. Vergist u zich niet, Pieter Omtzigt is daar instrumenteel in!

Nederland staat erbij en kijkt ernaar, maar à fortiori is de EU noch een staat noch een democratie, maar wèl een radicaal-links bolwerk met een ongelooflijk grote bek dat tot nu toe met succes iedere ‘andersdenkende’ à priori een etiket opplakte van ‘populist’ of ‘radicaal rechts’ om verdere dialoog te vermijden.… Dat lijkt nu afgelopen als u maar gaat stemmen, want u ziet hoe het afloopt als u niet met uw hart stemt maar uit voorzichtigheid op een schijnbaar fatsoenlijk Kartel product als Omtzigt, die nu via de achterdeur Schoof naar binnen werkt. Wie zaait mag erop rekenen dat hij gaat oogsten, maar met de reële kans dat er veel onkruid tussen blijft zitten.

ronald.dunki
19 dagen geleden

De verkiezingen van november hebben duidelijk gemaakt dat een forse meerderheid in het land het wanbeleid van sociopaat Rutte en zijn ‘deep state’ niet langer tolereerde en derhalve de Kartel partijen de rug toekeerde. Vanaf die datum hebben Kartel en ambtelijke ‘deep state’ de (in-)formatie gesaboteerd waarbij hun stroman Omtzigt instrumenteel was en is. Waarom zouden wij moeten accepteren dat de grote winnaar van de verkiezingen niet premier van het land mag worden van de verliezers die zo ontzettend veel boter op hun hoofd hebben en daarvoor terecht afgestraft zijn?
 
Dat Wilders geen leiding mag geven van de verliezers aan de door de kiezers gewenste grote schoonmaak van het Haagse wespennest is op zich al ongehoord. Maar dat hij na zijn éclatante verkiezingszege straks waarschijnlijk gereduceerd gaat worden tot een bijrolletje als partijleider in de marge is een gotspe. Dan mag Wilders slechts toekijken hoe het Kartel de verkiezingen effectief meer en meer aan hun collectieve laars lapt en ons straks zelfs de mogelijkheid gaat ontnemen voor een motie van wantrouwen om dit Rutte-5 kabinet alsnog naar huis te sturen.
 
Laten wij niet vergeten dat  Schoof de onscrupuleuze belichaming van de mala fide ‘deep state’ is die persoonlijk instrumenteel was in alle onwettige chicanes rond het Coronabedrog en nog veel meer gevallen van ondermijning van onze rechtsstaat. Hij is, net als Rutte, een omhoog gevallen ambtenaar die nooit een vak geleerd heeft, een bewezen ‘woke’ opportunist die mijns inziens ècht niet het voordeel van de twijfel verdient om het wanbeleid van zijn grote idool Rutte te mogen continuëren. Dat is een trap in het kruis van het electoraat en een regelrechte oorlogsverklaring aan onze democratie.  
 
Wilders zit in de tang en heeft de keuze tussen deze formatie laten ploffen om na nieuwe verkiezingen met (meer dan) vijftig zetels alsnog orde op zaken te stellen of om zijn politieke doodsvonnis te tekenen door zich deze gotspe te laten aanleunen. In dat geval zal hij terstond de vandaag de dag nog bestaande steun van miljoenen diep teleurgestelde kiezers verliezen en een voetnoot te worden in de historie van de capitulatie van de Nederlandse democratie voor het neo-Marxisme van ‘woke’. Het wordt hoog tijd dat Wilders nu eens ballen toont en het naar vrijheid en een integere, conservatieve regering snakkende electoraat datgene levert waarvoor zij hem hun vertrouwen hebben gegeven. Wat nu gebeurt tart iedere vorm van verkiezingslogica en bestuurlijke ethiek en Wilders is de enige die nu de poot stijf kan houden.      

J.Blaak sr
19 dagen geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Van A tot Z mee eens,hr Dunki. Het is fout op fout en ellende op ellende. Als het alleen het minkukel Omtzigt uitkomt is respect voor de rechtstaat van toepassing en anders alles wat maar kan om de boel te traineren wordt gedaan. Tuig.
Maar Wilders verliest straks het electoraat wat hem nu groot heeft gemaakt en dan zijn we vogelvrij.
Maar ik zie de toekomst zorgelijk in.

Buskens
19 dagen geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

200% eens Meneer Dunki. Wilders had gewoon de premier moeten worden punt. Inderdaad, Geert zal vanaf nu echte daadkracht moeten gaan tonen. Mocht het kabinet dan vallen, dan behoudt hij wellicht nog stemmen maar gaat hij NOG meer inleveren van de beloofde veranderingen dan voorzie ik een kleine PVV partij bij volgende verkiezingen. Het is toch eigenlijk Godsgeklaagd dat, waarvan ik vermoed, die twee charlatans, Omtzigt en Dilan de dienst wederom hebben uitgemaakt omtrent de keuze van de Premier. Laten we hopen op het snel klappen van dit kabinet zodat de schade voor de PVV beperkt blijft. Ik

0

Buskens
19 dagen geleden
Antwoord aan  Buskens

Nog een kleine aanvulling: Is het niet oliedom om als gekozen nieuwe premier te stellen dat jouw grote inspirator Mark Rutte is? Dan heb je toch iets niet goed begrepen mijns inziens.

ronald.dunki
19 dagen geleden
Antwoord aan  Buskens

Voor de goede orde: Schoof is niet gekozen maar normaal gesproken is zijn uitlating inderdaad oliedom – in uw en mijn visie…

Maar niet in de zelfingenomen optiek van een opportunist die als ‘woke’ intrigant overtuigd is van zijn politieke onaantastbaarheid, die in die kwaliteit ook willens en wetens stekeblind is voor wat er in het land speelt en verder arrogant genoeg is om – waarschijnlijk voor het eerst in jaren – daarover goudeerlijk te zijn.

Dan valt er weinig te “begrijpen” en kan zo’n in onze ogen belastende uitlating ongestraft over je lippen rollen. Maar het pleit natuurlijk niet voor deze ‘clone’ van Pinokkio, waarmee het Kartel wel héél blij zal zijn. Après nous le déluge…